Боднарчук Руслан Орестович

Наукові інтереси

кримінальна відповідальність за умисне та необережне знищення чи пошкодження майна.

Курси

Публікації

Статті:
1.Боднарчук Р. О. Знищення або пошкодження майна: історичний аспект / Р. О. Боднарчук // Форум
права. – 2010. – № 2. – С. 45-56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
2.Боднарчук Р. О. Поняття, критерії та ознаки знищення чужого майна (статті 194 та 196 КК України) / Р.
О. Боднарчук // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 53-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
3.Боднарчук Р. О. Поняття, критерії та ознаки пошкодження чужого майна (ст. ст. 194 та 196 КК України)
/ Р. О. Боднарчук // Право і суспільство. – 2011. – № 5. – С. 157-164. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_5_33.
4.Боднарчук Р. О. Досвід держав-учасниць СНД у боротьбі зі знищенням або пошкодженням майна / Р.
О. Боднарчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – С. 306-17.

Тези доповідей на конференціях:
1. Боднарчук Р. О. Кримінальна відповідальність за умисне знищення, пошкодження майна за
законодавством європейських країн / Боднарчук Р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХVІ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2020 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 110 – 112.
2. Боднарчук Р. О. Аналіз правової позиції ВСУ щодо поняття «проникнення», викладеної у постанові ВСУ 5-15КС12 від 15.11.12 / Боднарчук Р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 101 – 105.
3. Боднарчук Р. О. До питання про об’єктивну сторону умисного чи необережного знищення чи
пошкодження майна/ Боднарчук Р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 283 – 286.
4. Боднарчук Р. О. Досвід держав-учасниць СНД у боротьбі зі знищенням або пошкодженням
майна / Боднарчук Р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ звітної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 272 – 276.
5.  Боднарчук Р. О. Окремі історичні аспекти вирішення питання про кримінальну відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна / Боднарчук Р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ звітної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2010 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 301 – 304.
6. Боднарчук Р. О. Деякі питання з’ясування ознак складів злочинів, що посягають на банківську
чи комерційну таємницю (статті 231 та 232 КК України) / Боднарчук Р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІV звітної науково-практичної конференції (6 лютого 2008 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 238 – 243.
7. Боднарчук Р. О. Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК України):
характеристика об’єктивних ознак складу злочину / Боднарчук Р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІІІ звітної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2007 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 435 – 438.
8. Боднарчук Р. О. Поняття економічної злочинності у вітчизняній літературі/ Боднарчук Р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІІ звітної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 323 – 326.

Біографія

Нродився у місті Львові  02 листопада 1983 року.

21 червня 2000 року – закінчив спеціалізовану середню школу №81 м. Львова імені Петра Сагайдачного і нагороджений золотою медаллю «За особливі успіхи в навчанні».

З 1 серпня 2000 року по 30 червня 2004 року навчався на денній формі навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. По закінченні четвертого курсу отримав диплом з відзнакою за напрямом підготовки правознавство, здобувши кваліфікацію бакалавр права.

З 1 вересня 2004 року по 30 червня 2005 року навчався на денній формі навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. По закінченні отримав диплом з відзнакою за напрямом підготовки правознавство, здобувши кваліфікацію магістр права.

Перший професійний досвід отримав, працюючи юрисконсультом Закритого акціонерного товариства акціонерно-комерційного банку «Львів», з 28 липня 2005 року по 7 вересня 2005 року, як за основним місцем праці, а з 8 вересня 2005 року по жовтень 2006 року – за сумісництвом, оскільки 1 вересня 2005 року був прийнятий на роботу асистентом кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (на умовах строкового трудового договору), де працював до 18 листопада 2008 року.

З 1 листопада 2008 року по 31жовтня 2011 року навчався в денній аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка зі спеціальності 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: “Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження майна (статті 194, 196 КК України)”.

З 1 листопада 2011 року і до цього часу, за винятком двох років, працюю асистентом кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (на умовах строкового трудового договору).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!