Гладьо Юлія Олексіївна

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Наукові інтереси

корпоративне право, спільне інвестування, договірне право, інтелектуальна власність, ІТ право

Курси

Публікації

1)Правова природа іпотеки майнових прав на об’єкти нерухомого майна [Електронний ресурс] / Ю. О. Гладьо // Наукові праці МАУП. – 2015. – Вип. 45. – С. 20-23. 

2)Гладьо Ю. Інститути спільного інвестування як форма інвестування в будівництво житла [Електронний ресурс] / Ю. Гладьо // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 151-159. 

3)Гладьо Ю. О. Захист прав добросовісного набувача у разі витребування майна з чужого незаконного володіння [Електронний ресурс] / Ю. О. Гладьо // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – Вип. 3. – С. 117-121. 

Біографія

2007 р. – закінчила юридичний факультет ЛНУ ім.І.Франка, магістр права.

2013 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему “Право вимоги як об’єкт цивільних прав”.

з 2017 р. – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету.

з 2019 р. – доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету.

Адвокат.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!