Яновицька Галина Богданівна

Наукові інтереси

цивільне право, договірне право

Курси

Публікації

1. Яновицкая Г.Б. Гражданско-правовая защита прав потребителей по законодательству Украины. //Транспортное право. Азербайджан. Баку. – 2014. #3. – С. 105-114.
2. Яновицька Г. Б. Права споживача у разі укладення договору на відстані./ Яновицька Г.Б // Наукові праці національного університету “Одеська юридична академія”. Т. XIV. Одеса. “Юридична література”. 2014. – С. 284-292.
3. Яновицька Г. Б. Право споживача на належну якість продукції. /Яновицька Г.Б. // Вісник Національної академії прокуратури України. – Національна академія прокуратури України. 2015. – # 3 (41). – 2015. – С. 46 – 50.
4. Janiwitska H.Integracja europejska Ukrainy w kontekscie bezpieczenstwa socjalnego Bezpieczenstwo prawne panstw demokratycznych w procesie integrasji europejskiej: Polska-Slowacja-Ukraina Lublin 2016. S. 177-183
5. Halyna Yanovytska. Some aspects of cosumer rights protection in state authorities // Visergrad journal on human rights. Bratislava. – № 3. – 2017. – S.222-227.
6. Яновицька Г.Б. Права споживача у разі укладення договору поза офісними та торговельними приміщеннями /Г.Б. Яновицька/Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського. Одеса. 20-21 травня 2016. Одеса. «Астропринт». – С. 224- 250

Біографія

Кандидат юридичних наук («Відновлення майнових прав незаконно засуджених і реабілітованих» 2005), доцент (2008). Закінчила юридичний факультет Львівського університету (1996). З 2018 року доцент кафедри цивільного права та процесу

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!