Гринчак Ірина Володимирівна

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Наукові інтереси

Інтелектуальна власність, корпоративне право, інформаційне право, міжнародне право, європейське право, речове право.

Курси

Публікації

1)Гринчак І. В. Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру / І. В. Гринчак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – № 12. – С. 93-98. – Режим доступу: 

2)Гринчак І.В. Основні етапи формування третейського правосуддя у міжнародному праві: загальна характеристика / І.В.Гринчак // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2016. – № 39. – режим доступу: 

Біографія

У 2015 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка та здобула кваліфікацію “магістр права”. У цьому ж році поступила в аспірантуру на
факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка,
кафедра європейського права.
20.12.2019 року в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України захистила
кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.11 на тему: “Міжнародний третейський суд як
засіб врегулювання міжнародних спорів”.
З вересня 2017 року та по сьогодні – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного
та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!