Наконечна Анна Михайлівна

Посада: асистент кафедри теорії та філософії права, молодший науковий співробітник Лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: anna.nakonechna@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Наукові статті:

  1. Наконечна А. М. Ефективність впливу правового регулювання на задоволення людських потреб та інтересів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 10. С. 227-231.
  2. Наконечна А. М. Роль Верховного Суду в усуненні  недоліків правового регулювання, які ускладнюють ефективне задоволення  правових потреб (за матеріалами практики Великої Палати). “Moderni aspekty vedy” (Сучасні аспекти науки). Czech Republic, 2021. С. 486-503.

Тези доповідей:

  1. Наконечна А. М. Ефективність впливу правового регулювання на задоволення людських потреб та інтересів: теоретико-прикладні аспекти. Проблеми державотворення  і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХXVІІ звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 5-6 лютого 2021 р.). Львів, 2021. С. 18-22.

Біографія

НАКОНЕЧНА Анна Михайлівна (23.VIII.1989, м. Львів) – юрист., закінчила юрид. ф-т Львів. ун-ту (2014), вступила в аспірантуру юрид. ф-т Львів. ун-ту (2015). З 2015 асист. каф. теорії та історії держави і права, молодший науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. У 2021 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання як засіб задоволення людських потреб та інтересів».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!