Мочерад Анна Михайлівна

Посада: асистент кафедри теорії та філософії права

Електронна пошта: anna.mocherad@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

теорія права; техніко-технологічні особливості створення інтерпретаційних правових актів

Курси

Публікації

  1. Мочерад А.М. Ефективність інтерпретаційної діяльності: техніко – технологічні аспекти / Анна Михайлівна Мочерад// Наукове електронне фахове видання юридичного факультету ДВНЗ Ужгородського національного університету «Порівняльно – аналітичне право». – Вип. 4 – Ужгород, 2016 . – с. 30-33
  2. Мочерад А.М. Аналіз наукових підходів до розуміння сутності інтерпретаційної діяльності/ Анна Михайлівна Мочерад// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції/ науковий збірник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Випуск 2, том 2– Дніпро, 2017. – с.13-16
  3. Мочерад А.М. Якість та ефективність інтерпретаційних актів: деякі проблемні аспекти / Анна Михайлівна Мочерад// Актуальні проблеми прав людини, держави таправової системи: матер. XV студ. – асп. наук. конф, 15-16 квітня 2016р. – Львів:Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка,2016. – с. 10 – 13.
  4. Мочерад А.М. Суб’єкти тлумачення норм права/ Анна Михайлівна Мочерад//Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: матер. наук.– практ. конф. 28-29 жовтня 2016 р. – Запоріжжя, громадська організація «Істина» ,2016 – с. 15 – 18.
  5. Мочерад А.М. Юридична герменевтика як мистецтво тлумачення норм права / Анна Михайлівна Мочерад// Актуальні питання правової науки в сучасних умовах : метер.ІІ наук. – практ. конф. 15 листопада 2016 р. – Черкаси, громадська організація «Центр правової думки», 2016 – с. 12 – 15.
  6. Мочерад А.М. Об’єкти тлумачення права / Анна Михайлівна Мочерад// Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матер. доп. ХVІ міжнар. наук. – практ. конф. (м. Львів 21-22 квітня 2017 р.) : – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка , 2017. – с. 12 – 16
  7. Мочерад А.М. Засоби та способи техніки створення інтерпретаційних актів/ Анна Михайлівна Мочерад // Актуальні проблеми права на сучасному розвитку державності: матер. доп. на міжнар. наук. – практ. конф. (м. Люблін, Польща 20-21 жовтня 2017 р.) : – Люблін, 2017
  8. Мочерад А.М. Техніко – технологічні правила формування дефініцій в інтерпретаційних актах / Анна Михайлівна Мочерад // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно – правових актів: матер. доп. на ІІІ між нар. наук – практ. конф. (м. Київ ,2-3 листопада 2017р.,) Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : – Київ, 2017.

Біографія

МОЧЕРАД Анна Михайлівна (28.ІІІ.1992, м. Львів) – юрист., закінчила юрид. ф-т Львів. ун-ту (2014). З 2015 року аспірант каф. теорії та філософії права юрид. ф-ту  Львів. ун-ту. З 2017 року асистент каф. теорії та філософії права юрид. ф-ту  Львів. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!