Гунько Наталя Юріївна

Посада: асистент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: natalya.hunko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теорія та філософія права, законотворча техніка

Публікації

Наукові статті:

 1. Гунько Н. Ю. Технологія внесення змін та доповнень до законів України. Підприємництво, господарство і право. – 2019. Вип. № 9. – С. 153-159.
 2. Гунько Н. Ю. Техніка внесення змін та доповнень до законів України. Підприємництво, господарство і право. – 2019. Вип. № 8. – С. 138-143.
 3. Гунько Н. Ю. Загальнотеоретична характеристика законодавчої техніки. «Jurnalul juridic national: teorie şi practică» / Republica Moldova. – 2019. – Вип. 4 (38). – C. 5-8.
 4. Гунько Н. Ю. Коригуюча законотворча діяльність: деякі теоретичні питання. Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2019. Вип. № 3. Ужгородський національний університет. Ужгород, 2019. – С. 17-20. [Ел. ресурс]. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/3_2019/4.pdf
 5. Гунько Н. Ю. Закони: загальнотеоретична характеристика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 53. Т.1 С. 19 – 22.
 6. Гунько Н. Ю. Зміни та доповнення до законів України: деякі теоретичні питання Матеріали ХXІ Звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (12–13 лютого 2015 р.) у 2 ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 22-25.
 7. Гунько Н. Ю. Законодавчі зміни та доповнення: деякі теоретичні аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України» (25 квітня 2014 р. м. Львів, ЛьвДУВС). Матеріали наукових доповідей. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. С. 114–19.
 8. Гунько Н. Ю. Коригування законів – основа збалансованості чи підґрунтя розбалансованості законодавства. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXV звіт. наук.-практ. конференції (м. Львів, 7–8 лютого 2019 р.) : у 2 ч. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. Ч. 1. С. 5−8.
 9. Гунько Н. Ю. Сучасний стан внесення змін та доповнень до законів України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVI звітної наук.-практ. конференції (м. Львів, 6–7 лютого 2020 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 3–5.
 10. Гунько Н. Ю. Запобігання підвищеному рівню динамізму коригуючої законотворчої діяльності: зарубіжний досвід. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІ звітної наук.-практ. конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-х ч. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів. 2021. Ч. 1. C. 3–5.

Тези доповідей:

 1. Гунько Н. Ю. Зміни та доповнення до законів України: деякі теоретичні питання Матеріали ХXІ Звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (12–13 лютого 2015 р.) у 2 ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 22-25.
 2. Гунько Н. Ю. Законодавчі зміни та доповнення: деякі теоретичні аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України» (25 квітня 2014 р. м. Львів, ЛьвДУВС). Матеріали наукових доповідей. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. С. 114–19.
 3. Гунько Н. Ю. Коригування законів – основа збалансованості чи підґрунтя розбалансованості законодавства. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXV звіт. наук.-практ. конференції (м. Львів, 7–8 лютого 2019 р.) : у 2 ч. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. Ч. 1. С. 5−8.
 4. Гунько Н. Ю. Сучасний стан внесення змін та доповнень до законів України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVI звітної наук.-практ. конференції (м. Львів, 6–7 лютого 2020 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 3–5.
 5. Гунько Н. Ю. Запобігання підвищеному рівню динамізму коригуючої законотворчої діяльності: зарубіжний досвід. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXVІ звітної наук.-практ. конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-х ч. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів. 2021. Ч. 1. C. 3–5.
 6. Гунько Н. Ю. Зміни та доповнення до законів України: деякі теоретичні питання Матеріали ХXІ Звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (12–13 лютого 2015 р.) у 2 ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 22-25.
 7. Гунько Н. Ю. Законодавчі зміни та доповнення: деякі теоретичні аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України» (25 квітня 2014 р. м. Львів, ЛьвДУВС). Матеріали наукових доповідей. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. – С. 114-119.

Біографія

Народилася 10.03.1982 року у м. Одеса.

В 2004 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство».

З 2005 до 2010 року працювала юристом в телекомунікаційних компаніях (будівництво базових станцій мобільного зв’язку).

З 2012 до 2018 року працювала у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

В період з 2014 до 2019 року навчалася в аспірантурі на кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2017 року за сумісництвом, а з 2018 за основним місцем роботи працюю асистентом кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка.

В 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) на тему «Зміни та доповнення до законів України: загальнотеоретичні та техніко-технологічні питання».

Стажування:

1 – 6 вересня 2019 року приймала участь у Літній школі з європейського права – Law Faculty of the Julius-Maximilians University Würzburg (Germany) (обсягом 2 кредити ECTS).

26 листопад 2019 р. – пройшла тренінг «Інтерактивні методики викладання громадянської освіти» (обсягом 4 години).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!