Кафедра конституційного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра утворена 3 січня 1940 року. Першим завідувачем кафедри було призначено відомого вченого проф. П.О. Недбайла. Потім, у різні періоди кафедру очолювали доценти: І.М. Пахомов, С.Є. Базилевич, І.В. Мартьянов, К.Є. Федонюк, В.І. Чушенко, В.І. Кампо, П.Б. Стецюк, Л.В. Бориславський.

З історією кафедри пов’язана діяльність відомих учених: проф. І.М. Пахомова, проф. В.І. Чушенка, проф. В.І. Кампа, доц. Стецюка П.Б.,  доц. В.В. Преображенської, доц. І.І. Король, доц. К.Є. Федонюка, доц. Г.П. Бондаренка, проф. П.Ф. Гураля, проф. В.М. Репецького, доц. Л.С. Алексейчик, доц. Т.І. Левицького та інших.

Кафедра завжди брала активну участь в законотворчій роботі у складі робочих груп і консультантів:з підготовки проекту Конституції України, Адміністративного кодексу України, Адміністративно-процесуального кодексу України, Регламенту Верховної Ради України, законів про статус депутатів місцевих рад, законів про вибори депутатів та інших.

Налагоджено також наукове співробітництво кафедри з Конституційним Судом України, Центральною виборчою комісією України та іншими органами.

На сьогодні колектив кафедри представляють відомі фахівці у галузі конституційного права і процесу, а також муніципального права – проф. П.Ф. Гураль, проф. С.П. Рабінович, доц. Л.В. Бориславський, доц. І.Я. Заяць, проф. О.М. Бориславська, доц. С.В. Різник, доц. Р.Б. Бедрій та інші.

Співробітники

завідувачГУРАЛЬ Павло Федоровичзавідувач
професорБОРИСЛАВСЬКА Олена Марківнапрофесор
професорКІСЕЛИЧНИК Василь Петровичпрофесор
професорРАБІНОВИЧ Сергій Петровичпрофесор
професорРІЗНИК Сергій Васильовичпрофесор
доцентБЕДРІЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентБОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимировичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Ігор Ярославовичдоцент
доцентКОБРИН Володимир Степановичдоцент
доцентМАНЮК Петро Теодоровичдоцент
доцентМОЧУЛЬСЬКА Марта Євгенівнадоцент
доцентЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Ігоровичдоцент
асистентДУБАС Вікторія Василівнаасистент
асистентСЛЮСАРЧУК Христина Тарасівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

  Шановні студенти! Матеріали по окремих навчальних дисциплінах доступні на сторінках відповідних навчальних курсів у розділі “Навчальні курси”.

Питання на іспит в ЕК з Конституційного права України

Силабуси нормативних дисциплін

Конституційне право України_Силабус_2022

Муніципальне право України_Силабус_2022

Робочі програми нормативних дисциплін

Конституційне право України_Програма курсу_2022

Муніципальне право України_Програма курсу_ 2022

Силабуси вибіркових дисциплін

Конституційно-процесуальне право України _Силабус_2022

Конституційне право зарубіжних країн_Силабус_2022

Конституційна конфліктологія_Силабус_2022

Демократія від теорії до практики_Силабус_2022

Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб_Силабус_2022

Виборче право_Силабус_2022

Робочі програми вибіркових дисциплін

Конституційно-процесуальне право України_Програма_2022

Конституційне право зарубіжних країн_Програма_2022

Конституційна конфліктологія_Програма_2022

Демократія-від теорії до практики_Програма_2022

Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб_Програма_2022

Виборче право_Програма_2022

Дослідження

Методологічні семінари кафедри

Доповідач Тема доповіді Дата
1 Проф. Гураль П.Ф. Участь кафедри у модернізації та реалізації Конституції України 02.2023
2 Доц. Чорненький В.І. Методика керівництва підготовкою курсових робіт з конституційного права 03.2023
3 Доц. Чорненький В.І. Виборчі системи в Україні та їх удосконалення 04.2023
4 Доц. Бедрій Р.Б. Реалізація Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні 05.2023
5 Доц. Бориславська О.М. Тема уточнюється 06.2023
6 Доц. Бориславський Л.В. Члени парламенту як суб’єкти конституційно-правової відповідальності 09.2023
7 Доц. Заяць І.Я. Фікція в сучасному конституційному праві: проблеми конструювання та реалізації 10.2023
8 Доц. Мочульська М.Є. Стандарти комунікації викладачів та студентів 11.2023
9 Доц. Різник С.В. «Український часопис конституційного права»: перспективи розвитку проекту 12.2023
10 Доц. Кобрин В.С. Методика викладання Муніципального права України у вищих навчальних закладах 01.2024
11 Доц. Чорненький В.І. Способи репрезантації кафедри у всесвітній мережі 02.2024

Студентський науковий гурток з конституційного права

Студентський науковий гурток з конституційного права об’єднує студентів різних курсів, яких цікавлять практичні й теоретичні питання конституційного і муніципального права, поглиблене вивчення проблем конституціоналізму, оволодіння навичками роботи зі спеціальною літературою і мистецтвом правової аргументації. Активна діяльність у складі гуртка дає змогу ґрунтовно засвоїти конституційні основи організації державної влади, ознайомитись із актуальними питаннями проведення конституційної реформи та здійснення народовладдя в Україні.

    Основні напрямки студентських наукових досліджень:

 • реалізація конституційних засад верховенства права і прав людини в Україні;
 • конституційно – правові засоби консолідації українського народу;
 • проблеми забезпечення міжнародних стандартів праві свобод людини в практиці конституційно-правового регулювання в Україні;
 • використання практики Європейського суду з прав людини в конституційному судочинстві України;
 • конституційно – правові інструменти підвищення ефективності функціонування органів державної влади;
 • реформування конституційного правосуддя;
 • децентралізація публічної влади і реформа місцевого самоврядування;
 • конституційно – правові проблеми очищення державної влади;
 • зарубіжний досвід конституційного регулювання та його використання в Україні.

До доробку членів гуртка входять здійснені вперше в Україні переклади текстів актів конституційного законодавства Сполученого Королівства, зокрема: « Human Rights Act » (1998) – переклад Аліни Куц-Карпенко і Ганни Карачевської; « Immigration Act » (2014) – переклад Устина Шевчук і Марії Бобрової; перекладирішень органів конституційної юрисдикції зарубіжних держав, зокрема Федерального Конституційного Суду Німеччини: Judgment of the First Senate of the Federal Constitutional Court of The Federal Republic of Germany (24 April 2013) – переклад Анастасії Єрмолової, а також переклади інших конституційних акті в зарубіжних держав.

Гуртківці беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських студентських наукових конференціях і круглих столах, змаганнях  і дебатах із конституційного правосуддя. Кращі тези доповідей членів гуртка публікуються в збірниках матеріалів Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції “Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» та інших виданнях.

Гурток працює в формах засідань, а також диспутів,обговорень студентських наукових робіт і актуальних питань конституційногопроцесу в Україні.

Керівник гурткаасистентка кафедри конституційного права, кандидат юридичних наук, Дубас В.В.

Староста гуртка – студентка першого курсу А. Костюніна

 

Стратегія

Історія кафедри

Кафедра утворена 3 січня 1940 року. Першим завідувачем кафедри було призначено відомого вченого проф. П.О. Недбайла. Потім, у різні періоди кафедру очолювали доценти: І.М. Пахомов, С.Є. Базилевич, І.В. Мартьянов, К.Є. Федонюк, В.І. Чушенко, В.І. Кампо, П.Б. Стецюк, Л.В. Бориславський.

З історією кафедри пов’язана діяльність відомих учених: проф. І.М. Пахомова, проф. В.І. Чушенка, проф. В.І. Кампа, доц. Стецюка П.Б.,  доц. В.В. Преображенської, доц. І.І. Король, доц. К.Є. Федонюка, доц. Г.П. Бондаренка, проф. П.Ф. Гураля, проф. В.М. Репецького, доц. Л.С. Алексейчик, доц. Т.І. Левицького та інших.

Кафедра завжди брала активну участь в законотворчій роботі у складі робочих груп і консультантів:з підготовки проекту Конституції України, Адміністративного кодексу України, Адміністративно-процесуального кодексу України, Регламенту Верховної Ради України, законів про статус депутатів місцевих рад, законів про вибори депутатів та інших.

Налагоджено також наукове співробітництво кафедри з Конституційним Судом України, Центральною виборчою комісією України та іншими органами.

На сьогодні колектив кафедри представляють відомі фахівці у галузі конституційного права і процесу, а також муніципального права – проф. П.Ф. Гураль, проф. С.П. Рабінович, доц. Л.В. Бориславський, доц. І.Я. Заяць, проф. О.М. Бориславська, доц. С.В. Різник, доц. Р.Б. Бедрій

 

 

Відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція “Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи”

03.06.2024 | 10:10

31 травня 2024 року на юридичному факультеті Львіського національного університету імені Івана Франка відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція “Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи”. Співорганізаторами конференції виступили Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України; юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка; Вища школа права і адміністрації у Жешуві (WSPIA).
З вітальними словами до учасників конференції звернулися: вчений секретар Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, д.ю.н., проф. А.Р. Крусян; заступник декана юридичного факультету...

Читати »

31 травня відбудеться VІ Міжнародна науково-практична конференція «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

30.05.2024 | 13:10

Шановні колеги!
ЗАПРОШУЄМО Вас взяти участь у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ».
Конференція відбудеться 31 травня 2024 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 (юридичний факультет), ауд.409.
Метою конференції є обговорення здобутків реформи децентралізації влади в Україні на сучасному етапі, проблемних питань організації та функціонування місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови країни, а також перспектив муніципальної реформи відповідно до європейських принципів...

Читати »

Вибір курсових робіт на кафедрі конституційного права 2023-2024 навч. року

19.12.2023 | 15:51

Шановні студенти 1-го курсу денної форми навчання юридичного факультету, ви маєте можливість обрати тему курсової роботи з “Конституційного права України”.
Відповідно до розпорядження декана юридичного факультету (№ Р-1028/23 від 29.11.2023 р.) студенти самостійно обирають теми в межах закріплених за кафедрами кількостями згідно з навчальним планом.
Вибір тем відбувається до 05 січня 2024 р. (або до вибору кількості тем, які відповідають граничній кількості робіт, закріплених за кафедрою згідно з навчальним планом).
Виконання закріплених робіт та здача їх на кафедри відбуватиметься до 15...

Читати »

Відбувся науковий семінар на тему: «Конституційно-правові засади національної безпеки та оборони України в умовах гібридного збройного конфлікту»

08.12.2023 | 18:37

У четвер 7.12.2023 року о 13.30-14.50 відбувся науковий семінар аспіранта кафедри конституційного права Демчини Ярослава Романовича на тему: «Конституційно-правові засади національної безпеки та оборони України в умовах гібридного збройного конфлікту».
Науковий керівник проф. ГУРАЛЬ Павло Федорович. Опоненти доповідача: доц. МАНЮК Петро Теодорович та асист. ДУБАС Вікторія Василівна.
На науковому семінарі аспірант публічно доповів про результати своїх наукових досліджень. З коротким змістом доповіді аспіранта можна ознайомитись за посиланням.
Фотогалерея

Читати »

Оголошення