Кафедра конституційного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра утворена 3 січня 1940 року. Першим завідувачем кафедри було призначено відомого вченого проф. П.О. Недбайла. Потім, у різні періоди кафедру очолювали доценти: І.М. Пахомов, С.Є. Базилевич, І.В. Мартьянов, К.Є. Федонюк, В.І. Чушенко, В.І. Кампо, П.Б. Стецюк, Л.В. Бориславський.

З історією кафедри пов’язана діяльність відомих учених: проф. І.М. Пахомова, проф. В.І. Чушенка, проф. В.І. Кампа, доц. Стецюка П.Б.,  доц. В.В. Преображенської, доц. І.І. Король, доц. К.Є. Федонюка, доц. Г.П. Бондаренка, проф. П.Ф. Гураля, проф. В.М. Репецького, доц. Л.С. Алексейчик, доц. Т.І. Левицького та інших.

Кафедра завжди брала активну участь в законотворчій роботі у складі робочих груп і консультантів:з підготовки проекту Конституції України, Адміністративного кодексу України, Адміністративно-процесуального кодексу України, Регламенту Верховної Ради України, законів про статус депутатів місцевих рад, законів про вибори депутатів та інших.

Налагоджено також наукове співробітництво кафедри з Конституційним Судом України, Центральною виборчою комісією України та іншими органами.

На сьогодні колектив кафедри представляють відомі фахівці у галузі конституційного права і процесу, а також муніципального права – проф. П.Ф. Гураль, проф. С.П. Рабінович, доц. Л.В. Бориславський, доц. І.Я. Заяць, проф. О.М. Бориславська, доц. С.В. Різник, доц. Р.Б. Бедрій та інші.

Співробітники

завідувачГУРАЛЬ Павло Федоровичзавідувач
професорБОРИСЛАВСЬКА Олена Марківнапрофесор
професорКІСЕЛИЧНИК Василь Петровичпрофесор
професорРАБІНОВИЧ Сергій Петровичпрофесор
професорРІЗНИК Сергій Васильовичпрофесор
доцентБЕДРІЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентБОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимировичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Ігор Ярославовичдоцент
доцентКОБРИН Володимир Степановичдоцент
доцентМАНЮК Петро Теодоровичдоцент
доцентМОЧУЛЬСЬКА Марта Євгенівнадоцент
доцентЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Ігоровичдоцент
асистентДУБАС Вікторія Василівнаасистент
асистентСЛЮСАРЧУК Христина Тарасівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

  Шановні студенти! Матеріали по окремих навчальних дисциплінах доступні на сторінках відповідних навчальних курсів у розділі “Навчальні курси”.

Силабуси нормативних дисциплін

Конституційне право України_Силабус_2022

Муніципальне право України_Силабус_2022

Робочі програми нормативних дисциплін

Конституційне право України_Програма курсу_2022

Муніципальне право України_Програма курсу_ 2022

Силабуси вибіркових дисциплін

Конституційно-процесуальне право України _Силабус_2022

Конституційне право зарубіжних країн_Силабус_2022

Конституційна конфліктологія_Силабус_2022

Демократія від теорії до практики_Силабус_2022

Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб_Силабус_2022

Виборче право_Силабус_2022

Робочі програми вибіркових дисциплін

Конституційно-процесуальне право України_Програма_2022

Конституційне право зарубіжних країн_Програма_2022

Конституційна конфліктологія_Програма_2022

Демократія-від теорії до практики_Програма_2022

Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб_Програма_2022

Виборче право_Програма_2022

Дослідження

Методологічні семінари кафедри

Доповідач Тема доповіді Дата
1 Проф. Гураль П.Ф. Участь кафедри у модернізації та реалізації Конституції України 02.2023
2 Доц. Чорненький В.І. Методика керівництва підготовкою курсових робіт з конституційного права 03.2023
3 Доц. Чорненький В.І. Виборчі системи в Україні та їх удосконалення 04.2023
4 Доц. Бедрій Р.Б. Реалізація Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні 05.2023
5 Доц. Бориславська О.М. Тема уточнюється 06.2023
6 Доц. Бориславський Л.В. Члени парламенту як суб’єкти конституційно-правової відповідальності 09.2023
7 Доц. Заяць І.Я. Фікція в сучасному конституційному праві: проблеми конструювання та реалізації 10.2023
8 Доц. Мочульська М.Є. Стандарти комунікації викладачів та студентів 11.2023
9 Доц. Різник С.В. «Український часопис конституційного права»: перспективи розвитку проекту 12.2023
10 Доц. Кобрин В.С. Методика викладання Муніципального права України у вищих навчальних закладах 01.2024
11 Доц. Чорненький В.І. Способи репрезантації кафедри у всесвітній мережі 02.2024

Студентський науковий гурток з конституційного права

Студентський науковий гурток з конституційного права об’єднує студентів різних курсів, яких цікавлять практичні й теоретичні питання конституційного і муніципального права, поглиблене вивчення проблем конституціоналізму, оволодіння навичками роботи зі спеціальною літературою і мистецтвом правової аргументації. Активна діяльність у складі гуртка дає змогу ґрунтовно засвоїти конституційні основи організації державної влади, ознайомитись із актуальними питаннями проведення конституційної реформи та здійснення народовладдя в Україні.

    Основні напрямки студентських наукових досліджень:

 • реалізація конституційних засад верховенства права і прав людини в Україні;
 • конституційно – правові засоби консолідації українського народу;
 • проблеми забезпечення міжнародних стандартів праві свобод людини в практиці конституційно-правового регулювання в Україні;
 • використання практики Європейського суду з прав людини в конституційному судочинстві України;
 • конституційно – правові інструменти підвищення ефективності функціонування органів державної влади;
 • реформування конституційного правосуддя;
 • децентралізація публічної влади і реформа місцевого самоврядування;
 • конституційно – правові проблеми очищення державної влади;
 • зарубіжний досвід конституційного регулювання та його використання в Україні.

До доробку членів гуртка входять здійснені вперше в Україні переклади текстів актів конституційного законодавства Сполученого Королівства, зокрема: « Human Rights Act » (1998) – переклад Аліни Куц-Карпенко і Ганни Карачевської; « Immigration Act » (2014) – переклад Устина Шевчук і Марії Бобрової; перекладирішень органів конституційної юрисдикції зарубіжних держав, зокрема Федерального Конституційного Суду Німеччини: Judgment of the First Senate of the Federal Constitutional Court of The Federal Republic of Germany (24 April 2013) – переклад Анастасії Єрмолової, а також переклади інших конституційних акті в зарубіжних держав.

Гуртківці беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських студентських наукових конференціях і круглих столах, змаганнях  і дебатах із конституційного правосуддя. Кращі тези доповідей членів гуртка публікуються в збірниках матеріалів Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції “Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» та інших виданнях.

Гурток працює в формах засідань, а також диспутів,обговорень студентських наукових робіт і актуальних питань конституційногопроцесу в Україні.

Керівник гурткаасистентка кафедри конституційного права, кандидат юридичних наук, Дубас В.В.

Староста гуртка – студентка першого курсу А. Костюніна

 

Стратегія

Історія кафедри

Кафедра утворена 3 січня 1940 року. Першим завідувачем кафедри було призначено відомого вченого проф. П.О. Недбайла. Потім, у різні періоди кафедру очолювали доценти: І.М. Пахомов, С.Є. Базилевич, І.В. Мартьянов, К.Є. Федонюк, В.І. Чушенко, В.І. Кампо, П.Б. Стецюк, Л.В. Бориславський.

З історією кафедри пов’язана діяльність відомих учених: проф. І.М. Пахомова, проф. В.І. Чушенка, проф. В.І. Кампа, доц. Стецюка П.Б.,  доц. В.В. Преображенської, доц. І.І. Король, доц. К.Є. Федонюка, доц. Г.П. Бондаренка, проф. П.Ф. Гураля, проф. В.М. Репецького, доц. Л.С. Алексейчик, доц. Т.І. Левицького та інших.

Кафедра завжди брала активну участь в законотворчій роботі у складі робочих груп і консультантів:з підготовки проекту Конституції України, Адміністративного кодексу України, Адміністративно-процесуального кодексу України, Регламенту Верховної Ради України, законів про статус депутатів місцевих рад, законів про вибори депутатів та інших.

Налагоджено також наукове співробітництво кафедри з Конституційним Судом України, Центральною виборчою комісією України та іншими органами.

На сьогодні колектив кафедри представляють відомі фахівці у галузі конституційного права і процесу, а також муніципального права – проф. П.Ф. Гураль, проф. С.П. Рабінович, доц. Л.В. Бориславський, доц. І.Я. Заяць, проф. О.М. Бориславська, доц. С.В. Різник, доц. Р.Б. Бедрій

 

 

Анонс: 7 грудня 2023 р. – науковий семінар

30.11.2023 | 13:22

У четвер 7.12.2023 року о 13.30-14.50 відбудеться науковий семінар аспіранта кафедри конституційного права Демчини Ярослава Романовича. На науковому семінарі аспірант публічно доповість про результати своїх наукових досліджень.
Тема наукового семінару: «Конституційно-правові засади національної безпеки та оборони України в умовах гібридного збройного конфлікту». Науковий керівник проф. ГУРАЛЬ Павло Федорович. Опоненти доповідача: доц. МАНЮК Петро Теодорович та асист. ДУБАС Вікторія Василівна.
Науковий семінар відбудеться дистанційно у сервісі платформи ZOOM. Приєднатися до наукового семінару можна за наступним посиланням:
Topic: Науковий семінар
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73093804245?pwd=WsPi0SrsttbxadheWaoYp2Nx5AyKXs.1
Meeting ID: 730 9380 4245
Passcode: E8XtLf

Читати »

12 травня 2023 року відбудеться V Міжнародна науково-практична конференція «Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи»

23.04.2023 | 08:01

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи».
Конференція відбудеться 12 травня 2023 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1 (головний корпус).
Метою конференції є обговорення здобутків реформи децентралізації влади в Україні на сучасному етапі, проблемних питань організації та функціонування місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови країни, а також перспектив муніципальної реформи відповідно до європейських принципів і стандартів.
До...

Читати »

Анонс: 27 жовтня 2022 р. – науковий семінар

20.10.2022 | 15:07

У четвер 27.10.2022 року о 15.05-16.25 відбудеться науковий семінар аспіранта кафедри конституційного права Филипця Є. Ю. На науковому семінарів відбудеться публічна презентація аспірантом результатів наукових досліджень.
Тема наукового семінару: «Практична реалізація конституційного принципу пропорційності при застосуванні державної мови у сфері освіти України». Науковий керівник доц. МОЧУЛЬСЬКА Марта Євгенівна. Опоненти доповідача: доц. КОБРИН Володимир Степанович та доц. ЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Ігорович.
Науковий семінар відбудеться дистанційно у сервісі платформи ZOOM. Приєднатися до наукового семінару можна за наступним посиланням:
Topic: Науковий семінар
Time: Oct 27, 2022 03:05 PM Kyiv
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76408766505?pwd=KRD1Ca5K9yYqiM5RWaF9ejlJlDq6Nq.1
Meeting ID: 764...

Читати »

Оголошення