Богдан Йосип Гнатович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yosyp.bohdan@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Богдан Йосип Гнатович – (21.01.1945, м. Турка Львів. обл.) – кандидат юридичних наук (Участь органів фінансового управління у радянському цивільному процесі, 1985), доцент (1988). Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1976), аспірантуру Київського університету (1982). У 1973-1977 голова профкому студентської профспілкової організації, 1976-1986 асистент, старший викладач, з 1986 доцент кафедри цивільного права і процесу, 1985-1988, 1991-1994 заступник декана юридичного факультету Львівського університету; з 1996 суддя третейського суду при Львівському від-ні торгово- промислової палати України. Наукові інтереси: суб’єкти цивільного та господарського процесуального права, право на звернення за судовим захистом; правосуддя; поняття, ознаки, суб’єкти, доказування у цивільному та господарському судочинстві. Близько 60 праць, зокрема, Субєкти арбітражних процесуальних правовідносин (ВЛУ. Сер. юрид. 1994. – Вип. 31); Предмет судового розгляду в корпоративних правовідносинах (Захист корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України. Львів, 2003); Правознавство (Львів, 2000, 2003; зі співавтор.); Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (К., 2004 зі співавт.); Основи цивільного права України (Основи правознавства: Навчальний посібник. -2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів «Монографія 2006». 2008., зі співав.); Право на доступність до правосуддя (Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність: Міжнародна наукова конференція – Київ, 2010 р.); Право на справедливий суд (судовий розгляд) (Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи: матеріали науково-практичної конференції (24-26 трав. 2011, м.Одеса); Цивільний процес України: Підручник за загальною ред. д.ю.н, доцента М.М. Ясинка  ( К.: Алерта, 2014, зі співавт.); Применение компьютерных (электронных) технологий в гражданском процессе Украины («Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014).

Заслужений юрист України  (2008). Депутат Львівської міської ради депутатів (1974-76).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!