Мочерад Анна Михайлівна

Посада: асистент кафедри теорії та філософії права

Електронна пошта: anna.mocherad@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

теорія права; техніко-технологічні особливості створення інтерпретаційних правових актів

Публікації

 1. Мочерад А.М. Ефективність інтерпретаційної діяльності: техніко – технологічні аспекти. Наукове електронне фахове видання юридичного факультету ДВНЗ Ужгородського національного університету «Порівняльно – аналітичне право». Вип.3. С. 30-33. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/523998.pdf
 2. Мочерад А.М. Аналіз наукових підходів до розуміння сутності інтерпретаційної діяльності. Науковий збірник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». 2017. Вип.2. С.13-16. http://apnl.dnu.in.ua/2_2_2017/5.pdf
 3. Мочерад А.М. Поняття та структура правоінтерпретаційної техніки. Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права «Наше право». 2018. Вип.2. С. 217-222. http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/NP-2018-2/NP-2018-2.pdf
 4. Мочерад А.М. Сутність та ознаки інтерпретаційних правових актів. Науково-практичний журнал «Jurnalul juridic national: teorie şi practică», Republica Moldova. 2019. Вип. 1(35). С.9-12. http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2019/1/part_1/2.pdf
 5. Мочерад А.М. Принципи та правила правоінтерпретаційної технології. Київський часопис права. 2022. – №3. С.24-28

http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/issue/view/7/7

 1. Мочерад А.М. Якість та ефективність інтерпретаційних актів: деякі проблемні аспекти. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XV студ. – асп. наук. конф, м.Львів, 15-16 квітня 2016 року. Львів, 2016. С. 10-13. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZBIRNYK-2016.pdf
 2. Мочерад А.М. Суб’єкти тлумачення норм права. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матеріали наук.– практ. конф. м. Запоріжжя 28-29 жовтня 2016 року. Запоріжжя,2016. С. 15-18.
 3. Мочерад А.М. Юридична герменевтика як мистецтво тлумачення норм права. Актуальні питання правової науки в сучасних умовах : матеріали ІІ наук. – практ. конф. м. Черкаси 15 листопада 2016 року. Черкаси, 2016. С. 12-15.
 4. Мочерад А.М. Об’єкти тлумачення права: теоретичний аналіз. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали доп. ХVІ міжнар. наук. – практ. конф. м. Львів 21-22 квітня 2017 року. Львів, 2017. С. 21-24. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZBIRNYK-2017.pdf
 5. Мочерад А.М. Засоби та способи техніки створення інтерпретаційних актів. Актуальні проблеми права на сучасному розвитку державності: матеріали доп. на міжнар. наук. – практ. конф. м. Люблін, Польща 20-21 жовтня 2017. Люблін, 2017. С. 46-50.
 6. Мочерад А.М. Техніко – технологічні правила формування дефініцій в інтерпретаційних актах. Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно – правових актів: матеріали доп. на ІІІ міжнар. наук – практ. конф. м. Київ 2-3 листопада 2017 року, Київ, 2017.
 7. Мочерад А.М. Логічні вимоги та правила техніки створення інтерпретаційних актів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXІV звітної наук – практ. конф. м. Львів 7–8 лютого 2018 року. Львів, 2018. Ч. 1. С. 17-20. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Final_1_2.pdf
 8. Мочерад А.М. Нормативність інтерпретаційних правових актів: деякі проблемні питання. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звітної наук – практ. конф. м.Львів 7–8 лютого 2019 року. Львів, Ч. 1. С. 15-17. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/chastyna-_1.pdf
 9. Мочерад А.М. Проблеми ресурсозабезпечення технології інтерпретаційних правових актів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звітної наук – практ. конф. м.Львів 6–7 лютого 2020 року. Львів, 2020. Ч. 1. С. 11-13. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/chast_1_final.pdf
 10. Мочерад А.М. Правоінтерпретаційна технологія. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звітної наук – практ. конф. м.Львів, 6–7 лютого 2021 року. Львів, 2021. Ч. 1. С. 16-18. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/chast_1.pdf
 11. Мочерад А.М. Основні проблеми інтерпретаційної технології та шляхи їх подолання. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVІІІ звітної наук – практ. конф. м.Львів 6–7 лютого 2022 року. Львів, 2022. Ч. 1. С. 21-23. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/chast_1.doc.pdf

Біографія

МОЧЕРАД Анна Михайлівна (28.03.1992, м. Львів) – юрист, закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2014), аспірантуру (2019). З 2017 року – асистент кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Упродовж 2019-2021 років за сумісництвом – завідувач Лабораторії практичного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!