Лабораторія практичного права

  • Про підрозділ
  • Співробітники

З червня 1998 року на факультеті створена і діє юридична консультація, яка наказом Ректора  від 03 лютого 2003 року була перетворена у Лабораторію практичного права –  структурний підрозділ юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Метою створення Лабораторії практичного права є забезпечення практичної підготовки студентів юридичного факультету до професійної діяльності, формування розуміння соціальної значимості юридичної професії, формування професійних навичок юриста.

У своїй діяльності Лабораторія практичного права керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Лабораторію практичного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Правилами внутрішнього розпорядку, Етичним Кодексом консультанта та іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення правової роботи лабораторія практичного права керується рекомендаціями Міністерства юстиції України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Основними напрямками діяльності Лабораторії практичного права є :

– навчально – тренінговий центр: проведення інтерв’ювання клієнта; надання письмових консультацій та розяснень з питань цивільного, житлового, трудового, сімейного, земельного права, права соціального забезпечення та інших галузей права (за винятком кримінального); надання письмових довідок та витягів з чинного законодавства України; підготовка та оформлення процесуальних документів.

– практичне право: співпраця з гімназіями, школами, притулками а також з громадськими організаціями, благодійними фондами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Серед важливих завдань Лабораторії практичного права – допомога студентам у засвоєнні теоретичного матеріалу та застосуванні його на практиці при вирішенні конкретних життєвих ситуацій; виховання високих моральних якостей людини; запровадження новітніх методів навчання майбутніх юристів; вивчення азів практики щодо проведення інтерв’ювання, надання правових консультацій та складання процесуальних документів, що стане наглядним прикладом для майбутньої роботи у юридичних компаніях, органах державної влади та місцевого самоврядування; ознайомлення з практикою представництва у судах інтересів клієнтів консультації, забезпечення проведення правової освіти населення.

Умови надання правової допомоги. Правова допомога надається студентами юридичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка, що не є професійними юристами.

Правова допомога надається у приміщенні  лабораторії практичного права. Допомога, що надається працівниками лабораторії практичного права, є безоплатною. Виняток можуть становити витрати на ксерокопіювання, друк документів справи. Усі перелічені витрати попередньо обговорюються з клієнтом. Письмова консультація, розяснення чи оформлення процесуальних документів готуються консультантом протягом одного тижня, та обовязково перевіряються завідувачем лабораторії та викладачем з відповідної галузі права.

Умови та порядок залучення студентів до роботи в Лабораторії практичного права. До роботи в Лабораторії практичного права в якості слухачів та консультантів на добровільних засадах залучаються студенти юридичного факультету Львівського національного університету ім.Івана Франка.

Вимоги до членів лабораторії практичного права:

– досягнення 18-ти річного віку;

– навчання на I-их – V-их курсах юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка;

– наявність достатніх знань в галузі теоретичної юриспруденції;

– навики роботи з оргтехнікою.

Студенти, які бажають працювати в Лабораторії практичного права, проходять співбесіду, за результатами якої залучаються до роботи. Студент може бути допущений до роботи з реальним клієнтом під наглядом консультанта, а самостійно тільки після успішного проходження навчального курсу в лабораторії практичного права. Студентами-консультантами можуть бути студенти III – V, що володіють грунтовними знаннями в галузі юриспруденції. Студентами-слухачами можуть бути студенти I – III курсу.

Режим роботи. Лабораторія практичного права здійснює консультування з вересня по травень щорічно.  Під час вихідних, святкових днів, здачі екзаменаційної сесії та канікул студентів Лабораторія не працює.

Співробітники

завідувачПАЛЮШКЕВИЧ Ганна Степанівназавідувач