Шама Наталія Петрівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nataliia.shama@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право

Курси

Публікації

Шама Н.П. Способи прийняття спадщини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні / Матеріали ХХVІІІ звітної науково-практичної конференції. Ч. 1. 3–4 лютого 2022 р., Львів. 2022.

Біографія

Шама Наталія Петрівна (22.Х.1982, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Спадковий договір в цивільному праві України, 2008). Закінчила юридичний факультет Львівського університетуту (2004), аспірантуру (2007). У 2007–10 асистент, з 2010 доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського університету. Наукові інтереси: спадкове право, договірне право. Близько 30 праць, зокрема Підстави та порядок припинення шлюбу (Юридичний журнал. – 2012. – №5 ); Проблеми укладення спадкового договору за участю подружжя (Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. );  Підстави розірвання шлюбу (Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІI регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012.); Укладення спадкового договору (Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 52.);  Теорії спільного заповіту (Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4лютого 2011 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011);  Розгляд третейськими судами справ, що виникають із шлюбних договорів (Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали П’ятого львівського міжнародного форуму (Львів, 24–25 травня 2012 року) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Львів, 2012); Право на спільний заповіт ( Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХIX звітної науково-практичної (7-8 лютого 2013 року). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. ).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!