Пасайлюк Ірина Василівна

Посада: асистент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Наукові інтереси

цивільне право, цивільний процес

Публікації

 1. Пасайлюк І. В. Змагальність сторін як основний принцип цивільного судочинства. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. №3. С. 51-57.
 2. Пасайлюк І. В. Право на судовий захист іноземців та осіб без громадянства в цивільному судочинстві України. Jurnalul Juridic National: teorie si practica. 2019. №6. С. 119-123
 3. Пасайлюк І. В. Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду як суб’єкти відповідальності в недоговірних зобов’язаннях. Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції. Львів: ЛьвДУВС, 2022. С. 52-63.
 4. Пасайлюк І. В. Провадження у справах за участю іноземних осіб. Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики: міжнародна науково-практична конференція, м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня, 2018 р. Люблін. 2018. С. 163-165.
 5. Пасайлюк І. В. Щодо визначення поняття «іноземна особа» за національним та міжнародним законодавством у цивільному процесі. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції: матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників IV-го Всеукраїнського круглого столу, м. Львів, 7 грудня, 2018 р. Львів, 2018. С. 125-128.
 6. Пасайлюк І. В. Участь представника у цивільній справі з іноземним елементом. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Львів, 14 грудня 2018 р. Львів, 2018. С. 314-318.
 7. Пасайлюк І. В. Підсудність цивільно-правового спору з іноземним елементом. Тридцять сьомі економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Львів, 28 травня, 2019 р. Львів, 2019. С. 53-58.
 8. Пасайлюк І. В. Висновок експерта як один із засобів доказування в цивільному судочинстві України. «Science countries: new concepts and modern solutions»: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, м. Штутгарт, Німеччина, 31 травня, 2019 р. Штутгарт. 2019. С. 27-32.
 9. Пасайлюк І. В. Порядок звернення суду України із судовим дорученням у цивільній справі до іноземного суду. Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу: матеріали науково-практичного семінару, м. Львів, 4 жовтня 2019 р. Львів, 2019. С. 114-117.
 10. Пасайлюк І. В. Щодо поняття права на судовий захист в цивільному судочинстві України. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Львів, 6 грудня 2019 р. Львів, 2019. С. 299-302.
 11. Пасайлюк І. В. Представництво у суді як вид правничої допомоги. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держав: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 10-11 квітня 2020 р. Одеса, 2020. С. 64-67.
 12. Пасайлюк І. В. Особливості участі іноземного адвоката як процесуального представника у цивільному судочинстві України. VI юридичні могилянські читання: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 30 квітня 2020 р. Миколаїв, 2020. С. 29-32.
 13. Пасайлюк І. В. Розмежування процесуального статусу судового експерта та експерта у галузі права у цивільному процесі України. Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару, м. Львів, 13 листопада 2020 р. Львів, 2020. С. 101-104.
 14. Пасайлюк І. В. Привід свідка як захід процесуального примусу в цивільному судочинстві України. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 11 грудня 2020 р. Львів, 2020. С. 448-452.
 15. Пасайлюк І. В. Складові частини та процесуальний порядок розгляду справи по суті. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVII звітної науково-практичної коференції, м. Львів, 5 лютого 2021 р. Львів, 2021. С. 177-179.
 16. Пасайлюк І. В. Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Актуальні проблеми приватного права в умовах євроінтеграційних процесів в Україні: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару, м. Львів, 11 листопада 2021 р. Львів, 2021. С. 108‒111.
 17. Пасайлюк І. В. Класифікація судових рішень в цивільному судочинстві України. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 10 грудня 2021 р. Львів, 2021. С. 371‒374.
 18. Пасайлюк І. В. Учасники справ позовного провадження. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVIII звітної науково-практичної коференції, м. Львів, 5 лютого 2022 р. Львів, 2022. C. 177 ‒179.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!