Вакула Ірина Юріївна

Посада: асистент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: iryna.vakula@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Порівняльне кримінальне право, особливості кримінально – правового регулювання стадій вчинення кримінального правопорушення

Курси

Публікації

1. Вакула І. Ю. Непридатний замах як вид замаху на злочин. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 8–9 лютого 2010 р.). Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2010. С. 308–309.
2. Вакула І. Ю Порівняльний аналіз замаху на злочин за кримінальним законодавством України та Республіки Польщі. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XІX звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 7–8 лютого 2013 р.). Львів: Юридичний факультет ЛНУ  імені Івана Франка, 2013. С. 240–242.
3. Вакула І. Ю. Намір вчинити злочин як стадія вчинення злочину? Протидія злочинності теорія та практика: збірник матеріалів VI міжвузівської науково практичної конференції студентів (курсантів), аспірантів та молодих учених (м. Київ, 16 травня 2014 р.). К.: Національна академія прокуратури України, 2014. С. 334–336.
4. Вакула І. Ю. Порівняльний аналіз поняття стадій вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польщі. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (м. Львів, 17 жовтня 2014 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2014. С. 34–39.
5. Вакула І. Ю. Особливості кримінальної відповідальності за готування до злочину. Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей та повідомлень учасників звітної наукової конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів (м. Львів, 16 жовтня 2015 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2015. С. 31–37.
6.Вакула І. Ю. Окремі аспекти готування до злочину. Вісник Львівського університету. Серія юрид. 2010. Вип. 50. С. 253–259.
7. Вакула І. Ю. Правова природа непридатного замаху. Вісник Львівського університету. Серія юрид. 2011. Вип. 52. С. 292–301.
8. Вакула І. Ю. Стадії вчинення злочину: історично-правовий аспект. Вісник Львівського університету. Серія юрид. 2011. Вип. 53. С. 314–321.
9. Вакула І. Ю. Поняття стадій вчинення злочину за кримінальним законодавством України та Республіки Польщі. Форум права. 2012. № 1. С. 146–152.
10. Вакула І. Ю. Види стадій вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польща. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. № 2. С. 193–204.
11.  Vakula I. Przygotowanie do przestępstwa w prawie karnym Ukrainy i Polski (analiza prawno porównawcza). Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych. Polska Akademia Umiejętności Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja. 2016. Z.4. S. 147–161.
12.  Вакула І.Ю. Кримінальна відповідальність за вчинення готування до злочину за кримінальним правом України та Республіки Польщі (порівняльно- правове дослідження). Правові горизонти. Суми – 2019. № 15 (28). С. 52-59.

Біографія

Закінчила у 2003 році Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, у 2005 році юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2006 працювала на посаді викладача Правничого коледжу ЛНУ імені Івана Франка.
16.03.2015 по 22.03.2015 відповідно до угоди про наукове співробітництво між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Ягелонським університетом, пройшла наукове стажування на кафедрі кримінального права Ягелонського університету.
У 2018 році закінчила аспірантуру Львівського державного університету внутрішніх справ. У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Стадії вчинення злочину за кримінальним правом України та Республіки Польща: порівняльно-правове дослідження».

Стажування:

У 2020 р. – пройшла навчання тренерів з курсу Ради Європи «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини»

У 2021 р. – завершив навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!