Ільницький Олег Володимирович

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: oleh.ilnytskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

фінансове право; управління бюджетними коштами; захист прав, свобод та інтересів осіб у сфері фінансового контролю; окремі види проваджень у адміністративному судочинстві.

Курси

Публікації

1) Ільницький О.В. Земельні спори та порядок їх вирішення в Україні: адміністративно-правовий підхід: Монографія / Ільницький Олег Володимирович. – Львів: ФОП П’ятаков, 2011. – 338 с.
2) Ільницький О.В. Правове регулювання бюджетних видатків в Україні : методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних занять та підсумкового контролю для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» – Львів : юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 100 с.
3) Ільків Н.В. Примусове відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми / Н.В. Ільків, О.В. Ільницький // Право України. – 2011. – № 5. – С. 231–240.
4) Ільницький О.В. Часові детермінації бюджетного планування та виконання бюджету в Україні / Олег Володимирович Ільницький // Фінансове право. – 2012. – № 4 (22). – С. 33–37.
5) Ільницький О. В. Реформа міжбюджетних відносин на шляху до бюджетної (фіскальної) децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ільницький // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 126-134
6) Ільницький О.В. Особливості застосування Конституції України в адміністративному судочинстві (з урахуванням судово-процесуальної реформи 2017 року) / Ільницький Олег Володимирович // Питання адміністративного права. Кн. 3/ [відп. за вип. Н.Б. Писаренко]. Харків: Право, 2019. – С. 137-147.
7) Ilnytskyi Oleh. Pojęcie «środków budźetowych» w ukrainskim ustawodawstwie. Kwartalnik Prawno-Finansowy (Universytetu Wroclawskiego). 2019. № 3. С. 42-55.
8) Reshota V., Ilnytskyi O., Syrko M., Reshota O., Budgetary Funds Management in Ukraine: Constitutional and International Treaties Regulation. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020 (summer). Volume. 11. № 4 (50). p. 1345-1352. https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).31
9) Ільницький О.В., Ільків Н.В., Решота В.В. Нормативно-правове забезпечення збалансованості у бюджетній системі України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020, Том 4 № 35 (2020), 376-384, https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222421
10) Ilnytskyi, O., Ilkiv, N., & Chopko, K. (2021). Qualitative Indicators of Bank Performance Assessment for the Purposes of Participation in the Deposit Guarantee System in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 7(2), 83-90. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-2-83-90
11) Ilnytskyi, Oleh (2021). Citizens of Ukraine as subjects of special economic and other restrictive measures (sanctions) imposed by the Ukrainian state. Entrepreneurship, Economy and Law, 11, 54–62, doi https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.11.07
12) Oleh Ilnytskyi, Jednostka budżetowa na Ukrainie: określenie stanu prawnego na podstawie połączenia aspektów prawa finansowego i prawa handlowego. Prawo Tom 333 (2021): Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego. 69-83 DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.333.5
13) O Ilnytskyy, I Boychenyk ‘Land Rights Disputes: Towards the Effective Protection of Rights, Freedoms, and Interest by the Administrative Courts of Ukraine’ 2022 1(13) Access to Justice in Eastern Europe 25-50. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.1-a000097
14) Збірник правових позицій Верховного Суду та висновків членів Науково-консультативної ради з оподаткування та публічної фінансової політики / Упоряд.: д-р юрид. наук М.І. Смокович, канд. юрид. наук Р.Ф. Ханова; відпов. за вип.: Н.Л. Богданюк, д-р юрид. наук Ю.І. Пивовар, О.С. Марценюк, канд. юрид. наук А.А. Барікова, канд. юрид. наук О.В. Чавес Техеда, д-р філос. з журн. Х.А. Астапцева. Київ, 2022. 264 c. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/zbirnyk_01_0_07_2022_1.pdf
15) 256) Ilnytskyy O ‘Application of Administrative Judicial Mechanisms in the Fight Against Internal Threats to National Security in Conditions of Russian Ukrainian War’ 2022 3(15) Access to Justice in Eastern Europe 155-164. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.3-n000333

Біографія

Народився 1984 року.

2001-2006 роки – навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність – «правознавство», спеціалізація – «правосуддя», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр права»).

2010-2006 роки – навчався у ад’юнктурі Львівського державного університету внутрішніх справ. А в червні 2010 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Адміністративно-правові засади вирішення земельних спорів в Україні».

З 2004 року до 2007 року працював на посадах юрисконсульта, керівника проектів, а згодом – виконавчого директора Благодійної правозахисної організації «Твоє право». Протягом 2006-2007 років викладав правознавчі дисципліни у Львівській правничій гімназії.

2010-2007 роки працював начальником юридичного відділу Державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької».
У березні 2008 р. став переможцем ІІ Всеукраїнського конкурсу наукових досліджень серед молодих науковців «Новітній інтелект України» (БФ «Україна 3000»).

З вересня 2010 року викладає на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (науково-освітня діяльність з викладання та проведення наукових досліджень дисциплін публічно-адміністративного характеру («Фінансове право» і фінансово-правових спецкурсів: «Правове регулювання здійснення бюджетних видатків», «Правове регулювання фінансового контролю»).

У грудні 2015 року був серед переможців VІI Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених ім. М.І. Туган-Барановського.

Автор понад 80 наукових та навчально–методичних публікацій.

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

З 2019 р. отримав свідоцтво про право здійснення адвокатської діяльності.

Нагороди

Почесна грамота Верховної Ради України (2017 рік)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!