Кульчицька Олена Іванівна

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olena.kulchytska@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці:
1. Кульчицька О.І. Зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального забезпечення. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 21. – К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 281-287.

2. Кульчицька О.І. До питання про дієздатність громадян за правом соціального забезпечення. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2003. – Випуск ХІ. – С. 167-172.

3. Кульчицька О.І. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Випуск 39. – Львів: Малий видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2004. – С. 361-366.

4. Кульчицька О.І. До питання про виникнення правоздатності громадян за правом соціального забезпечення. // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції (19-20 травня 2003 р., м. Сімферополь) / За ред. д-ра юрид. наук, проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Національний університет внутрішніх справ, 2003. – С. 219-221.

5. Кульчицька О.І. Поняття та зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального забезпечення. // Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (5-6 лютого 2004 р., м. Львів). – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – С. 337-338.

6. Правове становище соціальних страхових фондів // Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (3-4 лютого 2005 р., м. Львів). – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – С. 280-281.

Право соціального забезпечення: Навч. посіб. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2007. – 224 с. (Особистий внесок Кульчицької О.І. С. 62-72; 90-92;

Кульчицька О. І. Правові ознаки сім’ї як суб’єкта права соціального забезпечення // Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції “Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні” (8-9 лютого 2007 р., м. Львів). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І.Франка, 2007. – С. 395–396.

Кульчицька О. І. До питання підтвердження спеціального стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання» (26-27 жовтня 2007 р., м. Хмельницький). – Хмельницький, 2007. – С. 323-325.

Право соціального забезпечення України: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – вид. 3-є, змін. і доп. – К.: Істина, 2012. – 232 с. (Розділ 5, 7 – С. 61-70, 88-90).

Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За ред.. П. Д. Пилипенка (Розділ 2, 5) – К.: Істина, 2012. – 288 с. (С. 33-60, 134-161

Охорона праці в галузі юриспруденції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, О. І. Жолнович, З. Я. Козак [та ін.]; за ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2013. – 272 с. (Розділ 9 – С. 214-236)

Біографія

Народилась у 1980 р. У 2002 році закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка юридичний факультет.
Кандидатська дисертація на тему “Суб’єкти права соціального забезпечення України”.

З 2004 року працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права.
У науковій діяльності займається в основному проблемами суб’єктів права соціального забезпечення.

 

Проекти

У листопаді 2021 року проведено аналітичне дослідження щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні (Provide an analysis and mapping of the regulatory framework of Ukraine vis-à-vis the National Strategy on Barrier-Free Society), організованого Радою Європи (The Council of Europe, Department of the Еuropean social charter) на замовлення Офісу Президента України.

Експерти, які були залучені до роботи щодо формування переліку законів України, які необхідно привести у відповідність із Національною стратегією зі створення безбар’єрного простору в Україні

  1. Бук Мирослава (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
  2. Гірник-Іваночко Оксана (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
  3. Ласько Ірина (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
  4. Кульчицька Олена (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
  5. Раневич Орест (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
  6. Рим Олена (д.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»);
  7. Швець Дмитро (к.ю.н., доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень»).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!