Персонал

Деканат

деканБУРДІН Володимир Миколайовичдекан
заступник деканаМОЧУЛЬСЬКА Марта Євгенівназаступник декана
заступник деканаПАВЛИШИН Андрій Андрійовичзаступник декана
заступник деканаЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Ігоровичзаступник декана
заступник деканаШАНДРА Роман Станіславовичзаступник декана

Секретаріат деканату

секретарШЕЛЕСТ Наталія Леонтіївнасекретар

Кафедра адміністративного та фінансового права

завідувачКОБИЛЕЦЬКИЙ Микола Мар'яновичзавідувач
професорРЕШОТА Володимир Володимировичпрофесор
професорШКОЛИК Андрій Михайловичпрофесор
доцентДЖОХ Роман Васильовичдоцент
доцентІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимировичдоцент
доцентКАХНИЧ Володимир Степановичдоцент
доцентМОСТОВИЙ Андрій Стефановичдоцент
доцентПАСЛАВСЬКА Наталія Тарасівнадоцент
доцентСИРКО Мар'яна Василівнадоцент
доцентТРУШ Марта Ігорівнадоцент
доцентХЛІБОРОБ Наталія Євгенівнадоцент
доцентШАНДРА Роман Станіславовичдоцент
доцентЯНЮК Наталія Володимирівнадоцент
асистентВИШНЕВСЬКИЙ Богдан Святославовичасистент
асистентГІНДА Оксана Миколаївнаасистент
асистентГУДЗ Богдан Даниловичасистент
асистентДЗІКОВСЬКИЙ Максим Романовичасистент
асистентЗАБОЛОТНА Галина Ігорівнаасистент
асистентКОНОВКА Адріан Адріановичасистент
асистентКУЗЬМИЧ Владислав Володимировичасистент
асистентПАНАСЮК Катерина Тарасівнаасистент

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

завідувачЯВОРСЬКА Олександра Степанівназавідувач
доцентГРИНЧАК Ірина Володимирівнадоцент
доцентДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА Катерина Юріївнадоцент
доцентКМЕТИК-ПОДУБІНСЬКА Христина Ігорівнадоцент
доцентМАРТИН Володимир Михайловичдоцент
доцентСАМАГАЛЬСЬКА Юстина Яромирівнадоцент
доцентСУХА Юлія Олексіївнадоцент
доцентСУХАНОВ Максим Олександровичдоцент
доцентТАРАСЕНКО Леонід Леонідовичдоцент
доцентШПУГАНИЧ Ірина Ігорівнадоцент

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень

завідувачБОЙКО Ігор Йосиповичзавідувач
професорТИЩИК Борис Йосиповичпрофесор
доцентБЕДРІЙ Мар’ян Мироновичдоцент
доцентГУТІВ Богдан Ігоровичдоцент
доцентКОВАЛЬ Андрій Федоровичдоцент
доцентКОЛЬБЕНКО Андрій Володимировичдоцент
доцентЛИПИТЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМОРЯК-ПРОТОПОПОВА Христина Миколаївнадоцент
доцентРИГІНА Олена Михайлівнадоцент
доцентФЕДУЩАК-ПАСЛАВСЬКА Ганна Михайлівнадоцент
доцентШЕВЧУК Ліліана Едуардівнадоцент
асистентЗАЯЦЬ Оксана Володимирівнаасистент
асистентОЛІЙНИК Юрій Вадимовичасистент

Кафедра конституційного права

завідувачГУРАЛЬ Павло Федоровичзавідувач
професорБОРИСЛАВСЬКА Олена Марківнапрофесор
професорКІСЕЛИЧНИК Василь Петровичпрофесор
професорРАБІНОВИЧ Сергій Петровичпрофесор
професорРІЗНИК Сергій Васильовичпрофесор
доцентБЕДРІЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентБОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимировичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Ігор Ярославовичдоцент
доцентКОБРИН Володимир Степановичдоцент
доцентМАНЮК Петро Теодоровичдоцент
доцентМОЧУЛЬСЬКА Марта Євгенівнадоцент
доцентЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Ігоровичдоцент
асистентДУБАС Вікторія Василівнаасистент
асистентСЛЮСАРЧУК Христина Тарасівнаасистент

Кафедра кримінального права і кримінології

завідувачМАРКІН Віктор Ігоровичзавідувач
професор (сумісник)БУРДІН Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
професорПАЛЮХ Лідія Михайлівнапрофесор
доцентГОРДІЄНКО Володимир Володимировичдоцент
доцентДЕНЬКОВИЧ Ольга Іванівнадоцент
доцентЖДИНЯК Наталія Петрівнадоцент
доцентКРИКЛИВЕЦЬ Дмитро Євгеновичдоцент
доцентЛЕСЬКІВ Соломія Романівнадоцент
доцентПАНЧАК Оксана Григорівнадоцент
доцентСЕНЬ Ірина Зеновіївнадоцент
доцентШУП'ЯНА Мар'яна Юріївнадоцент
асистентБОДНАРЧУК Руслан Орестовичасистент
асистентБУРАЧИНСЬКА Юстина Богданівнаасистент
асистентВАКУЛА Ірина Юріївнаасистент
асистентГРАБСЬКИЙ Іван Ростиславовичасистент
асистентГРИНИХА Ірина Михайлівнаасистент
асистентДУДА Марта Петрівнаасистент
асистентКОВАЛИК Юлія Михайлівнаасистент
асистентКОНДРА Олександр Ярославовичасистент
асистентФЕДОРОВИЧ Наталія Андріївнаасистент
старший лаборантБАБІЙ Марта Тарасівнастарший лаборант
старший лаборантБАБІЙ Софія Юріївнастарший лаборант

Кафедра кримінального процесу і криміналістики

завідувачБОБЕЧКО Назар Ростиславовичзавідувач
професорКОГУТИЧ Іван Івановичпрофесор
професорНОР Василь Тимофійовичпрофесор
доцентБАГРІЙ Микола Васильовичдоцент
доцентБЕРЕСЬКИЙ Ярослав Осиповичдоцент
доцентБОЙКО Володимир Петровичдоцент
доцентВОЙНАРОВИЧ Альона Богданівнадоцент
доцентГУЛКЕВИЧ Зіновій Трохимовичдоцент
доцентКАЛУЖНА Оксана Михайлівнадоцент
доцентМАЗУР Марта Романівнадоцент
доцентМАКСИМИШИН Наталія Миронівнадоцент
доцентМУРАДОВ Валентин Валентиновичдоцент
доцентНАЙДА Анатолій Івановичдоцент
доцент (сумісник)ПАВЛИШИН Андрій Андрійовичдоцент (сумісник)
доцентФІГУРСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
доцентШЕВЧУК Марта Іванівнадоцент
асистентБОРЕЙКО Галина Дмитрівнаасистент
асистентЄЗЕРСЬКИЙ Руслан Богдановичасистент
асистентКОНЮШИН Юлія Іванівнаасистент
асистент (сумісник)ЛИЗАК Ярослав Васильовичасистент (сумісник)
асистентПІХ Юрій Тарасовичасистент
асистент, старший лаборант (сумісник)РАФАЛЬОНТ Світлана Романівнаасистент, старший лаборант (сумісник)
асистентШУНЕВИЧ Катерина Андріївнаасистент
лаборантХАРЬКОВСЬКА Оксана Василівналаборант

Кафедра соціального права

завідувачПИЛИПЕНКО Пилип Даниловичзавідувач
професорБУРАК Володимир Ярославовичпрофесор
професорВАЩИШИН Марія Ярославівнапрофесор
професорРИМ Олена Михайлівнапрофесор
професорСИНЧУК Світлана Миколаївнапрофесор
доцентБАРАБАШ Наталія Петрівнадоцент
доцентБУК Мирослава Олегівнадоцент
доцентГІРНИК Оксана Олегівнадоцент
доцентКУЛЬЧИЦЬКА Олена Іванівнадоцент
доцентЛАСЬКО Ірина Михайлівнадоцент
доцентЛЕВИЦЬКА Надія Олексіївнадоцент
доцентЛЕЩУХ Данило Романовичдоцент
доцентОЛЕКСІВ Ігор Ігоровичдоцент
доцентПАРПАН Тетяна Валеріївнадоцент
доцентРАНЕВИЧ Орест Юрійовичдоцент
доцентСТАСІВ Оксана Василівнадоцент
доцентСТРЕПКО Володимир Любомировичдоцент
доцентФЕДОРОВИЧ Володимир Івановичдоцент
доцентФУРИК Ігор Ярославовичдоцент
доцентЧОПКО Христина Ігорівнадоцент
доцентШВЕЦЬ Дмитро Юрійовичдоцент
доцентШПАРИК Назар Ярославовичдоцент
асистентЖИРАВЕЦЬКИЙ Тарас Михайловичасистент
лаборантЖУК Марія Андріївналаборант
лаборантМАРЧУК Єлизавета Володимирівналаборант

Кафедра теорії та філософії права

завідувачКОСОВИЧ Віталій Мирославовичзавідувач
професорЛУЦЬ Людмила Андріївнапрофесор
професорРАБІНОВИЧ Петро Мойсейовичпрофесор
доцентГОНЧАРОВ Володимир Вікторовичдоцент
доцентГУДИМА Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павловичдоцент
доцентДУДАШ Тамара Іванівнадоцент
доцентНАСТАСЯК Ірина Юріївнадоцент
доцентНИЧКА Юрій Вадимовичдоцент
доцентРАДАНОВИЧ Наталія Миколаївнадоцент
доцентСЕМКІВ Віталій Остаповичдоцент
доцентСТЕЦИК Назарій Володимировичдоцент
асистентГУНЬКО Наталя Юріївнаасистент
асистентКОЦАН-ОЛИНЕЦЬ Юлія Ярославівнаасистент
асистентЛУБЧУК Олена Дмитрівнаасистент
асистентМОЧЕРАД Анна Михайлівнаасистент
асистентНАКОНЕЧНА Анна Михайлівнаасистент
лаборантКУЛІЙ Олена Петрівналаборант

Кафедра цивільного права та процесу

завідувачКОССАК Володимир Михайловичзавідувач
професорГЕРЦ Алла Анатоліївнапрофесор
професорДЯКОВИЧ Мирослава Михайлівнапрофесор
професорКВІТ Наталія Михайлівнапрофесор
професорРОМОВСЬКА Зорислава Василівнапрофесор
професорЮРКЕВИЧ Юрій Миколайовичпрофесор
професорЯКУБІВСЬКИЙ Ігор Євгеновичпрофесор
доцентАНДРУСІВ Уляна Богданівнадоцент
доцентБЕК Юліан Богуславовичдоцент
доцентБОГДАН Йосип Гнатовичдоцент
доцентВЕРЕС Ірина Ярославівнадоцент
доцентГНАТІВ Оксана Михайлівнадоцент
доцентГРУЩИНСЬКА Наталія Ігорівнадоцент
доцентКОССАК Степан Михайловичдоцент
доцентКРАВЧИК Марта Богданівнадоцент
доцентЛАНКЕВИЧ Андрій Зіновійовичдоцент
доцентЛЕМИК Роксолана Ярославівнадоцент
доцентМЕЛЬНИК Андрій Володимировичдоцент
доцентМИХАЙЛІВ Марія Омелянівнадоцент
доцентОПРИСКО Микола Васильовичдоцент
доцентРИМ Тарас Ярославовичдоцент
доцентСЕНИК Світлана Василівнадоцент
доцентТУР Ольга Тарасівнадоцент
доцентУГРИНОВСЬКА Оксана Іванівнадоцент
доцентЦІКАЛО Володимир Ігоровичдоцент
доцентШАМА Наталія Петрівнадоцент
доцентЯНОВИЦЬКА Галина Богданівнадоцент
доцентЯРИМОВИЧ Уляна Володимирівнадоцент
асистентБАТЕНЧУК Марія Михайлівнаасистент
асистентЗБОРІВСЬКИЙ Юрій-Антоній Ярославовичасистент
асистентЗУБАЧИК Наталія Богданівнаасистент
асистентКУШНІР Альберт Андрійовичасистент
асистентПАСАЙЛЮК Ірина Василівнаасистент
асистентПЛЯЦКО Уляна Михайлівнаасистент
асистентТАРАСЕНКО Христина Юріївнаасистент

Комп'ютерний клас

Криміналістична лабораторія

завідувачЛИЗАК Ярослав Васильовичзавідувач

Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини

молодший науковий співробітник (сумісник)НАКОНЕЧНА Анна Михайлівнамолодший науковий співробітник (сумісник)

Лабораторія практичного права "Юридична клініка"

завідувач (сумісник)СУХАНОВ Максим Олександровичзавідувач (сумісник)
старший лаборантКОЗИК Вікторія Петрівнастарший лаборант
секретарОСТАФІЙ Мар'яна Мирославівнасекретар
лаборантСМУТ Ярема Миколайовичлаборант

Малий видавничий центр

лаборантЛЕВКУЦ Мар'яна Богданівналаборант