Гордієнко Володимир Володимирович

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: volodymyr.hordiyenko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

злочини в сфері господарської діяльності; злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Курси

Публікації

Статті у фахових виданнях України
1. Гордієнко В. В. Об’єктивна сторона злочину доведення до банкрутства за чинним
Кримінальним кодексом України / В. В. Гордієнко // Вісник Львівського національного
університету ім.. Івана Франка. – 2002. – Вип. 37. – С. 446-450 (Серія юридична). – Бібліогр.:
– С. 450.
2. Гордієнко В. Соціальна зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у
відносинах банкрутства України / В. Гордієнко // Вісник Львівського національного
університету ім.. Івана Франка. – 2003. – Вип. 30. – С. 353-359 (Серія юридична). – Бібліогр.:
– С. 359.
3. Гордієнко В. Юридичне значення понять «банкрутство» та «стійка фінансова
неспроможність» за чинним Кримінальним кодексом України / В. Гордієнко // Вісник
Львівського національного університету ім.. Івана Франка. – 2004. – Вип. 40. – С. 353-359.
(Серія юридична). – Бібліогр.: – с. 258.
4. Гордієнко В. Безпосередній об’єкт злочинів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів
господарської діяльності / В. Гордієнко // Вісник Львівського національного університету ім.
Івана Франка. – 2009. – Вип. 48. – С. 255-259. (Серія юридична). – Бібліогр:. – С. 259.
5. Гордієнко В. Вина як ознака суб’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з банкрутством
суб’єктів господарської діяльності / В. Гордієнко // Вісник Львівського національного
університету ім. Івана Франка. – 2011. – Вип. 52. (Серія юридична). – Бібліогр:. – С. 302-308.
6. Гордієнко В. Особливості призначення кримінального покарання за вчинення злочину
«Доведення до банкрутства» за проектом Закону України № 9221 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у
сфері господарської діяльності та службової діяльності» / В. Гордієнко // Науковий вісник
Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – Вип. 1. (Серія юридична).
– Бібліогр:. – С. 3-9.
7. Гордієнко В.В. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України
«Декларування недостовірної інформації»/ В.Гордієнко // Вісник Львівського університету.
Серія юридична. – 2019. – Випуск 69. – С. 136 – 143
8. Гордієнко В.В. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України
«Декларування недостовірної інформації»/ В.Гордієнко // Вісник Львівського університету.
Серія юридична. – 2020. – Випуск 70. – С. 210 – 217
9. Гордієнко В. В. Предмет злочину «Декларування недостовірної інформації» / В. В.
Гордієнко // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка.
– 2021. – Випуск 12. – C. 187-194.
Тези доповідей на вітчизняних конференціях
1. Гордієнко В. Юридичне значення понять «банкрутство» та «стійка фінансова
неспроможність» за чинним Кримінальним кодексом України / В. Гордієнко // Проблеми
державоутворення і захисту прав людини в Україні : матеріали Х регіональної науково-
практичної конференції 5-6 лютого 2004 р.: тези докладу. – Л., 2004. – С. 416-419.
2. Гордієнко В. Об’єкт злочинів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарської
діяльності, передбачених ст.ст. 218-221 КК України / В. Гордієнко // Проблеми

державоутворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІ регіональної науково-
практичної конференції 3-4 лютого 2005 р.: тези докладу. – Л., 2005. – С. 307-310.
3. Гордієнко В. Суб’єкт злочинів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарської
діяльності / В. Гордієнко // Проблеми державоутворення і захисту прав людини в Україні :
матеріали ХІI регіональної науково-практичної конференції 9-10 лютого 2006 р.: тези
докладу. – Л., 2006. – С. 338-341.
4. Гордієнко В. Службова особа суб’єкта господарювання як спеціальний суб’єкт злочинів,
передбачених ст.ст. 218-222 КК України / В. Гордієнко // Проблеми державоутворення і
захисту прав людини в Україні : матеріали ХІII регіональної науково-практичної конференції
8-9 лютого 2007 р.: тези докладу. – Л., 2007. – С. 452-454.
5. Гордієнко В. Штраф як основний вид покарання за вчинення злочину «Доведення до
банкрутства» / В. Гордієнко // Проблеми державоутворення і захисту прав людини в Україні
: матеріали ХVІII регіональної науково-практичної конференції 26-27 січня 2012 р.: тези
докладу. – Л., 2012.– С. 292-293.
6. Гордієнко В. Практичні результати впровадження Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у
сфері господарської діяльності" № 4025-VІ від 15.11.2011 року / В. Гордієнко // Проблеми
державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІII регіональної науково-
практичної конференції 7-8 лютого 2017 р.: тези докладу. – Л., 2017.– С. 121-123.
7. Гордієнко В.В. Неподання суб’єктом декларування декларації як ознака об’єктивної
сторони складу злочину «Декларування недостовірної інформації» / В.Гордієнко // Проблеми
державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХIV звітної науково-
практичної конференції» (Львів, 7-8 лютого 2018 р.). – Львів: Юридичний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 113-115.
8. Гордієнко В.В. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 368-2 «Незаконне
збагачення» Кримінального кодексу України / В.В. Гордієнко // Проблеми державотворення і
захисту прав людини в Україні: Матеріали XХV звітної науково-практичної конференції (7–8
лютого 2019 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету
імені Івана Франка. – 2019. – Частина 2. – С. 94-97.
9. Гордієнко В.В. Місце норми «Декларування недостовірної інформації» в системі злочинів
Особливої частини КК України / В.В. Гордієнко // Проблеми державотворення і захисту прав
людини в Україні: Матеріали XХVІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого
2020 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана
Франка. – 2020. – Частина 2. – С. 118-121.

 

Біографія

Народився 25 травня 1971 року в м. Червонограді Львівської області, юрист, кандидат юридичних наук (Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства – 2013 рік). Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1997 рік), аспірантуру на кафедрі кримінального права і кримінології юридичного факультету ЛНУ ім. І.Франка (2004 рік). 1999-2001, 2004-2008, з 2016 року – асистент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Стажування:

1. Національна академія державного управління при Президентові України. Львівський
регіональний інститут державного управління. Сертифікат участі у семінарі «Запобігання та
протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого
самоврядування» від 26.10.2016 року.

2.Ягелонський університет (м. Краків, Республіка Польща) Сертифікат закінчення літньої
академії арбітражу та медіації від 08.09.2019 року.

3. Університет імені Юліуса Максіміліана (м.Вюрцбург, Німеччина). Сертифікат закінчення
курсу «Юридична англійська мова та міжнародне право», 2019 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!