Мартин Володимир Михайлович

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-89

Електронна пошта: volodymyr.martyn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

комерційні позначення, результати селекційних досліджень, припинення господарських товариств, речові права, зобов’язання, договірне право.

Курси

Публікації

Основні праці:

Інтелектуальне право України / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 р. – 608 с. (автор – підрозділ 4.6. Поняття, ознаки, види інтелектуальних правовідносин, РОЗДІЛ 8. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА (підрозділ 8.1. Охорона прав на торговельну марку, підрозділ 8.2. Охорона прав на комерційне найменування), РОЗДІЛ 9. РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЯК ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАВА (підрозділ 9.1. Охорона прав на сорти рослин).

Мартин В.М. Умови надання правової охорони торговельним маркам // В.М.Мартин / Актуальні проблеми інтелектуального права: матеріали першої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 23 вересня 2016 р.). – Львів: Юрид. ф –т Львів. нац. ун –ту ім. І. Франка, 2016. – С. 91 – 97.

Мартин В.М. Захист майнових прав учасника товариства з обмеженою відповідальністю при виході та виключенні з товариства / В.М. Мартин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.201-204

Мартин В.М. Право користування чужим майном за заповідальним відказом / В.М. Мартин // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / [редкол.: В.І. Борисова (відп. ред.) та ін..]; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 464 с. – С. 198-200

Науково-практичний коментар цивільного кодексу України. – Вид. 2, змінене і доп. / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с. (у співавторстві – Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Герц А.А., Дякович М.М., Коссак В.М., Коссак С.М., Лемик Р.Я., Лепех С.М., Мартин В.М., Михайлів М.О., Ромовська З.В., Угриновська О.І., Цікало В.І., Яворська О.С., Якубівський І.Є.)

Мартин В.М. Види сервітутів за законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матріали  ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 158-162.

Мартин В.М. Юридичні види користування чужим майном // Наукові записки: Серія „право”. – Випуск 7. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2006. – С.39-42

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статтей. – . С. 100-105. 2004. Випуск ХШ. 226 с.;

Право користування чужим майном (сервітути) за новим законодавством України. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка.2003. №39. С. 305-314.

Мартин В.М. Речові права на чуже майно за новим Цивільним кодексом України.// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. Львів. 2004. С.262-265

Біографія

(09.ХІІ.1960, с. Дев’ятир Жовківського р-ну Львів. обл.)

Кандидат юридичних наук (Право користування чужим майном, 2006), доцент (2008).

Закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені І.Франка (1991), аспірантуру Львівського державного університету імені І.Франка (1995).

У 1991–2008 рр. асистент, 2008 р. – 2015 рр.  доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені І. Франка.

З 2015 р. доцент  кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.

Близько  50 праць.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!