Гунько Наталя Юріївна

Посада: асистент кафедри теорії та філософії права

Електронна пошта: natalya.hunko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теорія та філософія права, законотворча техніка

Публікації

Статті:

  1. Гунько Н. Ю. Технологія внесення змін та доповнень до законів України. Підприємництво, господарство і право. – 2019. Вип. № 9. – С. 153-159.
  2. Гунько Н. Ю. Техніка внесення змін та доповнень до законів України. Підприємництво, господарство і право. – 2019. Вип. № 8. – С. 138-143.
  3. Гунько Н. Ю. Загальнотеоретична характеристика законодавчої техніки. «Jurnalul juridic national: teorie şi practică» / Republica Moldova. – 2019. – Вип. 4 (38). – C. 5-8.
  4. Гунько Н. Ю. Коригуюча законотворча діяльність: деякі теоретичні питання. Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2019. Вип. № 3. Ужгородський національний університет. Ужгород, 2019. – С. 17-20. [Ел. ресурс]. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/3_2019/4.pdf
  5. Гунько Н. Ю. Закони: загальнотеоретична характеристика. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Вип. 53. Т.1 С. 19 – 22.

Тези:

  1. Гунько Н. Ю. Зміни та доповнення до законів України: деякі теоретичні питання Матеріали ХXІ Звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (12–13 лютого 2015 р.) у 2 ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 22-25.
  2. Гунько Н. Ю. Законодавчі зміни та доповнення: деякі теоретичні аспекти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України» (25 квітня 2014 р. м. Львів, ЛьвДУВС). Матеріали наукових доповідей. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. – С. 114-119.

Біографія

Гунько Наталя Юріївна 10.03.1982 р.н., в 2004 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка; 2005 – 2010 рр. – працювала юристом в телекомунікаційних компаніях (будівництво базових станцій мобільного зв’язку); 2012 – 2018 рр. – працювала у Львівському державному університеті внутрішніх справ; 2014 – 2019 рр. – аспірант кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка; з 2017 року за сумісництвом, а з 2018 за основним місцем роботи – асистент кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!