Семків Віталій Остапович

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: semkiv63@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

правова доктрина, методологія наукових правових досліджень, правова політологія.

Курси

Публікації

Автор понад 65 наукових публікацій.

 1. Політологія. Підручник за ред. Семківа О.І. Львів, 1995.
 2. Мочульська М.Є., Семків В.О. Правова доктрина в континентальній правовій системі: монографія / М.Є. Мочульська, В.О. Семків. – Львів: Світ, 2015. – 432 с.
 3. Семків В.О. Інтелектуальна власність: підручник для студентів неюридичних факультетів / В.О. Семків, Р.С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с.
 4. Branecki T. Prawo własności intelektualnej wzoru przemysłowego w ustawodawstwie Ukrainy i Polski: aspekt prawnoporównawczy / Tadeusz Branecki, Vitaliy Semkiv, Roman Shandra // Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość / pod. redakcją Sławomira Kamosińskiego, Jołanty Laskowskiej. – Bydgoszcz, 2017. – S. 104-126.
 5. Семків В.О. Доброчинність протягом століть та державна безпека / Віталій Семків, Ірина Новосядло // Не (безпека) – сучасний вимір явища: матеріали міжнародної конференції (Республіка Польща, м. Сандомир): збірник статей. – Сандомир, 2016. – С. 84 – 95 (0,5 друк. арк.)
 6. Семків В. О. Тенденції розвитку правової доктрини в контексті інтеграції та конвергенції правових систем / Віталій Семків, Марта Мочульська // Studia z Zakresu Prawa i Zarządzania. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 194-202 – (Edycja Bydgosko-Lwowska Prawo-Samorząd Terytorialny-Ekonomia; № 9).
 7. Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar gospodarczy (монографія) за ред.: Х. Халупчака, М. Пєтраша, Л. Потоцького, Замость, 2018.
 8. Семків В. Становлення принципу судового захисту прав місцевого самоврядування в Україні / Віталій Семків, Роксолана Карнасевич // Український Часопис конституційного права. – 2017. – №4. – С. 22-30.
 9. Семків В.Сучасне дослідження форм імплементації міжнародних договорів / Віталій Семків, Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 65. – Львів, 2017. – С. 151-155.
 • Pankevych I. Ukraina od konfliktu demokracji i rynku do konfliktu spokeczenstwa obywatelskiego i oligarchow/ I. Pankevych, V.Semkiv // Facta Simonidis. – №1(11) – Zamosc, 2018 – S.201-241
 • Семків В. Методологічні аспекти історико-правової доктрини української державності. Право України, 2020, № 1, С. 41-51.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!