Гордієнко Володимир Володимирович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: volodymyrhordiyenko@gmail.com

Наукові інтереси

злочини в сфері господарської діяльності; злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Курси

Публікації

1 Об’єктивна сторона злочину доведення до банкрутства за чинним Кримінальним кодексом України Вісник Львівського національного університету ім.. Івана Франка. – 2002. – Вип. 37. (Серія юридична).

2. Соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у відносинах банкрутства України Вісник Львівського національного університету ім.. Івана Франка. – 2003. – Вип. 30. (Серія юридична)
3. Юридичне значення понять «банкрутство» та «стійка фінансова неспроможність» за чинним Кримінальним кодексом України Вісник Львівського національного університету ім.. Івана Франка. – 2004. – Вип. 40. (Серія юридична).
4. Безпосередній об’єкт злочинів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарської діяльності Вісник Львівського національного університету ім.. Івана Франка. – 2009. – Вип. 48. (Серія юридична)
5. Вина як ознака суб’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарської діяльності Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2011. – Вип. 52. (Серія юридична).
6. Особливості призначення кримінального покарання за вчинення злочину «Доведення до банкрутства» за проектом Закону України № 9221 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності та службової діяльності» Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – Вип. 1. (Серія юридична).

7. Юридичне значення понять «банкрутство» та «стійка фінансова неспроможність» за чинним Кримінальним кодексом України. Проблеми державоутворення і захисту прав людини в Україні : матеріали Х регіональної науково-практичної конференції 5-6 лютого 2004 р.: тези докладу. – Л., 2004. С. 416-419.
8 Об’єкт злочинів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарської діяльності, передбачених ст.ст. 218-221 КК України. Проблеми державоутворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції 3-4 лютого 2005 р.: тези докладу. – Л., 2005. С. 307-310.
9. Суб’єкт злочинів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарської діяльності Проблеми державоутворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІI регіональної науково-практичної конференції 9-10 лютого 2006 р.: тези докладу. – Л., 2006. С. 338-341.
10. Службова особа суб’єкта господарювання як спеціальний суб’єкт злочинів, передбачених ст.ст. 218-222 КК України Проблеми державоутворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІII регіональної науково-практичної конференції 8-9 лютого 2007 р.: тези докладу. – Л., 2007. С. 452-454.
11. Штраф як основний вид покарання за вчинення злочину «Доведення до банкрутства» Проблеми державоутворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХVІII регіональної науково-практичної конференції 26-27 січня 2012 р.: тези докладу. – Л., 2012. С. 292-293.

12.Гордієнко В. В. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України «Декларування недостовірної інформації» / В. Гордієнко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 136 – 143

13.Гордієнко В. В. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України «Декларування недостовірної інформації» / В. Гордієнко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. – С. 210 – 217

14.Гордієнко В. В. Місце норми «Декларування недостовірної інформації» в системі злочинів Особливої частини КК України / Гордієнко В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XХVІ звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – Частина 2. – С. 118-121

 

Біографія

Народився 25 травня 1971 року в м. Червонограді Львівської області, юрист, кандидат юридичних наук (Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства – 2013 рік). Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1997 рік), аспірантуру на кафедрі кримінального права і кримінології юридичного факультету ЛНУ ім. І.Франка (2004 рік). 1999-2001, 2004-2008, з 2016 року – асистент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!