Ільницький Олег Володимирович

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: oleh.ilnytskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

фінансове право; управління бюджетними коштами; захист прав, свобод та інтересів осіб у сфері фінансового контролю; окремі види проваджень у адміністративному судочинстві.

Курси

Публікації

1) Ільницький О.В. Земельні спори та порядок їх вирішення в Україні: адміністративно-правовий підхід: Монографія / Ільницький Олег Володимирович. – Львів: ФОП П’ятаков, 2011. – 338 с.
2) Ільницький О.В. Оренда державного та комунального майна у нотаріальній практиці / О.В. Ільницький, Н.В. Ільків // Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – 2011. – № 6. – 96 с.
3) Ільницький О.В. Правове регулювання бюджетних видатків в Україні : методичні рекомендації для підготовки та проведення практичних занять та підсумкового контролю для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство» – Львів : юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 100 с.
4) Ільків Н.В. Примусове відчуження земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені з мотивів суспільної необхідності: правові проблеми / Н.В. Ільків, О.В. Ільницький // Право України. – 2011. – № 5. – С. 231–240.
5) Ільницький О. Особливості провадження у справах за зверненнями органів державної податкової служби в адміністративному судочинстві України / Олег Ільницький // Юридична Україна. – 2012. – № 6. – С. 24-29.
6) Ільницький О. Характеристика правового спору з позицій концепції правовідношення / О. Ільницький // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 3 (70). – С. 195–203.
7) Ільницький О.В. Часові детермінації бюджетного планування та виконання бюджету в Україні / Олег Володимирович Ільницький // Фінансове право. – 2012. – № 4 (22). – С. 33–37.
8 Ільницький О. Правова природа заходів впливу за порушення бюджетного законодавства й її вплив на правозастосування / Олег Ільницький // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4. – С. 89-93.
9) Ильницкий О.В. Административная юстиция на защите прав, свобод и интересов частных лиц: украинский опыт / О.В. Ильницкий // Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных статей / ГрГУ им. Я. Купала ; редкол.: И.Э. Мартыненко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 284-290.
10) Ильницкий О.В. Многолетнее бюджетное планирование – одно из направлений реформирования публичных финансов в Украине и других европейских странах / О.В. Ильницкий // Финансовое право. – 2013. – № 8. – С. 12-16.
11) Ільницький О.В. Значення позапроцесуальних актів органів судової влади та контроль за їхньою законністю / О.В. Ільницький // Слово Національної школи суддів України. – 2013. – № 3 (4). – С. 167-176.
12) Ільницький О.В. Проблеми реформування системи управління бюджетними коштами з позицій дотримання конституційних принципів фінансової діяльності / Ільницький Олег Володимирович // Публічне право. – 2013. – № 4 (12). – С. 96-105.
13) Ільницький О.В. Дотримання законності при здійсненні податкового контролю шляхом інформаційно-аналітичного забезпечення контролюючих органів / Олег Ільницький // Вісник прокуратури. – 2014. – № 3 (153). – С. 117-125.
14) Ільницький О.В. Реформування визначення сфери державних закупівель за законодавством України / Олег Володимирович Ільницький // Бюлетень Міністерства юстиції України . – 2014. – № 10 (жовтень). – С. 120-128.
15) Ільницький О.В. Окремі проблеми правового регулювання доходів бюджету в Україні (Einige Probleme der rechtlichen Regelung der Einnahmen des ukrainischen Staatshaushalts) / О.В. Ільницький // Recht der Osteuropäischen Staaten [електронне фахове видання зарубіжних держав]. – 2015. – № 2. – С. 142-160.

16) Ільницький О. В. Юридичний аспект залучення громадян до управління в діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. В. Ільницький, Н. В. Ільків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. – 2017. – Вип. 2. – С. 174-187. 

17) Ільницький О. В. Особливості судового розгляду справ про примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності [Електронний ресурс] / О. В. Ільницький, Н. В. Ільків // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – № 3. – С. 18-33.

18) Ільницький О. В. Часові детермінації бюджетного планування та виконання бюджету в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ільницький // Фінансове право . – 2012. – № 4. – С. 33-3

19) Ільницький О. В. Реформа міжбюджетних відносин на шляху до бюджетної (фіскальної) децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ільницький // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 126-134

Біографія

Народився 1984 року.

2001-2006 роки – навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність – «правознавство», спеціалізація – «правосуддя», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр права»).

2010-2006 роки – навчався у ад’юнктурі Львівського державного університету внутрішніх справ. А в червні 2010 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Адміністративно-правові засади вирішення земельних спорів в Україні».

З 2004 року до 2007 року працював на посадах юрисконсульта, керівника проектів, а згодом – виконавчого директора Благодійної правозахисної організації «Твоє право». Протягом 2006-2007 років викладав правознавчі дисципліни у Львівській правничій гімназії.

2010-2007 роки працював начальником юридичного відділу Державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької».
У березні 2008 р. став переможцем ІІ Всеукраїнського конкурсу наукових досліджень серед молодих науковців «Новітній інтелект України» (БФ «Україна 3000»).

З вересня 2010 року викладає на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (науково-освітня діяльність з викладання та проведення наукових досліджень дисциплін публічно-адміністративного характеру («Фінансове право» і фінансово-правових спецкурсів: «Правове регулювання здійснення бюджетних видатків», «Правове регулювання фінансового контролю»).

У грудні 2015 року був серед переможців VІI Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених ім. М.І. Туган-Барановського.

Автор понад 60 наукових та навчально–методичних публікацій.

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

 

Нагороди

Почесна грамота Верховної Ради України (2017 рік)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!