EU4UA

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВНИЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ [EU4UA]

Офіційна сторінка проєкту “Модернізація правничої освіти для підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України”, який реалізовується за участі Львівського університету

Мета, основні завдання та очікувані результати проекту

Мета – підвищення спроможності українських правничих шкіл у наданні студентам знань та компетенцій, необхідних для правового забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції України, високопрофесійними викладачами та за модернізованими програмами основних правничих дисциплін, а також поширення впливу на ширше громадянське та політичне середовище.

Проект зосереджений на чотирьох основних завданнях:

1) Вдосконалення змісту основних  дисциплін (конституційне, адміністративне, цивільне та кримінальне право) на юридичних факультетах українських ВНЗ – учасників проекту шляхом надання навчальним програмам ціннісних орієнтирів ЄС/ЄА та включення до них компоненту ЄС/ЄА.

2) Професійний розвиток викладачів українських закладів вищої освіти-учасників для досягнення досконалості у викладанні основних юридичних дисциплін відповідно до ціннісно-орієнтованого підходу ЄС/ЄА та оновлених навчальних програм.

3) Поширення спільних європейських цінностей, а також знань про основи ЄС і НАТО в громадянському середовищі шляхом запровадження Сертифікаційної програми для вчителів середньої школи.

4) Забезпечення публічних службовців (працівників українського парламенту, уряду, суду, прокуратури, органів місцевого самоврядування) відповідними знаннями шляхом запровадження Програми навчання публічних службовців щодо засад ЄС та НАТО.

Результатами проекту будуть:

 1. Модернізовані та впроваджені навчальні плани профільних юридичних дисциплін.
 2. Запровадження Програми професійного розвитку професорсько-викладацького складу юридичних факультетів ВЗО України для досягнення педагогічної майстерності.
 3. Запровадження Сертифікаційної програми для вчителів загальноосвітніх шкіл з засад ЄС та НАТО.
 4. Запровадження Програми навчання публічних службовців щодо засад ЄС та НАТО.

Члени консорціуму

 1. Університет Вітаутаса Великого (УВВ, бенефіціар)
 2. Університет Миколи Коперника у Торуні (УМК, Бенефіціар)
 3. Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУІВ, координатор)
 4. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУЮФ, бенефіціар)
 5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ, бенефіціар)
 6. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (НЮУЯМ, бенефіціар)
 7. Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» МОН України (ЗНУ, бенефіціар)
 8. Українська асоціація європейських студій (УАЄС, Бенефіціар)