Тур Ольга Тарасівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: olha.tur@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

1. Тур О.Т. Правова природа розписки за договором позики. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. C.11-12.
2. Тур О. Проблеми заміни боржника у виконавчому провадженні правонаступником. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVII звітної науково-практичної конференції. Частина 1. (05–06 лютого 2021 року). Львів. С.188-190.
3. Тур О.Т. Особливості цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації публічних осіб. «Підприємництво, господарство і право». №9, 2020. С.66-70.
4. Тур О.Т. Характеристика суб’єкта цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків консультаційних послуг. «Підприємництво, господарство і право». №9, 2019. С.22-26.
5. Olga Tur. Bedeutung und Formen der Vorsoldevollmacht im ukrainischen Recht. Aktuelle Fragen des Medizinrechts. Ein Ost-West-vergleich. Springer, 2018. P.195-205.
6. Тур О. Особливості цивільної відповідальності органів державної влади за недоліки консультаційної послуги. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції. Частина 1. (07–08 лютого 2018 року). Львів. С.180-183.
7. Тур О. Цивільно-правове регулювання надання медичних консультацій. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. (07–08 лютого 2017 року). Львів. С.207-209.
8. Тур О.Т. Особливості охоронного правовідношення, яке виникає внаслідок делікту у сфері надання консультаційних послуг органами державної фіскальної служби. Підприємництво, господарство і право. 2017. №8 (258). С. 56-60.
9. Тур О.Т. Цивільно-правова відповідальність виконавця за договором про надання консультаційних послуг. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (4-5 березня 2016 року). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ». 2016. С.38-41.
10. Тур О. Правові наслідки надання консультаційних послуг неналежної якості. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. (04–05 лютого 2016 року). Львів. С.203-204.
11. Тур О.Т. Особенности гражданской ответственности в сфере предоставления консультационных услуг. Legea și viața. 2016. Martie. С.71-75.
12. Тур О.Т. Фактори, які визначають якість юридичних консультацій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016. № 21. С. 108-110.
13. Тур О.Т. Форма договору про надання консультаційних послуг. «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку»: міжнародна науково-практична конференція. (1 серпня 2015 року). Донецьк. Східноукраїнська наукова юридична організація. С.43-46.
14. Тур О.Т. Співвідношення понять «інформаційна» та «консультаційна» послуга. П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського. (22 травня 2015 року). Одеса. С.238-241.
15. Тур О.Т. Консультаційна послуга як юридична категорія. Підприємництво, господарство і право. 2015. №7 (235). С.15-18.
16. Тур О.Т. Класифікація консультаційних послуг в цивільному обороті України Часопис цивілістики. 2015. Випуск 19. С.41-45.
17. Тур О.Т. Істотні умови договору про надання консультаційних послуг. Право і суспільство. 2015. 5-2. С.91-95.
18. Квіт Н.М., Тур О.Т. Особливості цивільно-правової відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності в Україні. Evropský Politický a Právní Diskurz. 2014. 1/6. С.602-612.
19. Тур О.Т. Цивільно-правові аспекти зменшення розміру неустойки. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» 24 квітня 2014 р. Редкол.: Шемчушенко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. К.:, Видавництво Ліра. К 2014. С. 185-186.

Біографія

Тур Ольга Тарасівна (20.07.1991, м. Рудки, Самбірський р-н, Львівська обл.) – кандидат юридичних наук («Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків консультаційних послуг за цивільним законодавством України», 2018). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (магістр права, цивільно-правова спеціалізація, 2014), аспірантуру (2017).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!