Гринчак Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Електронна пошта: iryna.hrynchak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інтелектуальна власність, корпоративне право, інформаційне право, міжнародне право, європейське право, речове право.

Курси

Публікації

Монографія:

 1.  Гринчак І. В. Арбітражне врегулювання міжнародних спорів : монографія / І. В. Гринчак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.

Статті:

 1. Гринчак І. В. Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру / І. В. Гринчак // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2015. – № 12. – С. 93-98.
 2. Гринчак І.В. Основні етапи формування третейського правосуддя у міжнародному праві: загальна характеристика. – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Випуск 39. С. 128-134.
 3. Гринчак І.В. Зміст міжнародних зобов’язань, які виникають у процесі мирного врегулювання спорів за участю третейського правосуддя. – Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Серія ПРАВО. Випуск 49. Том 2. С. 185-188.
 4. Гринчак І.В. Правовий аналіз причин кризи третейського правосуддя у міжнародному публічному праві. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Юридичні науки». Випуск 2. Том 2. 2018. С. 160-163.
 5. Гринчак І.В. Порівняльний аналіз моделей третейського правосуддя у міжнародному публічному праві. – Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Випуск 3. 2018. С.233-237.
 6. Гринчак І. В. Правова природа рішення міжнародного третейського суду. – Науковий вісник публічного та приватного права Київського науково-дослідного інституту. Випуск 3. Том 2. 2018. С. 176-180.
 7. Гринчак І.В. Arbitration justice and formation of a system of international peace and security. – Visegrad Journal on Human Rights. – 3 (volume 1) 2018. P. 64-69.

 

Тези конференцій:

 

 1. Гринчак І.В. Третейське правосуддя, як запорука безпеки і співробітництва держав: історичний аспект.  Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози. Матеріали міжнародної наукової конференції. (Львів, 22-23 березня 2018 р.). С. 168-170.
 2. Гринчак І.В. Рішення третейського суду як підстава міжнародно-правового зобов’язання сторін спору. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні. Міжнародна науково-практична конференція. (Харків, 15-16 червня 2018 р.). С.15-16.
 3. Гринчак І.В. Причини та шляхи подолання кризи у діяльності Постійної палати третейського суду. Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. ( Запоріжжя, 22-23 червня 2018 р.). С.26-27.
 4. Гринчак І.В. Сучасні підходи до визначення статусу Постійної палати третейського суду у міжнародному праві. International multidisciplinary conference. Key issues of education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland/ Volume 4. (Stalowa Wola, Republic of Poland 2018). C.11-14.
 5. Гринчак І. В. Поняття та правова природа міжнародних інформаційних агентств. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права. ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ П’ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. (Львів, 28 травня 2021 року)

 

Біографія

В 2015 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка та здобула кваліфікацію “магістр права”. У цьому ж році поступила в аспірантуру на факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка, кафедра європейського права.
В 2019 рці в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.11 на тему: “Міжнародний третейський суд як засіб врегулювання міжнародних спорів”.
З вересня 2017 року та по сьогодні – к. ю.н., асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!