Косович Віталій Мирославович

Посада: завідувач кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vitalii.kosovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

проблеми удосконалення нормативно-правових актів України

Курси

Публікації

Автор 80 наукових публікацій.

Монографії:
1. Оцінювання й оцінки у національному й міжнародному правозахисті: монографія / В. М. Косович. – Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія І. Дослідження та реферати. – Випуск 12, – Львів, 2006. –215 с.
2. Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки: монографія / В. М. Косович. – Львів: Тріада-плюс, 2010. – 212 с.
3. Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія / В. М. Косович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 568 с.

Статті:
1. Косович В. М. Закон «Про нормативно-правові акти» як засіб удосконалення нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 10–20.
2. Косович В. М. Система нормативно-правових актів України: основні напрями вдосконалення / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 53. – С. 23–35.
3. Косович В. М. Міжнародне право як засіб вдосконалення нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 54. – С. 16–28.
4. Косович В. М. Якість нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55. – С. 20–27.
5. Косович В. М. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика та шляхи боротьби з ними / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 8–23.
6. Косович В. М. Техніко-технологічні засоби приведення нормативно-правових актів України відповідно до стандартів міжнародного права / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 245–253.
7. Косович В. М. Удосконалення доктринальних підходів до концепції нормативно-правового акта / В. М. Косович // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2012. – Вип. 618. – С. 36–42.
8. Косович В. М. Правовий моніторинг як засіб вдосконалення нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 31–44.
9. Косович В. М. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. М. Косович // Право України. – 2012. – № 9. – С. 274–280.
10. Косович В. М. «Живе право» як джерело формування досконалих нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2012. – Вип. 628. – С. 34–40.
11. Косович В. М. Нормативне закріплення принципів права як чинник досконалості нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 7. – С. 40–50.
12. Косович В. М. «Правові припущення» як засіб створення досконалих нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2013. – Вип. 644. – С. 44–52.
13. Косович В. М. Мова нормативно-правових актів України: методологія вдосконалення / В. М. Косович // Університетські наукові записки: часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 7. – С. 60–68.
14. Косович В. М. Нормативна регламентація тлумачення нормативно-правових актів України як передумова їх удосконалення / В. М. Косович // Наше право/Our law. – 2013. – № 11. – С. 5–13.
15. Косович В. М. Правові дефініції як засіб забезпечення створення досконалих нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 43–52.
16. Косович В. М. Напрям дії нормативно-правових актів України у часі: теоретичні та практичні аспекти, необхідність вдосконалення / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 58. – С. 11–26.
17. Косович В. М. Логічні засоби забезпечення досконалості нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 59. – С. 17–27.
18. Косович В. М. Кодифікаційна техніка як засіб удосконалення НПА України / В. М. Косович // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 8. – С. 40–50.
19. Косович В. М. Технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2014. – Вип. № 18. – С. 38–42.
20. Косович В. М. Внесення змін до нормативно-правових актів України як спосіб їх вдосконалення / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Вип. 60. – С. 35–46.
21. Косович В. М. Видання нормативно-правових актів України у новій редакції як спосіб їх удосконалення / В. М. Косович // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – № 3. – С. 5–14.
22. Косович В. М. Проблеми правового регулювання адаптації законодавства України до європейських правових стандартів / В. М. Косович // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2011. – № 2. – С. 49–62.
23. Косович В. М. Нормативно-правові акти України: деякі теоретичні аспекти / В. М. Косович // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2012. – № 3. – С. 147–163.
24. Косович В. М. Закрепление юридических конструкций в законодательстве Украины: технико-технологические аспекты / В. М. Косович // Право.by: научно-практический журнал. – 2013. – № 3. – С. 126–131.
25. Косович В. М. Экспертиза проектов нормативно-правовых актов Украины как условие их совершенства / В. М. Косович // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. – Оренбург, 2013. – (выпуск семнадцатый). – С. 20–26.
26. Косович В. М. Техніко-юридичні недоліки нормативно-правових актів України: основні різновиди / В. М. Косович // Право України. – 2014. – № 8. – С. 169–177.

Біографія

Косович Віталій Мирославович (22.VI.1963, с. Олешків Снятинського р-ну Івано-Франк. обл.) – юрист, канд. юрид. наук (Оцінювання та оцінки у правовому регулюванні, 1996), доц. (2002), докт. юрид. наук (Загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно-правових актів України, 2015). Закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту (1992), аспірантуру (1995). У 1995-2002 асист., 2002-08 доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2008 доц. каф. теорії та філософії права, з 2003 по 2015 заст. декана з навч. роботи юрид. ф-ту Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!