Тур Ольга Тарасівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olha.tur@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

1. Тур О. Недійсність правочинів, зміст яких не відповідає вимогам закону. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 10, 2021. URL: http://www.lsej.org.ua/.
2. Тур О. Особливості припинення права користування житлом: аналіз судової практики. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 9, 2021. С. 122 – 125. URL: http://www.lsej.org.ua/.
3. Olga Tur. Legal Consequences Of Concluding A Fraudatory Transaction. The 1 st International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects”, SSPG Publish, October 10-12, 2021, Stockholm, Sweden. C.522-525.
4. Tur O., Kravchyk M., Polonka I., Levytska O., Pshoniak M. Theoretical problems of the legal nature of the loan agreement and its correlation with the credit agreement. Estudios de Economia Aplicadathis. Spain, 39(6). 2021. DOI: 10.25115/eea.v39i6.5329. P.1-13. (Scopus)
5. Кравчик М.Б., Тур О.Т. Особливості укладення спадкового договору за законодавством України та законодавством країн Європейського Союзу. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип.72, Львів. С.80-86.
6. Ольга Тур. Захист інтересів клієнтів у спорах із страховими компаніями. ЮРИСТ&ЗАКОН ТОВ “ІАЦ “ЛІГА”, ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”. Київ 2021. Випуск №26. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA014899.
7. Ольга Тур. Практика ВС щодо набуття права власності на об’єкти нерухомості. ЮРИСТ&ЗАКОН ТОВ “ІАЦ “ЛІГА”, ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”. Київ 2021. Випуск №16. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA014697.
8. Ольга Тур. Конкуренція та захист споживачів у період пандемії. ЮРИСТ&ЗАКОН ТОВ “ІАЦ “ЛІГА”, ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”. Київ 2021. Випуск №17-18. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA014717.
9. Ольга Тур. Визнання договору недійсним: остання судова практика. ЮРИСТ&ЗАКОН ТОВ “ІАЦ “ЛІГА”, ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”. Київ 2021. Випуск №25. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine/900609.
10. Тур О.Т. Правова природа розписки за договором позики. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), February 12, 2021. Pisa, Italian Republic: NGO European Scientific Platform. C.11-12.
11. Тур О. Проблеми заміни боржника у виконавчому провадженні правонаступником. Проблеми державотворення і захисту прав людини в .Україні: матеріали ХXVII звітної науково-практичної конференції. Частина 1. (05–06 лютого 2021 року). Львів. С.188-190.
12. Тур О.Т. Особливості цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації публічних осіб. «Підприємництво, господарство і право». №9, 2020. С.66-70.
13. Тур О.Т. Характеристика суб’єкта цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків консультаційних послуг. «Підприємництво, господарство і право». №9, 2019. С.22-26.
14. Olga Tur. Bedeutung und Formen der Vorsoldevollmacht im ukrainischen Recht. Aktuelle Fragen des Medizinrechts. Ein Ost-West-vergleich. Springer, 2018. P.195-205.
15. Тур О. Особливості цивільної відповідальності органів державної влади за недоліки консультаційної послуги. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції. Частина 1. (07–08 лютого 2018 року). Львів. С.180-183.
16. Тур О. Цивільно-правове регулювання надання медичних консультацій. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. (07–08 лютого 2017 року). Львів. С.207-209.
17. Тур О.Т. Особливості охоронного правовідношення, яке виникає внаслідок делікту у сфері надання консультаційних послуг органами державної фіскальної служби. Підприємництво, господарство і право. 2017. №8 (258). С. 56-60.
18. Тур О.Т. Цивільно-правова відповідальність виконавця за договором про надання консультаційних послуг. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (4-5 березня 2016 року). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ». 2016. С.38-41.
19. Тур О. Правові наслідки надання консультаційних послуг неналежної якості. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. (04–05 лютого 2016 року). Львів. С.203-204.
20. Тур О.Т. Особенности гражданской ответственности в сфере предоставления консультационных услуг. Legea și viața. 2016. Martie. С.71-75.
21. Тур О.Т. Фактори, які визначають якість юридичних консультацій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016. № 21. С. 108-110.
22. Тур О.Т. Форма договору про надання консультаційних послуг. «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку»: міжнародна науково-практична конференція. (1 серпня 2015 року). Донецьк. Східноукраїнська наукова юридична організація. С.43-46.
23. Тур О.Т. Співвідношення понять «інформаційна» та «консультаційна» послуга. П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського. (22 травня 2015 року). Одеса. С.238-241.
24. Тур О.Т. Консультаційна послуга як юридична категорія. Підприємництво, господарство і право. 2015. №7 (235). С.15-18.
25. Тур О.Т. Класифікація консультаційних послуг в цивільному обороті України Часопис цивілістики. 2015. Випуск 19. С.41-45.
26. Тур О.Т. Істотні умови договору про надання консультаційних послуг. Право і суспільство. 2015. 5-2. С.91-95.
27. Квіт Н.М., Тур О.Т. Особливості цивільно-правової відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності в Україні. Evropský Politický a Právní Diskurz. 2014. 1/6. С.602-612.
28. Тур О.Т. Цивільно-правові аспекти зменшення розміру неустойки. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» 24 квітня 2014 р. Редкол.: Шемчушенко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. К.:, Видавництво Ліра. К 2014. С. 185-186.

Біографія

Тур Ольга Тарасівна (20.07.1991, м. Рудки, Самбірський р-н, Львівська обл.) – кандидат юридичних наук («Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків консультаційних послуг за цивільним законодавством України», 2018), доцент (2022). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (магістр права, цивільно-правова спеціалізація, 2014), аспірантуру (2017).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!