Бойко Ігор Йосипович

Посада: завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: igor.boiko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, історія римського приватного права.

Курси

Публікації

 

Список наукових праць

доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри історії держави,

права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Бойка Ігоря Йосиповича

 

 1. Бойко І. Слово про земляка // Голос Опілля.– 1992. – 11 листоп.
 2. Бойко І. Слово про земляка // Голос Опілля.– 1993.– 17 лют.
 3. Бойко І. Адвокатура в роки радянської окупації // Голос Опілля.– 1993.–
  12 трав.
 4. Бойко І. Право і дорожній рух // Голос Опілля.– 1993.– 1 верес.
 5. Бойко 1. Діяльність УПА на Рогатинському терені // Голос Опілля. 1993. – 13 жовт.
 6. Бойко І. За нашу і вашу свободу // За вільну Україну.– 1993. – 20 листоп.
 7. Бойко С., Бойко І. Про історію Української державності // Голос Опілля. – 1994. –19 січ.
 8. Бойко І. Шляхами до свободи // Голос України. – 1994.– 22 січ.
 9. Бойко І. Творці української державності // Голос Опілля. – 1994. – 25 трав.
 10. Бойко І. Провісники державотворення // Голос Опілля. – 1994. – 7 верес.
 11. Бойко І. Слово про рідне село // Голос Опілля. – 1994. – 14 верес.
 12. Кульчицький В., Бойко І. До концепції української державності // Майбуття, – 1994.– Грудень. –№ 22 (39).
 13. Стасів В., Бойко С., Бойко І. Сутність держави і права //За вільну Україну. – 1995. – 20 квіт.
 14. Бойко І. Символ національної гордості і нескореності // Голос Опілля. – 1995.– 21 черв.
 15. Стефанишин Я., Бойко І. Правовому вихованню – державну підтримку // Голос Опілля. 1995. – 4 жовт.
 16. Бойко І. Як судилися за часів Гетьманщини // Неділя. – 1995. – 11 листоп.
 17. Бойко І.Й. Українська юриспруденція в персоналіях // Івано-Франківськ, 1995. – 38 с. (у співавторстві Кульчицький В.С., Вівчаренко О.А.).
 18. Бойко І.Й. Правове становище західноукраїнських земель у складі Польської держави (1921 – 1939) // Рогатинська земля: історія та сучасність. Матеріали першої наукової конференції. – Львів; Рогатин, 1997. – С. 217 – 219.
 19. Бойко І.Й. Правове становище населення Гетьманщини за Кодексом 1743 року // Львів, 1997. – 29 с.
 20. Бойко І.Й. Право власності за Кодексом українського права 1743 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІІ регіональної конференції. – Львів, 1997. – С. 123–131.
 21. Бойко І.Й. Державно-правові засади організації збройних сил Гетьманщини (друга половина XVІІ – кінець ХVIII ст.). // Навчальний посібник. Львів, 1997.– 24 с. (у співавторстві Расін В.А.).
 22. Бойко І.Й. Договірне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року. // Право України. – 1998. – № 5.– С.98–100.
 23. Бойко І.Й. Зобов’язальне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року. – Львів; Світ, 1998. – 52 с.
 24. Бойко І.Й. Про цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року // Право України. – 1999.– № 3.– С.88–90
 25. Бойко І.Й. До питання про сімейне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року // Вісник Львів. ун-ту. – Серія юридична. – Львів, 1999.– Вип.34.– C.23–26.
 26. Бойко І.Й. Цивільно-правовий статус особи у Козацько-Гетьманській державі за Кодексом 1743 року // Права людини і Україна: Праці Львівської лабораторії прав людини АПН України. – Львів, 1999.– Вип.2.
 27. Бойко І.Й. Історія держави і права України. // Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2000.– 12 с. ( у співавторстві з проф. Кульчицький В.С.).
 28. Бойко І.Й. Суд, прокуратура та адвокатура в Галичині у складі Австро-Угорщини // Вісник Чернівецького університету. – Серія юридична. – 2000.– Вип..125.– С.22–24 (у співавторстві Кульчицький В.С.).
 29. Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини // Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2000.– 120 с.
 30. Бойко І.Й. Фундатор судової реформи у царській Росії С.І.Зарудний та суд присяжних // Право України. – 2000. – № 8.- С.111–117. (у співавторстві Кульчицький В., Сидорчук О.).
 31. Бойко І.Й. Організація самоуправління в Галичині за часів австрійського панування // Вісник Львів. ун-ту. – Серія юридична. – Львів, 2001.– Вип.36.– С.90–94. (у співавторстві Кульчицький В., Лісна І.).
 32. Бойко І.Й. Система судових органів в Галичині у складі Австро-Угорщини // Право України. – 2001.– № 11.– С.137–139. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
 33. Бойко І.Й. Застосування Судебника М. Гоша на західноукраїнських землях // Право України. – 2001.– № 12.– С.140–141.
 34. Бойко І.Й. Соціологія: Загальна та правова. // Програма курсу, плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001.– 16 с.
 35. Бойко І.Й. Спірні питання соціології права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VII регіональної науково-практичної конференції 13–14 лютого 2001 р.– Львів, 2001.– С.31–32.
 36. Бойко І.Й. Виникнення вірменських поселень у Галичині та їх правовий статус (XIV–XVIII ст.) // Матеріали VIIІ регіональної науково-практичної конференції 11–14 лютого 2002 р. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2002.– С.60–61.
 37. Бойко І.Й. До питання про правові основи виникнення єврейських поселень в період Галицько-Волинського князівства // Матеріали IV звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та курсантського (студентського кладу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2 ч.– Сімферополь: Доля, 2002.– Ч.1.– С.155 – 157.
 38. Бойко І.Й. Правові форми діяльності вірменського суду м. Львова // Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції 13–14 лютого 2003 р. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2002.– С.63–64.
 39. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2002.– 24 с.(у співавторстві Кульчицький В.С.).
 40. Бойко І.Й. Апарат управління Галичиною в складі Австро-Угорщини // Навчальний посібник. – Львів, 2002.– 88 с. (у співавторстві Кульчицький В.С., Настасяк І.Ю., Мікула О.І.).
 41. Бойко І.Й. Методичні матеріали до вивчення курсу Соціологія права для студентів Правового коледжу ЛНУ імені Івана Франка. 2002.– 19 с.
 42. Бойко І.Й. Правове регулювання господарської діяльності вірменської громади м. Львова (XIV–XVIII ст.) // Підприємство, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2002.– № 8.– С.113–114.
 43. Бойко І.Й. Правове регулювання торгівельної діяльності вірменських поселенців Прикарпаття (XVI–XVIII ст.) // Підприємство, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2002.– № 10.– С.13–15.
 44. Бойко І.Й. Правове становище вірменської громади міста Львова (XIV–XVIII ст.) // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2002.– Вип.17.– С.32–36.
 45. Бойко І.Й. Потрібна книга // Право України. – 2002– № 3. (у співавторстві Кульчицький В.).
 46. Бойко І.Й. Правове становище вірменської громади Кам’янця-Подільського // Право України. – 2002.– № 5.– С.142–145.
 47. Бойко І.Й. Застосування вірменського права на території України (XIV–XVIII ст.) // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 2002.– № 1.– С.4–11.
 48. Бойко І. Організація управління вірменської громади м. Бережани (XIV–XVIII ст.) / І. Бойко // Вісник Львів. ін-ту внутрішніх справ. – 2002.– № 2.– С.205–211.
 49. Бойко І. Організація управління вірменської громади м. Львова (XIV–XVIII ст.) // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2002. – №3 (30). – С. 72 – 80.
 50. Бойко І. Й. Історико-правові джерела про застосування Судебника М. Гоша на території України / І. Й. Бойко // Держава і право : збірник наукових праць : юрид. і політ. науки. – 2002. – Вип.15.– С.54–57.
 51. Бойко І. Основні положення вірменського феодального права за Судебником Мхітара Гоша / І. Бойко // Вісник Львів. ун-ту. – Серія юридична. – 2002.– Вип. 37.– С.156–161.
 52. Бойко І. Й. Органи управління вірменської громади Станіславова (XVI– XVIII ст.) / І. Й. Бойко // Держава і право : зб. наук. праць : юрид. і політ. науки. – 2002.– Вип. 18.– С.77–82.
 53. Бойко І. Джерела і структура вірменського Судебника Мхітара Гоша / Ігор Бойко, Володимир Кульчицький // Вісник Львів. ін-ту внутрішніх справ. – 2002.– № 3.– С.145–154.
 54. Бойко І.Й. Особливості застосування кодексів австрійського права в Галичині // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.–Вип.16.– Одеса: «Юридична література», 2002.– С.391–395.
 55. Бойко І. Соціально-правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI–XVIII ст.) / Ігор Бойко // Вісник Львів. ун-ту. – Серія юридична – 2003.– Вип.38.– С.63–67.
 56. Бойко І. Правове регулювання діяльності вірменських цехових організацій на території Галичини і Поділля (XVI–XVIII ст.) / Ігор Бойко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журн. – 2003.– № 2.– С.123–125.
 57. Бойко І.Й. Надання судового самоврядування вірменським поселенням Прикарпаття (XIV–XVIII ст.) // Підприємство, господарство і право. Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – 2003.– № 3.– С.84–86.
 58. Бойко І. Здійснення правосуддя у вірменських поселеннях на території Поділля (XIV–XVIII ст.) / І. Бойко // Право України. – 2003. – № 3. – С.141–145.
 59. Бойко І.Й. Методичні рекомендації для написання контрольних робіт з дисципліни «Історія держави і права України» Ч.1. – Одеса: Юридична література, 2003. (у співавторстві Кульчицький В.С., Єфремова Н.В., Долматова Н.І.).
 60. Бойко І.Й. Основи права України / За ред. В.Л. Ортинського. // Львів: Світ, 2003. – 368 с. (у співавторстві Бедрій Р.Б., Бернський Я.О., Бурак В.Я., Вітковська І.М., Герасимів Т.З., Голень І.Р., Голяк Л.В., Довгий Т.Я., Євтушок В.П., Кельман М.С., Кросницький В.І., Кондратюк О.В., Курило Т.В., Мартьянов І.В., Романюк І.В., Семків В.О.
 61. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка: Серія юридична, 2003.– 12 с. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
 62. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету. Львів, 2003. – 24 с. (у співавторстві Присташ Л.Т., Кульчицький В.С. ).
 63. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка: Серія юридична, 2003. – 12 с. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
 64. Бойко І.Й. Правовий статус вірменських колоній на Поділлі (XIV – XVIII століття) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.16.– К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2003.– 640 с. (С.133–140).
 65. Бойко І.Й. Організація судового самоврядування у вірменських громадах на території України (XIV–XVIII ст.) // Історико-правові проблеми автономізму та федералізму. Матеріали Х-ї Міжнародної історико-правової конференції 22–24 вересня 2003 року. м. Севастополь .– Севастополь, 2004.– С.62–66.
 66. Бойко І.Й. Правовий статус вірменських поселень у Галичині (XVI–XVIII ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2004 р.).– Львів, 2004.– С.79–80.
 67. Бойко І.Й. Правові основи утворення коронного краю Галичини в складі Австрії // Українське право. – К., 2004. – С.57–63. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
 68. Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі // Текст лекцій. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.– 67 с.
 69. Бойко І.Й. Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні // Плани семінарських занять для магістрів юридичного факультету. – Львів: Видав. центр юрид. факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 16 с.
 70. Бойко І.Й. Наукові джерела про правове становище вірменських громад в Україні (XIV–XVIII ст.) // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. – Львів, 2005. – Вип. 40. – С.90–97.
 71. Бойко І.Й. Державний лад і право у Галичині в складі Середньовічної Польщі (1349–1569 рр.) // Право України. – К., 2005. – № 11. – С. 112–114.
 72. Бойко І.Й. Правовий статус вірменських громад у Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві (порівняльний аналіз) // Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2005.).– Львів, 2005.– С.71–72.
 73. Бойко І.Й. Історико-правові аспекти приєднання Галичини до складу середньовічної Польщі у XIV ст. // Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (9–10 лютого 2006 р.).– Львів, 2006.– С.73 – 75.
 74. Бойко І.Й. Актуальне і ґрунтовне наукове дослідження про ЗУНР // Право України. – К., 2006. – № 1. – С.161–163. (у співавторстві Кобилецький М.М.).
 75. Бойко І.Й. Іван Франко про Австрійську Конституцію 1867 р. // Право України. – К., 2006. – № 5. – С.153–156. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
 76. Бойко І.Й. Галицько-Волинська держава (1199–1349): Монографія // Львів, 2006. – 280 с. (у співавторстві Кульчицький В.С., Тищик Б.Й.).
 77. Бойко І.Й. Джерела права Галицько-Волинської держави (1199 – 1349 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2006. – Вип. 42. – С.59–65.
 78. Бойко І.Й. Організація судів у Галичині в складі Польщі (1349 – 1569 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2006. – Вип. 43. – С.35–42.
 79. Бойко І.Й. Органи державного управління Галичиною в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2006. – Вип.44. – С.59–67.
 80. Бойко І.Й. Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні // Програма курсу. Загальні методичні рекомендації для студентів юрид. фак-ту. – Львів: Видав. центр юрид. факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 16 с. (у співавторстві Кобилецький М.М.).
 81. Бойко І.Й. Соціологія: загальна і правова // Плани семінарських занять та методичні вказівки для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 16 с. (у співавторстві Грищук О.В.).
 82. Бойко І.Й. Генезис та еволюція української конституції // Львів: Видання Львів. націон. ун-ту ім. І. Франка, 2007. – 96 с. Бойко І.Й. (у співавторстві Кульчицький В.С.).
 83. Бойко І.Й. Історія держави і права України // Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007. – 35 с. (у співавторстві Кульчицький В.С., Кобилецький М.М., Ясінська Л.Е.).
 84. Бойко І.Й. Розвиток європейських традицій місцевого самоврядування у Галичині XIV–XV ст. // Право України. – 2007. – № 5. – С.145–147.
 85. Бойко І.Й. Розвиток зобов’язального права у Галичини в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К., 2007. – С.311–317.
 86. Бойко І.Й. Регулювання кримінально-правових відносин у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Право України, 2007. – № 11. – С.144–148.
 87. Бойко І.Й. Правове забезпечення організації та функціонування вищих органів влади і управління Польського королівства (1349–1569 рр.) // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. – 2007. – № 4. – С.19–24.
 88. Бойко І.Й. Деякі аспекти розвитку самоврядування у сільських громадах Галичини в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Ученые записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского. – Т.20 (59). – № 1. Юридические науки. – Симферополь, 2007. – С.45–49.
 89. Бойко І.Й. Соціально-правовий статус міського населення Галичини у складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип.38. – К.: Інститут держави і право ім. В. М. Корецького НАН України. – 2007. – С.172–177.
 90. Бойко І.Й. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Ученые записки Таврического національного университета ім. В.И. Вернадского. Серія «Юридические науки». – Симферополь, 2007. – Т.20 (59). – № 2. – С.28–33.
 91. Бойко І.Й. Правові основи формування апарату управління Галичини у складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. Гол. Ред. В. Л. Ортинський. – Львів, 2007. – Вип.3. – С.87–97.
 92. Бойко І.Й. Застосування польського права у Руському воєводстві (1434–1569 рр.) // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (8–9 лютого 2007 р.).– Львів, 2007.– С.91–93.
 93. Бойко І.Й. Галицькі землі – споконвічна українська територія: історико-правове обґрунтування // Актуальні проблеми юрид. науки. Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання». Ч.1. – Хмельницький, 2007. – С.24–27.
 94. Бойко І.Й. Соціально-політичні передумови і правові наслідки приєднання Галичини до складу Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції (6 лютого 2008 р.). – Львів, 2008. – С.46–49.
 95. Бойко І.Й. Деякі аспекти формування соціально-правового статусу селянства Галичини у складі Польського королівства (1349–1569 рр.) // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали конференції IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 квітня 2008 р.) / Відп. ред. О.М. Барко. – Кіровоград: Вид-во КіРоЛ «Україна», 2008. – С.20–25.
 96. Бойко І.Й. Деякі аспекти рецепції римського права Польським королівством та його застосування у Галичині (1349 – 1569 рр.) // Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – С.42–48.
 97. Бойко І.Й. Організація і діяльність міського судочинства у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Правова держава: історія, сучасність і перспективи формування в Україні : матеріали Всеукр. науково-практ. конф., (Запоріжжя, 30 трав. 2008 року) : у 2 т. – Запоріжжя: Юрид. Ін-т ДДУВС, 2008. – Ч.1. – С.11–14.
 98. Бойко І.Й. Застосування кримінального права Польського королівства у Галичині (1349 – 1569 рр.). // Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект. Матеріали XVIII Міжнародної історико-правової конференції 13–17 вересня 2007. с. Стерегуще. – Сімферополь, 2008. – С.79 – 85.
 99. Бойко І.Й. Правове регулювання спадкування у Галичині у складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Підприємництво, господарство і право. –2008 (151). – № 7. – С.87–90.
 100. Бойко І.Й. Особливості вервних судів Галицько-Волинської держави (1199–1349 рр.). // Часопис Київського університету права. – 2008/1. – С.32–35. (у співавторстві Бедрій М.М.).
 101. Бойко І.Й. Наукові джерела про правовий статус Галичини в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Ученые записки Таврического національного университета им. В.И.Вернадского. Серія «Юридические науки». – Симферополь, 2008. – Т.21 (60). – № 1. – С.8–16.
 102. Бойко І.Й. Покарання у кримінальному праві Польського королівства та їхнє застосування у Галичині (1349–1569 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – 2008. – Вип.47. – С.24–29
 103. Бойко І.Й. Застосування маґдебурзького права у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Учен. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – Сер. «Юрид. науки». – 2008. – Т.21 (60). – № 2. – С.11–19.
 104. Бойко І.Й. Правовий статус вервних судів у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2009. – Вип.49. – С.26–33. (у співавторстві Бедрій М.М.).
 105. Бойко І.Й. Органи міського самоврядування у Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Держава і право : зб. наук. Праць: юрид. і політ. науки. – 2009. – Вип.43. – С.159 – 163.
 106. Бойко І.Й. Генезис та еволюція джерел права у Галичині (1349 – 1434 рр.) // Часопис Київ. ун-ту права : український науково-теоретичний часопис. – 2009. – № 1. – С.20 – 25.
 107. Бойко І.Й. Правове регулювання відносин у Галичині у складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Право України. – 2009. – № 5. – С.169 – 176.
 108. Бойко І.Й. Формування та функціонування інституту права власності у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. юридична. – Львів, 2009. – Вип.48. – С.32–38.
 109. Бойко І.Й. Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529 – 1588 рр.) // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – 2009. – Вип.49. – С.32–39.
 110. Бойко І.Й. Особливості соціально-правового статусу селянства Галичини (1349 – 1569 рр.) // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – 2009. – Вип.48. – С.133 – 137.
 111. Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 628 с. Єрмолаєв В. Рецензії: Нове фундаментальне історико-правове дослідження / В. Єрмолаєв, В. Рум’янцев // Право України. – 2009. – № 10. – С. 276–279. Крестовська Н. М. Нове монографічне дослідження з історії держави і права України / Н. М. Крестовська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю. М. Оборотов. – 2009. – Випуск 49. – С.515–516. Пацурківський П.С. Актуальне дослідження з історії держави і права України / П. С. Пацурківський, С. Б. Карвацька // Наук. вісник Чернівецького нац. ун-ту: зб. наук. праць. – Вип.522 : Правознавство. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С.122–124Іванова А. Ю. Галичина під владою Польського Королівства: спроба юридичного аналізу. Рецензія підготовлена за наслідками колективного обговорення монографії, яке відбулося за участю автора у відділі історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України / А. Ю. Іванова // Правова держава. – 2010. – Вип.21. – С.615–617. Головко О. М. Нове дослідження державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського королівства / О. М. Головко // Вісник Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. – 2010. – Вип.4 (51). – С.428–430.
 112. Бойко І.Й. Спірні питання щодо правового статусу Руського королівства у складі Польщі (1349 – 1434 рр.) // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – № 3(58). – С.105–114.
 113. Бойко І. Пам’яті визначного вченого правознавця Володимира Семеновича Кульчицького (до 80-річчя від дня народження) // Право України. – 2009. – № 12. – С.258–260 (у спів. Б. Тищик, В. Нор, О. Святоцький, В. Гончаренко, І. Усенко).
 114. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіональної науково-практ. конф., (Львів, 4–5 лют. 2009 р.). – Львів, 2009. – С.47 – 51.
 115. Бойко І.Й. Правове регулювання земельних відносин у Галичині (1349 – 1569 рр.) // Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки : матеріали ХХ Міжнар. історико-правової конф., (Судак, 25–28 верес. 2008 р.). – Сімферополь, 2009. – С.125–133.
 116. Бойко І.Й. Правова основа організації самоврядування сільських громад у Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи: матеріали Між нар. наук. конф., (Львів, 24–25 квіт. 2009 р.), присвяченої 150-річчю Освальда Бальцера. – Львів, 2009. – С.120–124.
 117. Бойко І.Й. Історико-правовий аналіз Галицької грамоти Михайла Боучацького 1435 року // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, правової держави : матеріали Міжнародної щорічної наукової конф. молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 11–13 лют. 2010 р. – Львів ; Одеса, 2010. – С.210–212.
 118. Бойко І.Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського Королівства (1387 – 1569 рр.) // Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 344 с.
 119. Бойко І.Й. Гетьман Пилип Орлик – автор «Пактів та конституцій законів і вольностей війська Запорізького» // Студентсько-аспірантська наукова конференція «Конституція Пилипа Орлика 1710 р. – визначна пам’ятка українського права» (присвячена 300-річчю прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика). 28 квітня 2010 р.: тези доповідей. – Л.: юрид. ф-т Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2010. – С.5– 8.
 120. Бойко І.Й. Влада і право у Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції, (Львів, 8–9 лют. 2010 р.). – Львів, 2010. – С.46 – 49.
 121. Бойко І.Й. Правове регулювання судочинства у Галичині в складі Польського королівства (1349 – 1569 рр.) // Наукова спадщина академіка О.О. Малиновського і сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Рівне, 4–6 грудня 2008 р.) / редкол. І.Б. Усенко (голова), Т.І. Бондарук (відповідальний секретар), Д.М. Диновський та ін. – К., 2010. – С.191 – 200.
 122. Бойко І.Й. Правові засади організації судової влади Польського Королівства та її поширення у Руському воєводстві (1434 – 1569 рр.) // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2010. – Вип.50. – С.39–49.
 123. Бойко І.Й. Особливості формування джерел права у Галичині у складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.) // Право України. – 2010. – №5. – С.215-223.
 124. Бойко І.Й. Історія держави і права України. Практикум для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України // Дрогобич: Вид-во «Коло», 2011. – 332 с. (у співавторстві Кобилецьким М.М., Ясінською Л.Е.).
 125. Бойко І.Й. Історія розвитку суду і прокуратури у Галичині: текст лекцій для студентів юридичних спеціальностей // Львів: юрид. фак-т Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, 2011. – 64 с. (у співавторстві Тищик Б.Й.).
 126. Бойко І.Й. Володимир Семенович Кульчицький – виданий український вчений-правознавець у галузі історії, держави та права (1919 – 2009): довідково-бібліографічне видання // Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 67 с. (у співавторстві Тищик Б.Й.).
 127. Бойко І.Й. Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 75-річчя від Дня народження і 42-річчя від початку науково-педагогічної діяльності. –  Львів, 2011. – 38 с. (у співавторстві Кобилецький М.М.).
 128. Бойко І.Й. Методологічні аспекти дослідження історії державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського королівства (1387 – 1569 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2011. – Вип.52. – С.48–55.
 129. Бойко І.Й. Становлення та розвиток органів судочинства у Галичині (Х – ХХ ст.) // Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Львів, 2011. – Вип.52. – С.110–119. (у співавторстві Б. Тищик).
 130. Бойко І.Й. Деякі дискусійні питання формування джерел права у Галичині (XIV – перша половина XVI ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVII регіональної науково-практ. конф. (3–4 лют. 2011 р.). – Львів, 2011. – С.54 – 57.
 131. Бойко І.Й. Життєвий і творчий шлях професора В. Кульчицького // Аспірантсько-студентська наукова конференція «Професор Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету імені Івана Франка» (присвоєна пам’яті проф. В.С. Кульчицького). 22 грудня 2010 р. тези доп. – Л.: юрид. ф-т, Львів. націон. ун-ту ім. Івана Франка. – 2011. – С. 5–9.
 132. Бойко І.Й. Віхи життя і науково-педагогічна діяльність визначного українського історика права В.С. Кульчицького (1919 – 2009) і сучасність // Матеріали XXIV Міжнародної історико-правової конференції 28 квітня – 4 травня 2011 р., м. Львів / ред.. колегія: А.М. Бойко (голова), І.Б. Усенко (заступник голови), М.М. Бедрій, Є.В. Ромінський. – Львів: Видавн. Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.13–19. (у співавторстві проф. Тищик Б. Й.).
 133. Бойко І.Й. Деякі дискусійні питання формування джерел права у Галичині (XIV – перша половина XVI ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XVII регіональної науково-практ. конф., (Львів, 3–4 лютого 2011 р.). – Львів, 2011. – С.54 – 57.
 134. Бойко І.Й. Організація і діяльність королівських судів Польщі (XV–XVI ст.) // Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку // Матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції 16–18 вересня 2011 р., м. Саки / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (відповід. секретар), Л.П. Гарчева, В.Є. Кириченко, І.В. Музика, Л.М. Подкористова, О.М. Редькіна, О.Н. Ярмиш. – Київ; Сімферополь: СМД, 2011. – Ч.1. – С.105 – 112.
 135. Бойко І.Й. Життєвий і творчий шлях професора В.С. Кульчицького (1919 – 2009 рр.) // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2011. – Вип.53. – С.45–49.
 136. Бойко І.Й. Віхи життя і науково-педагогічної діяльності визначного українського історика права В.С. Кульчицького // Володимир Семенович Кульчицький – видатний український учений-правознавець у галузі історії держави і права / Кульчицький В.С. (1919–2009): довідково-бібліографічне видання. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.13–19.
 137. Бойко І.Й. Тищик Борис – видатний український учений-правознавець у галузі історії держави і права // Право України. – 2011. – № 9. (у співавторстві Бойко А., Кобилецький М.).
 138. Бойко І.Й. Нове ґрунтовне наукове дослідження в історії держави і права України // Вісник Львів. ун-ту. Серія юрид. – 2011. – Вип.52. – С.394–396. (у співавторстві Тищик Б.).
 139. Бойко І.Й. З історії прокуратури у Галичині: на шляху формування прокурорської традиції // Прокуратура Львівщини: історія та сучасність / За ред. В.В. Ковбасюка. – Львів: Українська академія друкарства, 2011. – С. 13 – 30. (у співавторстві Тищик Б.Й.).
 140. Бойко І.Й. Віхи життя і науково-педагогічної діяльності визначного українського історика права Б.Й.Тищика // Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 75-річчя від Дня народження і 52-річчя від початку науково-педагогічної діяльності. – Львів, 2011. – С.5–11.
 141. Бойко І.Й. Історико-правові аспекти розвитку Галичини як складової частини України // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2012. – Вип. 55. – С. 46 – 54.
 142. Бойко І.Й., Тищик Б.Й. Ґрунтовне дослідження українських судів, судочинство Литовсько-Руської доби // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. Вип. 55. – С. 339 – 341.
 143. Бойко І.Й. Поняття та види злочинів за законодавством Польського королівства та їх застосування в Галичині (ХІV – ХVІ ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Право. – Вип. 20. Ч. ІІ. Т.3. – Ужгород, 2012. – С. 12 – 15.
 144. Бойко І.Й. Джерела права на українських землях у складі Речі Посполитої (1569–1795 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріли ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції (26 – 27 січня 2012 р.) – Львів, 2012. – С.73–75.
 145. Бойко І.Й. Участь професора Освальда Бальцера у вирішенні міжнародного спору про «Морське Око» 1902 р. // Історико-правова реальність у глобальному і регіональному вимірах: матеріали ХХVІІ Міжнародної історико-правової конференції 21–23 вересня 2012 р., м. Євпаторія / Ред. колегія: І.Б. Усенко (голова О.О. Малишев (відп. секр.), О.А. Гавриленко, А.Ю. Іванова, Н.А. І.А. Ісаєв, В.Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, О.М. Редькіна, Є.В. Ромінський О.Н. Ярмиш. – Київ. – Частина І. «Доля», 2012. – С.152–157.
 146. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні у період відродження національної державності (1917–1920 рр.) // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: ХІХ звітна науково-практична конференція. 7–8 лютого 2013 р.: Тези доповідей. – Львів, 2013. – С.32–35.
 147. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. закладів]. І.Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с.
 148. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ – ХХ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів]. І.Й. Бойко. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету. – 2013. – 408 с.
  Рецензія: Гавриленко О.А Нове видання з історії кримінального покарання в Україні // Часопис Київського університету права,- 2013/1,- С402-403.
 149. Бойко І.Й. Діяльність професора Освальда Бальцера на посаді директора архіву Актів гродських і земських у Львові (1887–1933) // Актуальні проблеми науки історії держави і права // матеріали пам’яті проф. А.Й. Рогожина (Харків, 5 жовтня 2913 р.) / За ред.. В.Д. Гончаренка; нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого»; Нац. акад. прав. наук України. – Х.: Право, 2013. – С. 17–21.
 150. Бойко І.Й. Розвиток цивільно-правового регулювання майнових відносин у Галицько-Волинській державі (1199 – 1349 рр.) // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету Управління та права. – Вип. 1/2013. Право-Економіка-Управління. – Хмельницький, 2013. – С.15–22. (фахове видання).
 151. Бойко І.Й. Правове регулювання майнових відносин у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. № 2 (86). – Ч.2. Кн.1, 2013 – С.20–25.
 152. Бойко І.Й. Історико-правові аспекти визначення поняття і видів злочинів у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. №3 (87). Ч.2. Кн.1. – 2013. – С.100–105.
 153. Бойко І.Й. Особливості становлення мети і системи покарань у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ. 2013. – Вип. 32. – С.26–35.
 154. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772 – 1918 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 57. – Львів, 2013. – С.88–96.
 155. Бойко І.Й. Регулювання цивільних відносин на українських землях за українським звичаєвим правом (ХІV – ХVІ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 58. – Львів, 2013. – С.41–48.
 156. Бойко І.Й. Вплив римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія юридична. – Вип.2 – Львів, 2013 – С.87–96.
 157. Бойко І.Й. Галицько-Волинська держава (1199 – 1349 рр.): від князівства до королівства// Право України. – 2013. – № 10. – С.265-274.
 158. Бойко І.Й. Покарання на українських землях за кримінальним законодавством Австрії та Австро-Угорщини (1772 – 1918 рр.) / Вісник Львів. університету. – Серія юрид. Вип. 59. – Львів, 2014. – С. 71 – 79.
 159. Бойко І. Тищик Борис Йосипович / І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 523.
 160. Бойко І. Ясінська Ліліана Едуардівна / І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 727.
 161. Бойко І. Рябошапко Леонід Іванович / І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 391.
 162. Бойко І. Рябошапко Галина Харитонівна / І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ: Л–Я. – С. 391.
 163. Бойко І. Історія держави, права та політико-правових вчень. Кафедра / Б. Тищик, І. Бойко // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. І: А–К. – С. 563.
 164. Бойко І.Й. Історія держави і права України в системі юридичних наук та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-правників // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі: матеріали ХХХІ Міжнародної історико-правової конференції 27 – 30 листопада 2014 р., м. Берегове / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), Я.В. Лазур (заст. голови), А.В. Макарчук (відп. секр.), К.А. Губар, О.О. Малишев, Є.В. Ромінський, В. Є. Кириченко, Н.М. Крестовська, І.В. Музика, О.Н. Ярмиш. – Київ – Ужгород: Видавництво «Говерла», 2014. С. 140 – 149.
 165. Бойко І.Й. Конституція України і національні витоки народовладдя // Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід: матеріали ХХХ Міжнародної історико-правової конференції 4 – 6 липня 2014 р., м. Чернігів. / ред. колегія: І.Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), О.Ф. Андрійко, О.А. Гавриленко, Л.О. Зайцев, А.Ю. Іванова, В.Є. Кириченко, І.В. Музика, О.О. Редькіна, Є.В. Ромінський, О.О. Самойленко, О.Н. Ярмиш – Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. С. 132 – 138.
 166. Бойко І.Й. Історія держави і права України в системі юридичних наук та її методологічні засади. // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів [текст]: Матеріали науково-практичної конференції на базі кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (7 – 8 листопада 2014 року, м. Івано-Франківськ) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 8 – 14.
 167. Бойко І.Й. Звичаєве право як джерело українського права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріли ХІХ звітної науково-практичної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 6 – 7 лютого 2014 р.) – Львів, 2014. – С.61–65.
 168. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.) [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів]– Львів: Видавничий центр Львівського національного університету. – 2014 – 904 с. Рецензія: Кіндюк Б.В. Актуальна праця з історії українського права // Часопис Київського університету права. – 2014/4,- С347-348.
 169. Бойко І.Й. Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія / І.Й. Бойко, О.А. Гавриленко та ін. ; за ред. І.Б. Усенка – К. : Наукова думка, 2014. – 502 с. (особистий внесок: підрозділи 4.2 (с. 97–104), 8.1–8.3 (с. 253–283) (2 друк. арк.).
 170. Бойко І.Й. Основні риси судівництва в Галичині й Західному Поділлі у складі Королівства Польського // Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія / І.Й. Бойко, О.А. Гавриленко та ін. ; за ред. І.Б. Усенка – К. : Наукова думка, 2014. – С. 97–104.
 171. Бойко І.Й. Загальна характеристика організації державної влади на анексованих українських землях // Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія / І.Й. Бойко, О.А. Гавриленко та ін. ; за ред. І.Б. Усенка – К. : Наукова думка, 2014. – С. 253–264.
 172. Бойко І.Й. Організація судової системи в Галичині та Буковині у складі Австрійської імперії (1772-1867 рр.) // Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія / І.Й. Бойко, О.А. Гавриленко та ін. ; за ред. І.Б. Усенка – К. : Наукова думка, 2014. – С. 264–276.
 173. Бойко І.Й. Організація судової влади в Галичині та Буковині у складі Австро-Угорщини (1867-1918 рр.) // Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія / І.Й. Бойко, О.А. Гавриленко та ін. ; за ред. І.Б. Усенка – К. : Наукова думка, 2014. – С. 276–282.
 174. Бойко І.Й. Історія держави і права України: програма курсу для студентів юридичного факультету /І.Й.Бойко, М.М.Кобилецький, Л.Е.Шевчук. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2015р. – 20с.
 175. Бойко І.Й. Історія держави і права України: методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету // І.Й.Бойко, М.М.Кобилецький, Л.Е.Шевчук. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2015р. – 40с.
 176. Бойко І. Роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів курсу «Історія держави і права України» // Право України. – 2015. – № 1. – C.152–170 (0,5 друк. арк.).
 177. Бойко І.Й. Історія держави і права України: академічний курс : підручник / Б.Й. Тищик, І.Й. Бойко. – К. : ін Юре, 2015. – 808 с. (особисто 16 друк. арк.) .
 178. Бойко І. Особливості впливу римського приватного права на розвиток цивільного законодавства в України // Про українське право. Рецепція римського права / за ред. проф. І. Безклубого. – К., 2015. – Ч. ІХ. – С. 28–36 (0,5 друк. арк.).
 179. Бойко І.Й. Австрійський цивільний кодекс 1797р. та його застосування у Східній Галичині// Часопис Київського університету права. – 2015/3.- С. 8-11
 180. Бойко І., Кахнич В. Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015.- Вип.61.- С. 87-108
 181. Бойко І.Й. Особливості впливу римського приватного права на розвиток цивільного законодавства в Україні. // Рецепція римського права. Тези доповідей круглого столу присвяченого пам’яті професора Опанаса Андроновича Підопригори. – К., 2015. – С. 9 – 10.
 182. Бойко І.Й. Періодизація історії держави і права України: дискусійні проблеми // Матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні ( 12-13 лютого 2015 р.). – Львів, 2015. – Ч.1.- С.79-82.
 183. Бойко І.Й. Соціальні і політичні аспекти занепаду Української козацької держави та приєднання її території до складу іноземних держав // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 13-14 листопада 2015р.). – Острог, 2015. С. 21-28
 184. Бойко. І.Й. Причини поразки національно-визвольної боротьби українського народу за свою державну незалежність (1917-1923 рр.) // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800- річчя Великої Хартії Вольностей): матеріали XXXIII Міжнародної історико-правової конференція 17-20 червня 2015 року, с. Коблево. Редакційна колегія І.Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (вчений секретар) та ін. – Херсон, ФОП Грінь Д.С. 2015 – С. 97-104.
 185. Бойко І. Й. Причини поразки національно-визвольної боротьби українського народу за свою державну незалежність (1917 – 1923 рр.) «Права людини та основоположні свободи: історія та напрямки розвитку (до 800-річчя Великої Хартії Вольностей): матеріали XXXIII міжнародної історико – правової конференції 17-го вересня 2015 р. с. Коблево / Ред. колег. І.Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (вид секр.). – Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2015. – С.97 – 104.
 186. Бойко І. Й. Конституція держави у працях Є. В. Спекторського та Конституція УНР 1918 р. // Юридичний факультет Університету святого Володимира в наукових його викладачів і вчень: збірник матеріалів : Міжнародної науково – практичної конференції, м. Київ 27 листопада 2015 р. / Ред. кол. І. С. Гриценко та ін.. – К.: Талкон», 2015. – С.35 – 42.
 187. Бойко Й. Заснування Острозької академії і Львівського університету та їх вплив на поширення юридичної освіти в Україні / І. Й. Бойко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 30.09-01.10.2016 р.). – Острог : Вид-во НаУОА, 2016. – С. 4-6. (0,2 друк. арк.).
 188. Бойко І. Національні витоки народовладдя в Україні: історія і сучасність / І. Й. Бойко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріли ХХІІ звітної науково-практичної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 4 – 5 лютого 2016 р.). – Ч. 1 – Львів, 2016. – С.47–53. (0,4 друк. арк.)
 189. Бойко І.Й. Роль Української греко-католицької церкви у відродженні Української державності / І.Й. Бойко // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки : Матеріали XXXIV міжнародної історико – правової конференції 27-29 травня 2016 р. м. Тисмениця / Ред. колег. І. Б. Усенко (голова), А. Ю. Іванова (відп. секр.), В. Є.Кириченко та ін. – Київ ; Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. – С.76 – 87. (0,6 друк. арк.).
 190. Бойко І. Боротьба українського народу за свою державну незалежність (1917-1921 рр.) та її уроки для сучасної України / І. Й. Бойко // Право України. – 2016.- №1. – С.112-118. (0,3 друк. арк.)
 191. Бойко І. Найдавніша правнича школа в Україні: до 355-річчя від заснування юридичного факультету Львівського університету / І. Й. Бойко // Право України. – 2016. – №5. – С.164-176. (0,7 друк. арк.)
 192. Бойко І. Й. Професор Борис Тищик – визначний представник історико-правової школи Львівського університету / І. Й. Бойко // Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 80-річчя від дня народження і 57-річчя від початку науково-педагогічної діяльності). – Львів, 2016. – С.6- 14. (0,3 друк. арк.)
 193. Бойко І. Й. Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його апробація у Східній Галичині // Часопис цивілістики. – Науково – практичний журнал. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 231 – 236
 194. Бойко І. Й. Передумови заснування Львівського університету та становлення його юридичного факультету (до 355-річчя з часу створення) // Часопис Київського університету права – Український науково – теоретичний журнал – 2016 / 1. – С. 17 – 24.
 195. Бойко І.Й. Ювілей визначного вченого у галузі вітчизняної історико-правової науки, професора Бориса Йосиповича Тищика (до 80-річчя від Дня народження) // Право України. – 2016. – № 9 – С. 179-183 ( у співавторстві з В.М. Бурдіним).
 196. Бойко І.Й. Австрійське Загальне цивільне уложення 1811 р. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 7-12.
 197. Бойко І.Й. Австрійський кримінальний кодекс 1852 р. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 13-15.
 198. Бойко І.Й. Австрійський Кримінально-процесуальний кодекс 1873 р.//Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.;Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 15 − 22.
 199. Бойко І.Й. Австрійський цивільний процесуальний кодекс 1895 р. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 22−27.
 200. Бойко І.Й. Акт відновлення Української держави. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 38 − 40.
 201. Бойко І.Й. Вища державна прокуратура у Львові 1855 – 1918 рр. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 119 − 123.
 202. Бойко І.Й. Вищий Крайовий суд у Львові 1855 – 1918 рр. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 123− 127.
 203. Бойко І.Й. Галицький крайовий сейм. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 175− 177.
 204. Бойко І.Й. Галицький становий сейм. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 177−179.
 205. Бойко І.Й. Галицько-Волинська держава. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 179 – 185.
 206. Бойко І.Й. Галичина. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 185 – 190.
 207. Бойко І.Й. Гуцульська Республіка. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 238 – 239.
 208. Бойко І.Й., Тищик Б.Й. Західноукраїнська Народна Республіка. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 318 – 325.
 209. Бойко І.Й. Йосиф II. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 344 – 350.
 210. Бойко І.Й. Кульчицький Володимир Семенович. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 440.
 211. Бойко І.Й. Лев Данилович. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 453 – 456.
 212. Бойко І.Й. Марія – Терезія. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 479 – 485.
 213. Тищик Б.Й., Бойко І.Й. «Польська правда», Ельблонзька книга (KsiegaElblaska), Право поляків. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 584 – 589.
 214. Бойко І.Й. Судовий устрій Галичини та Буковини у складі Австрії. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 716 – 721.
 215. Бойко І.Й. Терезіанський Кримінальний кодекс 1768 р. // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Х.: Право, 2016. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол.: В.Д. Гончаренко (голова) та ін.; Національна академія правових наук України; Історія держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. – C. 727 – 730.
 216. Бойко І. Й. Гураль П. Ф. Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університеті // Історико-правовий часопис: науковий журнал / упорядник О. Крикунов – 2016 – № 2 (8). – С. 10 – 16.
 217. Бойко І. Й. Професор Борис Тищик – визначний український учений – правознавець у галузі Історії держави і права (до 80-річчя від дня народження і 50-річчя від початку науково-педагогічної діяльності) // Історико-правовий часопис: науковий журнал – упорядник О. Крикунов. – Луцьк: Східноукраїнський національний університет ім. Лесі Українки, 2016 – № 2 (8) – С. 231 – 234.
 218. Бойко І.Й., Коссак В.М. Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського університету // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Вроцлав, 2016. – С. 37 – 56.
 219. Бойко І.Й., Качмар В.М. Утворення та розвиток Львівського університету – одного з найдавніших осередків вищої освіти в Україні та Східній Європі // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.33-53.
 220. Бойко І.Й. (у співавторстві з Гуралем П.Ф., Кобилецьким М.М., Андрусяком Т.Г., Кольбенком А.В., Тищиком Б.Й., Кметем В.Ф., Кахничем В.С.) Становлення юридичного факультету у Львівському університеті в складі Речі Посполитої (1661-1772) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.54-56.
 221. Бойко І.Й., Кахнич В.С. Утворення юридичного факультету у Львівському університеті в складі Австрії та Австро-Угорщини (1784 – 1918) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.57-91.
 222. Бойко І.Й., Кахнич В.С. Юридичний факультет у Львівському університеті в складі Польщі (1919–1939) ) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.92-96.
 223. Бойко І.Й. (у співавторстві з Кульчицький В.С., Нор В.Т., Рабінович П.М., Гураль П.Ф.). Юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка в складі УРСР (1939-1991) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.97-110.
 224. Бойко І.Й. Розвиток юридичного факультету в умовах державної незалежності // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.111-116.
 225. Бойко І.Й. (у співавторстві Тищиком Б.Й., Кахничем В.С.) Кафедра історії держави, права та політико-правових учень // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.118-150.
 226. Бойко І.Й. (у співавторстві Рабіновичем П.М., Луць Л.А.) Кафедра теорії та філософії права // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.150-162.
 227. Бойко І.Й., Гураль П.Ф. Кафедра конституційного права // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.163-174.
 228. Бойко І.Й., Коссак В.М. Кафедра цивільного права та процесу // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.201-223.
 229. Бойко І.Й., Кіселичник В.П., Бедрій М.М. Кафедра основ права України // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.256-258.
 230. Бойко І., Кахнич В.С. Кафедра міжнародного права (1784-1992) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.259-265.
 231. Бойко І.Й. Сьогодення юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка ) // Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – С.266-273.
 232. Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 80-річчя від дня народження і 57-річчя від початку науково-педагогічної діяльності) / Упорядники Бойко І.Й., Новосядло І.Ю. – Львів, 2016. – 89 с. (особисто 3 друк. арк.).
 233. Бойко І.Й. (у співавторстві). Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016) : монографія / за заг. ред. професорів В.М. Бурдіна, В.Т. Нора та І.Й. Бойка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2016. – 288 с. (особисто 12 друк. арк.).
 234. Бойко І. Й.(у співавторстві). Методологія в праві: монографія / [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]. За загальною редакцією І. Безклубого. – К.: Грамота, 2017. – (658 с.). Бойко І. Й. Методологія і методи дослідження історії держави і права України. Розділ І, гл. 1,2.3. – С. 66 – 73. (самостійно).
 235. Бойко І. Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772 – 1918): навчальний посібник – / І. Й. Бойко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка 2017. – 312 с. Рецензія: Єфремова Н. Цікаве історико-правове дослідження // Юридичний вісник, 2017/1. – С.282-284.
 236. Бойко І.Й. Історія держави і права України: програма курсу для студентів юридичного факультету / І. Й. Бойко, М. М. Кобилецький, Л. Е. Шевчук, Х.М. Моряк-Протопопова. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017 р. – 20 с.
 237. Бойко І.Й. Історія держави і права України: методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів юридичного факультету / І. Й. Бойко, М. М. Кобилецький, Л.Е. Шевчук, Х.М. Моряк-Протопопова. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017 р. – 40 с.
 238. Бойко І. Й. Причини поразки Української Народної Республіки за Центральні Ради та її уроки для сучасної України (до 100-річчя утворення Центральної Ради) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХІІІ звітної науково-практичної конференції. – Ч. 1. 7 – 8 лютого 2017 р. – Львів, 2017 – С. 39 – 44.
 239. Бойко І.Й. Історичні уроки втрати національної державності в період Української революції (1917-1921) // Правозастосування: теорія, методологія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 13 квітня 2017 року. Тези наукових доповідей. – Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2017. – С.160-164.
 240. Бойко І.Й. Деякі дискусійні питання викладання історії Української держави і права в системі вищої юридичної освіти // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 травня 2017 р. – Івано-Франківськ, 2017. – С.31-37.
 241. Бойко І. Й. Місце і значення державницьких змагань Української Центральної Ради в історії вітчизняного державотворення // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Матеріали ХХХУІ Міжнародної історико-правової конференції. 1-4 червня 2017 р. м. Дніпро. – Київ, 2017. – С.27-35.
 242. Бойко І.Й. Методологія і методи вивчення історико-правових явищ // Матеріали круглого столу. «Методологія в праві». 19 травня 2017. – К., 2017. С.14-15.
 243. Бойко І.Й. Історія держави і права України: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми соціального права. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Українська правнича наука: основні тенденції розвитку в умовах євроінтеграції» 10 листопада 2017 року. – Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – С.7-13.
 244. Бойко І.Й. Історія держави і права України як одна з фундаментальних юридичних навчальних дисциплін // Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (м. Львів, 19 жовтня 2017 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 7-14.
 245. Бойко І.Й. Передмова // Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (м. Львів, 19 жовтня 2017 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2017. – Вип. 1. – С. 3-6.
 246. Бойко І.Й. Історичне значення та уроки боротьби Українського народу за відновлення державної незалежності у 1917-1921 рр. // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. та тез повідом. міжнар. наук. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2017 р.) / редкол.: А. П. Гетьман (голова), В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв. – Харків : Право, 2017. – С.41-52.
 247. Бойко І. Й. Історико-правові аспекти обґрунтування дати заснування української держави // Пам’ятки права як відображення історичних процесів і культури суспільства: до 500-річчя Реформації: матеріали XXXVII Міжнародної історико-правової конференції, 14-17 вересня 2017 р., с. Колочава / ред. колегія: І. Б. Усенко (голова), О. О. Малишев (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, Є. В. Ромінський, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С. – 2017. – 300 с.
 248. Бойко І.Й., Тищик Б.Й. Передумови утворення та державотворча діяльність Української Центральної Ради // Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.): збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 30 листопада 2017 року / ред. кол. І.С. Гриценко, М.І. Мірошниченко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх та ін. – К., 2018. – С.15-26.
 249. Бойко І. Історичне значення відродження Української державності у період визвольних змагань 1917-1921 рр. // Право України. – 2017. – №3. – С. 87-95.
 250. Бойко І., Коссак В., Кахнич В. Місце і роль кафедри цивільного права та процесу у структурі юридичного факультету Львівського університету: історія і сучасність // Історико-правовий часопис: науковий журнал – упорядник О. Крикунов. – Луцьк: Східноукраїнський національний університет ім. Лесі Українки. – №1(9). – 2017. – С. 3-16.
 251. Бойко І. Час заснування Української держави // Участь у актуальній темі: «Утворення Української Народної Республіки як знакова подія у тисячолітній історії національного державотворення» // Право України. – 2017. – № 11. – С.18-23.
 252. Бойко І. Правове регулювання суспільних відносин в Українській Народній Республіці // Право України. – 2017. № 11. – С.87-100.
 253. Бойко І. До питання про час заснування Української держави // Вісник НТШ, число 58. – 2017. – С.37-40.
 254. Бойко І. Нове фундаментальне історико-правове дослідження // Право України. – 2017. – № 5. – С.87-100.
 255. Бойко І.Й. Місце і роль Галичини у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини 1772-1918 рр. // АЛЬМАНАХ ПРАВА. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – Випуск 8. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – С.41-48.
 256. Бойко І. До питання про необхідність встановлення часу заснування Української держави: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2017. – Випуск. 65. – С.13-21.
 257. Бойко І. Й. Встановлення дати заснування Української держави: історико-правові аспекти // Journal «ScienceRise: Juridical Science». – 2017 №1 (1) – С. 19-31.
 258. Бойко І. Місце і роль Конституції Української Народної Республіки 1918 р. в історії національного конституціоналізму // Український часопис конституційного права. 3/2017 (4.). С.67-76.
 259. Бойко І. Й. Вплив державної політики Австрійської монархії на соціально-економічний розвиток у Галичині (друга половина XVIII-XIX століть) // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2018. – Вип. 66. С. 42-57.
 260. Бойко І. Час заснування Української держави / Участь в обговоренні актуальної теми «Українській державності 1180 років» // Голос України. Газета Верховної Ради України. № 24 (6779). – 6 лютого 2018. – С.5.
 261. Бойко І. Й. Григорій Яхимович – видатний український громадський і політичний діяч: віхи життя та роль у національному відродженні Галичини в першій половині XIX століття // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2018. -Вип. 66. С. 215-226.
 262. Бойко І. Й. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як знакова подія у тисячолітній історії національного державотворення // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2018. – Вип. 67. С. 14-25.
 263. Бойко Ігор. Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії національного державотворення (до 100-річчя проголошення)
  // Право України. – 2018. – №10. – С.165-184.
 264. Бойко І. Й. Здобутки і уроки Західноукраїнської Народної Республіки // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 квітня 2018 року. Матеріали I Всеукраїнських наукових читань пам’яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 року. Тези наукових доповідей. Київ-Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка», 2018. 297 с.
 265. Бойко І. Й. Історичне значення Західно-Української Народної Республіки у багатовіковій історії національного державотворення // Проблеми державотворення і захисту праві людини в Україні: матеріали XXIV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С.33-39.
 266. Бойко І. Й. Дата заснування Української держави – важлива складова її суверенітету // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: (Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 р.). – Тернопіль: Економічна думка. 2018 – 408 с.
 267. Бойко І.Й. Значення Конституції Української Народної Республіки 1918 р. в історії національного державотворення. // Матеріали ХУІ Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». Матеріали круглого столу «Історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах До 100-річчя Конституції УНР 1918 р.). Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : у 2-х т. Т.1. – Х.:ФОП Бровін О.В., 2018. – С.137-142.
 268. Бойко І.Й. Вступне слово // «Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення)»: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2018. – Вип. 2. – С.7-12.
 269. Бойко І.Й. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як важливий етап на шляху до державної незалежності України // «Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення)»: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 1 листопада 2018 р.) / І. Й. Бойко (голова редколегії), А. В. Кольбенко (відп. секр.). – Львів, 2018. – Вип. 2. – С.13-23.
 270. Бойко І.Й. Становлення української правової традиції в період Київської Русі та Галицько-Волинської держави: східні й західні впливи // Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки: матеріали XXXVIIІ Міжнародної історико-правової конференції, 1-9 червня 2018 р., м. Вінниця / ред. колегія: І. Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О.О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. Київ – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С.69-76.
 271. Бойко І.Й. Повноваження та діяльність органів місцевої влади в Західноукраїнській Народній Республіці // Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XXXІХ Міжнародної історико-правової конференції, 2-3 листопада 2018 р., м. Львів / ред. колегія: І. Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (відп. секр.), І.Й., Бойко, А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О.О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. Київ – Херсон: Олді-плюс, 2018. – С.35-43.
 272. Бойко І. Київська держава // Голос України. Газета Верховної Ради України. №38 (7044). Субота, 23 лютого 2019 р. С.1, 4-7.
 273. Бойко Й. Вплив звичаєвого права на становлення і розвиток правової системи України // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 5-6 квітня 2019 р. Тернопіль: Економічна думка. 2019. Т. 1. 200 с. – С. 15-20.
 274. Бойко І.Й., Тищик Б.Й. Місце і роль Карпатської України в багатовіковій історії національного державотворення // Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (До 80-річчя незалежності Карпатської України). Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. С.13-17.
 275. Бойко І.Й. Становлення української національної ідеї в період національного відродження у Галичині (2 пол. ХУІІІ – поч. ХІХ ст.) // Духовна культура України перед викликами часу: тези доп. учасників ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квіт. 2019 р.) / [редкол.: А. П. Гетьман (голова), В. О. Лозовий, О. А. Стасевська, О. В. Уманець]. – Харків: Право, 2019. С.5-12.
 276. Бойко І.Й. Об’єднання Ярославом Мудрим давніх українських земель в єдину державу Русь та його історичне значення. // Матеріали круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С.17-22.
 277. Бойко І.Й. Переднє слово // Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100 річчя від Дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук; за редакцією доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.7-11.
 278. Бойко І.Й. Професор Володимир Семенович  Кульчицький – корифей української історико-правової науки  // Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100 річчя від Дня народження / Редколегія: І. Й. Бойко (голова), Б. Й. Тищик, М. М. Кобилецький, А. В. Кольбенко, Г. М. Федущак-Паславська, Л. Е. Шевчук; за редакцією доктора юридичних наук, професора І. Й. Бойка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С.24-37.
 279. Бойко І. Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення  // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2019. – Вип. 68. С. 74-87.
 280. Бойко І.Й. Історико-правова оцінка інкорпорації західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії у другій половині ХУІІІ століття // Проблеми законності: зб. наукових праць / від. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. у-т імені Ярослава Мудрого, 2019. – Вип.145. С.8-22.
 281. Бойко І. Витоки, становлення та розвиток інституту народовладдя в Україні. // Право України. 2019. – №11. С.165-182.
 282. Бойко І. Історико-правова школа Львівського університету імені Івана Франка – одна з найдавніших наукових шкіл в Україні (235-річчя від часу заснування) // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2019. -Вип. 69. С. 23-34.
 283. Бойко І. Професор Володимир Кульчицький – видатний український правник ХХ століття (до 100-річчя від Дня народження) ) // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2019. -Вип. 69. С. 173-182.
 284. Бойко І. Ґрунтовний аналіз ролі правової освіти та науки у державно-правових процесах в Україні на зламі ХІХ-ХХ ст. // Публічне право. Науково-практичний журнал. №2(34) /2019. – С.165-167.
 285. Бойко І.Й. Становлення та державно-правовий розвиток Київської Русі // Правничо-політологічні та історичні  студії  проблем  Українського державотворення / ред. ком. : В. П, Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, О.О. Рафальський та ін. –К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 85-88.
 286. Бойко І.Й. З нагоди ювілею Б.І. Андрусишина // Богдан Іванович  Андрусишин :  бібліографічний покажчик  до  60‐річчя  від  дня  народження  і  45‐річчя педагогічної  і  наукової  діяльності  / М‐во  освіти  і  науки України ;  Нац.  пед.  ун‐т  імені  М. П. Драгоманова, Факультет  політології  та  права ;  упоряд.  Н. І. Тарасова, Т. М. Галенко. – 2‐е  видання,  доповнене. –  Київ :  Вид‐во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 241 с., портрети.  − (Серія: “Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”). С.50-53.
 287. Бойко І. Вступне слово до Актуальної теми номера «Історико-правова доктрина Української державності» // Право України. 2020. – №1. С.11-16.
 288. Бойко І., Святоцький О. Витоки, етапи становлення та розвиток Української державності  // Право України. 2020. – №1. С.17-40.
 289. Бойко І. Розвиток права як важливої ознаки Галицько-Волинської держави (1199-1349 роки) // Право України. 2020. – №1. С.97-115.
 290. Бойко І. Висновки і рекомендації з Актуальної теми номера «Історико-правова доктрина Української державності» // Право України. 2020. – №1. С.270-281.
 291. Бойко І. Вибрана бібліографія з Актуальної теми номера «Історико-правова доктрина Української державності» // Право України. 2020. – №1. С.282-285.
 292. Бойко І. Становлення політології як важливої навчальної дисципліни на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2020. – Вип. 70. С. 75-87.
 293. Бойко І. Академік Олександр Святоцький – яскравий представник Львівської історико-правової школи Франкового університету // Вісник Львівського університету. Серія юридична – 2020. – Випуск 70. С. 236-243.
 294. Бойко І.Й Конституція України 1710 р. та її місце в багатовіковій історії національного державотворення // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. – 2020. – № 4. – С.16–25.
 295. Бойко І. Роль українського звичаєвого права у збереженні державної традиції України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХХVІ звітної науково-практичної конференції. – Ч. 1. 6 – 7 лютого 2020 р. – Львів, 2020. – С. 28 – 34.
 296. Бойко І.Й. Місце і роль інституту народовладдя в історії українського конституціоналізму (до 25-річчя Конституції України) // Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика (до 25-ї річниці Конституції України): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь – м. Кривий Ріг, 11 червня 2021 року). Маріуполь : Дон ДУВС, 2021. С.36-46.
 297. Бойко І.Й. Запорізька Січ – основа відновлення Української державності в другій половині ХУІІ ст.: особливості формування правової системи. // Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» (до 400-річчя Хотинської битви 1621 р.). Львів, 22 жовтня 2021 р. С.63-77.
 298. Бойко І.Й. Місце і роль Конституції України 1710 р. в багатовіковій історії національного державотворення. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІI звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С.39-46.
 299. Бойко І.Й. Європейська соціальна хартія: історія прийняття та значення для України // Актуальні проблеми Соціального права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних прав в умовах глобалізації» (до 25-річчя Європейської соціальної хартії (переглянутої). 23 квітня 2021. Випуск 10. Львів, 2021. С.13-21.
 300. Усенко І.Б., Бойко І.Й. Професор В. Г. Сокуренко: правознавець і педагог у дзеркалі часу // Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. 2021/1. С.16-21.
 301. Бурдін В., Бойко І. Витоки Львівського національного університету імені Івана Франка (до 360-ліття від часу заснування). // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 72. Львів, 2021. С.14-26.
 302. Бойко І. Життєвий шлях, науково-педагогічна та громадська діяльність Володимира Гавриловича Сокуренка (до 100-річчя від Дня народження). Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 72. Львів, 2021. С.158-166.
 303. Бойко І. Актуальний та своєчасний підручник з історії держави і права України. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 72. Львів, 2021. С.155-157.
 304. Бойко І. (у співавторстві з Святоцьким О., Барандій М.). Українська державність: витоки, етапи становлення та розвиток // Українська державність: історико-правничі нариси. Науково-популярне видання. Київ, 2021. С.52-63.
 305. Бойко І. Науковий висновок про доцільність запровадження свята в Україні – День Української державності. // Українська державність: історико-правничі нариси. Науково-популярне видання. Київ, 2021. С.820-834.
 306. Boiko Ihor (Zvarych Roman, Havretska Maryna, Andrukhiv Oleh, Kaleniuk Oksana), 2021. Legal basis for ethical behavior of civil servants in Ukraine: some problematic issues. Questiones Politicas,Vol. 39, Num. 68.
 307. Бойко І. Становлення політології як навчальної дисципліни на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка. // Вступ до правової політології : навч. посібник / І. Бойко, В. Бурдін, М. Бризіцький та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Бурдіна, д-ра юрид. наук, проф. В.М. Косовича, д-ра юрид. наук, проф. П.М. Рабіновича, канд. юрид. наук В.О. Семківа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С.70-81.
 308. Бойко І. Становлення державності та права на території сучасної України в прадавню добу // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 73. Львів, 2021. С.14-27.
 309. Бойко І.Й. Історичний досвід регулювання інтелектуальної власності в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.). // Правовий часопис Донбасу. Збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України, включений до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 – Право). №4 (77). – Маріуполь, 2021. – С.23-29.
 310. Boiko, I., Yavorska, O., Kosovych, V., Tarasenko, L. & Shpuhanych, I. (2021). The current state of copyright and intellectual property in the IT field. Cuestiones Políticas, 39 (71), 660–681. (Сучасний стан авторських прав та інтелектуальної власності в ІТ сфері / О. С. Яворська, В.М. Косович, І.Й. Бойко, Л.Л. Тарасенко, І.І. Шпуганич // Cuestiones Políticas. – 2021. – Т. 39, № 71. – С. 660–681.).
 311. Бойко І.Й., Кобилецький М.М., Шевчук Л.Е. Моряк-Протопопова Х.М. Історія держави і права України. Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів першого курсу юридичного факультету. Львів: юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2021 р. – 89 с.
 312. Бойко І. Й. Професор Борис Тищик – визначний представник історико-правової школи Львівського університету / І. Й. Бойко // Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 85-річчя від дня народження і 62-річчя від початку науково-педагогічної діяльності). – Львів, 2021. – С.6-14.
 313. Бойко І.Й., Кольбенко А.В., Новосядло І.Ю. Тищик Борис Йосипович – визначний український вчений-правознавець (до 85-річчя від дня народження і 62-річчя від початку науково-педагогічної діяльності). – Львів, 2021. – 87 с.
 314. Бойко І. Й., Тищик Б. Й. Бальцер, Освальд Маріан // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бальцер, Освальд Маріан (Оприлюднено: 27.08.2021).
 315. Бойко І. Й. Права, за якими судиться малоросійський народ // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Права, за якими судиться малоросійський народ (Оприлюднено: 15.03.2022).
 316. Boiko, I., Kobyletskyi, M. Formation of legal traditions in Ukraine and European states with a Federal System (the Vyh century BC – the XVIIth century): A new view // East European historical bulletin. – 2021. – Issue 21. – P. 244–250. Review of the monograph: Tsvietkova Yu. V. Legal tradition of religious tolerance in European states with a Federal System (the Vth century BC – the XVIIth century). Kyiv: Talcom, 2020. 512 p. (Бойко І., Кобилецький М. Становлення правових традицій в Україні та державах Європи  з федеративним устроєм (V ст. до н. е. – XVII ст.): Новий погляд // Східноєвропейський історичний вісник. 2021. №21. С. 244-250.
 317. Бойко І.Й. Тенденції розвитку права інтелектуальної власності України в контексті Угоди про Асоціацію. // Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 5(40), 2021. С.22-25.
 318. Бойко І. Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 р. та його місце історії національного державотворення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVІIІ звітної науково-практичної конференції (3–4 лютого 2022 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С.37-42.
 319. Бойко І.Й., Тищик Б.Й. Консолідація української нації як основа відновлення національної державності у роки Другої світової війни // Конституційні засади консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традиції та культури (до 25-річчя Основного закону України) : матеріали загально-української наук. конф., Київ-Львів 18 червня 2021 р. / [упоряд.: д-р юрид. наук, проф. П. Гураль, д-р права, суддя Конституційного Суду України у відставці П. Стецюк]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.118-134.
 320. Бойко І., Тищик Б. Українська Народна Республіка в період Директорії (листопад 1918-листопад 1920 років) та її місце в багатовіковій історії національної державності. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2022. Випуск 74. С.31-49.
 321. Бойко І.Й., Тарасенко Л.Л. Патентне право в умовах війни: правові можливості для захисту та відновлення України // Право і суспільство. № 3 / 2022. С.38-44.
 322. Бойко І.Й. (у співавторстві) Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В. та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 658 с.
 323. Бойко І.Й. Вступ // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В. та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.5-8.
 324. Бойко І.Й. Розділ І. Історія держави і права зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна, її місце в системі юридичної науки та освіти // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В. та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.9-21.
 325. Бойко І.Й. Розділ VІІ., п.7.7. (у співавторстві) Держава і право Польщі. // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.489-510.
 326. Бойко І.Й. Розділ VІІ., п.7.12. (у співавторстві) Держава і право Канади. // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.539-554.
 327. Бойко І.Й. Розділ VІІ., п.7.14. (у співавторстві) Держава і право Китаю. // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.564-576.
 328. Бойко І.Й. Розділ VІІ., п.7.15. (у співавторстві) Держава і право Японії. // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.576-591.
 329. Бойко І.Й. Розділ VІІ., п.7.16. (у співавторстві) Держава-місто Ватикан // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.591-604.
 330. Бойко І.Й. Розділ VІІ., п.7.17. Історико-правові засади утворення та розвитку Європейського Союзу // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В. та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.604-621.
 331. Бойко І.Й. (у співавторстві) Словник понять і термінів // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В. та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.623-643.
 332. Бойко І.Й. Список літератури // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В.  та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.644-652.
 333. Бойко І.Й. Предметний покажчик // Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / Бойко І.Й., Тищик Б. Й., Кольбенко А. В. та ін. ; за заг. ред.  проф. Б. Й. Тищика та проф. І. Й. Бойка ; вступ І. Й. Бойка. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – С.653-655.
 334. Бойко І. Місце і роль парламенту в Конституції України 1710 р. // Парламентаризм в Україні та країнах Європи: історико-правова ретроспектива і сучасність: Матеріали 14-тої Всеукраїнської наукової конференції / Наукові конференції історико-правової проблематики. Вип. 14 / Терлюк І.Я. (упорядкування)/ ІППО НУ «Львівська політехніка». Львів: Л-Прес, 2022. С. 3-11. 219 с.

 

 

 

Бойко І.Й. є автором та співавтором 334 наукових праць, з них 6 монографій, 18 навчальних посібників, 2 підручника, понад 200 статей, 60 тез конференцій, 20 методичних матеріалів.

Біографія

Народився 17 січня 1973 р. у с. Княгиничі Рогатинського району Івано-Франківської області.
У 1991 – 1996 рр. навчався на юридичному факультеті (денна форма навчання) Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою. В студентські роки був головою студентського наукового товариства. Під керівництвом професора Кульчицького В.С. опублікував свої перші науково-популярні праці, зокрема 10 газетних статей та 3 брошури.
Упродовж 1996 – 1999 рр. навчався у денній аспірантурі на кафедрі теорії та історії держави і права. За час свого навчання в аспірантурі був Головою Ради аспірантів.
У травні 1999 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: “Цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 р.”. Науковим керівником був доктор юридичних наук, професор Кульчицький В. С.
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.
У березні 2011р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: “Формування та функціонування державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського королівства (1387-1569 рр.)”. Науковим консультантом був доктор юридичних наук, професор Кульчицький В.С.
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри історії держави, права та політико-правових учень.

У червні 1917 р Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка обрано завідувачем кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету.
Під керівництвом Бойка І.Й. 4 аспіранти захистили кандидатські дисертації.
Є автором та співавтором понад 250 наукових праць, з них 6 монографій, 17 навчальних посібників, 1 підручник, понад 150 статей, 65 тез доповідей, 17 методичних матеріалів.

Є членом редакційної колегії таких провідних правничих журналів  як Історико-правовий часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; міжнародний чесько-українське науково-теоретичне видання «Ауспіція», «Вісник Львівського університету. Серія юридична», всеукраїнський юридичний журнал «Право України», а також є членом спеціалізованої вченої ради  по захисту докторських дисертацій Д.35.051.03. при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Нагороджений Грамотою  ректора Львівського національного університету імені Івана Франка 14.10.2014 р. за друге місце навчального посібника «Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ-ХХ ст..)» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2013-2014 навчального року».

Оголошено Подяку ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності. Наказ ректора від 20.09. 2017 р. № 3355.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом 31 жовтня 2017 р. Розпорядження Голови Верховної Ради  № 733-к від 31 жовтня 2017 р.

 

Матеріали дозволено використовувати на умовах GNU FDL без незмінюваних секцій та Creative Commons із зазначенням автора / розповсюдження на тих самих умовах

 

Нагороди

Нагороджений Грамотою  ректора Львівського національного університету імені Івана Франка 14.10.2014 р. за друге місце навчального посібника «Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ-ХХ ст..)» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2013-2014 навчального року».

       Оголошено Подяку ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності. Наказ ректора від 20.09. 2017 р. № 3355.

       Нагороджений Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом 31 жовтня 2017 р. Розпорядження Голови Верховної Ради  № 733-к від 31 жовтня 2017 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!