Гринчак Ірина Володимирівна

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Наукові інтереси

Інтелектуальна власність, корпоративне право, інформаційне право, міжнародне право, європейське право, речове право.

Курси

Публікації

Гринчак І. В. Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру / І. В. Гринчак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – № 12. – С. 93-98. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_12_15

Гринчак І.В. Основні етапи формування третейського правосуддя у міжнародному праві: загальна характеристика / І.В.Гринчак // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2016. – № 39. – режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/issue/view/248

Біографія

Народилася 31 січня 1993 року у місті Львові.

У 2015 році закінчила магістратуру Львівського національного університету імені Івана Франка на юридичному факультеті за спеціальністю “правознавство”.

В 2015 році поступила в аспірантуру Львівського національного університету  імені Івана Франка на кафедру європейського права, де навчається по сьогодні.

Працює над кандидатською дисертацією на тему “Міжнародний третейський суд як засіб врегулювання мирних конфліктів: теорія та практика”.

В 2017 закінчила другу вищу освіту у Львівському державному університеті фізичної культури за спеціальністю “спорт”.

20.12.2019 захистила кандидатську дисертацію.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!