Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Звіти
 • Стратегія
 • Історія кафедри
 • Новини
 • Оголошення

Наша сторінка у ФБ –  https://www.facebook.com/kafedra.intel.prava

Наш телеграм канал – https://t.me/ip_kafedra

 

 

 

Право інтелектуальної власності та корпоративне право – це нові напрямки дослідження, необхідність вивчення яких зумовлено зростанням ролі інтелектуальної власності в Україні, а також розвитком корпоративних відносин. Інтелектуальна власність посідає важливе місце серед правових інститутів та галузей законодавства, оскільки здійснення наукових досліджень у цій сфері набуває вагомого значення з огляду на чим раз більше застосування у цивільних та господарських відносинах об’єктів авторського права, об’єктів патентних прав, засобів індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту. Корпоративні відносини також потребують здійснення наукового дослідження, адже розвиток корпоративного права в Україні є безспірним фактом, кількість господарських товариств постійно зростає, нормативна база потребує суттєвого вдосконалення.

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

Кафедра здійснює викладання наступних навчальних дисциплін: інтелектуальна власність та корпоративне право, а також викладання спецкурсів: договори про передання майнових прав інтелектуальної власності, правова охорона прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет, авторське право і суміжні права, патентне право, проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України, медіа право, право інтелектуальної власності на комерційні позначення, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, захист права промислової власності, охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, особливості розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності, право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, правове регулювання права інтелектуальної власності в країнах ЄС, правове регулювання інноваційної діяльності, припинення господарських товариств, правовий режим майна господарських товариств, кооперативне право, правове регулювання спільного інвестування, акціонерне право, право власності, орендні відносини у сфері господарювання, правове регулювання обігу цінних паперів, здійснення та захист корпоративних прав держави, правові аспекти злиття та поглинання, банкрутство господарських товариств, проблеми захист прав інвесторів, договори у сфері корпоративного управління та ін.

На цей час на кафедрі інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права працюють

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ 

 

Викладач Посада Науковий ступінь
Яворська Олександра Степанівна завідувач

професор

д.ю.н.
Тарасенко Леонід Леонідович доцент к.ю.н.
Мартин Володимир Михайлович доцент к.ю.н.
Самагальська Юстина Яромирівна  доцент к.ю.н.
Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна доцент к.ю.н.
Суха Юлія Олексіївна доцент к.ю.н.
Шпуганич Ірина Ігорівна доцент к.ю.н.
Кметик-Подубінська Христина Ігорівна доцент к.ю.н.
Паєнок Ана Олександрівна (декретна відпустка)  асистент к.ю.н.
Гринчак Ірина Володимирівна асистент к.ю.н.
Суханов Максим Олександрович доцент

Керівник Юридичної клініки

доктор філософії

в галузі права

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права співпрацює з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють діяльність у сфері інтелектуальної власності та корпоративного права. Науковцями кафедри підготовлено підручники «Право інтелектуальної власності» (2016), “ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017“, а також кілька монографій з цивільного та сімейного права (проф.Ромовська З.В. – «Українське цивільне право: загальна частина», 2009, «Українське сімейне право», 2009, «Українське цивільне право: право власності», 2010, «Українське цивільне право: спадкове право», 2011, проф.Яворська О.С. – «Договірні зобов’язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти», 2009, «Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України», 2008)., “Корпоративне право” 2020.

Кафедра забезпечує підготовку магістрів та спеціалістів за такими ВНД блоками.: інтелектуальна власність, корпоративне право. Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується на кафедрі. В межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання: авторське право, суміжні права, патентне право, правові засоби індивідуалізації товарів, послуг, учасників цивільного обороту, захист права інтелектуальної власності, договори у сфері права інтелектуальної власності, створення, діяльність та припинення господарських товариств, корпоративні права держави, право власності, обіг цінних паперів, орендні відносини, проблеми акціонерного права та ін.

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

 

                                  БАКАЛАВРАТ

Нормативні дисципліни

 • Інтелектуальна власність (3 курс 1 семестр)
 • Корпоративне право (4 курс 2 семестр)

 

Факультетські вибіркові дисципліни

 

№ п/п Назви вибіркових дисциплін Період викладання дисципліни
1. Інтернет право (доц. Тарасенко Л.Л.) 2 курс 1 семестр 
2. Соціальні мережі та право  (к.ю.н. Суханов М.О.)

 

2 курс 1 семестр
3. Особисті немайнові права (доц. Шпуганич І.І.) 2 курс 2 семестр
4. Речове право (доц. Мартин В.М., к.ю.н. Гринчак І.В.) 2 курс 2 семестр
5. Будівельне право (доц. Тарасенко Л.Л.) 3 курс 1 семестр
6. Правовий режим Дія.Сіті (доц. Суха Ю.О.) 3 курс 1 семестр
7. Нерухомість: правові аспекти  (проф. Яворська О.С., доц. Шпуганич І.І.) 3 курс 2 семестр
8. Інформаційне право України (доц. Самагальська Ю.Я.) 3 курс 2 семестр
Відшкодування шкоди завданої воєнними діями

(доц. Суха Ю.О.)

3 курс 2 семестр
9. ІТ право (доц. Тарасенко Л.Л.) 4 курс 1 семестр
10. Право фешн-індустрій (доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.) 4 курс 1 семестр
11. Електронний бізнес і право (доц. Кметик-Подубінська Х.І.) 4 курс 1 семестр
12. Право іноземних компаній (доц. Суха Ю.О.) 4 курс 2 семестр
13. Судовий захист прав інтелектуальної власності, інформаційних та ІТ прав

(доц. Тарасенко Л.Л.)

4 курс 2 семестр
14. Договори в ІТ-сфері (к.ю.н. Суханов М.О.) 4 курс 2 семестр

 

Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни

 

№ п/п Назви ДВВС Період викладання дисципліни
1. Право інформаційних технологій (доц. Кметик-Подубінська Х.І.) 2 курс 1 семестр 
2. Медіа право (доц. Самагальська Ю.Я) 2 курс 2 семестр
3. Бізнес право (доц. Шпуганич І.І.) 3 курс 1 семестр
4. Правовий режим нерухомості (проф. Яворська О.С., доц. Шпуганич І.І.) 3 курс 2 семестр

 

 

 

                                    МАГІСТРАТУРА

 

Дисципліна Статус семестр Форма звітності
1. Договірні зобов’язання в сфері інтелектуальної власності   вибіркова 9 залік
2. Право інтелектуальної власності на комерційні позначення вибіркова 9 залік
3 Авторське право і суміжні права вибіркова 9 залік
4 Патентне право вибіркова 9 залік
5 Судовий захист інтелектуальної власності вибіркова 9 залік
6 Рекламне право вибіркова 9 залік
7 Промислова власність вибіркова 9 залік
8 Право власності юридичних осіб вибіркова 9 залік
9 Судовий захист корпоративних прав вибіркова 9 залік
10 Правове регулювання рекламної діяльності вибіркова 9 залік
11 Акціонерне право вибіркова 9 залік
12 Страхове право вибіркова 9 залік
13 Інтелектуальна власність у цифровому середовищі вибіркова 10 залік
14 Медіа-право вибіркова 10 залік
15 Конкурентне право в інтелектуальній власності вибіркова 10 залік
16 Селекційне право вибіркова 10 залік
17 Правова охорона інтелектуальної власності нормативна 10 іспит
18 Право товариств з обмеженою відповідальністю вибіркова 10 залік
19 Конкурентне право вибіркова 10 залік
20 Інститути спільного інвестування вибіркова 10 залік
21 Правове регулювання обігу цінних паперів вибіркова 10 залік
22 Інформаційне право України та Європейського Союзу ДВВС 10 залік
23 Юридична клінічна практика нормативна 11 диф.

залік

 

 

Співробітники

завідувачЯВОРСЬКА Олександра Степанівназавідувач
доцентГРИНЧАК Ірина Володимирівнадоцент
доцентДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА Катерина Юріївнадоцент
доцентКМЕТИК-ПОДУБІНСЬКА Христина Ігорівнадоцент
доцентМАРТИН Володимир Михайловичдоцент
доцентСАМАГАЛЬСЬКА Юстина Яромирівнадоцент
доцентСУХА Юлія Олексіївнадоцент
доцентСУХАНОВ Максим Олександровичдоцент
доцентТАРАСЕНКО Леонід Леонідовичдоцент
доцентШПУГАНИЧ Ірина Ігорівнадоцент

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Плани практичних занять із Правової охорони інтелектуальної власності (ДЕННА форма навчання 2022)

 1. Перші чотири практичних заняття (Правова охорона авторського права) – практикум_тема_1_4_АВТОРСЬКЕ_ПРАВО.
 2. Наступні два практичних заняття (Правова охорона патентного права) – Тема_5_6_Патентне_право
 3. Тема_5_8_Патентне_право   (Додано 7-8 практичне заняття)

4. Заняття 9_Правова охорона комерційного найменування

5. Тема_10_ЗАСОБИ_ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

6.Заняття 11_12 ТМ

7. Тема_13_14_Селекція_Локальна новизна

8 Тема_15_16_Захист прав в зобовязальних відносинах

 

ЕКЗАМЕН

Перелік питань на іспит_2022

Курсові роботи – 2022

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ КУРСОВИХ_2022.docx (1)

 

 

Магістерські (інноваційні) проєкти кафедри – 2021

Керівники іннов. проєктів_кафедра ІВ

 

 

Магістерські роботи кафедри
Теми магістерських 2020-2021

 

Курсові роботи-2021

Наукові керівники_кафедра ІВ_2021

 

 

Підручники та посібники кафедри

ІТ ПРАВО ПІДРУЧНИК 2017

Підручник Інтелектуальне право України

Матеріали конференцій кафедри

 1. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2017– 297 с. ЗБІРНИК_матеріалів_конференції
 2. Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 126 с. Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016
 3. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 180 с. ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016
 4. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2019– 218 с. ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019
 5. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали четвертої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2020. – 183 с. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/zbirnyk_4_konf._L-VIV.pdf
 6. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали П’ятої міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 28 травня 2021 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2021. – 314 с.https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ZBIRNYK_5_KONF_2021_LVIV.pdf
 7. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали Шостої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 29 вересня 2022 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2022. – 314 с. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Zbirnyk.pdf
 8. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали Сьомої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 25 травня 2023 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2023. Zbirnyk_7_Lviv_IPconference

 

Дослідження

Наукові видання кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:

Підручники:

ІТ право / за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с.

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: підручник / Ю. О. Гладьо, В. М. Мартин, Ю. Я. Самагальська та ін. ; за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Дрогобич : Коло, 2020. – 650 с.

 

Збірники наукових праць:

 1. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2017– 297 с. ЗБІРНИК_матеріалів_конференції
 2. Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування: Збірник матеріалів Круглого столу (Львів, 30 листопада 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 126 с. Збірник матеріалів круглого столу Торговельні марки, комерційні найменування та інші …. 30.11.2016
 3. Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – 180 с. ЗБІРНИК матеріалів конференції Актуальні проблеми інтелектуального права Львів-2016
 4. Актуальні проблеми інтелектуального права : матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів, нац. ун-ту ім. І.Франка, 2019– 218 с. ZBIRNYK_III_konf.lviv.17_05_2019
 5. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали четвертої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2020. – 183 с. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/zbirnyk_4_konf._L-VIV.pdf
 6. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали П’ятої міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 28 травня 2021 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2021. – 314 с.https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/ZBIRNYK_5_KONF_2021_LVIV.pdf
 7. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали Шостої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 29 вересня 2022 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2022. – 314 с. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Zbirnyk.pdf
 8. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали Сьомої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 25 травня 2023 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2023. Zbirnyk_7_Lviv_IPconference

Збірник матеріалів круглого столу пам’яті проф. Луця В.В. (грудень 2023) – Збірник_Львів_памяті Луця

Здобувачі (аспіранти) кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права:

 

Тарасенко Х. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва, аспірантка 4-го курсу заочної асп.

Попович Ю. Договір умовного депонування рахунка (ескроу) за законодавством України та правом ЄС, аспірантка 3-го курсу заочної асп.

 

Юрків Р. Примусові ліцензії на об’єкти промислової власності за законодавством України та правом ЄС, аспірант 4-го курсу заочної асп.

Петрів М. Правова охорона комерційних позначень в мережі Інтернет, аспірант 3-го курсу денної  асп.

Суханов М. Корпоративні права та обов’язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю, аспірант 4-го року денної асп.

Лубчук О.  Охорона прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір, аспірантка 4-го року денної асп.

Іванюк Й. Правове регулювання спільного інвестування через венчурні фонди, аспірант 3-го року денної асп.

Панасюк К. Захист патентних прав за законодавством України та правом ЄС , аспіранка 4-го року заочної асп.

Калінчук З. Охорона прав на об’єкти промислової власності за міжнародними заявками, аспірантка 3-го року заочної асп.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри, які працюють над докторськими дисертаціями:

Доцент Мартин В. М. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності на селекційні досягнення.

Доцент Тарасенко Л. Л. – здобувач наукового ступеня д.ю.н., Охорона прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі.

 

У 2017 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Полянська І. «Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування: порівняння з європейськими правовими моделями», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 6 лютого 2017 року.

Чернілевська О. «Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами», дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н., спец. 12.00.03, 9 жовтня 2017 року.

У 2018 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Шпуганич І. Благодійні організації як суб’єкти цивільного права

Андрейчук Л. Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та правом ЄС

У 2019 році аспірантами кафедри захищено наступні дисертації:

Дюкарєва К. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки

Діяльність студентського гуртка з права інтелектуальної власності, ІТ права та корпоративного права.

 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права висловлює подяку усім учасникам гуртка та запрошує до активної співпраці усіх бажаючих.

Робота студентського наукового гуртка діє у двох секціях:

 1. Інтелектуальне право та ІТ право;
 2. Корпоративне право.
Керівники гуртка - доц. Дюкарєва - Бержаніна К.Ю. та ас. Суханов М.О.

Керівники магістерських інноваційних проектів-2022

Інноваційні проекти кафедри ІВ_керівники

Cпівпраця з іншими інституціями

 1. Кафедра тісно співпрацює з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності. Зокрема, у червні 2022 року була підписана угода про співпрацю, яка дозволяє викладачам проходити стажування один в одного. Крім того, з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності вже було проведено два заходи «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АСПЕКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ», де кафедра виступила співорганізатором. https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-v-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-tsyfrova-transformatsiya-ta-tsyfrova-ekonomika-v-umovakh-voyennoho-stanu-aspekty-intelektualnoyi-vlasnosti, а також V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» м. Київ, 26 квітня 2022 р.
 2. Кафедра співпрацює з ГО “Центр дослідження інтелектуального права”. В рамках своєї діяльності Центр організовує проведення наукових та науково-практичних досліджень у сфері інтелектуальної власності, тренінгів, семінарів, конференцій, симпозіумів, доповідей, лекцій та інших заходів навчально прикладного характеру. Окрім цього, Центр забезпечує надання кваліфікованої правової оцінки конкретних правових питань, організовує та допомагає у проведенні судових експертиз.  До відповідних заходів залучається кафедра.
 3. Кафедра співпрацює з Львівським науково-дослідним центром судових експертиз, надаючи фахові висновки щодо конкретних правових питань. 19.02.2021 було проведено спільний захід, міжнародну науково-практичну конференцію «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи»  http://lndise.in.ua/sudova-ekspertiza-obektiv-intelektualnoi-vlasnosti-realii-ta-perspektivi

 

Стажування викладачів

Кметик-Подубінська Х.І.

Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» за фахом «Юридичні науки» (Європейський університет Віадріна, Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина, 24 серпня 2020 р. – 02 жовтня 2020 р.).

Обсяг: 180 годин / 6 кредитів ЄКТС.

Сертифікат № LSI-24230-VIA від 02.10.2020 р.

 

Гладьо Ю.О.

Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему “Національні та міжнародні підходи щодо наукової діяльності в контексті юридичних дисциплін”.   Польща, Юридичний факультет Белосток. 11.05.2021 – 21.06.2021 Обсяг: 180 годин / 6 кредитів ЄКТС.

 

Тарасенко Л.Л.

Стажування у травні 2018 р. Ягелонський університет, Краків, 14-20.05.2018 р. 1 кредит ECTS.

 

 

Підвищення кваліфікації, пройдені курси, школи іноземного права тощо

ТАРАСЕНКО Л.Л.

 • Участь в ХІV Міжнародна науково-практична конференція “Закарпатські правові читання. Трансформація національних правових систем країн Центральної та Східної Європи в умовах сучасних викликів”, 28–29 квітня 2022 року, 0,5 кредиту ECTS.
 • Лектор на заходах Ради адвокатів Львівської області. Тема – Реформа законодавства про промислову власність 2020 р.: основні новації щодо охорони прав на винаходи та корисні моделі. 15.10.2021

 

 

СУХАНОВ М.О.

 • Викладач курсів підвищення кваліфікації “Вдосконалення викладацької майстерності”. Проводив заняття для 250 викладачів українських ЗВО щодо питань дотримання норм інтелектуальної власності та академічної доброчесності. 
 • Систематичне проведення благодійних вебінарів з кафедральної тематики з метою підтримки ЗСУ.

До прикладу, 18 червня 2022 року, благодійний вебінар “Охорона та захист інтелектуальної власності. Як пройти шлях від створення об’єкта до його комерціалізації”.  https://www.facebook.com/events/595691441992419/?ref=newsfeed

 

 

Кметик-Подубінська Х.І.

 Науково-педагогічне підвищення кваліфікації за програмою курсу професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності» (Львівський національний університет імені Івана Франка, 25 березня 2021 р. – 12 червня 2021 р.).

Обсяг: 180 годин / 6 кредитів ЄКТС.

Сертифікат СВ № 02070987/0000365-21.

 

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами» (Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 24 січня 2022 р. – 06 березня 2022 р.).

Обсяг: 180 годин / 6 кредитів ЄКТС.

Сертифікат № ADV-240186-OLA від 06.03.2022 р.

Стратегія

СТРАТЕГІЯ

розвитку кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2021 – 2026 роки

 

Розділ 1. Основні характеристики діяльності кафедри за період 2015-2021 рр.

 1. Кадровий склад: 8, 75 штатних одиниць: д. ю. н., проф. Яворська О.С.,

к. ю. н., доц., Тарасенко Л.Л., к.ю.н., доценти кафедри Самагальська Ю.Я., Шпуганич І.І., Дюкарєва_Бержаніна К.Ю., Мартин В.М., Гладьо Ю.О. (0,5 ставки), к.ю.н., асистенти кафедри Гринчак І.В. (0,75 ставки), Паєнок А.О. (0,5 ставки), Кметик-Подубінська Х.І. (0,5 ставки), асистент кафедри Суханов М.О. (0,5 ставки), 2 лаборанти кафедри.

Викладачі кафедри забезпечують викладання нормативних навчальних дисциплін:

1) для студентів бакалаврату: «Інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форми навчання (3-ій  курс); «Корпоративне право» (для студентів денної та заочної форми навчання (4-ий  курс); 2) для студентів магістратури: «Захист прав та інтересів у приватному праві» (для студентів денної та заочної форми навчання (1-ий  курс).

Вибіркові навчальні дисципліни для студентів бакалаврату: Інтернет право (для студентів денної та заочної форми навчання, 2-ий  курс); Речове право (для студентів денної та заочної форми навчання, 2-ий  курс); Особисті немайнові права людини: проблеми теорії і практики (для студентів денної та заочної форми навчання, 2-ий  курс); Інформаційне право (для студентів денної та заочної форми навчання, 3-ій  курс); ІТ право (для студентів денної та заочної форми навчання, 4-ий  курс); Порівняльне корпоративне право (для студентів денної та заочної форми навчання, 4-ий  курс);

Кафедра забезпечувала підготовку магістрів за спеціалізацією «Інтелектуальна власність» та «Корпоративне право».

Для студентів магістратури здійснюється викладання наступних навчальних курсів: Акціонерне право; Право власності юридичних осіб; Кооперативне право; Правові режими майна господарських товариств      ; Правове регулювання обігу цінних паперів; Право інтелектуальної власності на комерційні позначення; Правове регулювання спільного інвестування; Судовий  захист корпоративних прав; Правове регулювання рекламної діяльності; Страхове право;        Припинення господарських товариств; Застосування конкурентного законодавства у сфері корпоративного управління; Договірні зобов’язання у сфері інтелектуального права; Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет; Патентне право; Авторське право та суміжні права; Правове регулювання інноваційної діяльності; Медіа-право; Право інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень; Судовий захист прав інтелектуальної власності; Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва; Право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних; Рекламне право; Право власності.

 1. Наукові теми

Викладачі кафедри брали участь у дослідженні таких тем: «Проблеми охорони і захисту прав інтелектуальної власності» на 2016-2018 рр. (Номер державної реєстрації 0116U001651), «Новелізація законодавства України у сфері інтелектуальної власності та його гармонізація з правом Європейського Союзу» на 2019-2021 рр. (Номер державної реєстрації 0119U002408).

 1. Наукові публікації

За звітний період викладачами кафедри було опубліковано:

Підручників: 1) Інтелектуальне право України. Підручник. За заг. ред. проф. О. С. Яворської. Тернопіль: Підручники і посібники. 2016. 608с. 49,25 друк. арк.; 2) ІТ право. Підручник. За заг. ред. проф. О. С. Яворської. Львів: Левада, 2017. 470с. 19,5 друк. Арк.; 3) Корпоративне право. Підручник. За заг. ред. проф. О. С. Яворської. Дрогобич. Коло. 2020. 650с., 51,2 друк. арк.

Навчальних посібників: 1) Яворська О.С. Правове регулювання обігу цінних паперів: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 336с. 27, 09 друк. арк. 2) Тарасенко Л.Л., Тарасенко Х.Ю. Права і можливості внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах: навчальний посібник // Л.Л.Тарасенко, Х.Ю. Тарасенко. – Львів: Західноукраїнський ресурсний центр, 2016. – 64 с.

Монографій: 1) колективна монографія: Право власності у ЦК України. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія. О.І. Виговський, Н.Ю. Голубєва, С.Д. Гринько та ін. За ред проф. Довгерта А.С. і проф. Харитонова Є.О. Одеса. Видавничий дім «Гельветика». 2020. 674 с. (Яворська О.С. С. 193-212, 303-320, 376-385); 2) Яворская А.С. Интеллектуальное право Украины в системе права Украины. Очерки права интеллектуальной собственности. Сборник статей. Отв. ред. И.В. Спасибо-Фатеева. Харьков. Право. 2018. С. 463-486.; 3) Гринчак І.В. Арбітражне врегулювання міжнародних спорів: монографія. Харків: Право. 2020. 226 с.

Статей: 75 (36,74 друк. арк.) у вітчизняних та зарубіжних, в тому числі, наукометричних, наукових виданнях.

Викладачі кафедри Ю.О. Гладьо, К.Ю. Дюкарєва-Бержаніна, І.І. Шпуганич І.І., Л.Л. Тарасенко, О.С. Яворська мають публікації у фахових виданнях, що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, Scopus.

К.Ю. Дюкарєва-Бержаніна, І.І. Шпуганич, О.С. Яворська. Анонімність донорства: національне правове регулювання та міжнародний досвід. Медичні перспективи. 2020. Т. 25, № 3. С. 198-204.

Shcherbanyuk, O. V., Miniailenko, I. V., Holovko, O. M., Shestakova, S. O., & Tarasenko, L. L. (2020). The problem of ensuring respect for economic human rights in Eastern Europe. Revista San Gregorio, 1(42). 171-180. http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1550/17-OKSANA

Macierzynski W., Glado Yu., Tarasenko L. Stanislav Dnistryanskyi and Lviv University: the prosopographic research. EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN. 2020. № 17. 79-89. http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/13225

Тез доповідей: 153 (37,25 друк. арк.) публікації за результатами участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Щорічно кафедрою спільно з ГО «Центр дослідження інтелектуального права» проводиться всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуального права, інформаційного права, ІТ права, Інтернет права». Всього проведено 5 конференцій. За підсумками проведення опубліковано 5 збірників доповідей та повідомлень.

 1. Аспірантура

За звітний період захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. На кафедрі навчаються 12 аспірантів.

К.ю.н., доцент Тарасенко Л.Л. працює над темою наукового дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теоретико – правові проблеми охорони прав інтелектуальної власності в цифровому середовищі», (тема затверджена рішенням Вченої Ради юридичного факультету від 24.10.2017р., протокол № 17). Науковий консультант: д.ю.н.,
проф. Яворська О.С.

К.ю.н., доцент Мартин В.М. працює над темою наукового дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Охорона прав інтелектуальної власності на результати селекційних досягнень в Україні» (тема затверджена рішенням Вченої Ради юридичного факультету від 25.04.2017р., протокол № 12). Науковий консультант: д.ю.н.,
проф. Яворська О.С.

Для аспірантів юридичного факультету та інших факультетів здійснюється викладання таких навчальних курсів: Інтелектуальна власність і трансфер технологій (проф. Яворська О.С.); Проблеми правової охорони інтелектуальної власності в  мережі Інтернет (доц. Тарасенко Л.Л.); Охорона та захист авторських прав (проф. Яворська О.С.); Проблеми договірних зобов’язань у сфері інтелектуальної власності (проф. Яворська О.С.).

 1. Наукові стажування
 2. Тарасенко Л.Л. Ягелонський університет, Краків, Польща (кафедра інтелектуальної власності Факультету права і адміністрації), травень 2018 р.
 3. Кметик-Подубинська Х.І. Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, Федеративна Республіка Німеччина) з 24 серпня 2020 р. по 2 жовтня 2020 р. 180 год. 6 кредитів
 4. Організаційно-виховна робота

Професор кафедри Яворська О.С. є членом спеціалізованих рад по захисту дисертацій (спецрада у ЛНУ імені Івана Франка, у Західноукраїнському національному університеті, м. Тернопіль).

Проф. Яворська О.С. є членом редакційних колегій правничих журналів.

Кафедра була співорганізатором низки круглих столів:

«Торговельні марки, комерційні найменування та інші засоби індивідуалізації суб’єктів господарювання: проблеми правозастосування», 30.11.2016 р., Львів.

«Антирейдерське законодавство: науково-практичні аспекти», 03.02.2017 р., Львів.

Кафедра виступила співорганізатором науково-практичної конференції: «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи». Львів, 19 лютого 2021.

Викладачі кафедри Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., Суханов М.О. забезпечують співпрацю зі студентами на науковому гуртку. Гурток є багатопрофільним та має 3 основні секції: Інтелектуальна власність;        ІТ та інформаційне право;     Корпоративне право. Студенти гуртка є переможцями фінального етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (Грицай Діана, Лис Володимир, Горохівська Ірина). Учасники гуртка є півфіналістами та призерами Всеукраїнських змагань з інтелектуальної власності (IP-moot court) (Заєць Олександра, Кручай Олександра, Горайчук Іванна, Пендерецька Ольга). 10 студентів опубліковували тези доповідей у фахових збірниках за результатами роботи гуртка.

 

Розділ 2. Основні цілі та напрями розвитку кафедри на наступні п’ять років (2021 – 2026 роки)

 1. Кадровий склад
 • зберегти кількісний склад кафедри у складі 8,5 штатних одиниць та співпрацювати з адміністрацією факультету, університету щодо збільшення штатних одиниць. По кафедрі є резерв навчально-педагогічного навантаження;
 • сприяти підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри у провідних наукових установах, шляхом участі у міжнародних та національних стажуваннях, стипендіях, програмах та проектах;
 • сприяти завершенню дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук Мартином В.М., Тарасенком Л.Л., кандидата юридичних наук Сухановим М.О., а також аспірантами кафедри;
 • сприяти в отриманні вчених звань доцентів викладачами кафедри Гладьо Ю.О., Гринчак І.В., Дюкарєвій-Бержаніній К.Ю., Кметик-Подубинській Х.І., Паєнок А.О., Шпуганич І.І.
 1. Навчально-методична робота
 • активно впроваджувати у навчальний процес нові навчальні програми підготовки фахівців-магістрів за новим стандартом вищої освіти, забезпечити викладання: а) наскрізної дисципліни: «Правова охорона інтелектуальної власності»; б) спеціальних курсів за тематикою кафедри: для студентів юридичного факультету: Договірні зобов’язання у сфері інтелектуальної власності, Право інтелектуальної власності на комерційні позначення, Авторське право, Патентне право, Особливості судового захисту інтелектуальної власності, Інтелектуальна власність у цифровому середовищі, Рекламне право, Медіа право, Конкурентне право, Селекційне право, Промислова власність, Право власності юридичних осіб, Правове регулювання обігу цінних паперів, Судовий захист корпоративних прав, Акціонерне право, Страхове право, Право ТОВ; в) вибіркові курси для студентів університету: Право власності, Інтелектуальна власність; ІТ право.
 • керівництво практикою магістрів в юридичній клініці забезпечувати силами викладачів кафедри, які успішно поєднують викладацьку роботу та адвокатську діяльність.
 • забезпечувати належне керівництво написання інноваційних проектів студентами – магістрантами.
 • оновлювати навчально-методичні комплекси з усіх навчальних дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри (навчальні та робочі програми, силабуси, комплекти модульних завдань, екзаменаційних білетів, індивідуальних завдань, тематики інноваційних проектів, курсових робіт тощо);
 • працювати над виданням та перевиданням підручників з інтелектуальної власності, корпоративного права, ІТ права, Інтернет права, Патентного права тощо.
 • забезпечувати оновлення навчально-методичних матеріалів для здобувачів ступеня доктора філософії;
 • сприяти студентам-магістрам у проходженні практики в адвокатських об’єднаннях, юридичних фірмах, патентних повірених, Національному органі інтелектуальної власності, юридичних відділах підприємств, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на підставі договорів про співпрацю;
 • посилювати практичну значимість навчальних дисциплін кафедри шляхом розробки і впровадження завдань прикладного характеру;
 • стимулювати удосконалення викладачами володіння фаховою англійською та іншими мовами для використання у навчальній та дослідницькій роботі;
 • оновлювати методи викладання навчальних дисциплін кафедри шляхом впровадження інтерактивних методик, використання кейс-методів шляхом проведення імітацій судових засідань та/або переговорних практик, онлайн-тестів тощо.
 • продовжувати співпрацю з практичними працівниками, які спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності, корпоративного права, патентними повіреними, адвокатами, суддями тощо;
 • продовжувати співпрацю з органами влади та іншим установами, які здійснюють діяльність, дотичну до спеціалізації кафедри (Укрпатент, органи Антимонопольного комітету України, науково-дослідні інститути судових експертиз тощо).
 1. Наукова робота
 • активізувати наукові дослідження та сприяти у написанні наукових монографій, статей, тез відповідно до наукової кафедральної тематики;
 • максимально сприяти викладачам у здійснення публікацій у зарубіжних та міжнародних фахових виданнях, особливо у видання, що індексується в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, Scopus та інших базах;
 • разом з ГО «Центр дослідження інтелектуального права» організовувати і проводити науково-практичні конференції з актуальних проблем інтелектуального, інформаційного, ІТ права;
 • брати посильну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях;
 • залучати студентів до науково-дослідної роботи за тематикою кафедри через участь у науковому гуртку, виконання індивідуальних проектів, завдань тощо;
 • співпрацювати з профільними кафедрами (кафедрою інтелектуальної власності та корпоративного права Одеської національної юридичної академії, кафедрою інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, Інститутом інтелектуальної власності, іншими);
 • співпрацювати з іншими факультетами університету шляхом пропонування окремих дисциплін кафедри, які можуть зацікавити студентів: Інтелектуальна власність, Авторське право (для факультетів культури і мистецтв, журналістики, комп’ютерних технологій, інших); ІТ право, патентне право (для хімічного, біологічного, фізичного, математичного, інших);
 • Ініціювати наскрізний комплексний блок вибіркових навчальних дисциплін «ІТ-право» для студентів магістратури (для прикладу, від кафедри «Інтелектуальна власність в цифровому середовищі», «Електронна комерція» тощо, від інших профільних кафедр «Електронне судочинство», «Електронне врядування» «Кіберзлочинність», «Дистанційна трудова діяльність» тощо).

 

Звіт та програма розглянуті та схвалені на засіданні кафедри (протокол № 13 від 05 квітня 2021 року)

 

Доктор юридичних наук.

професор                                             О. Яворська

 

 

 

 

 

 

Програма завідувача

Програма каф. інтел. власн.

Історія кафедри

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права була створено у 2015р. згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Франка від 08.05.2015р. № 0-68 на підставі ухвали Вченої Ради Львівського національного університету імені Франка від 29.04.2015р. (протокол № 40/4).

Завідувачем кафедри було призначено професора, доктора юридичних наук Яворську Олександру Степанівну.

 

Анонс: 18 квітня 2024 р. – науковий семінар

16.04.2024 | 10:20

У четвер 18.04.2024 року о 13.30-14.50 відбудеться науковий семінар аспірантки кафедри Інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Садовської Діани Ігорівни. На науковому семінарі аспірантка публічно доповість про результати своїх наукових досліджень.
Тема наукового семінару: «Право на забуття в цифровому середовищі». Науковий керівник доц. ТАРАСЕНКО Леонід Леонідович. Опоненти доповідача: доц. КМЕТИК-ПОДУБІНСЬКА Христина Ігорівна та доц. САМАГАЛЬСЬКА Юстина Яромирівна.
Науковий семінар відбудеться дистанційно у сервісі платформи ZOOM.

Читати »

Організаційні аспекти щодо дисциплін кафедри ІВ у 2024 році

07.02.2024 | 19:57

Шановні студенти! Нижче Ви можете ознайомитися із інформацією щодо початку навчання у 2 семестрі 2023/2024 н.р. щодо дисциплін кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права
 
Обов’язкові дисципліни
4 курс Корпоративне право.
Перша лекція для усіх потоків відбудеться 19 лютого згідно розкладу. За покликаннями просимо звертатись до Ваших лекторів (1 потік – доц. Самагальська Ю.Я., 2 потік – доц. Шпуганич І.І., 3 потік – доц. Тарасенко Л.Л., 4 потік – доц. Мартин В.М., 5 потік – проф. Яворська О.С.)
Перші практичні відбудуться цього ж тижня...

Читати »

Вийшов друком Збірник матеріалів круглого столу пам’яті професора Луця В.В.

26.01.2024 | 12:00

Опубліковано Матеріали круглого столу «Наукова спадщина професора В. В. Луця і сучасність», присвяченого пам’яті видатного вченого цивіліста, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Володимира Васильовича Луця, з нагоди 90-річниці з Дня його народження, який відбувся на юридичному факультеті Львівського національного університету імені І. Франка 11 грудня 2023 р.
У матеріалах Збірника представлені результати науково – практичних досліджень науковців провідних вищих навчальних закладів України та практичних працівників з основних проблем договірного права.
Видання адресоване науковим співробітникам, викладачам юридичних факультетів та вищих юридичних...

Читати »

Розподіл наукових керівників з освітньої компоненти “Інтелектуальна власність” для студентів 3 курсу денної форми навчання

24.01.2024 | 14:15

Шановні студенти!
У вкладенні – розподіл наукових керівників та перелік закріплених тем для написання курсових робіт з предмету “Інтелектуальна власність”.
Перед початком роботи над курсовою роботою, Вам необхідно узгодити план дослідження з науковим керівником.
Бажаємо успіхів!
розподіл наукових керівників_2024.docx

Читати »

Талон “К” з дисциплін кафедри ІВ

15.01.2024 | 12:12

Шановні студенти!
Складання іспиту “Інтелектуальна власність” за талоном “К” відбудеться 18.01.2024 о 10.00 у 202 ауд.
Склад комісії: завідувач кафедри, лектор (керівник потоку) та представник адміністрації.
Складання заліків з ВНД-дисциплін за талоном “К” відбудеться 18.01.2024  о 12.00 у 202 ауд.
Склад комісії: завідувач кафедри, лектор (керівник потоку) та представник адміністрації.
 
Бажаємо успіхів!

Читати »

Оголошення

У  пятницю 14.10.2022 року о 12.00 відбудеться науковий семінар асистента кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Суханова М.О. На науковому семінарів відбудеться публічна презентація аспірантом результатів наукових досліджень.
Тема наукового семінару: «Корпоративні права та обов’язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю

Науковий керівник проф. ЯВОРСЬКА Олександра Степанівна

Рецензенти доповідача: проф. СИНЧУК Світлана Миколаївна та доц. ШПУГАНИЧ Ірина Ігорівна.
Науковий семінар відбудеться дистанційно у сервісі платформи ZOOM. Приєднатися до наукового семінару можна за наступним посиланням:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/6047937857?pwd=MVA2Tis2STdWS2J5anpnd0pYbmUzQT09

Meeting ID: 604 793 7857
Passcode: 4XCyFX

 

Місяць Тема Доповідач
Лютий Новели законодавчого регулювання в акціонерному праві  доц. Шпуганич І.І.
Березень Обговорення змін до законодавства про товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю  доктор філософії Суханов М.О.
Квітень Обговорення нового Закону “Про авторське право і суміжні права” доц. Тарасенко Л.Л.

проф. Яворська О.С.

Травень Корпоративні договори: теорія та практика укладення, виконання доктор філософії Суханов М.О.

 

 

Графік науково-методичних семінарів кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права на 2021/2022 навч. рік

Примітка: дати проведення науково-методичних семінарів можуть уточнюватися з урахуванням розкладу занять.

Тематика Дата проведення Відповідальна особа
1. Реформа патентного законодавства – ПРОВЕДЕНО. 02.12. Доц. Тарасенко Л.Л.
2.  Договори у сфері ІТ технологій 22.12. Доц. Самагальська Ю.Я.
3.  Новели законодавчого регулювання у сфері авторського права 17.12. К.ю.н. Кметик-Подубінська Х.І.
4. Обговорення дисертаційних досліджень асистента кафедри Суханова М.О. 20.01. Проф. Яворська О.С.

ас. Суханов М.О.

5.  Обговорення дисертаційних досліджень асп. кафедри Лубчук О. 03.02. Проф. Яворська О.С.

асп. Лубчук О.Д.

6. Право на забуття у цифровому середовищі 23.02. Доц. Тарасенко Л.Л., асп. Садовська Д.
7.  Плагіат: правові засоби протидії  10.03. Яворська О.С., Дюкарєва-Бержаніна К.Ю.
8. Значні правочини та правочини із заінтересованістю господарських товариств 31.03. Яворська О.С., асп. Гринишин Х.
9.  Правові позиції щодо захисту прав інтелектуальної власності 14.04. Паєнок А.О.
10 Законодавчі новели у сфері акціонерного права 28.04. Шпуганич І.І., Гладьо Ю.О.

Науковий семінар “Реформування патентного законодавства”

Доповідач: доцент Тарасенко Л.Л.

Обговорено ключові реформи в сфері патентного права, зокрема, але не як виняток:

 • внесення змін до ЗУ “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”
 • оновлення правового статусу Національного органу інтелектуальної власності
 • особливості реалізації інституту поділу та перетворення заявки
 • умов правової охорони винаходу (корисної моделі)
 • процедури post-grand opposition