Бойко Ігор Йосипович

Посада: завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: igor.boiko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, історія римського приватного права.

Курси

Публікації

 

І.Тези (матеріали конференції), наукові статті, опубліковані до захисту кандидатської дисертації (1996 – 1999):
Тези (матеріали конференції
):
1. Бойко І.Й. Правове становище західноукраїнських земель у складі Польської держави (1921 – 1939) // Рогатинська земля: історія та сучасність. Матеріали першої наукової конференції. – Львів; Рогатин, 1997. – С. 217 – 219.
2. Бойко І.Й. Право власності за Кодексом українського права 1743 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІІ регіональної конференції. – Львів, 1997. – С. 123–131.
Наукові статті:
3. Бойко І.Й. Договірне право Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” 1743 року. // Право України. – 1998. – № 5.– С.98–100.
4. Бойко І.Й. Про цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року // Право України. – 1999.– № 3.– С.88–90
5. Бойко І.Й. До питання про сімейне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року // Вісник Львів. ун-ту. – Серія юрид. – Львів, 1999.– Вип.34.– C.23–26.
ІІ. Навчальні посібники, опубліковані до захисту кандидатської дисертації:
6. Бойко І.Й. Українська юриспруденція в персоналіях // Івано-Франківськ, 1995. – 38 с. (у співавторстві Кульчицький В.С., Вівчаренко О.А.).
7. Бойко І.Й. Правове становище населення Гетьманщини за Кодексом 1743 року // Львів, 1997. – 29 с.
8. Бойко І.Й. Зобов’язальне право Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” 1743 року // Львів; Світ, 1998. – 52 с.
9. Бойко І.Й. Державно-правові засади організації збройних сил Гетьманщини (друга половина XVІІ – кінець ХVIII ст.). // Навчальний посібник. Львів, 1997.– 24 с. (у співавторстві Расін В.А.).
ІІІ. Навчально-методична робота
10. Бойко І.Й. Історія держави і права України. // Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2000.– 12 с. ( у співавторстві з проф. Кульчицький В.С.).
11. Бойко І.Й. Соціологія: Загальна та правова. // Програма курсу, плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001.– 16 с.
12. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2002.– 24 с.(у співавторстві Кульчицький В.С.).
13. Бойко І.Й. Методичні матеріали до вивчення курсу Соціологія права для студентів Правового коледжу ЛНУ імені Івана Франка. 2002.– 19 с.
14. Бойко І.Й. Методичні рекомендації для написання контрольних робіт з дисципліни “Історія держави і права України” Ч.1. – Одеса: Юридична література, 2003. (у співавторстві Кульчицький В.С., Єфремова Н.В., Долматова Н.І.).
15. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка: Серія юридична, 2003.– 12 с. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
16. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету. Львів, 2003. – 24 с. (у співавторстві Присташ Л.Т., Кульчицький В.С. ).
17. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка: Серія юридична, 2003. – 12 с. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
18. Бойко І.Й. Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні // Плани семінарських занять для магістрів юридичного факультету. – Львів: Видав. центр юрид. факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 16 с.
19. Бойко І.Й. Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні // Програма курсу. Загальні методичні рекомендації для студентів юрид. фак-ту. – Львів: Видав. центр юрид. факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 16 с. (у співавторстві Кобилецький М.М.).
20. Бойко І.Й. Соціологія: загальна і правова // Плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 16 с. (у співавторстві Грищук О.В.).
21. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007. – 35 с. (у співавторстві Кульчицький В.С., Кобилецький М.М., Ясінська Л.Е.).
22. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007. – 35 с. (у співавторстві Кульчицький В.С., Кобилецький М.М., Ясінська Л.Е.).
23. Бойко І.Й. Історія держави і права України: програма курсу для студентів юридичного факультету /І.Й.Бойко, М.М.Кобилецький, Л.Е.Шевчук. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2015р. – 20с.
24. Бойко І.Й. Історія держави і права України: методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету // І.Й.Бойко, М.М.Кобилецький, Л.Е.Шевчук. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2015р. – 40с.
25. Бойко І.Й. Історія держави і права України: програма курсу для студентів юридичного факультету / І. Й. Бойко, М. М. Кобилецький, Л. Е. Шевчук, Х.М. Моряк-Протопопова. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017 р. – 20 с.
26. Бойко І.Й. Історія держави і права України: методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету / І. Й. Бойко, М. М. Кобилецький, Л.Е. Шевчук, Х.М. Моряк-Протопопова. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017 р. – 40 с.
IV Навчальні посібники опубліковані після захисту кандидатської дисертації
27. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини // Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2000.– 120 с.
28. Бойко І.Й. Апарат управління Галичиною в складі Австро-Угорщини // Навчальний посібник. – Львів, 2002.– 88 с. (у співавторстві Кульчицький В.С., Настасяк І.Ю., Мікула О.І.).
29. Бойко І.Й. Основи права України / За ред. В.Л.Ортинського. // Львів: Світ, 2003. – 368 с. (у співавторстві Бедрій Р.Б ,Бернський Я.О., Буряк В.Я., Вітковська І.М., Герасимів Т.З., Голень І.Р., Голяк Л.В., Довгий Т.Я., Євтушок В.П., Кельман М.С., Кросницький В.І., Кондратюк О.В., Курило Т.В., Мартьянов І.В., Романюк І.В., Семків В.О.
30. Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі // Текст лекцій. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.– 67 с.
31. Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції // Львів: Видання Львів. націон. ун-ту ім. І. Франка, 2007. – 96 с. Бойко І.Й. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
Наукові статті, опубліковані після захисту кандидатської дисертації (1999 – 2011)
1999

32. Бойко І.Й. Цивільно-правовий статус особи у Козацько-Гетьманській державі за Кодексом 1743 року // Права людини і Україна: Праці Львівської лабораторії прав людини АПН України. – Львів, 1999.– Вип.2.
2000
33. Бойко І.Й. Суд, прокуратура та адвокатура в Галичині у складі Австро-Угорщини // Вісник Чернівецького університету. – Серія юридична. – 2000.– Вип..125.– С.22–24 (у співавторстві Кульчицький В.С.)
34. Бойко І.Й. Фундатор судової реформи у царській Росії С.І.Зарудний та суд присяжних // Право України. – 2000. – № 8.- С.111–117. (у співавторстві Кульчицький В., Сидорчук О.).
2001
35. Бойко І.Й. Організація самоуправління в Галичині за часів австрійського панування // Вісник Львів. ун-ту. – Серія юрид. – Львів, 2001.– Вип.36.– С.90–94. (у співавторстві Кульчицький В., Лісна І.).
36. Бойко І.Й. Система судових органів в Галичині у складі Австро-Угорщини // Право України. – 2001.– № 11.– С.137–139. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
37. Бойко І.Й. Застосування Судебника М. Гоша на західноукраїнських землях // Право України. – 2001.– № 12.– С.140–141.
2002
38. Бойко І.Й. Правове регулювання господарської діяльності вірменської громади м. Львова (XIV–XVIII ст.) // Підприємство, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2002.– № 8.– С.113–114.
39. Бойко І.Й. Правове регулювання торгівельної діяльності вірменських поселенців Прикарпаття (XVI–XVIII ст.) // Підприємство, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2002.– № 10.– С.13–15.
40. Бойко І.Й. Правове становище вірменської громади міста Львова (XIV–XVIII ст.) // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2002.– Вип.17.– С.32–36.
41. Бойко І.Й. Потрібна книга // Право України. – 2002– № 3. (у співавторстві Кульчицький В.).
42. Бойко І.Й. Правове становище вірменської громади Кам’янця-Подільського // Право України. – 2002.– № 5.– С.142–145.
43. Бойко І.Й. Застосування вірменського права на території України (XIV–XVIII ст.) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2002.– № 1.– С.4–11.
44. Бойко І. Організація управління вірменської громади м. Бережани (XIV–XVIII ст.) / І. Бойко // Вісник Львів. ін-ту внутрішніх справ. – 2002.– № 2.– С.205–211.
45. Бойко І. Організація управління вірменської громади м. Львова (XIV–XVIII ст.) // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2002. – №3 (30). – С. 72 – 80.
46. Бойко І. Й. Історико-правові джерела про застосування Судебника М.Гоша на території України / І. Й. Бойко // Держава і право : збірник наукових праць : юрид. і політ. науки. – 2002. – Вип.15.– С.54–57.
47. Бойко І. Основні положення вірменського феодального права за Судебником Мхітара Гоша / І. Бойко // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2002.– Вип. 37.– С.156–161.
48. Бойко І. Й. Органи управління вірменської громади Станіславова (XVI– XVIII ст.) / І. Й. Бойко // Держава і право : зб. наук. праць : юрид. і політ. науки. – 2002.– Вип. 18.– С.77–82.
49. Бойко І. Джерела і структура вірменського Судебника Мхітара Гоша / Ігор Бойко, Володимир Кульчицький // Вісн. Львів. ін-ту внутрішніх справ. – 2002.– № 3.– С.145–154.
50. Бойко І.Й. Особливості застосування кодексів австрійського права в Галичині // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.–Вип.16.– Одеса: “Юридична література”, 2002.– С.391–395.
2003
51. Бойко І. Соціально-правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI–XVIII ст.) / Ігор Бойко // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2003.– Вип.38.– С.63–67.
52. Бойко І. Правове регулювання діяльності вірменських цехових організацій на території Галичини і Поділля (XVI–XVIII ст.) / Ігор Бойко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журн. – 2003.– № 2.– С.123–125.
53. Бойко І.Й. Надання судового самоврядування вірменським поселенням Прикарпаття (XIV–XVIII ст.) // Підприємство, господарство і право. Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – 2003.– № 3.– С.84–86.
54. Бойко І. Здійснення правосуддя у вірменських поселеннях на території Поділля (XIV–XVIII ст.) / І. Бойко // Право України. – 2003. – № 3. – С.141–145.
2004

 1. 2004
  Бойко І.Й. Правовий статус вірменських поселень у Галичині (XVI–XVIII ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2004 р.).– Львів, 2004.– С.79–80.
  56. Бойко І.Й. Правові основи утворення коронного краю Галичини в складі Австрії // Українське право. – К., 2004. – С.57–63. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
  2005
  57. Бойко І.Й. Наукові джерела про правове становище вірменських громад в Україні (XIV–XVIII ст.) // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. – Львів, 2005. – Вип. 40. – С.90–97.
  58. Бойко І.Й. Державний лад і право у Галичині в складі Середньовічної Польщі (1349–1569 рр.) // Право України. – К., 2005. – № 11. – С. 112–114.
  2006
  59. Бойко І.Й. Актуальне і ґрунтовне наукове дослідження про ЗУНР // Право України. – К., 2006. – № 1. – С.161–163. (у співавторстві Кобилецький М.М.).
  60. Бойко І.Й. Іван Франко про Австрійську Конституцію 1867 р. // Право України. – К., 2006. – № 5. – С.153–156. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
  61. Бойко І.Й. Джерела права Галицько-Волинської держави (1199 – 1349 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2006. – Вип. 42. – С.59–65.
  62. Бойко І.Й. Організація судів у Галичині в складі Польщі (1349 – 1569 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2006. – Вип. 43. – С.35–42.
  63. Бойко І.Й. Органи державного управління Галичиною в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2006. – Вип.44. – С.59–67.
  2007
  64. Бойко І.Й. Розвиток європейських традицій місцевого самоврядування у Галичині XIV–XV ст. // Право України. – 2007. – № 5. – С.145–147.
  65. Бойко І.Й. Розвиток зобов’язального права у Галичини в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К., 2007. – С.311–317.
  66. Бойко І.Й. Регулювання кримінально-правових відносин у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Право України, 2007. – № 11. – С.144–148.
  67. Бойко І.Й. Правове забезпечення організації та функціонування вищих органів влади і управління Польського королівства (1349–1569 рр.) // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. – 2007. – № 4. – С.19–24.
  68. Бойко І.Й. Деякі аспекти розвитку самоврядування у сільських громадах Галичини в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Ученые записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского. – Т.20 (59). – № 1. Юридические науки. – Симферополь, 2007. – С.45–49.
  69. Бойко І.Й. Соціально-правовий статус міського населення Галичини у складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип.38. – К.: Інститут держави і право ім. В. М. Корецького НАН України. – 2007. – С.172–177.
  70. Бойко І.Й. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Ученые записки Таврического національного университета ім. В.И. Вернадского. Серія “Юридические науки”. – Симферополь, 2007. – Т.20 (59). – № 2. – С.28–33.
  71. Бойко І.Й. Правові основи формування апарату управління Галичини у складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. Гол. Ред. В. Л.Ортинський. – Львів, 2007. – Вип.3. – С.87–97.
  2008
  72. Бойко І.Й. Правове регулювання спадкування у Галичині у складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Підприємництво, господарство і право. –2008 (151). – № 7. – С.87–90.
  73. Бойко І.Й. Особливості вервних судів Галицько-Волинської держави (1199–1349 рр.). // Часопис Київського університету права. – 2008/1. – С.32–35. (у співавторстві Бедрій М.М.).
  74. Бойко І.Й. Наукові джерела про правовий статус Галичини в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Ученые записки Таврического національного университета ім. В.И.Вернадского. Серія “Юридические науки”. – Симферополь, 2008. – Т.21 (60). – № 1. – С.8–16.
  75. Бойко І.Й. Покарання у кримінальному праві Польського королівства та їхнє застосування у Галичині (1349–1569 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2008. – Вип.47. – С.24–29.
  76. Бойко І.Й. Застосування маґдебурзького права у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Учен. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – Сер. “Юрид. науки”. – 2008. – Т.21 (60). – № 2. – С.11–19.
  2009
  77. Бойко І.Й. Правовий статус вервних судів у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2009. – Вип.49. – С.26–33. (у співавторстві Бедрій М.М.).
  78. Бойко І.Й. Органи міського самоврядування у Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Держава і право : зб. наук. Праць: юрид. і політ. науки. – 2009. – Вип.43. – С.159 – 163.
  79. Бойко І.Й. Генезис та еволюція джерел права у Галичині (1349 – 1434 рр.) // Часопис Київ. ун-ту права : укр. науково-теорет. часопис. – 2009. – № 1. – С.20 – 25.
  80. Бойко І.Й. Правове регулювання відносин у Галичині у складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Право України. – 2009. – № 5. – С.169 – 176.
  81. Бойко І.Й. Формування та функціонування інституту права власності у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – Львів, 2009. – Вип.48. – С.32–38.
  82. Бойко І.Й. Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529 – 1588 рр.) // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – 2009. – Вип.49. – С.32–39.
  83. Бойко І.Й. Особливості соціально-правового статусу селянства Галичини (1349 – 1569 рр.) // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – 2009. – Вип.48. – С.133 – 137.
  84. Бойко І.Й. Спірні питання щодо правового статусу Руського королівства у складі Польщі (1349 – 1434 рр.) // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3(58). – С.105–114.
  85. Бойко І. Пам’яті визначного вченого правознавця Володимира Семеновича Кульчицького (до 80-річчя від дня народження) // Право України. – 2009. – № 12. – С.258–260 (у спів. Б. Тищик, В. Нор, О. Святоцький, В.Гончаренко, І. Усенко).
  2010
  86. Бойко І.Й. Правові засади організації судової влади Польського Королівства та її поширення у Руському воєводстві (1434 – 1569 рр.) // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2010. – Вип.50. – С.39–49.
  87. Бойко І.Й. Особливості формування джерел права у Галичині у складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Право України. – 2010. – №5. – С.215-223.
  2011
  88. Бойко І.Й. Методологічні аспекти дослідження історії державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського королівства (1387 – 1569 рр.) // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2011. – Вип.52. – С.48–55.
  89. Бойко І.Й. Становлення та розвиток органів судочинства у Галичині (Х – ХХ ст.) // Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Львів, 2011. – Вип.52. – С.110–119. (у співавторстві Б. Тищик).
  . Тези (матеріали) конференцій, опубліковані після захисту кандидатської дисертації.
  2001

  90. Бойко І.Й. Спірні питання соціології права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VII регіональної науково-практичної конференції 13–14 лютого 2001 р.– Львів, 2001.– С.31–32.
  2002
  91. Бойко І.Й. Виникнення вірменських поселень у Галичині та їх правовий статус (XIV–XVIII ст.) // Матеріали VIIІ регіональної науково-практичної конференції 11–14 лютого 2002 р. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2002.– С.60–61.
  92. Бойко І.Й. До питання про правові основи виникнення єврейських поселень в період Галицько-Волинського князівства // Матеріали IV звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та курсантського (студентського кладу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2 ч.– Сімферополь: Доля, 2002.– Ч.1.– С.155 – 157.
  93. Бойко І.Й. Правові форми діяльності вірменського суду м. Львова // Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції 13–14 лютого 2003 р. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2002.– С.63–64.
  2003
  94. Бойко І.Й. Правовий статус вірменських колоній на Поділлі (XIV – XVIII століття) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.16.– К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2003.– 640 с. (С.133–140).
  2004
  95. Бойко І.Й. Організація судового самоврядування у вірменських громадах на території України (XIV–XVIII ст.) // Історико-правові проблеми автономізму та федералізму. Матеріали Х-ї Міжнародної історико-правової конференції 22–24 вересня 2003 року. м. Севастополь .– Севастополь, 2004.– С.62–66.
  2005
  96. Бойко І.Й. Правовий статус вірменських громад у Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві (порівняльний аналіз) // Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2005.).– Львів, 2005.– С.71–72.
  2006
  97. Бойко І.Й. Історико-правові аспекти приєднання Галичини до складу середньовічної Польщі уXIV ст. // Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (9–10 лютого 2006 р.).– Львів, 2006.– С.73 – 75.
  2007
  98. Бойко І.Й. Застосування польського права у Руському воєводстві (1434–1569 рр.) // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (8–9 лютого 2007 р.).– Львів, 2007.– С.91–93.
  99. Бойко І.Й. Застосування кримінального права Польського королівства у Галичині (1349 – 1569 рр.). // Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект. Матеріали XVIII Міжнародної історико-правової конференції 13–17 вересня 2007. с. Стерегуще. – Сімферополь, 2008. – С.79 – 85.
  100. Бойко І.Й. Галицькі землі – споконвічна українська територія: історико-правове обґрунтування // Актуальні проблеми юрид. науки. Збірник тез Міжнародної наукової конференції “Шості осінні юридичні читання”. Ч.1. – Хмельницький, 2007. – С.24–27.
  2008
  101. Бойко І.Й. Соціально-політичні передумови і правові наслідки приєднання Галичини до складу Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції (6 лютого 2008 р.). – Львів, 2008. – С.46–49.
  102. Бойко І.Й. Деякі аспекти формування соціально-правового статусу селянства Галичини у складі Польського королівства (1349–1569 рр.) // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали конференції IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 квітня 2008 р.) / Відп. ред. О.М. Барко. – Кіровоград: Вид-во КіРоЛ “Україна”, 2008. – С.20–25.
  103. Бойко І.Й. Деякі аспекти рецепції римського права Польським королівством та його застосування у Галичині (1349 – 1569 рр.) // Міжнародна науково-практична конференція “Право та економіка: генезис,сучасний стан та перспективи розвитку” (Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – С.42–48.
  104. Бойко І.Й. Організація і діяльність міського судочинства у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Правова держава: історія, сучасність і перспективи формування в Україні : матеріали Всеукр. науково-практ. конф., (Запоріжжя, 30 трав. 2008 року) : у 2 т. – Запоріжжя: Юрид. Ін-т ДДУВС, 2008. – Ч.1. – С.11–14.
  2009
  105. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіональної науково-практ. конф., (Львів, 4–5 лют. 2009 р.). – Львів, 2009. – С.47 – 51.
  106. Бойко І.Й. Правове регулювання земельних відносин у Галичині (1349 – 1569 рр.) // Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки : матеріали ХХ Міжнар. історико-правової конф., (Судак, 25–28 верес. 2008 р.). – Сімферополь, 2009. – С.125–133.
  107. Бойко І.Й. Правова основа організації самоврядування сільських громад у Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи: матеріали Між нар. наук. конф., (Львів, 24–25 квіт. 2009 р.), присвяченої 150-річчю Освальда Бальцера. – Львів, 2009. – С.120–124.
  2010
  108. Бойко І.Й. Історико-правовий аналіз Галицької грамоти Михайла Боучацького 1435 року // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, правової держави : матеріали Міжнародної щорічної наукової конф. молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті вчених-юристів П.О.Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 11–13 лют. 2010 р. – Львів ; Одеса, 2010. – С.210–212.
  109. Бойко І.Й. Гетьман Пилип Орлик – автор «Пактів та конституцій законів і вольностей війська Запорізького» // Студентсько-аспірантська наукова конференція «Конституція Пилипа Орлика 1710 р. – визначна пам’ятка українського права» (присвячена 300-річчю прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика). 28 квітня 2010 р.: тези доповідей. – Л.: юрид. ф-т Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2010. – С.5– 8.
  110. Бойко І.Й. Влада і право у Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції, (Львів, 8–9 лют. 2010 р.). – Львів, 2010. – С.46 – 49.
  111. Бойко І.Й. Правове регулювання судочинства у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Наукова спадщина академіка О.О. Малиновського і сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Рівне, 4–6 грудня 2008 р.) / редкол. І.Б. Усенко (голова), Т.І. Бондарук (відповідальний секретар), Д.М. Диновський та ін. – К., 2010. – С.191 – 200.
  2011
  112. Бойко І.Й. Деякі дискусійні питання формування джерел права у Галичині (XIV – перша половина XVI ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVII регіональної науково-практ. конф. (3–4 лют. 2011 р.). – Львів, 2011. – С.54 – 57.
  113. Бойко І.Й. Життєвий і творчий шлях професора В. Кульчицького // Аспірантсько-студентська наукова конференція «Професор Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету імені Івана Франка» (присвоєна пам’яті проф. В.С. Кульчицького). 22 грудня 2010 р. тези доп. – Л.: юрид. ф-т, Львів. націон. ун-ту ім. Івана Франка. – 2011. – С. 5–9.
  114. Бойко І.Й. Віхи життя і науково-педагогічна діяльність визначного українського історика права В.С. Кульчицького (1919 – 2009) і сучасність // Матеріали XXIV Міжнародної історико-правової конференції 28 квітня – 4 травня 2011 р., м. Львів / ред.. колегія: А.М. Бойко (голова), І.Б. Усенко (заступник голови), М.М. Бедрій, Є.В. Ромінський. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.13–19. (у співавторстві проф. Тищик Б. Й.).
  115. Бойко І.Й. Деякі дискусійні питання формування джерел права у Галичині (XIV – перша половина XVI ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XVII регіональної науково-практ. конф., (Львів, 3–4 лютого 2011 р.). – Львів, 2011. – С.54 – 57.
  116. Бойко І.Й. Організація і діяльність королівських судів Польщі (XV–XVI ст.) // Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку // Матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції 16–18 вересня 2011 р., м. Саки / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (відповід. секретар), Л.П. Гарчева, В.Є. Кириченко, І.В. Музика, Л.М. Подкористова, О.М. Редькіна, О.Н. Ярмиш. – Київ; Сімферополь: СМД, 2011. – Ч.1. – С.105 – 112.
  2012
  117. Бойко І.Й. Джерела права на українських землях у складі Речі Посполитої (1569–1795 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріли ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції (26 – 27 січня 2012 р.) – Львів, 2012. – С.73–75.
  118. Бойко І.Й. Участь професора Освальда Бальцера у вирішенні міжнародного спору про «Морське Око» 1902 р. // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах: матеріали ХХVІІ Міжнародної історико-правової конференції 21–23 вересня 2012 р., м. Євпаторія / Ред. колегія: І.Б. Усенко (голова О.О. Малишев (відп. секр.), О.А. Гавриленко, А.Ю.Іванова, Н.А. І.А. Ісаєв, В.Є.Кириченко, Н.М. Крестовська, О.М. Редькіна, Є.В. Ромінський О.Н. Ярмиш. – Київ. – Частина І. «Доля», 2012. – С.152–157.
  2013
  119. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні у період відродження національної державності (1917–1920 рр.) // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: ХІХ звітна науково-практична конференція. 7–8 лютого 2013 р.: Тези доповідей. – Львів, 2013. – С.32–35.
  120. Бойко І.Й. Діяльність професора Освальда Бальцера на посаді директора архіву Актів гродських і земських у Львові (1887–1933) // Актуальні проблеми науки історії держави і права // матеріали пам’яті проф. А.Й. Рогожина (Харків, 5 жовтня 2913 р.) / За ред.. В.Д. Гончаренка; нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”; Нац. акад. прав. наук України. – Х.: Право, 2013. – С. 17–21.
  2014
  121. Бойко І.Й. Історія держави і права України в системі юридичних наук та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-правників // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі: матеріали ХХХІ Міжнародної історико-правової конференції 27 – 30 листопада 2014 р., м. Берегове / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), Я.В. Лазур (заст. голови), А.В. Макарчук (відп. секр.), К.А. Губар, О.О. Малишев, Є.В. Ромінський, В. Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, І.В. Музика, О.Н. Ярмиш. – Київ – Ужгород: Видавництво “Говерла”, 2014. С. 140 – 149.
  122. Бойко І.Й. Конституція України і національні витоки народовладдя // Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід: матеріали ХХХ Міжнародної історико-правової конференції 4 – 6 липня 2014 р., м. Чернігів. / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), О.Ф. Андрійко, О.А. Гавриленко, Л.О. Зайцев, А.Ю. Іванова, В.Є. Кириченко, І.В. Музика, О.О. Редькіна, Є.В. Ромінський, О.О. Самойленко, О.Н. Ярмиш – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. С. 132 – 138.
  123. Бойко І.Й. Історія держави і права України в системі юридичних наук та її методологічні засади. // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів [текст]: Матеріали науково-практичної конференції на базі кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (7 – 8 листопада 2014 року, м. Івано-Франківськ) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 8 – 14.
  124. Бойко І.Й. Звичаєве право як джерело українського права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріли ХІХ звітної науково-практичної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 6 – 7 лютого 2014 р.) – Львів, 2014. – С.61–65.
  2015
  125. Бойко І.Й. Особливості впливу римського приватного права на розвиток цивільного законодавства в Україні. // Рецепція римського права. Тези доповідей круглого столу присвяченого пам’яті професора Опанаса Андроновича Підопригори. – К., 2015. – С. 9 – 10.
  126. Бойко І.Й. Періодизація історії держави і права України: дискусійні проблеми // Матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні ( 12-13 лютого 2015 р.). – Львів, 2015. – Ч.1.- С.-79-82.
  127. Бойко І.Й. Соціальні і політичні аспекти занепаду Української козацької держави та приєднання її території до складу іноземних держав // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 13-14 листопада 2015р.). – Острог, 2015.- С. 21-28
  128. Бойко. І.Й. Причини поразки національно-визвольної боротьби українського народу за свою державну незалежність (1917-1923 рр.) // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800- річчя Великої Хартії Вольностей): матеріали XXXIII Міжнародної історико-правовової конференція 17-20 червня 2015 року, с. Коблево. Редакційна колегія І.Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (вчений секретар) та ін. – Херсон, ФОП Грінь Д.С. 2015 – С. 97-104.
  129. Бойко І. Й. Причини поразки національно-визвольної боротьби українського народу за свою державну незалежність (1917 – 1923 рр.) «Права людини та основоположні свободи: історія та напрямки розвитку (до 800-річчя Великої Хартії Вольностей): матеріали XXXIII міжнародної історико – правової конференції 17-го вересня 2015 р. с. Коблевое / Ред. колег. І.Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (вид секр.). – Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2015. – С.97 – 104.
  130. Бойко І. Й. Конституція держави у працях Є. В. Спекторського та Конституція УНР 1918 р. // Юридичний факультет Університету святого Володимира в наукових його викладачів і вчень: збірник матеріалів : Міжнародної науково – практичної конференції, м. Київ 27 листопада 2015 р. / Ред. кол. І. С. Гриценко та ін.. – К.: Талкон», 2015. – С.35 – 42.
  2016.
  131. Бойко Й. Заснування Острозької академії і Львівського університету та їх вплив на поширення юридичної освіти в Україні / І. Й. Бойко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 30.09-01.10.2016 р.). – Острог : Вид-во НаУОА, 2016. – С. 4-6. (0,2 друк. арк.).
  132. Бойко І. Національні витоки народовладдя в Україні: історія і сучасність / І. Й. Бойко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріли ХХІІ звітної науково-практичної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 4 – 5 лютого 2016 р.). – Ч. 1 – Львів, 2016. – С.47–53. (0,4 друк. арк.)
  133. Бойко І.Й. Роль Української греко-католицької церкви у відродженні Української державності / І.Й. Бойко // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки : Матеріали XXXIV міжнародної історико – правової конференції 27-29 травня 2016 р. м. Тисминиця / Ред. колег. І. Б. Усенко (голова), А. Ю.Іванова (відп. секр.), В. Є.Кириченко та ін. – Київ ; Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. – С.76 – 87. (0,6 друк. арк.).
  2017
  134. Бойко І. Й. Причини поразки Української Народної Республіки за Центральні Ради та її уроки для сучасної України (до 100-річчя утворення Центральної Ради) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІІІ звітної науково-практичної конференції. – Ч. 1. 7 – 8 лютого 2017 р. – Львів, 2017 – С. 39 – 44.
  135. Бойко І.Й. Історичні уроки втрати національної державності в період Української революції (1917-1921) // Правозастосування: теорія, методологія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 13 квітня 2017 року. Тези наукових доповідей. – Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2017. – С.160-164.
  136. Бойко І.Й. Деякі дискусійні питання викладання історії Української держави і права в системі вищої юридичної освіти // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 травня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – С.31-37.
  137. Бойко І. Й. Місце і значення державницьких змагань Української Центральної Ради в історії вітчизняного державотворення // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Матеріали ХХХУІ Міжнародної історико-правової конференції. 1-4 червня 2017 р. м. Дніпро. – Київ, 2017. – С.27-35.
  138. Бойко І.Й. Методологія і методи вивчення історико-правових явищ // Матеріали круглого столу. «Методологія в праві». 19 травня 2017. – К., 2017. С.14-15.
  139. Бойко І.Й. Історія держави і права України: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – С.7-13.
  140. Бойко І.Й. Історія держави і права України як одна з фундаментальних юридичних навчальних дисциплін // Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (м. Львів, 19 жовтня 2017 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 7-14.
  141. Бойко І.Й. Передмова // Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (м. Львів, 19 жовтня 2017 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 3-6.
  142. Бойко І.Й. Історичне значення та уроки боротьби Українського народу за відновлення державної незалежності у 1917-1921 рр. // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. та тез повідом. міжнар. наук. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2017 р.) / редкол.: А. П. Гетьман (голова), В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2017. – С.41-52.
  143. Бойко І. Й. Історико-правові аспекти обґрунтування дати заснування української держави // Пам’ятки права як відображення історичних процесів і культури суспільства: до 500-річчя Реформації: матеріали XXXVII Міжнародної історико-правової конференції, 14-17 вересня 2017 р., с. Колочава / ред. колегія: І. Б. Усенко (голова), О. О. Малишев (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, Є. В. Ромінський, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С. – 2017. – 300 с.
  144. Бойко І.Й., Тищик Б.Й. Передумови утворення та державотворча діяльність Української Центральної Ради // Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30 листопада 2017 року / ред. кол. І.С. Гриценко, М.І. Мірошниченко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх та ін. – К., 2018. – С.15-26.
  2018
  145. Бойко І. Й. Здобутки і уроки Західноукраїнської Народної Республіки // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 квітня 2018 року. Матеріали I Всеукраїнських наукових читань пам’яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 року. Тези наукових доповідей. Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2018. 297 с.
  146. Бойко І. Й. Історичне значення Західно-Української Народної Республіки у багатовіковій історії національного державотворення // Проблеми державотворення і захисту праві людини в Україні: матеріали XXIV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С.33-39.
  147. Бойко І. Й. Дата заснування Української держави – важлива складова її суверенітету // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: (Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 р.). – Тернопіль: Економічна думка. 2018 – 408 с.
  148. Бойко І.Й. Значення Конституції Української Народної Республіки 1918 р. в історії національного державотворення. // Матеріали ХУІ Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». Матеріали круглого столу «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах До 100-річчя Конституції УНР 1918 р.). Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : у 2-х т. Т.1. – Х.:
  ФОП Бровін О.В., 2018. – С.137-142.
  149. Бойко І.Й. Вступне слово // «Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення)»: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2018. – Вип. 2. – С.7-12.
  150. Бойко І.Й. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як важливий етап на шляху до державної незалежності України // «Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення)»: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2018. – Вип. 2. – С.13-23.
  151. Бойко І.Й. Становлення української правової традиції в період Київської Русі та Галицько-Волинської держави: східні й західні впливи // Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки: матеріали XXXVIIІ Міжнародної історико-правової конференції, 1-9 червня 2018 р., м. Вінниця / ред. колегія: І. Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О.О.Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. Київ – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С.69-76.

2019

 1. Бойко І. Й. Вплив звичаєвого права на становлення і розвиток правової системи України // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 5-6 квітня 2019 р. Тернопіль: Економічна думка. 2019. Т. 1. 200 с. – С. 15-20.
 2. Бойко І.Й., Тищик Б.Й. Місце і роль Карпатської України в багатовіковій історії національного державотворення // Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (До 80-річчя незалежності Карпатської України). Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. С.13-17.

154.Бойко І.Й. Становлення української національної ідеї в період національного відродження у Галичині (2 пол. ХУІІІ – поч. ХІХ ст.) // Духовна культура України перед викликами часу: тези доп. учасників ІІ Всеукр. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2019 р.) / [редкол.: А.П.Гетьман (голова), В.О.Лозовий, О.А. Стасевська, О.В. Уманець]. – Харків: Право, 2019. С.5-12.

155.Бойко І.Й. Об’єднання Ярославом Мудрим давніх українських земель в єдину державу Русь та його історичне значення. // Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С.17-22.

 1. Бойко І.Й. Становлення та державно-правовий розвиток Київської Русі // Правничо-політологічні та історичні  студії  проблем  Українського державотворення / ред. ком. : В. П, Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, О.О. Рафальський та ін. –К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 85-88.

2020

157.Бойко І. Роль українського звичаєвого права у збереженні державної традиції України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХУІ звітної науково-практичної конференції. – Ч. 1. 6 – 7 лютого 2020 р. – Львів, 2020. – С. 28 – 34.

VIІ. Наукові статті, опубліковані після захисту докторської дисертації
2011
158. Бойко І.Й. Життєвий і творчий шлях професора В.С. Кульчицького (1919 – 2009 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2011. – Вип.53. – С.45–49.
159. Бойко І.Й. Віхи життя і науково-педагогічної діяльності визначного українського історика права В.С. Кульчицького // Володимир Семенович Кульчицький – видатний український учений-правознавець у галузі історії держави і права / Кульчицький В.С. (1919–2009): довідково-бібліографічне видання. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.13–19.
160. Бойко І.Й. Тищик Борис – видатний український учений-правознавець у галузі історії держави і права // Право України. – 2011. – № 9. (у співавторстві Бойко А., Кобилецький М.).
161. Бойко І.Й. Нове ґрунтовне наукове дослідження в історії держави і права України // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2011. – Вип.52. – С.394–396. (у співавторстві Тищик Б.).
162. Бойко І.Й. З історії прокуратури у Галичині: на шляху формування прокурорської традиції // Прокуратура Львівщини: історія та сучасність / За ред. В.В. Ковбасюка. – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – С. 13 – 30. (у співавторстві Тищик Б.Й.).
163. Бойко І.Й. Віхи життя і науково-педагогічної діяльності визначного українського історика права Б.Й.Тищика // Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 75-річчя від Дня народження і 52-річчя від початку науково-педагогічної діяльності. – Львів, 2011. – С.5–11.
2012
164. Бойко І.Й. Історико-правові аспекти розвитку Галичини як складової частини України // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2012. – Вип. 55. – С. 46 – 54.
165. Бойко І.Й., Тищик Б.Й. Ґрунтовне дослідження українських судів, судочинство Литовсько-Руської доби // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. Вип. 55. – С. 339 – 341.
166. Бойко І.Й. Поняття та види злочинів за законодавством Польського королівства та їх застосування в Галичині (ХІV – ХVІ ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Право. – Вип. 20. Ч. ІІ. Т.3. – Ужгород, 2012. – С. 12 – 15.
2013
167. Бойко І.Й. Розвиток цивільно-правового регулювання майнових відносин у Галицько-Волинській державі (1199 – 1349 рр.) // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету Управління та права. – Вип. 1/2013. Право-Економіка-Управління. – Хмельницький, 2013. – С.15–22. (фахове видання).
168. Бойко І.Й. Правове регулювання майнових відносин у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. № 2 (86). – Ч.2. Кн.1, 2013 – С.20–25.
169. Бойко І.Й. Історико-правові аспекти визначення поняття і видів злочинів у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. №3 (87). Ч.2. Кн.1. – 2013. – С.100–105.
170. Бойко І.Й. Особливості становлення мети і системи покарань у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ. 2013. – Вип. 32. – С.26–35.
171. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772 – 1918 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 57. – Львів, 2013. – С.88–96.
172. Бойко І.Й. Регулювання цивільних відносин на українських землях за українським звичаєвим правом (ХІV – ХVІ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 58. – Львів, 2013. – С.41–48.
173. Бойко І.Й. Вплив римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія юридична. – Вип.2 – Львів, 2013. – С.87–96.
174. Бойко І.Й. Галицько-Волинська держава (1199 – 1349 рр.): від князівства до королівства// Право України. – 2013. – № 10. – С.265-274.
2014
175. Бойко І.Й. Покарання на українських землях за кримінальним законодавством Австрії та Австро-Угорщини (1772 – 1918 рр.) / Вісник Львів. університету. – Серія юрид. Вип. 59. – Львів, 2014. – С. 71 – 79.
176. Бойко І. Тищик Борис Йосипович / І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 523.
177. Бойко І. Ясінська Ліліана Едуардівна / І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 727.
178. Бойко І. Рябошапко Леонід Іванович / І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 391.
179. Бойко І. Рябошапко Галина Харитонівна / І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 391.
180. Бойко І. Історія держави, права та політико-правових вчень. Кафедра / Б. Тищик, І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. І: А–К. – С. 563.
2015
181. Бойко І. Роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів курсу «Історія держави і права України» // Право України. – 2015. – № 1. – C.152–170 (0,5 друк. арк.).
182. Бойко І. Особливості впливу римського приватного права на розвиток цивільного законодавства в України // Про українське право. Рецепція римського права / за ред. проф. І. Безклубого. – К., 2015. – Ч. ІХ. – С. 28–36 (0,5 друк. арк.).
183. Бойко І.Й. Австрійський цивільний кодекс 1797р. та його застосування у Східній Галичині// Часопис Київського університету права. – 2015/3.- С. 8-11
184. Бойко І., Кахнич В. Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015.- Вип.61.- С. 87-108
2016
185. Бойко І. Боротьба українського народу за свою державну незалежність (1917-1921 рр.) та її уроки для сучасної України / І. Й. Бойко // Право України. – 2016.- №1. – С.112-118. (0,3 друк. арк.)
186. Бойко І. Найдавніша правнича школа в Україні: до 355-річчя від заснування юридичного факультету Львівського університету / І. Й. Бойко // Право України. – 2016. – №5. – С.164-176. (0,7 друк. арк.)
187. Бойко І. Й. Професор Борис Тищик – визначний представник історико-правової школи Львівського університету / І. Й. Бойко // Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 80-річчя від дня народження і 57-річчя від початку науково-педагогічної діяльності). – Львів, 2016. – С.6- 14. (0,3 друк. арк.)
188. Бойко І. Й. Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його апробація у Східній Галичині // Часопис цивілістики. – Науково – практичний журнал. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 231 – 236
189. Бойко І. Й. Передумови заснування Львівського університету та становлення його юридичного факультету (до 355-річчя з часу створення) // Часопис Київського університету права – Український науково – теоретичний журнал – 2016 / 1. – С. 17 – 24.
190. Бойко І.Й. Ювілей визначного вченого у галузі вітчизняної історико-правової науки, професора Бориса Йосиповича Тищика (до 80-річчя від Дня народження) // Право України. – 2016. – № 9 – С. 179-183 ( у співавторстві з В.М. Бурдіним).
191. Бойко І.Й. Австрійське Загальне цивільне уложення 1811 р. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 7-12.
192. Бойко І.Й. Австрійський кримінальний кодекс 1852 р. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 13-15.
193. Бойко І.Й. Австрійський Кримінально-процесуальний кодекс 1873 р.//Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.;Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 15 − 22.
194. Бойко І.Й. Австрійський цивільний процесуальний кодекс 1895 р. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 22−27.
195. Бойко І.Й. Акт відновлення Української держави. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 38 − 40.
196. Бойко І.Й. Вища державна прокуратура у Львові 1855 – 1918 рр. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 119 − 123.
197. Бойко І.Й. Вищий Крайовий суд у Львові 1855 – 1918 рр. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 123− 127.
198. Бойко І.Й. Галицький крайовий сейм. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 175− 177.
199. Бойко І.Й. Галицький становий сейм. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 177−179.
200. Бойко І.Й. Галицько-Волинська держава. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 179 – 185.
201. Бойко І.Й. Галичина. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 185 – 190.
202. Бойко І.Й. Гуцульська Республіка. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 238 – 239.
203. Бойко І.Й., Тищик Б.Й. Західноукраїнська Народна Республіка. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 318 – 325.
204. Бойко І.Й. Йосиф II. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 344 – 350.
205. Бойко І.Й. Кульчицький Володимир Семенович. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 440.
206. Бойко І.Й. Лев Данилович. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 453 – 456.
207. Бойко І.Й. Марія – Терезія. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 479 – 485.
208. Б.Й. Тищик., Бойко І.Й. “Польська правда”, Ельблонзька книга (KsiegaElblaska), Право поляків. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 584 – 589.
209. Бойко І.Й. Судовий устрій Галичини та Буковини у складі Австрії. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 716 – 721.
210. Бойко І.Й. Терезіанський Кримінальний кодекс 1768 р. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 727 – 730.
211. Бойко І. Й. Гураль П. Ф. Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університеті // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упорядник О. Крикунов – 2016 – № 2 (8). – С. 10 – 16.
212. Бойко І. Й. Професор Борис Тищик – визначний український учений – правознавець у галузі Історії держави і права (до 80-річчя від дня народження і 50-річчя від початку науково-педагогічної діяльності) // Історико-правовий часопис: науковий журнал – упорядник О. Крикунов. – Луцьк: Східноукраїнський національний університет ім. Лесі Українки, 2016 – № 2 (8) – С. 231 – 234.
213. Бойко І.Й., Коссак В.М. Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського університету // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Вроцлав, 2016. – С. 37 – 56.
214. Бойко І.Й., Качмар В.М. Утворення та розвиток Львівського університету – одного з найдавніших осередків вищої освіти в Україні та Східній Європі // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.33-53.
215. Бойко І.Й. (у співавторстві з Гуралем П.Ф., Кобилецьким М.М., Андрусяком Т.Г., Кольбенком А.В., Тищиком Б.Й., Кметем В.Ф., Кахничем В.С.) Становлення юридичного факультету у Львівському університеті в складі Речі Посполитої (1661-1772) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.54-56.
216. Бойко І.Й., Кахнич В.С.Утворення юридичного факультету у Львівському університеті в складі Австрії та Австро-Угорщини (1784 – 1918) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.57-91.
217. Бойко І.Й., Кахнич В.С. Юридичний факультет у Львівському університеті в складі Польщі (1919–1939) ) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.92-96.
218. Бойко І.Й. (у співавторстві з Кульчицький В.С., Нор В.Т., Рабінович П.М., Гураль П.Ф.). Юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка в складі УРСР (1939-1991) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.97-110.
219. Бойко І.Й. Розвиток юридичного факультету в умовах державної незалежності // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.111-116.
220. Бойко І.Й. (у співавторстві Тищиком Б.Й., Кахничем В.С.) Кафедра історії держави, права та політико-правових учень // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.118-150.
221. Бойко І.Й. (у співавторстві Рабіновичем П.М., Луць Л.А.) Кафедра теорії та філософії права // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.150-162.
222. Бойко І.Й., Гураль П.Ф. Кафедра конституційного права // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.163-174.
223. Бойко І.Й., Коссак В.М. Кафедра цивільного права та процесу // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.201-223.
224. Бойко І.Й., Кіселичник В.П., Бедрій М.М. Кафедра основ права України // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.256-258.
225. Бойко І., Кахнич В.С. Кафедра міжнародного права (1784-1992) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.259-265.
226. Бойко І.Й. Сьогодення юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка ) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.266-273.
2017
227. Бойко І. Історичне значення відродження Української державності у період визвольних змагань 1917-1921 рр. // Право України. – 2017. – №3. – С. 87-95.
228. Бойко І., Коссак В., Кахнич В. Місце і роль кафедри цивільного права та процесу у структурі юридичного факультету Львівського університету: історія і сучасність // Історико-правовий часопис: науковий журнал – упорядник О. Крикунов. – Луцьк: Східноукраїнський національний університет ім. Лесі Українки. – №1(9). – 2017. – С. 3-16.
229. Бойко І. Час заснування Української держави // Участь у актуальній темі: «Утворення Української Народної Республіки як знакова подія у тисячолітній історії національного державотворення» // Право України. – 2017. – № 11. – С.18-23.
230. Бойко І. Правове регулювання суспільних відносин в Українській Народній Республіці // Право України. – 2017. № 11. – С.87-100.
231. Бойко І. До питання про час заснування Української держави // Вісник НТШ, число 58. – 2017. – С.37-40.
232. Бойко І. Нове фундаментальне історико-правове дослідження // Право України. – 2017. – № 5. – С.87-100.
233. Бойко І.Й. Місце і роль Галичини у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини 1772-1918 рр. // АЛЬМАНАХ ПРАВА. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – Випуск 8. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – С.41-48.
234. Бойко І. До питання про необхідність встановлення часу заснування Української держави: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2017. – Випуск. 65. – С.13-21.
235. Бойко І. Й. Встановлення дати заснування Української держави: історико-правові аспекти // Journal «Science Riese: Juvidical Science. – 2017 №1 (1) – С. 19-31.
2018
236. Бойко І. Й. Вплив державної політики Австрійської монархії на соціально-економічний розвиток у Галичині (друга половина XVIII-XIX століть) // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2018. – Вип. 66. С. 42-57.
237. Бойко І.Час заснування Української держави / Участь в обговоренні актуальної теми «Українській державності 1180 років» // Голос України. Газета Верховної Ради України. № 24 (6779). – 6 лютого 2018. – С.5.
238. Бойко І. Й. Григорій Яхимович – видатний український громадський і політичний діяч: віхи життя та роль у національному відродженні Галичини в першій половині XIX століття // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2018. -Вип. 66. С. 215-226.
239. Бойко І. Й. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як знакова подія у тисячолітній історії національного державотворення // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2018. – Вип. 67. С. 14-25.
240. Бойко Ігор. Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії національного державотворення (до 100-річчя проголошення)
// Право України. – 2018. – №10. – С.165-184.

2019

241.Бойко І.Й. Переднє слово // Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100 річчя від Дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук; за редакцією доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.7-11.

242.Бойко І.Й. Професор Володимир Семенович  Кульчицький – корифей української історико-правової науки  // Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100 річчя від Дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук; за редакцією доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.24-37.

243.Бойко І. Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення  // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2019. – Вип. 68. С. 74-87.

244.Бойко І.Й. Історико-правова оцінка інкорпорації західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії у другій половині ХУІІІ століття // Проблеми законності: зб. наукових праць / від. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. у-т імені Ярослава Мудрого, 2019. – Вип.145. С.8-22.

245.Бойко І. Витоки, становлення та розвиток інституту народовладдя в Україні. // Право України. 2019. – №11. С.165-182.

246.Бойко І. Історико-правова школа Львівського університету імені Івана Франка – одна з найдавніших наукових шкіл в Україні (235-річчя від часу заснування) // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2019. -Вип. 69. С. 23-34.

247.Бойко І. Професор Володимир Кульчицький – видатний український правник ХХ століття (до 100-річчя від Дня народження) ) // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2019. -Вип. 69. С. 173-182.

 1. Бойко І. Ґрунтовний аналіз ролі правової освіти та науки у державно-правових процесах в Україні на зламі ХІХ-ХХ ст. // Публічне право. Науково-практичний журнал. №2(34) /2019. – С.165-167.

2020

 1. Бойко І. Вступне слово до Актуальної теми номера «Історико-правова доктрина Української державності» // Право України. 2020. – №1. С.11-16.

250.Бойко І., Святоцький О. Витоки, етапи становлення та розвиток Української державності  // Право України. 2020. – №1. С.17-40.

251.Бойко І. Розвиток права як важливої ознаки Галицько-Волинської держави (1199-1349 роки) // Право України. 2020. – №1. С.97-115.

 1. Бойко І. Висновки і рекомендації з Актуальної теми номера «Історико-правова доктрина Української державності» // Право України. 2020. – №1. С.270-281.

253.Бойко І. Вибрана бібліографія з Актуальної теми номера «Історико-правова доктрина Української державності» // Право України. 2020. – №1. С.282-285.

254.Бойко І. Становлення політології як важливої навчальної дисципліни на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2020. – Вип. 70. С. 75-87.

255.Бойко І. Академік Олександр Святоцький – яскравий представник Львівської історико-правової школи Франкового університету // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2020. -Вип. 70. С. 236-243.

VІIІ. Навчальні посібники, підручники, монографії опубліковані після захисту докторської дисертації
Навчальні посібники:

2011
256. Бойко І.Й. Історія держави і права України. Практикум для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України // Дрогобич: Вид-во “Коло”, 2011. – 332 с. (у співавторстві Кобилецьким М.М., Ясінською Л.Е.).
257. Бойко І.Й. Історія розвитку суду і прокуратури у Галичині: текст лекцій для студентів юридичних спеціальностей // Львів: юрид. фак-т Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, 2011. – 64 с. (у співавторстві Тищик Б.Й.).
258. Бойко І.Й. Володимир Семенович Кульчицький – виданий український вчений-правознавець у галузі історії, держави та права (1919 – 2009): довідково-бібліографічне видання // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 67 с. (у співавторстві Тищик Б.Й.).
259. Бойко І.Й. Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 75-річчя від Дня народження і 42-річчя від початку науково-педагогічної діяльності. –  Львів, 2011. – 38 с. (у співавторстві Кобилецький М.М.).
2013
260. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. закладів]. І.Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с.
261. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів]. І.Й. Бойко. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету. – 2013. – 408 с.
Рецензія: Гавриленко О.А Нове видання з історії кримінального покарання в Україні // Часопис Київського університету права,- 2013/1,- С402-403.
2014
262. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.) [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів]– Львів: Видавничий центр Львівського національного університету. – 2014 – 904 с.
Рецензія: Кіндюк Б.В. Актуальна праця з історії українського права // Часопис Київського університету права. – 2014/4,- С347-348.
2016
263. Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 80-річчя від дня народження і 57-річчя від початку науково-педагогічної діяльності) / Упорядники Бойко І.Й., Новосядло І.Ю. – Львів, 2016. – 89 с. (особисто 3 друк. арк.).
2017
264. Бойко І. Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772 – 1918): навчальний посібник – / І. Й. Бойко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка 2017. – 312 с.
Рецензія: Єфремова Н. Цікаве історико-правове дослідження // Юридичний вісник, 2017/1. – С.282-284.
Підручники:
2015
265. Бойко І.Й. Історія держави і права України: академічний курс : підручник / Б.Й. Тищик, І.Й. Бойко. – К. : ін Юре, 2015. – 808 с. (особисто 16 друк. арк.) .

ІХ. Монографії

2006

 1. Бойко І.Й. Галицько-Волинська держава (1199–1349) // Львів, 2006. – 280 с. (у співавторстві Кульчицький В.С., Тищик Б.Й.).
  2009
  267. Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 628 с.
  Рецензії:
  1.Єрмолаєв В. Нове фундаментальне історико-правове дослідження / В. Єрмолаєв, В. Рум’янцев // Право України. – 2009. – № 10. – С. 276–279.
  2.Крестовська Н. М. Нове монографічне дослідження з історії держави і права України / Н. М. Крестовська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. – 2009. – Вип. 49. – С.515–516.
  3.Пацурківський П.С. Актуальне дослідження з історії держави і права України / П. С. Пацурківський, С. Б. Карвацька // Наук. вісник Чернівецького нац. ун-ту: зб. наук. праць. – Вип.522 : Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.122–124.
  4.Іванова А. Ю. Галичина під владою Польського Королівства: спроба юридичного аналізу. Рецензія підготовлена за наслідками колективного обговорення монографії, яке відбулося за участю автора у відділі історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України / А. Ю. Іванова // Правова держава. – 2010. – Вип.21. – С.615–617.
  5.Головко О. М. Нове дослідження державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського королівства / О. М. Головко // Вісник Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. – 2010. – Вип.4 (51). – С.428–430.
  2010
  268. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського Королівства (1387 – 1569 рр.) // Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 344 с/
  2014
  269. Бойко І.Й. Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія / І.Й. Бойко, О.А. Гавриленко та ін. ; за ред. І.Б. Усенка – К. : Наукова думка, 2014. – 502 с. (особистий внесок: підрозділи 4.2 (с. 97–104), 8.1–8.3 (с. 253–283) (2 друк. арк.).
  2016
  270. Бойко І.Й. (у співавторстві). Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – 288 с. (особисто 12 друк. арк.).
  2017
  271. Бойко І. Й.(у співавторстві). Методологія в праві: монографія / [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]. За загальною редакцією І. Безклубого. – К.: Грамота, 2017. – (658 с.). Бойко І. Й. Методологія і методи дослідження історії держави і права України. Розділ І, гл. 1,2.3. – С. 66 – 73. (самостійно).

 

 

Біографія

Народився 17 січня 1973 р. у с. Княгиничі Рогатинського району Івано-Франківської області.
У 1991 – 1996 рр. навчався на юридичному факультеті (денна форма навчання) Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою. В студентські роки був головою студентського наукового товариства. Під керівництвом професора Кульчицького В.С. опублікував свої перші науково-популярні праці, зокрема 10 газетних статей та 3 брошури.
Упродовж 1996 – 1999 рр. навчався у денній аспірантурі на кафедрі теорії та історії держави і права. За час свого навчання в аспірантурі був Головою Ради аспірантів.
У травні 1999 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 р.”. Науковим керівником був доктор юридичних наук, професор Кульчицький В. С.
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.
У березні 2011р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: “Формування та функціонування державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського королівства (1387-1569 рр.)”. Науковим консультантом був доктор юридичних наук, професор Кульчицький В.С.
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри історії держави, права та політико-правових учень.

У червні 1917 р Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка обрано завідувачем кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету.
Під керівництвом Бойка І.Й. 4 аспіранти захистили кандидатські дисертації.
Є автором та співавтором понад 250 наукових праць, з них 6 монографій, 17 навчальних посібників, 1 підручник, понад 150 статей, 65 тез доповідей, 17 методичних матеріалів.

Є членом редакційної колегії таких провідних правничих журналів  як Історико-правовий часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; міжнародний чесько-українське науково-теоретичне видання «Ауспіція», «Вісник Львівського університету. Серія юридична», всеукраїнський юридичний журнал «Право України», а також є членом спеціалізованої вченої ради  по захисту докторських дисертацій Д.35.051.03. при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Нагороджений Грамотою  ректора Львівського національного університету імені Івана Франка 14.10.2014 р. за друге місце навчального посібника «Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ-ХХ ст..)» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2013-2014 навчального року».

Оголошено Подяку ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності. Наказ ректора від 20.09. 2017 р. № 3355.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом 31 жовтня 2017 р. Розпорядження Голови Верховної Ради  № 733-к від 31 жовтня 2017 р.

 

Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons із зазначенням автора / розповсюдження на тих самих умовах

 

Нагороди

Нагороджений Грамотою  ректора Львівського національного університету імені Івана Франка 14.10.2014 р. за друге місце навчального посібника «Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ-ХХ ст..)» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2013-2014 навчального року».

       Оголошено Подяку ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності. Наказ ректора від 20.09. 2017 р. № 3355.

       Нагороджений Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом 31 жовтня 2017 р. Розпорядження Голови Верховної Ради  № 733-к від 31 жовтня 2017 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!