Шпуганич Ірина Ігорівна

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: iryna.shpuhanych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Інтелектуальна власність, ІТ право, Інформаційне право, Акціонерне право, Корпоративне право

Курси

Публікації

 1. Бобик І.І. Поняття та ознаки благодійних організацій як учасників цивільних правовідносин // Удосконалення правового регулювання статусу непідприємницьких організацій в Україні: Збірник наукових праць (за результатами роботи «круглого столу»). – К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – С. 62-65
 2. Шпуганич І.І. Благодійна діяльність за законодавством України: поняття та ознаки // Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 6. – С. 74-78
 3. Шпуганич І.І. Особливості використання прибутку від здійснення господарської діяльності благодійною організацією // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: міжнародна науково – практична конференція (Харків, 1-2 квітня 2016 р.). – Х.: Східна наукова юридична організація, 2016. – С. 36-40
 4. Шпуганич І.І. Благодійна організація як юридична особа: поняття та ознаки // Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. – С. 123-128
 5. Шпуганич І.І. Правові підстави припинення благодійної організації // Молодий вчений. 2016. № 11 (38). – С. 356-360
 6. Шпуганич І.І. Припинення благодійних організацій за законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: ХХІІІ звітна науково-практична конференція (Львів, 7-8 лютого 2017 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 245-248
 7. Шпуганич І.І. Види благодійної діяльності за законодавством України // Юридичні дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 квітня 2017 р.). – К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. – С. 25-28
 8. Шпуганич І.І. Порядок створення та установчі документи благодійних організацій за законодавством України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. № 64. – С.166–174
 9. Шпуганич І.І. Публічний збір благодійних пожертв за допомогою телекомунікаційних повідомлень // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2017. – С. 278-283
 10. Шпуганич І.І. Поняття і правова природа договорів благодійної пожертви та благодійного гранту // Право та державне управління: збірник наукових праць. 2017. № 3 (28). – С. 91-97.
 11. Шпуганич І.І. Правове регулювання благодійних ендавментів в Україні // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія.: Юриспруденція. 2017. № 28. – С.100-103.
 12. Шпуганич І.І. Публічний збір благодійних пожертв за допомогою спеціальних скриньок // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: ХХІV звітна науково-практична конференція (Львів, 7-8 лютого 2018 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 221-224.
 13. Шпуганич І. І. Правові підстави припинення благодійної організації [Електронний ресурс] / І. І. Шпуганич // Молодий вчений. – 2016. – № 11. – С. 356-360. 
 14. Шпуганич І. І. Правове регулювання благодійних ендавментів в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Шпуганич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2017. – Вип. 28. – С. 100-103. 
 15. Шпуганич І. Порядок створення та установчі документи благодійних організацій за законодавством України [Електронний ресурс] / І. Шпуганич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. – Вип. 64. – С. 166-174.
 16. Yavorska, O. S., Pylypenko, P. D., Synchuk, S. M., Shpuhanych, I. I., & Samagalska, Y. Y. (2021). Legal Aspects of Dividend Payment in a Limited Liability Company. Cuestiones Políticas, 39(70), 119-138. (Web of Science) (1,2 др. арк.)
 17. Шпуганич І.І. Доступ до публічної інформації: надати не можна обмежити. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: Матеріали П’ятої міжнародної науково – практичної конференції (Львів, 28 трав. 2021 р.). Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2021. С. 196-200. (0,19 друк. арк.)
 18. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., Шпуганич І.І. Новий промисловий зразок чи скопійований інший дизайн. Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: Матеріали четвертої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 12 лист. 2020 р.). Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. С. 40-43. (0,17 друк. арк.).
 19. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю., Шпуганич І.І. Відмінності у правовому статусі члена кооперативу та асоційованого члена кооперативу. Право і суспільство. 2021. вип.5

Біографія

Народилася 20 травня 1992 року у м. Львові.

У 2009 році завершила зі золотою медаллю Львівську академічну гімназію при НУ «Львівська політехніка».

У 2014 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію «магістр права».

Тоді ж була зарахована в аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, навчання в якій завершила у 2018 році, достроково захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Благодійні організації як суб’єкти цивільного права»

З грудня 2014 року по серпень 2018 року – помічник-консультант народного депутата України.

З 01 вересня 2018 року – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!