Кафедра кримінального права і кримінології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
 • Оголошення

Утворено наказом ректора Львівського державного університету імені Івана Франка № 158 від 16 лютого 1999 року внаслідок поділу кафедри кримінального права і процесу.

Викладачами кафедри забезпечується викладання наступних навчальних дисциплін: кримінальне право України, кримінологія, кримінально-виконавче право України. Також на кафедру кримінального права і кримінології покладено забезпечення спеціальних курсів на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня “спеціаліст – юрист” та “магістр права”.

Дисципліни кафедри у різні роки забезпечували провідні фахівці – криміналісти.

У ХІХ столітті на кафедрі працювали, зокрема, Ф. Гризецький, доктор права, декан юридичного факультету у 1894 – 1895 рр., провідний спеціаліст кримінально-виконавчого права, Я. Добрянський, доктор права, знаний дослідник австрійського кримінального права та інші.

У ХХ столітті викладачами кафедри з-поміж інших були: Ю. Макаревич, доктор права, професор університетів м. Кракова та м. Львова, декан юридичного факультету Львівського університету у 1909 – 1910 рр., ректор Львівського університету у 1923 – 1924 рр.

М. Паше-Озерський, доктор права, завідувач кафедри кримінального права і процесу Львівського університету у 1940 – 1941 та 1944 – 1947 рр., ректор Львівського університету у 1944 р.

В. Станік, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права і процесу у 1957 – 1962 рр.

М. Наклович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу, знаний дослідник питань кримінально-правової боротьби з розкраданнями державного та колективного майна.

З грудня 2003 р. завідувачем кафедри обрано доцента А. М. Бойка. Тепер – професор, доктор юридичних наук.

Починаючи з жовтня 2014 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено доктора юридичних наук, професора Бурдіна Володимира Миколайовича (тепер декан юридичного факультету).

Починаючи з вересня 2015 року до листопада місяця 2016 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Василаша Василя Михайловича.
З листопада 2016 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Маркіна Віктора Ігоровича. З червня 2019 р.кандидата юридичних наук,  доцента Маркіна Віктора Ігоровича обрано завідувачем кафедри.

Зараз на кафедрі займаються науковою діяльністю такі штатні фахівці:

 • Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету
 • Марін Олександр Костянтинович, кандидат юридичних наук, доцент, заступник декан
 • Панчак Оксана Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент
 • Антонюк Наталя Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент
 • Палюх Лідія Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент
 • Сенько Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент
 • Маркін Віктор Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
 • Денькович Ольга Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент
 • Шуп’яна Мар’яна Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент
 • Крикливець Дмитро Євгенович – кандидат юридичних наук, асистент
 • Гордієнко Володимир Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент
 • Гриниха Ірина Михайлівна, асистент
 • Ждиняк Наталя Петрівна, асистент
 • Боднарчук Руслан Орестович – асистент
 • Кондра Олександр Ярославович – асистент
 • Сибаль Олег Богданович –  кандидат юридичних наук, асистент
 • Леськів Соломія Романівна – кандидат юридичних наук, асистент
 • Павлишин Катерина Олександрівна – кандидат юридичних наук, асистент
 • Сень Ірина Зеновіївна – асистент

Співробітники

завідувачМАРКІН Віктор Ігоровичзавідувач
професор (сумісник)БУРДІН Володимир Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентАНТОНЮК Наталія Олегівнадоцент
доцентГОРДІЄНКО Володимир Володимировичдоцент
доцентДЕНЬКОВИЧ Ольга Іванівнадоцент
доцент (сумісник)МАРІН Олександр Костянтиновичдоцент (сумісник)
доцентПАЛЮХ Лідія Михайлівнадоцент
доцентПАНЧАК Оксана Григорівнадоцент
доцентСЕНЬКО Микола Миколайовичдоцент
доцентШУП'ЯНА Мар'яна Юріївнадоцент
асистентБОДНАРЧУК Руслан Орестовичасистент
асистентГРИНИХА Ірина Михайлівнаасистент
асистентЖДИНЯК Наталія Петрівнаасистент
асистентКОНДРА Олександр Ярославовичасистент
асистентКРИКЛИВЕЦЬ Дмитро Євгеновичасистент
асистентЛЕСЬКІВ Соломія Романівнаасистент
асистентПАВЛИШИН Катерина Олександрівнаасистент
асистентСЕНЬ Ірина Зеновіївнаасистент
асистентСИБАЛЬ Олег Богдановичасистент
старший лаборантКУЛІЙ Олена Петрівнастарший лаборант
лаборантСТЕЦИНА Зоряна Володимирівналаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Тести і питання

Плани семінарських занять

Самостійна робота

Дослідження

[collapsed-block title="Аспіранти"] Шарван Олена Олегівна - аспірант 4 року навчання ( заочна аспірантура ) тема: “Примирення винного з потерпілим у кримінальному праві України та Польщі: порівняльно-правова характеристика” науковий керівник: Бойко Андрій Михайлович - професор, доктор юридичних наук   Ільницька Світлана Василівна - аспірант 4 року навчання (заочна аспірантура) тема: “Кримінально-правова охорона конституційного ладу України” науковий керівник: Бурдін Володимир Миколайович - професор, доктор юридичних наук     Федик Наталія Зіновіївна – аспірант 2 року навчання тема: «Кримінологічне дослідження латентної корупційної злочинності». науковий керівник – Бойко Андрій Михайлович   - професор, доктор юридичних наук   Яциніна Марта-Марія Сергіївна аспірант 2 року навчання Тема: «Кримінальна відповідальність за зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за КК України ( ст.ст. 364, 364-1, 365-2)». Науковий керівник – Марін Олександр Костянтинович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Кондра Михайло Ярославович аспірант 2 року навчання Тема: «Реалізація принципу рівності у кримінальному праві України». Науковий керівник – Хилюк Світлана Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Поліщук Арсен Олегович аспірант 2 року навчання Тема: «Кримінологічна характеристика та запобігання проявам корупції у системі правосуддя». науковий керівник: Бойко Андрій Михайлович - професор, доктор юридичних наук   Гринишин Орест Анатолійовичаспірант 2 року навчання Тема: «Кримінально-правова охорона свободи договору». Науковий керівник – Антонюк Наталія Олегівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології

Яворська Христина Миронівна аспірант 2 року навчання Тема: «Телеологічне тлумачення кримінального закону». Науковий керівник – Марін Олександр Костянтинович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Піддубна Марта Володимирівна аспірант 2 року навчання Тема: «Імплементація норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України». Науковий керівник – Сенько Микола Миколайович кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Сюсюкало Зоряна Михайлівна – аспірант 1 року навчання Тема: «Заходи кримінально-правового впливу за вчинення злочинів у сфері службової діяльності за законодавством України та Республіки Польща: порівняльно-правовий аспект» Науковий керівник: Хилюк Світлана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології Сень Ірина Зеновіївна – аспірант 1 року навчання Тема: «Спеціальні норми у кримінальному праві України» Науковий керівник: Марін Олександр Костянтинович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Хмиз Мар’яна Василівна – аспірант 1 року навчання  (заочна аспірантура) тема: «Кримінальна відповідальність за вимагання неправомірної вигоди» науковий керівник: Марін Олександр Костянтинович  – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Федчишин Юрій Юрійовичаспірант 1 року навчання (денна аспірантура) тема: «Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу(ст.365 КК України)» науковий керівник: Палюх Лідія Михайлівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Кузьма Марія Василівна – аспірант 1 року навчання  (вечірня аспірантура) тема: «Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх» науковий керівник: Бурдін Володимир Миколайович  –доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права і кримінології   Поліщак Ірина Расімівнааспірант 1 року навчання (заочна аспірантура) тема: «Призначення покарання, за злочин вчинений у співучасті за кримінальним кодексом України» науковий керівник: Василаш Василь Михайлович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Ігнатова М. В. - аспірантка 1 року навчання (денна форма навчання)   тема: Кримінологічні  комплаєнс-заходи запобігання та протидії корупції в діяльності юридичних осіб науковий керівник: Денькович  Ольга Іванівна  - кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права і кримінології   Курілець П. А. - аспірант 1 року навчання (денна форма навчання) тема: Особливості наглядової пробації  щодо неповнолітніх в Україні науковий керівник: Палюх Лідія Михайлівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Лутчин В.І. - аспірант 1 року навчання (денна форма навчання ) тема: Класифікація кримінальних правопорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща: порівняльна характеристика науковий керівник: Сенько Микола Миколайович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Слотило О. Р. - аспірантка 1 року навчання (заочна форма навчання) тема: Кримінальна відповідальність за протиправне  заволодіння майном підприємства, установи, організації(ст.206-2 КК України) науковий керівник: Палюх Лідія Михайлівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Шевченко С.В. - аспірантка 1 року навчання (заочна форма навчання) тема: Принцип пропорційності у криміналізації діянь науковий керівник: Денькович  Ольга Іванівна  - кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права і кримінології   Шкодяк А.І. - аспірантка 1 року навчання (денна форма навчання) тема: Кримінальна відповідальність медичних працівників  в Україні та Федеративній Республіці Німеччина:порівняльно-правова характеристика. науковий керівник: Марін Олександр Костянтинович  – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   Шолок О.О. - аспрінантка 1 року навчання (вечірня форма навчання) тема: Використання залежності як спосіб вчинення  злочину у  кримінальному праві України науковий керівник: Маркін Віктор Ігорович  – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і кримінології   RP_Ochorona osoby_2017 NP_Ochorona osoby_2017 NP_Vlasnist_2017 RP_Vlasnist_2017 RP_Vidpovidalnist nepovnolitnich_2017 NP_Vidpovidalnist nepovnolitnich _ 2017 [/collapsed-block] [collapsed-block title="Науковий гурток"] Студентський науковий гурток із кримінального права та кримінології –колектив студентів, які є членами Студентського наукового товариства юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та зацікавлені в дослідженні актуальних проблем кримінального права та кримінології. Метою діяльності наукового гуртка із кримінального права та кримінології є виявлення та залучення найбільш здібних студентів до наукової роботи із навчальних дисциплін, які є профільними в діяльності гуртка,  та розвиток у них навичок і вмінь, необхідних у подальшій практичній діяльності. Діяльність наукового гуртка регулюється Положенням про науковий гурток, затвердженим засіданням кафедри від 31.08.2015 року (додається). Основними формами діяльності наукового гуртка є:
 • Дискусії/обговорення доповідей учасників;
 • Відвідання судових засідань;
 • Моделювання судових засідань;
 • Екскурсії в органи та установи виконання покарань;
 • Екскурсії в інші органи, дотичні до реалізації кримінальної відповідальності.
Науковий керівник гуртка – Панчак Оксана Григорівна,заступник декана юридичного факультету , кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології. Староста гуртка – Світлана Фурман, студентка  IV курсу юридичного факультету. 5vdbnfkb8wu fnqz9ykncwy vgrxpvnyio ujpadc0cqsg qr2sfggo2s4 yfiwzcet31k Основними формами діяльності наукового гуртка є:
 • Дискусії/обговорення доповідей учасників;
 • Відвідання судових засідань;
 • Моделювання судових засідань;
 • Екскурсії в органи та установи виконання покарань;
 • Екскурсії в інші органи, дотичні до реалізації кримінальної відповідальності.
План діяльності Положення про науковий гурток hh6et6cfuls [/collapsed-block]

До уваги студентів 2-го та 3-го курсів денної форми навчання

31.01.2020 | 14:24

В пн,03.02.2020 о 10.00 відбудеться перездача модуля з дисципліни
«Кримінальне право України. Особлива частина» по талону К
В пн, 03.02.2020 о 12.00 відбудеться перездача модуля з дисципліни
«Кримінальне право України. Загальна частина» по талону К
Збір біля кафедри кримінального права і кримінології

Читати »

Аспірнат кафедри кримінального права та кримінології успішно захистив дисертацію на здобуття ступення кандидата юридичних наук

26.10.2019 | 18:36

Колектив кафедри кримінального права та кримінології вітає аспіранта кафедри – Гринишина Ореста Анатолійовича та його наукового керівника – Антонюк Наталію Олегівну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Кримінально – правова охорона свободи договору” та бажає успіхів у подальшій науковій діяльності.

Читати »

Питання на модуль з курсу “Кримінальне право України. Загальна частина”

17.10.2019 | 19:37

До уваги студентів 2 – го курсу денної форми навчання
У вкладеному файлі ви може ознайомитися із переліком питань на модуль із курсу “Кримінальне право України. Загальна частина”
Кримінальне право України. Загальна частина (питання на модуль 1)

Читати »

Оголошення