Грущинська Наталія Ігорівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nataliya.hrushchynska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, договірне право

Курси

Публікації

 1. Грущинська Н.І. Договір купівлі -продажу єдиного майнового комплексу в системі цивільно – правових договорів. Збірник наукових статей за матеріалами регіональної правової конференції. ПрикарпатськийНаціональний Університет ім. В. Стефаника. 2004р. №14. С. 118-122. (фахове видання)
 2. Грущинська Н.І. Порівняльна характеристика єдиного майнового комплексу та цілого підприємства. Матеріали I міжнародної науково – практичної конференції. Право. Дніпропетровськ. Наука і освіта.  2004р. Том 50. С. 36 -39.
 3. Грущинська Н.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки».  2005р. №4(16). С. 129 – 131. (фахове видання)
 4. Грущинська Н.І. Проблеми оцінки єдиного майнового комплексу при підготовці його до продажу. Матеріали XI регіональної науково – практичної конференції . Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2005. С. 195 – 197.
 5. Грущинська Н.І. Форма договору купівлі – продажу єдиного майнового комплексу. Збірник наукових статей за матеріалами регіональної правової конференції. Прикарпатський Національний Університет ім. В. Стефаника. 2006. №17. С. 90-95 (фахове видання)
 6. Грущинська Н.І. Персонал – елемент підприємства як єдиного майнового комплексу. Матеріали XII регіональної науково – практичної конференції. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2006. С. 205- 207.
 7. Грущинська Н.І. Необхідні та достатні елементи єдиного майнового комплексу. Матеріали IV Міжнародної науково – методичної конференції. Одеса: Фенікс. 2006. С. 110-113.
 8. Грущинська Н.І. Права та обов’язки сторін за договором купівлі – продажу підприємства як єдиного майнового комплексу. Підприємництво, Господарство і Право. 2011. №3. С. 28 – 31. (фахове видання)
 9. Грущинська Н.І. Правове регулювання продажу нерухомого майна. Питання вдосконалення Господарського та Цивільного процесуального законодавства України. Тези доповідей учасників міжкафедрального круглого столу. Львів. 2013. С. 31 – 34.
 10. Грущинська Н.І. Правовий режим нерухомого майна як об’єкта цивільних прав. Науковий вісник Херсонського державного університету Серія Юридичні науки. 2014/5. С. 164 – 168. (фахове видання)
 11. Грущинська Н.І. Взаємні зобов’язання сторін за договором купівлі – продажу підприємства як єдиного майнового комплексу. Право. Науковий вісник Ужгородського національного університету 2015. 32. С. 24 -29 (фахове видання)
 12. Грущинська Н.І. Продаж нерухомого майна за законодавством України. Pravna veda a prax: vyzvy modernych Europskych integracnych procesov. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Bratislava 2015. С. 231 – 234. (фахове видання)
 13. Грущинська Н.І. Види нерухомого майна. Право і Суспільство. Дніпропетровськ.2015 №5. С. 66 – 74. (фахове видання)
 14. Грущинська Н.І. Істотні умови договору найму (оренди) житла. Часопис цивілістики. Науково – практичний журнал. Одеса 2016. Випуск 20. С. 81 – 87. (фахове видання)
 15. Грущинська Н.І. Договір про надання ріелторських послуг. Підприємництво, Господарство і Право 2016 №3. С. 21 – 27. (фахове видання)
 16. Грущинська Н.І. Ріелторські послуги. Visegrad journal on human rights. 2016 №2/2. С. 41 – 46.
 17. Грущинська Н.І. Момент виникнення права власності за договором купівлі – продажу нерухомого майна. Матеріали XXII звітної  науково – практичної конференції. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2016. Частина 1. С. 165 – 168.
 18. Грущинська Н.І. Житло як об’єкт цивільних прав. Матеріали XXIII звітної  науково – практичної конференції. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2017. С. 172 – 175.
 19. Грущинська Н.І. Відповідальність сторін за договором про надання ріелторських послуг. Підприємництво, Господарство і Право 2018 №6. С. 17 – 21. (фахове видання)
 20. Грущинська Н.І. Відповідальність ріелтора. Матеріали XXIV звітної  науково – практичної конференції. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2018. С. 151 – 154.
 21. Грущинська Н.І. Порядок продажу нерухомого майна. Матеріали XXV звітної  науково – практичної конференції. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2019 Частина 1. С. 122 – 125.
 22. Грущинська Н.І. Характеристика нерухомого майна як об’єкта цивільного права. Підприємництво, Господарство і право 2020 №2. С. 23 – 30.
 23. Yurii V. Yurkevych, Ivan V. Krasnytskyi, Roman V. Krupnyk, Nataliia I. Hrushchynska and Yuliia O. Petronchak. Problems of Multidisciplinary Regulation of Confiscation of Property in Ukraine in the Conditions of European Integration Processes. International Journal of Criminology and Sociology | Volume 9, 2020. Pg. 3157 – 3162.
 24. Грущинська Н.І. Відповідальність ріелтора за договором про надання ріелторських послуг. III Міжнародна наукова  конференція з електронного навчання та освіти. Лісабон. Португалія. 2021. С. 91 – 95.
 25. Грущинська Н.І. Нерухоме майно як об’єкт цивільних прав. Матеріали XXVII звітної  науково – практичної конференції. Львів. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2021 Частина 1. С. 135 – 142.

Біографія

 Грущинська Наталя Ігорівна – (24.11.1981, м. Львів) –кандидат юридичних наук (Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу, 2012). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2003), аспірантуру 2006, 2013 – 2015 доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського університету внутрішніх справ. З 2015 – доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету. Наукові інтереси: цивільне право, житлове право. Близько 30 праць, зокрема Права та обов’язки сторін за договором купівлі – продажу підприємства як єдиного майнового комплексу (Підприємництво, Господарство і Право. – 2011. –  №3.); Правовий режим нерухомого майна як об’єкта цивільних прав (Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 5.); Види нерухомого майна ( Право і суспільство. – 20015. – № 5. ); Взаємні зобов’язання сторін за договором купівлі – продажу підприємства як єдиного майнового комплексу (Право. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 32.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!