Тищик Борис Йосипович

Посада: професор кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-73

Електронна пошта: borys.tyshchyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія держави і права, історія римського приватного права.

Курси

Публікації

 1. Галицька Соціалістична Радянська Республіка (1920 р.). Львів:вид Львів ун-ту, 1970.
 2. Demokratyzm socjalistyczny w dzialalnosci Tymczasowego Rewolucyjnego Komitetu Polski (1920) – розділ у монографії “Rozwoj demokracji socjalistycznej”, Колектив авторів. Lublin 1977.
 3. Социально-политическая закономерность и правовые основы воссоединения западноукраинских земель с Украинской ССР (у співавторстві), Львів: вид Львів ун-ту, 1979.
 4. Назустріч волі (у співавторстві). Львів: Каменяр, 1979.
 5. З історії української державності ( у співавторстві), 3,7 др.арк. Львів: Світ, 1992.
 6. Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923 рр. ) У співавторстві з О А Вівчаренком. Коломия: Вік, 1993.
 7. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр (у співавторстві) – Дрогобич, 1995.
 8. Становлення державності в Україні (1917-1922 рр.). У співавторстві з Вівчаренком О.А. та Лешкович Н.О. – Коломия: Вік, 2000.
 9. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Історія. У співавторстві. Керівник автор.колективу і відп.ред. О.Карпенко. Івано-Франківськ: Сіверія, 2001.
 10. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права. Львів: Тріада плюс”, 2004.
 11. Становлення Української державності на західноукраїнських землях напередодні і в роки Другої світової війни (1937-1949). Львів: Тріада плюс, 2006.
 12. Галицько-Волинська держава (1199-1349) У співавторстві з В.С. Кульчицьким та І.Й. Бойко. Львів: Бібльос, 2006.
 13. Утворення і діяльність Радянської Баварської Республіки. Ж-л “Проблеми правознавства”. Вип 19 -Київ, 1971.
 14. Перші Ради в Польщі (1918-1919). Ж-л “Вісник” Серія юридична – Львів, 1971. Вип 2.
 15. Samorzad na ziemiach Zachodniej Ukrainy w skladzie panstwa Polskiego (1921-1939).
 16. “Prawne problemy samorzadnosci” – Lublin, 1993.

17.Про демократичні революції в країнах Східної Європи (1989- 1991). “Вісник” Львів ун-ту Серія юридична, 1993 – Вип. 30.

 1. Західноукраїнська Народна Республіка (державний апарат і законодавство) “Право України” -Київ, 1994 – № 5-6.
 2. У вогні війни галичани будували державу. Ж-л: “Дзвін”, 1994, № 11-12.
 3. Роль М. Грушевського у створенні Конституції Української Народної Республіки 1918 р. Львів: Світ 1995. Зб. матеріалів.
 4. Конституційне законодавство Західноукраїнської Народної Республіки Науковий збірник УВУ, – Мюнхен-Львів, 1995.
 5. Конституційне законодавство ЗУНР. Довідник з історії України. – К: “Генеза”, 1995.
 6. Конституція Української Народної Республіки. Довідник з історії України. – К: “Генеза”, 1995.
 7. До питання про виникнення і діяльність Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1919), (у співавторстві з Н.О. Лешкович). “Вісник Академії правових наук України” – Харків, 1996, № 5.
 8. Законотворча діяльність ЗУНР. “Вісник” Львів ун-ту. Серія юридична , 1995 – Вип. 32.
 9. До питання про “Екстракт Малоросійських прав” 1767 р та його творця О. Безбородька  (у співавторстві). Зб. наук. статей – Івано-Франківськ, 1997 –  Вип. 1.
 10. Олександр Безбородько, як теоретик і практик українського права і політики (у співавторстві з Н.О. Лешкович). “Вісник” Львів ун-ту. Серія юридична – Львів, 1996 – Вип. 33.
 11. Утворення Канадської конфедерації (у співавторстві з В.О. Качур). “Право України” – Київ, 1997, № 10.
 12. Суд і судочинство в Українській Народній ‘ Республіці (1917-1918 рр.). Зб. матеріалів. – Львів, 1997.
 13. Історія митної справи в Україні (у співавторстві з А. Мицак).

“Право України” -Київ, 1999 – № 10.

 1. “Накази” в Уложенну Комісію 1767 р – як джерело вивчення правового становища української шляхти І старшини у ХУІІІ ст. (у співавторстві з Лешкович Н.О.). Вісник Львів ун-гу Серія юридична -Львів, 1999. Вип 34.
 2. Рада Народних Комісарів Української РСР. Довідник з історії України. – Київ: Генеза, 1999.
 3. Рада Міністрів України. Довідник з Історії України – Київ: Генеза, 1999.
 4. Законотворча діяльність та державний устрій Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1919рр.). Ж-л “Галичина” Прикарпат. ун-т ім. В Стефаника, 200 1 № 5-6.
 5. Калинович В. Юридична енциклопедія – Київ, 2001.
 6. Корона Польського Королівства. Юридична енциклопедія – Київ, 2001.
 7. Коронація. Юридична енциклопедія – Київ, 2001.
 8. Коронна земля. Юридична енциклопедія – Київ, 2001.
 9. Коронна метрика. Юридична енциклопедія – Київ 2001.
 10. Коронне право. Юридична енциклопедія – Київ, 2001.
 11. Коронний суд. Юридична енциклопедія – Київ. 2001.
 12. Коронний трибунал. Юридична енциклопедія – Київ, 2001.
 13. Виникнення, законотворча діяльність та державний устрій Західноукраїнської Народної Республіки (191 8- 191 9). Зб. “Польща-Русь-У краї на – одинадцять століть сусідства” -Любін-Львів, 2002.
 14. 3 історії Львівського університету і юридичного факультету. Міжнародний студентський науково-юридичний альманах – Львів, 2002 – Вип. 1.
 15. Пани-рада. Юридична енциклопедія – Київ, 2002 , т.4.
 16. Паризька Мирна Конференція. Юридична енциклопедія – Київ, 2002, т.4.
 17. Патриціат. Юридична енциклопедія – Київ, 2002, т.4.
 18. Патриції. Юридична енциклопедія – Київ, 2002, т.4.
 19. Петраковські статути. Юридична енциклопедія – Київ, 2002, т.4.
 20. Польська правда. Юридична енциклопедія – Київ, 2002, т.4.
 21. Польське королівство. Юридична енциклопедія – Київ, 2002.
 22. Українська Центральна Рада: воєнна політика та військове будівництво (1917-1918 рр.). “Вісник” Львів.ун-ту. Серія юрид. – Львів, 2002. – Вип. 37.
 23. The Appearance State System and Law-making Activities of the West Ukrainian People’as Republic (1918-1919). Ж-л “Review of Comparative Law”. – Catholic University of Lublin, Poland, 2003. Volumе 8.
 24. Нантський едикт 1598 р. – перша спроба правового захисту релігійної свободи у Франції (у співавторстві з Л. Првосудько). “Вісник” ЛНУ. Серія юрид. – Вип. 38, 2003.
 25. Державний устрій та законотворча діяльність Західно-Української Народної Республіки”.

Ж-л “Життя і право”. – Львівський правничий часопис., № 2. – 2004.

56.Сеймикові суди. Юридична енциклопедія. Т. 5. – Київ: “Українська енциклопедія”, 2003.

 1. Сюзеренітет. Юридична енциклопедія. Т. 5. – Київ: “Українська енциклопедія”, 2003.
 2. Утворення Верховного суду США та становлення його компетенції. “Вісник” Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 39. – Львів, 2004.
 3. Magna Charta Libertatum (1215 р.): історія пошуків свободи. (У співавторстві з Л. Правосудько). “Вісник” ЛНУ. Серія юридична. – Вип. 41. – Львів, 2005.
 4. До питання про розробку , прийняття та суть першої Конституції Польщі від 3 травня 1791 р. “Вісник” Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 42. – Львів, 2006.
 5. До питання про суспільний та державний устрій Османської імперії. ( у співавт. з К.В. Марисюком ). “Вісник” Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 42. – Львів, 2006.
 6. До питання про становлення української державності на Закарпатті (1938-1393 рр.). “Вісник” Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 43. – Львів, 2006.
 7. Перша чинна Конституція світу – історія прийняття ( до 220-річчя Конституції США ) ( у співав.з О.М.Ригіною). «Право України». №8, 2007 р.
 8. Пшемислав Домбковський – видатний історик права (до 130-річчя від дня народження ). «Вісник», серія юридична ЛНУ ім.. Ів. Франка , вип..44, 2007р.
 9. До питання про Берестейську церковну унію та її наслідки ( до 410-річчя прийняття ) – спільно з доц.. Марисюком К.Б. «Вісник», серія юридична ЛНУ ім.. Ів. Франка , вип..44, 2007р.
 10. Przemysław Dąbkowski (1877-1950). Зб. «Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej», Lublin,2008.
 11. Юліан Романчук ( до 165-х роковин від дня народження і 75 –х – з дня смерті відомого українського громадського та держ. – політ діяча ). «Вісник Львівського ун-ту», серія юридична, вип..45, 2008р.
 12. «Освальд Бальцер – видатний історик права Львівського університету

«Вісник Львівського ун-ту», серія юридична, вип..48, 2009р.

 1. «Актуальні проблеми української державності у сучасній російській історіографії». «Вісник Львівського ун-ту», серія юридична, вип..48, 2009р.
 2. «Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення ( XIV – XVIII ст.) ( у співавторстві ). «Право України», № 1 , 2010 р.
 3. «Організація та діяльність копних судів на українських землях у складі Речі Посполитої (XVII – XVIII ст.) ( у співавторстві ). «Вісник», Серія юридична, вип.50, 2010р.
 4. Konstytucja Połski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego. Wrocławsko-Lwowskie zeszyty naukowe. – Wrocław. Wyd-wo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010.
 5. Становлення та розвиток органів судочинства у галичині (Х-ХХ ст.) (у співавт. з д.ю.н. Бойком І.Й.). Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Вип. 52. – 2011.
 6. Андрій Чайковський – відомий випускник юридичного факультету Львівського університету. Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Вип. 53. – 2011.
 7. З історії прокуратури в Галичині: на шляху формування прокурорської традиції. (спільно з проф. І.Й. Бойком). Зб. Прокуратура Львівщини: історія і сучасність. – Львів, 2011.
 8. Статутна грамота Переяславським риболовам 1506 р.: історико-правовий аналіз (у співавторстві з М. Бедрієм). Науково-аналітичний журнал «Митна справа. – № 1. – 2012.
 9. Організація публічної влади в містах Італії періоду ХІV-ХV ст. (Венеція, Флоренція, Мілан) (у співавторстві з Х. Потапенко). Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Вип. 55. – 2012.
 10. Кость Левицький – видатний галицький державно-політичний та громадський діяч. Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Вип. 56. – 2012.
 11. Верв – як сільська територіальна громада у Київській Русі (ІХ-ХІІ ст.): історико-правовий аналіз (у співавторстві з М. Бедрієм). Українське право. – Число УІ-УІІ. – Київ, 2013.
 12. До питання про маловідомий проект Конституції Української Народної Республіки 1920 р. Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Вип. 57. – 2013.
 13. З історії становлення американського конституціоналізму. Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – Вип. 60. – 2014.
 14. Президентська влада в США та її роль в системі державного апарату. Зб.тез 38 наук.конф. ЛДУ, 1961.
 15. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в 1920 р. Зб.тез 39 наук.конф. ЛДУ, 1965.
 16. До питання про судоустрій Галицької СРР у 1920 р. Зб.тез 40 наук.конф. ЛДУ, 1966.
 17. Утворення Галицької Соціалістичної Радянської Республіки. Харків.наук. ювілейна кон-ція, 1966.
 18. Рецензія у співавторстві з доц. Калиновичем В.І. та Кульчицьким В.С. на посібник “Історія держави і права Української РСР”. Ж-л “Радянське право”. – Київ, 1968, №6
 19. Ценное исследование по истории государства и права Украинской ССР. Рецензія. Проблемы правоведения. – Київ, 1977. – Вып. 35.
 20. Утворення Галицької Соціалістичної Радянської Республіки в 1920 р. Тези доповідей Республ.Наук. Сесії у Львові, 1979.
 21. Рецензія (у співавторстві) “Становлення і діяльність Радянської міліції у західних областях УРСР”. “Радянське право” Київ, 1989 №10.
 22. Тези доповіді “До питання про утворення і діяльність Галицької СРР у 1920 р.” Перша Тернопільська наукова історико-краєзнавча конференція 9-11.04.1990. – Тернопіль, 1990.
 23. До питання про демократичні революції в країнах Східної Європи. Тези доповіді на Львів регіон наук-практ конференції , 1991. – Вип. 2. – Львів: ЛДУ.
 24. До питання про виникнення і діяльність Української Народної Республіки (1917-1920 рр.). Тези доповід. на Львів.регіон.наук.практ.конфер. – 1992. Вип. 3.
 25. Законотворча діяльність Західноукраїнської Народної Республіки. Тези доповіді на Міжнародній наук конференції, присвяченій 75-річчю ЗУНР -Івано-Франківськ, 1993.
 26. Роль М Грушевського у створенні конституції Української Народної Республіки 1918 р. Матеріали І-ї регіональної наукової конференції – Львів, 1995.
 27. Правоохоронні органи Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1919 рр.). Матеріали 2-ї регіональної наукової конференції – Львів, 1996.
 28. Підручник з Історії держави і права зарубіжних країн (у співавторстві з А.Кольбенком). Рецензія. “Право України” – Київ, 2000. №7.
 29. Дмитро Вітовський – видатний державний та військовий діяч ЗУНР. Матеріали IX регіональної наук –практ. конференції -Львів, 2003.
 30. ЗУНР – дипломатична діяльність (1918-1919 рр.). Матер. Х регіон.наук.-практ. кон-ції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” – Львів, 5-6 лютого 2004 р.
 31. Рецензія на підручник “Rzymskie prawo prywatne” проф. А. Дембінського, Warszawa, 2003. “Вісник” ЛНУ. Серія юрид. – Львів: ЛНУ, 2004. – Вип. 39.
 32. “Політико-правова проблема Східної Галичини на Паризькій Мирній конференції 1919 р.” Матеріали ХІ регіон. наук.-практ.конфер., м.Львів: ЛНУ. 3-4 лютого 2005 р.
 33. Державний устрій та законотворча діяльність Західно-Української Народної Республіки. Матеріали І міжнар.наук кон-ції “Революція в Україні: співзвуччя епох” – Одеса, Одеський юрид.ін-т. – 18-19 листопада 2005 р.
 34. До питання про утворення та діяльність Української Головної Визвольної Ради (1941-1950 рр.). Матеріали ХІІ регіональної наук.-практ.конференції. – Львів: ЛНУ, 9-10 лютого 2006 р.
 35. Конституція 3 травня 1791 р. Польщі – перша європейська діюча конституція (до 125- річчя прийняття ). Матеріали ХІІІ регіональної наук.-практ.конференції. – Львів: ЛНУ, 8-9 лютого 2007 р.
 36. Рецензія на книгу професора Познаньського університету ім..А. Міцкевича З. Радванського. «Альфред Оганович – батько познаньської цивілістики». Wyd-wo Poznańskie, 2006,c.3-152. “Вісник” ЛНУ. Серія юрид. – Львів: ЛНУ, 2007. – Вип. 44.
 37. «До питання про причини виникнення , суть , державний устрій Галицької Соціалістичної Радянської Республіки (1920р.)». Матеріали ХІV регіональної наук.-практ.конференції. – Львів: ЛНУ, 6 лютого 2008 р.
 38. «Видатні історики права Львівського університету (Освальд Бальцер)» Матеріали ХV регіональної наук.-практ.конференції. – Львів: ЛНУ, 4-5 лютого 2009 р.
 39. Рецензія ( у співавторстві ) «Актуальне і корисне дослідження з історії українського права». «Право України», № 1 , 2009 р.
 40. «Пам’яті визначного вченого – правознавця Вол. Сем. Кульчицького (до 90 – річчя від дня народження ) ( у співавторстві ). «Право України», № 12, 2009 р.
 41. Матеріал «До питання про особливості правового статусу Конституційного трибуналу у Польській Республіці». Матеріали ХVІ регіональної наук.-практ.конференції. – “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”, Львів , 8-9 лютого 2010 р.
 42. Матеріал « До питання про вплив Конституції гетьмана Пилипа Орлика на конституційне законодавство УНР і ЗУНР». Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції 14 травня 2010 р. Львівський держ. ун – т внутр. справ і Міжнар. – асоціація істориків права. Львів, 2010 р.
 43. Тищик Б. Кафедра історії держави, права та політико-правових учень і її завідувачі (до 230-річчя утворення і діяльності кафедри) [Електронний ресурс] / Б. Тищик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 190-209. –
 44. Тищик Б. Конституція Сполучених Штатів Америки – перша діюча конституція світу (до 230-річчя основного закону США) [Електронний ресурс] / Б. Тищик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Вип. 65. – С. 56-65. –
 45. Тищик Б. Володимир Іванович Калинович – правник, педагог, вчений, адміністратор [Електронний ресурс] / Б. Тищик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Вип. 65. – С. 156-161. –
 46. Тищик Б. Століття тому: 1918-й рік – знаменний для Європи (і України) [Електронний ресурс] / Б. Тищик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 91-102. –  
 47. Тищик Б. Проголошення та державний устрій Західноукраїнської Народної Республіки (до 100-річчя утворення та діяльності) [Електронний ресурс] / Б. Тищик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 3-13. –
 48. Тищик Б. Євген Олесницький – правник, політик, парламентарій та Галицькі соціально-політичні реалії другої половини ХІХ – початку ХХ століть [Електронний ресурс] / Б. Тищик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 68. – С. 240-263. –
 49. Тищик Б. Українські січові стрільці – зародок національних збройних сил новітнього часу (до 105-річчя утворення легіону українських січових стрільців) [Електронний ресурс] / Б. Тищик, І. Новосядло // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 51-66. – 
 50. Тищик Б. Володимир Старосольський – відомий вчений-правник, адвокат, політик [Електронний ресурс] / Б. Тищик, І. Новосядло // Історико-правовий часопис. – 2019. – № 2. – С. 29-38. – 
 51. Тищик Б. Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс] / Б. Тищик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 62. – С. 64–71. – 
 52. Тищик Б. Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині [Електронний ресурс] / Б. Тищик, М. Сирко // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 1. – С. 10-15. 

Біографія

Народився 26 вересня 1936 р. у м. Львові. У 1959 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського університету. Працював юрисконсультом університету, з грудня 1959 р. – асистент кафедри теорії та історії держави і права. В 1966 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Галицька Соціалістична Радянська Республіка 1920 року”. У 1968 р. отримав вчене звання доцента.
З 1968 по 1972 рр. був заступником декана юридичного факультету.
В 1990 р. Вченою радою університету обраний завідувачем кафедри теорії та історії держави і права. У 1991 р. за плідну наукову та учбово-методичну діяльність ВАК Міністерства вищої освіти (м. Москва) присвоєне вчене звання професора (диплом № 13/960п від 26.ХІІ.1991 р.). У вересні 2004 р. присвоєно почесне звання заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка.
Указом Президента України №549 у 2008 р. присвоєно почесне звання Заслужений юрист України. Нагороджений ювілейною університетською медаллю з нагоди 150-річчя Франкового ювілею, є членом редакційної колегії юридичного журналу “Право України”.
На запрошення Люблінського католицького університету на юридичному факультеті (Польща) на польській мові читав курс Історія держави і права України.
Під його керівництвом 18 аспірантів і здобувачів захистили кандидатські дисертації.
Автор і співавтор 13 монографій, 43 підручників та навчальних посібників, понад 150 статей, матеріалів, рецензій. Загальним числом близько 200 позицій, обсягом понад 560 др. арк.

Нагороди

Указом Президента України №549 у 2008 р. присвоєно почесне звання Заслужений юрист України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!