Персонал

Деканат

деканБУРДІН Володимир Миколайовичдекан
заступник деканаМОЧУЛЬСЬКА Марта Євгенівназаступник декана
заступник деканаПАВЛИШИН Андрій Андрійовичзаступник декана
заступник деканаЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Ігоровичзаступник декана
заступник деканаШАНДРА Роман Станіславовичзаступник декана

Секретаріат деканату

секретарШЕЛЕСТ Наталія Леонтіївнасекретар

Кафедра адміністративного та фінансового права

завідувачКОБИЛЕЦЬКИЙ Микола Мар'яновичзавідувач
професорРЕШОТА Володимир Володимировичпрофесор
професорШКОЛИК Андрій Михайловичпрофесор
доцентДЖОХ Роман Васильовичдоцент
доцентІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимировичдоцент
доцентКАХНИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентМОСТОВИЙ Андрій Стефановичдоцент
доцентПАСЛАВСЬКА Наталія Тарасівнадоцент
доцентСИРКО Мар'яна Василівнадоцент
доцентТРУШ Марта Ігорівнадоцент
доцентХЛІБОРОБ Наталія Євгенівнадоцент
доцентШАНДРА Роман Станіславовичдоцент
доцентЯНЮК Наталія Володимирівнадоцент
асистентГІНДА Оксана Миколаївнаасистент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентДЗІКОВСЬКИЙ Максим Романовичасистент
асистентЗАБОЛОТНА Галина Ігорівнаасистент
асистентКУЗЬМИЧ Владислав Володимировичасистент

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

завідувачЯВОРСЬКА Олександра Степанівназавідувач
доцентГЛАДЬО Юлія Олексіївнадоцент
доцентДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА Катерина Юріївнадоцент
доцентКМЕТИК-ПОДУБІНСЬКА Христина Ігорівнадоцент
доцентМАРТИН Володимир Михайловичдоцент
доцентСАМАГАЛЬСЬКА Юстина Яромирівнадоцент
доцентТАРАСЕНКО Леонід Леонідовичдоцент
доцентШПУГАНИЧ Ірина Ігорівнадоцент
асистентГРИНЧАК Ірина Володимирівнаасистент
асистентПАЄНОК Ана Олександрівнаасистент
асистентСУХАНОВ Максим Олександровичасистент

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень

завідувачБОЙКО Ігор Йосиповичзавідувач
професорТИЩИК Борис Йосиповичпрофесор
доцентБЕДРІЙ Мар’ян Мироновичдоцент
доцентКОВАЛЬ Андрій Федоровичдоцент
доцентКОЛЬБЕНКО Андрій Володимировичдоцент
доцентЛИПИТЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМОРЯК-ПРОТОПОПОВА Христина Миколаївнадоцент
доцентРИГІНА Олена Михайлівнадоцент
доцентФЕДУЩАК-ПАСЛАВСЬКА Ганна Михайлівнадоцент
доцентШЕВЧУК Ліліана Едуардівнадоцент
асистентГУТІВ Богдан Ігоровичасистент
асистентЛЕСИК Оксана Володимирівнаасистент
асистентЛУБЧУК Олена Дмитрівнаасистент
асистентОЛІЙНИК Юрій Вадимовичасистент
лаборантБРИНЕЦЬКА Юлія Володимирівналаборант
лаборантГОНЧАРУК Олександр Миколайовичлаборант

Кафедра конституційного права

завідувачГУРАЛЬ Павло Федоровичзавідувач
професорБОРИСЛАВСЬКА Олена Марківнапрофесор
професорКІСЕЛИЧНИК Василь Петровичпрофесор
професорРАБІНОВИЧ Сергій Петровичпрофесор
професорРІЗНИК Сергій Васильовичпрофесор
доцентБЕДРІЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентБОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимировичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Ігор Ярославовичдоцент
доцентКОБРИН Володимир Степановичдоцент
доцентМАНЮК Петро Теодоровичдоцент
доцентМОЧУЛЬСЬКА Марта Євгенівнадоцент
доцентЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Ігоровичдоцент
асистентДУБАС Вікторія Василівнаасистент
асистентСЛЮСАРЧУК Христина Тарасівнаасистент

Кафедра кримінального права і кримінології

завідувачМАРКІН Віктор Ігоровичзавідувач
професор (сумісник)БУРДІН Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентГОРДІЄНКО Володимир Володимировичдоцент
доцентДЕНИС Соломія Романівнадоцент
доцентДЕНЬКОВИЧ Ольга Іванівнадоцент
доцентКРИКЛИВЕЦЬ Дмитро Євгеновичдоцент
доцентМАРІН Олександр Костянтиновичдоцент
доцентПАЛЮХ Лідія Михайлівнадоцент
доцентПАНЧАК Оксана Григорівнадоцент
доцентСЕНЬ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентСЕНЬКО Микола Миколайовичдоцент
доцентШУП'ЯНА Мар'яна Юріївнадоцент
асистентБОДНАРЧУК Руслан Орестовичасистент
асистентБУРАЧИНСЬКА Юстина Богданівнаасистент
асистентВАКУЛА Ірина Юріївнаасистент
асистентГРИНИХА Ірина Михайлівнаасистент
асистентЖДИНЯК Наталія Петрівнаасистент
асистентКОВАЛИК Юлія Михайлівнаасистент
асистентКОНДРА Олександр Ярославовичасистент
старший лаборантБЕЛЬСЬКА Соломія Іванівнастарший лаборант
старший лаборантВАЛЬКО Мар'яна Юріївнастарший лаборант

Кафедра кримінального процесу і криміналістики

завідувачНОР Василь Тимофійовичзавідувач
професорБОБЕЧКО Назар Ростиславовичпрофесор
професорКОГУТИЧ Іван Івановичпрофесор
доцентБАГРІЙ Микола Васильовичдоцент
доцентБЕРЕСЬКИЙ Ярослав Осиповичдоцент
доцентБОЙКО Володимир Петровичдоцент
доцентВОЙНАРОВИЧ Альона Богданівнадоцент
доцентГУЛКЕВИЧ Зіновій Трохимовичдоцент
доцентКАЛУЖНА Оксана Михайлівнадоцент
доцентМАЗУР Марта Романівнадоцент
доцентМАКСИМИШИН Наталя Миронівнадоцент
доцентМУРАДОВ Валентин Валентиновичдоцент
доцентНАЙДА Анатолій Івановичдоцент
доцент (сумісник)ПАВЛИШИН Андрій Андрійовичдоцент (сумісник)
доцентСЛЮСАРЧУК Христина Ростиславівнадоцент
доцентФІГУРСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
доцентШЕВЧУК Марта Іванівнадоцент
асистентБОРЕЙКО Галина Дмитрівнаасистент
асистентЄЗЕРСЬКИЙ Руслан Богдановичасистент
асистентКОНЮШИН Юлія Іванівнаасистент
асистент (сумісник)ЛИЗАК Ярослав Васильовичасистент (сумісник)
асистентПІХ Юрій Тарасовичасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)РАФАЛЬОНТ Світлана Романівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентШУНЕВИЧ Катерина Андріївнаасистент
лаборантХАРЬКОВСЬКА Оксана Василівналаборант

Кафедра соціального права

завідувачПИЛИПЕНКО Пилип Даниловичзавідувач
професорСИНЧУК Світлана Миколаївнапрофесор
доцентБАРАБАШ Наталія Петрівнадоцент
доцентБУРАК Володимир Ярославовичдоцент
доцентВАЩИШИН Марія Ярославівнадоцент
доцентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Іванівнадоцент
доцентЛАСЬКО Ірина Михайлівнадоцент
доцентЛЕВИЦЬКА Надія Олексіївнадоцент
доцентЛЕЩУХ Данило Романовичдоцент
доцентОЛЕКСІВ Ігор Ігоровичдоцент
доцентПАРПАН Тетяна Валеріївнадоцент
доцентРАНЕВИЧ Орест Юрійовичдоцент
доцентРИМ Олена Михайлівнадоцент
доцентСТАСІВ Оксана Василівнадоцент
доцентСТРЕПКО Володимир Любомировичдоцент
доцентФЕДОРОВИЧ Володимир Івановичдоцент
доцентФУРИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентЧОПКО Христина Ігорівнадоцент
доцентШВЕЦЬ Дмитро Юрійовичдоцент
доцентШПАРИК Назар Ярославовичдоцент
асистентБУК Мирослава Олегівнаасистент
асистентГІРНИК Оксана Олегівнаасистент
асистентЖИРАВЕЦЬКИЙ Тарас Михайловичасистент
лаборантГИКАВА Віра Юріївналаборант

Кафедра теорії та філософії права

завідувачКОСОВИЧ Віталій Мирославовичзавідувач
професорЛУЦЬ Людмила Андріївнапрофесор
професорРАБІНОВИЧ Петро Мойсейовичпрофесор
доцентГОНЧАРОВ Володимир Вікторовичдоцент
доцентГУДИМА Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павловичдоцент
доцентДОВГАНЬ Галина Віталіївнадоцент
доцентДУДАШ Тамара Іванівнадоцент
доцентНАСТАСЯК Ірина Юріївнадоцент
доцентНИЧКА Юрій Вадимовичдоцент
доцентРАДАНОВИЧ Наталія Миколаївнадоцент
доцентСЕМКІВ Віталій Остаповичдоцент
доцентСТЕЦИК Назарій Володимировичдоцент
асистентГУНЬКО Наталя Юріївнаасистент
асистентКОЦАН-ОЛИНЕЦЬ Юлія Ярославівнаасистент
асистентМОЧЕРАД Анна Михайлівнаасистент
асистентНАКОНЕЧНА Анна Михайлівнаасистент

Кафедра цивільного права та процесу

завідувачКОССАК Володимир Михайловичзавідувач
професорГЕРЦ Алла Анатоліївнапрофесор
професорДЯКОВИЧ Мирослава Михайлівнапрофесор
професорРОМОВСЬКА Зорислава Василівнапрофесор
професорЮРКЕВИЧ Юрій Миколайовичпрофесор
професорЯКУБІВСЬКИЙ Ігор Євгеновичпрофесор
доцентАНДРУСІВ Уляна Богданівнадоцент
доцентБЕК Юліан Богуславовичдоцент
доцентБОГДАН Йосип Гнатовичдоцент
доцентВЕРЕС Ірина Ярославівнадоцент
доцентГНАТІВ Оксана Михайлівнадоцент
доцентГРУЩИНСЬКА Наталія Ігорівнадоцент
доцентКВІТ Наталія Михайлівнадоцент
доцентКОССАК Степан Михайловичдоцент
доцентКРАВЧИК Марта Богданівнадоцент
доцентЛЕМИК Роксолана Ярославівнадоцент
доцентМЕЛЬНИК Андрій Володимировичдоцент
доцентМИХАЙЛІВ Марія Омелянівнадоцент
доцентОПРИСКО Микола Васильовичдоцент
доцентРИМ Тарас Ярославовичдоцент
доцентСЕНИК Світлана Василівнадоцент
доцентТУР Ольга Тарасівнадоцент
доцентУГРИНОВСЬКА Оксана Іванівнадоцент
доцентЦІКАЛО Володимир Ігоровичдоцент
доцентШАМА Наталія Петрівнадоцент
доцентЯНОВИЦЬКА Галина Богданівнадоцент
доцентЯРИМОВИЧ Уляна Володимирівнадоцент
асистентБАТЕНЧУК Марія Михайлівнаасистент
асистентЗБОРІВСЬКИЙ Юрій-Антоній Ярославовичасистент
асистентЗУБАЧИК Наталія Богданівнаасистент
асистентКУШНІР Альберт Андрійовичасистент
асистентЛАНКЕВИЧ Андрій Зіновійовичасистент
асистентПАСАЙЛЮК Ірина Василівнаасистент
асистентПЛЯЦКО Уляна Михайлівнаасистент

Комп'ютерний клас

Криміналістична лабораторія

Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини

молодший науковий співробітник (сумісник)НАКОНЕЧНА Анна Михайлівнамолодший науковий співробітник (сумісник)

Лабораторія практичного права "Юридична клініка"

завідувач (сумісник)СУХАНОВ Максим Олександровичзавідувач (сумісник)
методист ОСТАФІЙ Мар'яна Мирославівнаметодист
старший лаборантКОЗИК Вікторія Петрівнастарший лаборант

Малий видавничий центр

лаборантЛЕВКУЦ Мар'яна Богданівналаборант