Кафедра історії держави, права та політико-правових учень

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Наша сторінка у Facebook 

Наш канал у Telegram

Про кафедру

Кафедра історії держави, права та політико-правових вчень є однією з провідних і найдавніших кафедр юридичного факультету Львівського  університету імені Івана Франка, яка спеціалізується у викладанні дисциплін та проведенні наукових досліджень у галузі історії держави і права України та зарубіжних країн, підготовці науково-педагогічних кадрів.

Її історія починається з 1784 р., коли дипломом австрійського імператора Йосифа ІІ у складі юридичного факультету відновленого Львівського університету, було створено кафедру історії права.

Упродовж 1784 – 1887 рр. мала назву «Кафедра історії німецького та австрійського права». З 1874 р. по 1887 р. кафедру очолював К. Ліске, який читав історію австрійського права. Крім нього, на кафедрі працювали Г. Рошковський, який читав філософію права і міжнародне право, Ф. Гризецький – церковне і державне право, А. Фанагор – польське приватне право, Ф. Зьродловський – римське право.

У 1887 р. спільним рішенням ректорату і Сенату Львівського університету (Вченої ради) на юридичному факультеті створено ще й кафедру історії польського права. Це була друга така кафедра на території австрійського коронного краю Галичини і Володимирії (першу створено  1877 р. у Яґеллонському університеті м. Кракова). Завідувачем цієї кафедри став професор Освальд Мар’ян Бальцер. На кафедрі історії польського права, якою він став завідувати, увів також такі предмети: історія польської державності та історія судового права. З 1894 р. проф. О. Бальцер став також читати доручений йому ректором курс історії державності Австрії. З цього предмета він підготував і видав у 1899 р. ґрунтовний підручник «Історія устрою Австрії», який є в наших бібліотеках. Його лекції і практичні заняття відвідувало багато студентів, деякі з яких згодом стали відомими вченими, започаткувавши створення наукової історико-правової школи О. Бальцера. Професор О. Бальцер став авторитетною особистістю у середовищі науковців Польщі і зарубіжжя. Його призначено членом екзаменаційної комісії для суддів Львівського судового округу, головою екзаменаційної комісії історико-правової спеціалізації на правничому факультеті. Багато років він входив до складу Сенату університету, двічі (1892–1893 рр.; 1913–1914 рр.) його обирали деканом правничого факультету, а в 1895/1896 н. р.– ректором Львівського університету. З ініціативи професора О. Бальцера у навчальну програму правників на першому курсі введено предмет «Порівняльна історія права слов’ян». Домагався він і дозволу на створення окремої аналогічної кафедри, але досягти цього не вдалося. Професор О. Бальцер виступав на багатьох наукових конференціях – у Польщі та зарубіжних – з цікавими доповідями та брав активну участь у наукових дискусіях. Його обрали почесним доктором Львівський, Вільнюський, Варшавський, Познанський, Празький університети, він стан членом Польської, Чеської, Югославської, Болгарської Академій Наук, членом багатьох наукових товариств. Його нагороджено орденом Білого Орла і золотим Хрестом Заслуги.

Після розпаду восени 1918 р. Австро-Угорської монархії кафедра історії держави і права та правничий факультет Львівського університету призупинили свою діяльність. Відновив свою діяльність Львівський університет восени 1919 р. Кафедра історії устрою і права (її далі очолював професор О. Бальцер) продовжувала існувати. Було також утворено ще кафедру історії західноєвропейського права. Її очолив професор А. Гальбан. У 1923 р. університету була передана будівля колишнього Галицького крайового сейму. Туди перебрався й правничий факультет, зайнявши праве крило будівлі. Кафедра історії держави і права розмістилася на третьому поверсі. У складі кафедри було ще троє викладачів та секретар. Згідно з розпорядженням Міністра віросповідань і освіти Польщі від 16 жовтня 1920 р., який затвердив програму навчання (тобто обов’язкові предмети) на правничому факультеті, кафедра історії держави і права забезпечувала вивчення студентами таких обов’язкових предметів: історія устрою і права Польщі; історія судового права Польщі; історія західноєвропейського права. Кафедра мала право вводити так звані необов’язкові (факультативні) дисципліни, але після затвердження Вченої ради факультету.

Одним з видатних науковців, причому європейського масштабу, у міжвоєнний період, який очолював кафедру історії устрою і польського права, був професор Пшемислав Домбковський, якого відносять до найвизначніших польських (і частково – українських) вчених-правників у галузі історії державності і права, причому не тільки в Польщі, а й за її межами, першої половини ХХ ст. Він був талановитим організатором науки, вихователем польської й української студентської молоді, видавцем наукової і навчальної літератури, автором близько 300 наукових праць, у тім числі кількох відомих монографій, підручників, деканом правничого факультету Львівського університету імені Яна Казимира та першим деканом юридичного факультету українського Львівського державного університету імені Івана Франка. Влітку 1920 р. повернувся до Львова, де очолив кафедру давнього польського приватного права. У 1926 р., після смерті проф. А. Гальбана, додатково (тимчасово) очолив ще й кафедру західноєвропейського права. У 1933 р. у зв’язку зі смертю проф. О. Бальцера  кафедру історії устрою та права польського (яку очолював О. Бальцер) та кафедру історії давнього польського приватного права об’єднано в одну – кафедру історії устрою і польського права. Її очолив проф. П. Домбковський. Крім читання лекцій, він проводив семінари, на яких заохочував студентів до творчого мислення, висловлювання власних думок, поглибленої наукової праці. На ці семінари постійно записувалося від 30 до 90 студентів. На власні кошти купував для кафедральної бібліотеки першоджерела, наукові журнали, монографії та іншу літературу – польську і зарубіжну. Цієї літератури було на кафедрі багато – кількасот книг, у тім числі кілька унікальних першоджерел. Активною була й зовнішньо-наукова та організаційна діяльність проф. П. Домбковського. Він брав участь у з’їздах і нарадах польських і закордонних вчених, виступав з доповідями на засіданнях наукових історичних і правничих товариств, добивався утворення кафедри історії державності і права слов’янських країн, багато публікувався. У 1927 р. його численні учні організували святкування 30-ліття наукової праці професора. З цієї нагоди видано збірник праць учнів П. Домбковського та його бібліографію праць  (налічувала 321 позицію). Найздібніших своїх студентів-випускників проф. П. Домбковський намагався залишити для викладацької і наукової праці на кафедрі і факультеті. Це були, зокрема, відомі згодом вчені К. Кораний, В. Гейнош, Я. Адамус, С. Шреньовський, Л. Паулі та ін. Професор П. Домбковський виконував у Львівському університеті низку важливих адміністративних функцій. У 1920–1921 рр. та в 1925–1926 рр. його обрано деканом правничого факультету (тоді деканів обирали на один рік), тричі виконував (на час відсутності ректора) функції в. о. ректора університету. У 1939 р. П. Домбковського Сенат університету обрав навіть ректором, але він відмовився від цієї посади. Врешті П. Домбковський опублікував багато відомих праць – монографій і підручників (разом з навчально-методичними виданнями – близько 300).

У 1938–1939 рр. на кафедрі історії загальноєвропейського права, де завідувачем був проф. П. Домбковський, працювали ще три викладачі – доц. К. Кораний і два асистенти: магістри Г. Греб і Ю. Пашковський. На кафедрі історії польського права (якою теж завідував проф. П. Домбковський) було теж троє викладачів: доктор З. Соха, доцент В. Гейнош і магістр Я. Лого-Соболевський. Кафедрою теорії права, яка існувала окремо, керував проф. К. Стефко (було ще два асистенти); кафедрою римського права – проф. В. Осуховський (два асистенти).

У роки радянсько-німецької війни Львівський університет не діяв. У серпні 1944 р. Львівський університет відновив діяльність, у тім числі – юридичний факультет. Тут, крім інших, було створено дві «історичні» кафедри – загальної історії держави і права (її очолив проф. П. Домбковський) та кафедру історії держави і права Союзу РСР (її очолив учень П. Домбковського професор К. Кораний). За роки радянської влади проф. П. Домбковський залишився завідувачем кафедри загальної історії держави і права. На кафедрі, крім того, у той час працювали доцент О. Надрага, асистенти П. Ільків і Л. Паулі. На цій кафедрі введено предмет «Римське право» (його читали доцент О. Надрага й асистент П. Ільків). Лаборантом і секретарем кафедри була С. Кармеліта. Предмет загальної історії держави (читали на першому курсі) охоплював 86 год. лекційних і 40 год. семінарських. Римське право (другий курс) – 80 год. лекційних і 40 год. практичних занять. Кафедра історії держави і права Союзу РСР (завідувач проф. К. Кораний), по суті, спочатку (рік-півтора) не працювала – не було відповідної літератури та лектора). Формально в 1944 р. на юридичному факультеті налічували 11 кафедр (формально, оскільки три кафедри – теорії держави і права, державного права та земельного, колгоспного і трудового права взагалі не створено – не було викладачів). Невдовзі з приводу звільнення з роботи (виїзд до Польщі або інші причини) кількох викладачів-поляків та об’єднання кафедр у грудні 1944 р. на юридичному факультеті було всього три кафедри: кафедра теорії та історії держави і права (предмети: загальна історія держави і права; історія держави і права народів СРСР; римське право (у складі п’яти викладачів – проф. П. Домбковського, проф. К. Корания та доц. О. Надраги, двох асистентів); кафедра цивільного права (завідувач – проф. К. Пшибиловський та ще п’ять викладачів, 11 предметів; кафедра кримінального права (завідувач – проф. М. Паше-Озерський, ще чотири викладачі, чотири предмети).

У 1944 р. на юридичному факультеті було створено кафедру теорії та історії держави і права. На кафедрі теорії та історії держави і права Львівського університету тоді працювали, окрім доц. П. Недбайла, В. Калинович (з 1945 р.), В. Кульчицький (з 1951 р.), В. Сокуренко (з 1953 р.), лаборантом-секретарем – М. Завістовська. Навчальними дисциплінами, які забезпечувала кафедра, були: теорія держави і права (лектор доцент П. Недбайло, семінарські заняття – к. ю. н. В. Г. Сокуренко);  історія держави і права загальна (лектор і семінарські заняття – ст. викладач В. І. Калинович);  історія держави і права народів СРСР (лектор і семінарські заняття – к. ю. н. В. С. Кульчицький);  римське право (лектор – ст. викладач В. І. Калинович). Таку незначну кількість викладачів на кафедрі пояснюють обмеженим штатним розписом, а також невеликими наборами студентів на стаціонарне відділення – по 50 осіб на кожному курсі. Згодом, коли на факультеті з’явилося заочне відділення, а далі – вечірнє, кількість викладачів кафедри (і факультету) почала збільшуватися. Деканом факультету у ті роки був доцент П. П. Михайленко. Через від’їзд доцента П. О. Недбайла (з 1955 р. професор) у 1954 р. до Києва кафедру історії і теорії держави і права очолив кандидат юридичних наук В. І. Калинович. На час наукового відрядження до Москви (для завершення написання докторської дисертації) доц. П. Недбайла, В. Калинович вісім місяців виконував обов’язки декана факультету. На кафедрі тоді працювали такі викладачі: 1) кандидат юридичних наук, доцент В. І. Калинович (загальна історія держави і права, римське цивільне право); 2) кандидат юридичних наук В. С. Кульчицький (історія держави і права народів СРСР); 3) кандидат юридичних наук, доцент В. Г. Сокуренко (теорія держави і права, історія політичних вчень). Старшим лаборантом була секретар М. Т. Завістовська. Набір студентів на перший курс і далі був невеликим – по 50 осіб (дві академічні групи). Підручники, навчальні посібники, навчально-методичну літературу отримував факультет з Москви, з МДУ імені М. Ломоносова. В останні роки перебування доц. В. Калиновича на посаді завідувача кафедри прийнято першого (і тоді – єдиного) асистента (1959) – Б. Й. Тищика. Він вів семінарські заняття з загальної історії держави і права, історії держави і права народів СРСР та римського цивільного права. Коли завідувачем став доцент В. Г. Сокуренко (1960), невдовзі (1961) прийнято ще одного асистента – П. Сергійка (теорія держави і права та історія політичних вчень). На посаді декана доц. В. Г. Сокуренко перебував до кінця 1967 р.  У квітні 1965 р. його повторно обрано (Вченою радою університету) на посаду завідувача кафедри (каденція завідувача тоді становила п’ять років). У період перебування  доц. В. Г. Сокуренка на посаді завідувача за 1964–1965 н. р. працювало 7 викладачів: 3 доценти, кандидати наук (В. Г. Сокуренко, В. І. Калинович, В. С. Кульчицький); 1 старший викладач (Г. Х. Рябошапко); 3 асистенти (П. Н. Сергійко, Є. М. Орач, Б. Й. Тищик); 2 старші лаборанти (Н. О. Бочкарьова і М. Т. Завістовська). Кафедра забезпечувала викладання таких предметів: 1) історія політичних вчень – доц. В. Г. Сокуренко; 2) історія держави і права народів СРСР – доц. В. С. Кульчицький; 3) історія держави і права Української РСР – доц. В. С. Кульчицький; 4) історія держави і права зарубіжних країн – доц. В. І. Калинович; 5) теорія держави і права – ст. викладач Г. Х. Рябошапко; 6) спецкурс з теорії держави і права (5 курс) – ст. викладач Г. Х. Рябошапко; 7) основи римського цивільного права – доц. В. І. Калинович. Асистенти вели: П. Н. Сергійко – курс теорії держави і права на вечірньому відділенні, семінари з цього самого предмета на стаціонарі і заочному відділеннях; Є. М. Орач – окремі лекції з історії політичних вчень, семінари з цього самого предмета, а також з теорії держави і права; Б. Й. Тищик – окремі лекції з історії держави і права зарубіжних країн та СРСР, семінари з цих предметів та УРСР. На факультеті (і отже, кафедрі) існували три форми навчання – денна, вечірня і заочна. Прийом студентів на навчання без відриву від виробництва (заочне) розпочався у кінці 50-х років, на вечірню форму – у 1960 р. Кафедра мала тоді свій читальний зал для студентів (аудиторію) і велику бібліотеку, яка налічувала 3648 одиниць. Для студентів-заочників кожного семестру проводили виїзні консультації у консультаційних пунктах по обласних центрах. Консультаційні групи викладачів виїздили в Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Рівне, Луцьк, Хмельницький, Чернівці. У вищезазначеному звіті доц. В. Г. Сокуренка наводяться цікаві дані про діяльність кафедри теорії та історії держави і права за п’ятирічку й останній 1964–1965 н. р. Отож, за останні п’ять років на кафедрі було: підготовлено і захищено 72 дипломні роботи (у звітному році – 23); проведено 64 виїзні консультації. За п’ять років викладачі кафедри прочитали студентам усіх форм навчання:  лекцій – 3727 год.;  семінарських занять – 2740 год.;  провели консультацій – 1008 год.; прийнято екзаменів – 9638 год.; заліків – 1987 год.;  державних екзаменів – 594 год.;  захист курсових робіт – 2138 год. У 1964–1965 н.р. кафедра виконала 6956 год. педагогічне навантаження (це, до речі, виносить у середньому річного навантаження на одного викладача – по 994 год.). З них 1692 год – стаціонар, 4654 год. – заочне відділення і 610 год. – вечірнє. Ще до цього належало додати 700 год. за ДЕКи. Стосовно наукової роботи, то у звіті було зазначено, що за останні п’ять років загалом на кафедрі опубліковано 45 наукових праць (статей і матеріалів конференцій) (це без врахування статей в УРЕ), обсягом 30 друк. оц.. Студенти підготували і прочитали 56 доповідей на наукових конференціях і гуртках, яких на кафедрі працювало три. Зазначимо що  оц.. В. Г. Сокуренко весною 1968 р. в завершив працю над докторською дисертацією і готувався до її захисту.

Збільшення кількості набору студентів на денне і заочне відділення юридичного факультету зумовило, збільшення кількості викладачів на кафедрі. До  викладачів додались: кандидат юридичних наук М. І. Настюк, асистент Г. Г. Шмельова (захистила кандидатську дисертацію у 1982 р.). Кандидат юридичних наук, згодом доцент М. І. Настюк долучився до викладання історії держави і права народів СРСР та УРСР, асистент Г. Г. Шмельова – теорії держави і права. Професор В. Г. Сокуренко завідував кафедрою до травня 1990 р., коли закінчився черговий термін його перебування на цій посаді. Надалі такого бажання він не виявив, залишившись працювати на кафедрі викладачем- професором до кінця життя .

У червні 1990 р.  на посаду завідувача кафедри теорії та історії держави і права Вчена рада обрала доц. Тищика Б.Й. У наступні роки кафедра продовжувала, як і за проф. В. Г. Сокуренка, якісно і кількісно зростати. У грудні 1991 р. рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти за плідну навчально-методичну та наукову роботу без захисту докторської дисертації доц. Б. Й. Тищику було присвоєно вчене звання професора, згодом (2004) Вчена рада Львівського університету надала йому почесне звання «Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка», а в червні 2007 р. він отримав від Президента України почесне звання «Заслуженого юриста України». У 1990–1991 рр. на кафедрі працювало 10 викладачів: 1) Тищик Б. Й. – кандидат юридичних наук, професор; 2) Сокуренко В. Г. – доктор юридичних наук, професор; 3) Кульчицький В. С. – доктор юридичних наук, професор; 4) Рабінович П. М. – доктор юридичних наук, професор; 5) Орач Є. М. – кандидат юридичних наук, доцент; 6) Настюк М. І. – кандидат юридичних наук, доцент; 7) Рябошапко Г. Х. – кандидат юридичних наук, доцент; 8) Шмельова Г. Г. – кандидат юридичних наук, доцент; 9) Луць Л. А. – кандидат юридичних наук, асистент; 10) Кольбенко А. В. – асистент. Секретарями-лаборантами кафедри були: Г. Б. Яновицька та Т. В. Галкіна (Яновицька Галина Богданівна нині є кандидатом юридичних наук, доцентом, завідувачем кафедри у Львівському університеті внутрішніх справ; Галкіна (Курило) Тетяна В’ячеславівна – кандидат юридичних наук, професор, полковник міліції того ж університету).

З проголошення державної незалежності України почався активний розвиток об’єктивних наукових досліджень та навчально-видавнича діяльність кафедри теорії та історії держави і права. Усі викладачі кафедри почали значно ефективніше і плідно працювати над підготовкою підручників і навчальних посібників, текстів лекцій, переробленням і виданням нових навчальних базових і робочих програм, різної навчально-допоміжної методичної літератури (методичних вказівок з вивчення навчальних дисциплін, планів семінарських і практичних занять, рекомендованої літератури), тематики дипломних, курсових і контрольних робіт тощо.

На початку 90-років ХХ ст. прийоми студентів на денне і заочне відділення юридичного факультету Львівського університету почали зростати (відповідно, до 400–450 осіб на денне і 300 – на заочне), а отже збільшувалася кількість викладачів на кафедрі та їхній науковий потенціал. У 1993 р. асистентом кафедри став Андрусяк Тарас Григорович ( 1994 р. він захистив кандидатську дисертацію, згодом став доцентом, директором правничого коледжу ЛНУ імені Івана Франка). У 1995 р. – Косович Віталій Мирославович (захистив кандидатську дисертацію в 1996 р., у 2015 р. – докторську дисертацію. Нині професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка). З 1995 р. асистентом кафедри стала Ясінська (Шевчук) Ліліана Едуардівна (захистила у 2005 р. кандидатську дисертацію, нині – доцент кафедри). У 1996 р. – Федущак-Паславська Ганна Михайлівна (захистила кандидатську дисертацію у 2000 р., з 2002 р. – доцент кафедри). З 1999 р. асистентом кафедри є  Бойко Ігор Йосипович (захистив у 1999 р. кандидатську дисертацію, з 2005 р. – доцент; у 2011 р. – захистив докторську дисертацію, у 2013 р. – Вченою радою університету йому присвоєно звання професора). У 2001 р. асистентом кафедри стала Раданович Наталія Миколаївна (кандидатську дисертацію захистила у 2000 р., нині доцент кафедри теорії та філософії права, заступник декана з навчально- виховної роботи). З 2002 р. асистентом кафедри працює Добрянський Святослав Павлович (захистив кандидатську дисертацію у 2003 р., нині доцент кафедри теорії та філософії права). У 2002 р. асистентом кафедри стала Грищук Оксана Вікторівна (захистила у 2002 р. кандидатську дисертацію, у 2008 р. – докторську дисертацію. Нині професор кафедри теорії та філософії права). З 2003 р.  доцентом  кафедри працює кандидат юридичних наук Кобилецький Микола Мар’янович (захистив кандидатську дисертацію у 1999 р., у 2010 р. захистив докторську дисертацію. Нині завідувач кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка та водночас викладач кафедри історії держави, права та політико-правових учень.

При кафедрі постійно діяла  аспірантура (денна і заочна форма підготовки), систематично проводили наукові тематичні конференції,  працюють за основними предметами кафедри наукові студентські гуртки, проводять конкурси студентських наукових робіт, студентські олімпіади. Кафедра налагодила науково-педагогічну співпрацю з аналогічними кафедрами юридичних факультетів Києва, Харкова, Івано-Франківська, а також сусідньої Польщі – Вроцлава, Любліна, Жешува. Спільно проводять наукові викладацькі і студентські наукові конференції, публікують статті у наукових журналах, викладачі кафедри проводили заняття (читали лекції і вели семінари) зі студентами Любліна, Варшави, Жешува.

У березні 2008 р. згідно з рішенням Вченої ради Львівського університету і наказом ректора (№ 1425 від 10.04.2008 р.) кафедру теорії та історії держави і права поділено на дві – кафедру історії держави, права та політико-правових учень (її очолив проф. Б. Й. Тищик) та кафедру теорії та філософії права (її очолила доктор юридичних наук, проф. Л. А. Луць). За кафедрою історії держави, права та політико-правових учень було закріплено викладання таких предметів:  історія держави і права зарубіжних країн;  історія держави і права України;  основи римського приватного права; історія політичних і правових учень. Спецкурси:  актуальні проблеми історії держави і права;  розвиток української правової думки;  наступність в історії українського права;  правові конструкції римського права у сучасному європейському праві;  історія міського права в Україні;  становлення і розвиток митних органів України;  правові вчення ХХ ст.;  теорія суверенітету державної влади (становлення, реалізація та перспективи). За цим наказом ректора затверджено підготовку на кафедрі студентів за освітньо-кваліфікаційною програмою «магістр» зі спеціалізації «Історико-правова», а також проведення наукових досліджень та підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.01. Іншим наказом ректора (№ 1846 від 19.05.2008 р.) затверджено штатний склад науково- педагогічних працівників кафедри. Це: 1) Тищик Борис Йосипович – завідувач кафедри, професор; 2) Андрусяк Тарас Григорович – кандидат юридичних наук, доцент; 3) Бойко Ігор Йосипович – кандидат юридичних наук, доцент; 4) Коваль Андрій Федорович – кандидат юридичних наук, асистент; 5) Кольбенко Андрій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент; 6) Кульчицький Володимир Семенович – доктор юридичних наук, професор; 7) Липитчук Ольга Василівна – кандидат юридичних наук, доцент; 8) Моряк-Протопопова Христина Миколаївна – асистент; 9) Федущак-Паславська Ганна Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент; 10) Ясінська Ліліана Едуардівна – кандидат юридичних наук, доцент. Лаборантами кафедри призначено Дячишин Наталію Дмитрівну та Михайлишин Ірину Василівну. У науковому плані у 2008–2011 рр. кафедра опрацьовувала тему «Актуальні проблеми історії держави і права та політико-правових учень». У межах тільки цієї теми викладачі кафедри підготували й опублікували три монографії (Кобилецький М. М. Магдебурзьке право в Україні (ХІV – перша половина ХІХ ст.). – Львів : ПАІС, 2008; Бойко І. Й. Органи влади і управління в Галичині у складі Польського Королівства (1349– 1569 рр.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009; Бойко І. Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського Королівства (1387–1569 рр.). – Львів : ЛНУ, 2010); один підручник (Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України. Академічний курс. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2008); два навчальні посібники (Тищик Б. Й. Німеччина: історія державності і права (ІХ ст. – початок ХХІ ст.). – Львів : Тріада плюс, 2011; Ригіна О. М. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки. Новітній час. 1914–2008. – Дрогобич : Коло, 2011. У цей самий період відбулися зміни у викладацькому складі кафедри. У липні 2009 р. помер видатний історик права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, заслужений професор університету В. С. Кульчицький, що стало великою втратою для кафедри. На викладацьку роботу прийнято (2009) асистента О. М. Ригіну. Вона у жовтні 2009 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2010 р. захистив докторську дисертацію викладач кафедри доц. М. М. Кобилецький. За період 2008–2011 рр. захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри: Г. В. Довгань, Н. Ю. Панич, І. В. Ковальчук, В. О. Святоцька, О. С. Попович, Р. С. Шандра. У березні 2011 р. захистив докторську дисертацію доцент кафедри І. Й. Бойко, а також кандидатську дисертацію – аспірантка кафедри Г. П. Гуменюк. Силами кафедри було проведено міжнародну конференцію, присвячену 150-річчю професора О. Бальцера (колишнього завідувача кафедри) (квітень 2009 р.); аспірантсько-студентську конференцію, присвячену пам’яті проф. В. С. Кульчицького (грудень 2010 р.); аспірантсько-студентську конференцію, присвячену 300-річчю прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика (квітень 2010 р.); Міжнародну історико-правову конференцію, присвячену пам’яті професора В. С. Кульчицького «Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького (1919–2009) і сучасність» (квітень 2011 р.) (спільно з Міжнародною асоціацією істориків права, Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Комісією історії українського права при Президії НАН України). З 2012 р. на кафедрі почалося опрацювання нової науково-дослідної теми «Характерні риси розвитку державності та політико-правової думки в Україні та зарубіжних країнах» (2012–2014 рр., науковий керівник – проф. Б. Й. Тищик). Продовжувала й продовжує існувати і розвиватись зазначена історико-правова школа, у межах якої працюють усі вісім викладачів кафедри: два професори, шість доцентів, один асистент (кандидат юридичних наук). Начально-методичну роботу кафедри у той час забезпечували лаборанти – І.В. Михайлишин, І. Ю. Новосядло (0,5 ст.) та Ю. В. Бринецька (0,5 ст.). У сфері наукових досліджень аналізуються проблеми зародження і подальшої еволюції українських державно-правових інститутів, вивчаються національні державно-правові традиції, основні причини і наслідки виникнення, розвитку і ліквідації окремих державно-політичних і правових інститутів, аналізують їхні взаємозв’язки.

Станом на 2017 р. кафедра забезпечує  викладання предметів: історія держави і права зарубіжних країн; історія держави і права України; римське приватне право; історія політичних і правових учень; історія української політико-правової думки; низку спецкурсів. Кафедра продовжує готувати фахівців-правників (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за спеціальністю «право» на денній і заочній формах навчання. З предметів кафедри пишуть письмові роботи – контрольні, курсові, дипломні і магістерські, проводять практичні і семінарські заняття, приймають заліки й іспити, проводять модулі. При кафедрі працюють два студентські наукові гуртки – з історії держави і права України та історії держави та права зарубіжних країн. У них приймають участь студенти першого (переважно) та старших курсів. Студенти-гуртківці беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях; мають відзнаки – дипломи, грамоти, премії. На кафедрі й далі діє аспірантура і докторантура за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень з денною та заочною формами підготовки.

Кафедра співпрацює з аналогічними кафедрами інших вищих юридичних закладів і факультетів України, зокрема, з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого (зав. кафедри, проф. Гончаренко В. Д.), Одеською національною юридичною академією (зав. кафедри проф. Аракелян М. Р.), Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника (зав. кафедри доц. Присташ Л. Т.) та ін. Співпраця з ними полягає у взаємній участі в наукових конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наукових праць, статей, опонуванні дисертацій та ін.

Кафедра тісно співпрацює з кафедрою римського приватного права Люблінського католицького університету імені Папи Римського Івана-Павла ІІ (Польща) (зав. кафедрою проф. Дембінський А.): проводять спільні наукові конференції викладачів і студентів, відбувається публікація наукових статей, рецензування наукових праць).

Упродовж 1944–2017 рр. викладачі кафедри опублікували понад 50 монографій, 1000 статей і матеріалів конференцій, понад 120 підручників та навчальних посібників. На кафедрі підготовлено понад 60 кандидатських дисертацій та 7 докторських дисертацій. Станом на 2017 р. на кафедрі ведеться підготовка 11 аспірантів.

У різні роки кафедру історії держави і права очолювали: професор К. Ліске (1784 – 1887), професор О. Бальцер (1887 – 1933), П. Домбковський (1933-1941, 1944 – 1946), професор П. Недбайло (1946 – 1954), доцент  В. Калинович (1954 – 1960), професор В. Сокуренко (1960 – 1990), професор Б. Тищик (1990 – 2017) –   заслужений професор Львівського національного університету, заслужений юрист України, який  на сьогодні є одним з провідних вчених в галузі історії держави і права, свого роду «патріархом» цієї науки, його ім’я як авторитетного науковця і досвідченого педагога широко відоме в Україні і за її межами.         Професор Тищик Б.Й. здійснив значний внесок у розвиток української юридичної науки і освіти, а сьогодні продовжує активно досліджувати актуальні проблеми   в галузі історії держави і права.

З липня 2017 р.  кафедру історії держави, права та політико-правових учень очолює доктор юридичних наук, професор Бойко І.Й., який продовжує утверджувати і розвивати академічні традиції Львівської історико-правової школи.  Сьогодні на кафедрі Історію держави і права України читають проф. І.Й. Бойко, проф. М.М. Кобилецький, доц. Шевчук Л.Е, доц. Х.М. Моряк-Протопопова; Історію держави і права зарубіжних країн читають проф. Б.Й. Тищик, доц. А.В. Кольбенко, доц. О.В. Липитчук, доц. Г. М. Федущак-Паславська; Історію політичних і правових вчень доц. Т.Г. Андрусяк, доц. А.Ф. Коваль, доц. Г.М. Федущак-Паславська; римське приватне право доц. Г.М. Федущак-Пасласвька, доц. Л.Е. Шевчук, доц. Х.М. Моряк-Протопопова.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є актуальні проблеми історії держави і права, історії політичних і правових учень.

Професор Тищик Б.Й.

Професор Бойко І.Й.

Детальніше:

проф. І.Й. Бойко, доц. В.С.Кахнич “Становлення та розвиток історико-правової науки і школи на юридичному факультеті Львівського університету.”

Співробітники

завідувачБОЙКО Ігор Йосиповичзавідувач
професорТИЩИК Борис Йосиповичпрофесор
доцентБЕДРІЙ Мар’ян Мироновичдоцент
доцентГУТІВ Богдан Ігоровичдоцент
доцентКОВАЛЬ Андрій Федоровичдоцент
доцентКОЛЬБЕНКО Андрій Володимировичдоцент
доцентЛИПИТЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМОРЯК-ПРОТОПОПОВА Христина Миколаївнадоцент
доцентРИГІНА Олена Михайлівнадоцент
доцентФЕДУЩАК-ПАСЛАВСЬКА Ганна Михайлівнадоцент
доцентШЕВЧУК Ліліана Едуардівнадоцент
асистентЗАЯЦЬ Оксана Володимирівнаасистент
асистентОЛІЙНИК Юрій Вадимовичасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчальні матеріали на 2023/2024 навчальний рік:

 

 

Дослідження

Методологічні семінари кафедри історії держави, права та політико-правових учень у 2022-2023 н.р.

 

1. 9 вересня 2022 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Місце і роль матеріальних артефактів у вивченні історії права» виступив доцент кафедри Бедрій М.М. Деталі за покликанням.

2. 7 жовтня 2022 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему:«Причини і наслідки Бельгійської революції 1830 р.» виступив асистент кафедри Гутів Б. І. Деталі за покликанням.

3. 4 листопада 2022 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему:«Історичний досвід державно-правового розвитку Норвегії у ХХ ст.» виступила доцентка кафедри Липитчук О. В. Деталі за покликанням.

4. 2 грудня 2022 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Аксіологічні аспекти правосвідомості українського народу в Українській козацькій державі» виступила доцентка кафедри Шевчук Л. Е. Деталі за покликанням.

5. 23 січня 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Місце і роль Української держави «Гетьманат» в історії національного державотворення» виступив професор кафедри Бойко І. Й. Деталі за покликанням.

6. 17 лютого 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «П’ята поправка до Конституції США – як одна з основоположних норм захисту прав людини і громадянина» виступив доцент кафедри Гутів Б. І. Деталі за покликанням.

7. 7 березня 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Концепція моделі системи стримувань і противаг у політико-правових вченнях Джона Локка» виступив доктор філософії в галузі права Олійник Ю. В. Деталі за покликанням.

8. 3 квітня 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Справедливість і гуманізм як ціннісні орієнтири правосвідомості та правової культури Гетьманщини» виступила доцентка кафедри Шевчук Л. Е. Деталі за покликанням.

9. 15 травня 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Верховенство права — провідна ідея наукової школи історії» виступила доцентка кафедри Федущак-Паславська Г. М. Деталі за покликанням.

10. 22 травня 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Розвиток ідеї гуманізму в українському кримінальному праві» виступила доцентка кафедри Моряк-Протопопова Х. М. Деталі за покликанням.

11. 22 вересня 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Місце і роль конституційного акту 1982 року в історії Канади» виступив професор кафедри Тищик Б. Й. Деталі за покликанням.

12. 27 жовтня 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Макух Іван – видатний діяч Західно-Української Народної Республіки» виступив доцент кафедри Кольбенко А. В. Деталі за покликанням.

13. 29 листопада 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Застосування польського законодавства на території Західної України (1921-1939)» виступила докторка філософії в галузі права Заяць О. В. Деталі за покликанням.

14. 22 грудня 2023 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Адам Коцко – борець за відкриття українського університету у Львові» виступила доцентка кафедри Липитчук О. В. Деталі за покликанням.

Методологічні семінари кафедри історії держави, права та політико-правових учень у 2021-2022 н.р.

 

1. 9 вересня 2021 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Правові основи організації і діяльності крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1850–1918 рр.)» виступив аспірант кафедри Ковальчук І.В. Деталі за покликанням.

 

2. 23 вересня 2021 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: “Державно-правові реформи в Австрії у 40–90 роках  XVIII ст.” виступив аспірант кафедри Пиртко М. С. Деталі за покликанням.

 

3. 8 жовтня 2021 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Кримінальне судочинство у Галичині за австрійським кримінально-процесуальним кодексом 1873 року» виступив аспірант кафедри Галабурда Т.  І. Деталі за покликанням.

 

4. 29 жовтня 2021 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Правові основи організації і діяльності Львівського апеляційного суду (1919–1939 рр.): історико-правове дослідження» виступив аспірант кафедри Олійник Ю. В. Деталі за покликанням.

 

5. 4 листопада 2021 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Кримінально-виконавче право в працях І. О. Малиновського: історичний аспект» виступила викладач кафедри кримінально-правових дисциплін інституту права ім. І. Малиновського НУ “Острозька академія” Матвійчук М. А. Деталі за покликанням.

 

6. 26 листопада 2021 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Звичаєве право Запорізької Січі як важливого етапу української державності» виступив викладач кафедри, доцент Кольбенко А. В. Деталі за покликанням.

 

7. 3 грудня 2021 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему:«Основоположні засади та чинники формування національної правової системи Української правової системи – Гетьманщини» виступила викладачка кафедри, доцент  Шевчук Л. Е. Деталі за покликанням.

 

8. 24 грудня 2021 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Вплив магдебурзького права на розвиток місцевого самоврядування в Україні (ХІV-ХІХ ст.)» виступив завідувач кафедри адміністративного та фінансового права, професор Кобилецький М. М. Деталі за покликанням.

 

9. 27 січня 2022 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Соціологічна державно-правова концепція “суспільних зв’язків Станіслава Дністрянського» виступив доцент кафедри Коваль А. Ф. Деталі за покликанням.

 

10. 23 лютого 2022 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему:Українська Народна Республіка в період Директорії та її місце в багатовіковій історії національної державності” виступив професор кафедри Тищик Б. Й. Деталі за покликанням.

 

11. 28 квітня 2022 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему:Створення Української козацької держави у період Національно-визвольної революції 1648–1657 рр. та її органи влади виступив професор кафедри Бойко І. Й. Деталі за покликанням.

12. 26 травня 2022 р. відбувся методологічний семінар кафедри історії держави права та політико-правових учень. З доповіддю на тему: «Війна Російської Федерації проти України (2014-2022 рр.): історичні, юридичні та міжнародні аспекти» виступив доцент кафедри Кольбенко А. В. Деталі за покликанням.

 

 

Стратегія

розвитку кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2022-2027 навч. р. 

 

Вступ 

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень є однією з провідних кафедр юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Кафедра бере свій початок з 1784 р. На кафедрі функціонує наукова історико-правова школа (кер. проф. Тищик Б.Й.). Кафедра, як навчальний і науковий підрозділ університету, набула всеукраїнського і міжнародного авторитету в юридичному та освітньому середовищі. Реформування освітньої галузі, зміна тенденцій на ринку юридичних послуг, а також потреби державних органів та інших працедавців зумовлюють необхідність прийняття Стратегії розвитку кафедри, реалізація якої дозволить забезпечити підготовку конкурентоздатних правників у сучасних умовах. 

 

Місія 

Місією кафедри історії держави, права та політико-правових учень є участь у підготовці висококваліфікованих юристів для роботи в органах державної влади, місцевого самоврядування, в судах, прокуратурі, адвокатурі, інших правоохоронних органах, юридичних службах підприємствах, установах, організаціях, об’єднаннях громадян та ін. Викладачі кафедри переконані в тому, що юристи відносяться до однієї з найсвідоміших частин суспільства, яким, як правило, належить формувати основу української національної патріотичної еліти, здатної продовжувати традиції українського державотворення.  

 

Цінності 

На кафедрі історії держави, права та політико-правових учень сповідують такі цінності: професіоналізм; висока кваліфікація викладачів; відповідальність;  чесність; порядність; повага; справедливість; гуманізм; патріотизм; відкритість;  культура поведінки; передача досвіду провідними викладачами кафедри; командна робота та взаємна підтримка; креативність; індивідуальний підхід; конкурентоспроможність випускників.  

 

Бачення 

 Кафедра історії держави, права та політико-правових учень бере активну участь у підготовці юристів відповідно до вимог часу. У сучасних умовах важливим є збереження усталених багаторічних традицій кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та розуміння нових викликів. Поєднання традицій та інновацій дозволяє кафедрі як складовій факультету ефективно виконувати свої функції. Важливим завданням кафедри історії держави, права та політико-правових учень є розвиток академічних традицій та демократичних засад у формуванні відносин між викладачами і студентами, утвердження національно-культурної ідентичності, сприяння громадянській активності та відповідальності майбутніх юристів, поглиблення культури академічної доброчесності в учасників освітнього процесу.  

 

Стратегічні цілі 

До стратегічних напрямів розвитку кафедри належать: 

1.підвищення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри, зокрема сприяти професійному росту співробітників, підвищувати питому вагу докторів наук у складі кафедри (доц. Федущак-Паславська Г.М., Кольбенко А.В., доц. Шевчук Л.Е., Липитчук О.В., Коваль А.Ф. доц. Моряк-Протопопова Х.М., доц. Ригіна О.М., доц. Бедрій М.М.);  

 1. сприяти підвищенню кваліфікації викладачів кафедри (стажування) у провідних українських та закордонних вищих навчальних та наукових закладах;
 2. сприяти працевлаштуванню аспірантів, які вчасно захистили дисертації;
 3. сприяти розширенню співпраці кафедри з аналогічними кафедрами інших вищих юридичних закладів та факультетів України;
 4. сприяти використанню нових освітніх технологій та участь кафедри у міжнародних освітніх проектах; залучення кафедри до міжнародної наукової співпраці;
 5. сприяти удосконаленню та покращення матеріально-технічної бази кафедри; 
 6. організація та проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій в Україні, де кафедра виступатиме як ініціатор та організатор; 
 7. інформування про науково-педагогічну діяльність кафедри у мережі Інтернет та соціальних месенджерах (Facebook, Twitter, Telegram тощо); 
 8. відновити на кафедрі бібліотеку для студентів юридичного факультету;
 9. організація на факультеті Музею юридичного факультету;

11.підготовка матеріалів про видатних випускників юридичного факультету. 

 

Встановлення пріоритетів 

Пріоритетними завданнями кафедри історії держави, права та політико-правових учень є:  

Навчально-методична робота 

Методична робота 

1.Пріоритетним завданням для кафедри є забезпечення високого рівня читання лекційних курсів та проведення семінарських занять викладачами. 

2.Розробка та впровадження у навчальний процес  нових спецкурсів й нових курсів за вибором студентів. 

3.Удосконалення навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри (в т.ч. навчальні та робочі програм курсів, планів семінарських занять).  

4.Видання та використання у навчальному процесі практикумів для формування навиків практичного застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів. 

5.Проведення методичних семінарів, круглих столів для обговорення актуальних та дискусійних проблем історико-правової науки, що дасть змогу підвищити методичну фаховість викладачів кафедри. 

 1. Активізація роботи викладачів кафедри над колективними та індивідуальними підручниками та навчальними посібниками з метою забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими дисциплінами.
 2. Публікація наукових досліджень викладачів кафедри у журналах, що включені до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science.
 3. Організація відкритих лекцій провідних вчених-правознавців України і відомих фахівців з-за кордону  з метою передачі досвіду молодим викладачам. 
 4. Підготовка та захист науково-педагогічними працівниками кафедри дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора права.

 

Навчальна робота 

 1. Змістовно змінити викладання базових дисциплін кафедри.
 2. Методологічно змінити викладання історико-правових дисциплін:

    – зосередити основну увагу на аналізі історичних першоджерел;  

    – акцентувати увагу на з’ясуванні причинно-наслідкових зв’язків; 

    – використовувати нові підходи щодо порівняльно-правового аналізу та оцінок історико-правових явищ та процесів; 

    – використовувати нову українську та зарубіжну літературу; 

    – сприяти патріотичному вихованню студентів. 

 

Наукова робота 

1.Активізувати дослідження джерел українського права та працювати над інтеграцією наукових пошуків вчених кафедри в сферу європейських історичних правових досліджень.  

2.Організувати та провести наукові конференції із історико-правової проблематики, яка нині є актуальною і затребуваною в нашій державі, дослідження яких, у свою чергу, сприятиме наближенню України до європейського правового, соціально-політичного й культурного середовища. 

3.Активізувати публікацію наукових праць викладачів кафедри за кордоном, передусім іноземними мовами; залучати іноземних науковців як рецензентів історико-правових праць викладачів кафедри і сприяти входженню вчених кафедри до редколегій історичних правових видань інших країн; сприяти участі вчених кафедри у міжнародних проектах, що дозволить популяризувати досягнення львівської історико-правової школи. Особливу увагу зосередити на компаративістських темах, які включають український матеріал, що дозволить вписати його у європейський контекст. 

4.Актуалізувати та розширити тематику планових наукових досліджень кафедри, які виконуються у межах робочого часу. Затвердити кафедральну тему досліджень з актуальних проблем історії держави і права України та зарубіжних країн, а також кафедральну тему стосовно дослідження історії актуальних питань історії українського права та української політико-правової думки. Звернути увагу на практичне використання результатів наукових досліджень. Співпрацювати з факультетами провідних вищих навчальних закладів України. 

5.Забезпечити високий науковий рівень публікацій в періодичних виданнях. Сприяти участі співробітників і аспірантів кафедри у наукових конференціях, підтримувати їх заявки на одержання індивідуальних грантів. Сприяти написанню монографій за темами докторських дисертацій. Домагатися своєчасного захисту аспірантами і докторантами кафедри кандидатських  та докторських дисертацій. 

 

Студентська наукова робота 

 1. Інтенсифікувати роботу із ширшого залучення студентів до участі в гуртках з Історії держави і права України, Історії держави і права зарубіжних країн, Римського приватного права.
 2. Активізувати  участь студентів у наукових студентських конференціях та круглих столах, дебатах.

3.Посилити роботу студентів та їх наукових керівників  щодо публікації студентських наукових праць. 

 

Виховна робота 

Пріоритетом у виховній роботі кафедри є формування у студентів-юристів активної громадської й державної позиції та їх становлення як патріотів України. Заохочувати студентів до навчання, здобуття глибоких знань та наукової роботи, прививати їм любов до свого фаху. Регулярно заслуховувати на засіданнях кафедри звіти порадників академічних груп про виховну роботу зі студентами.  

Посилити співпрацю зі старостами академічних груп першого курсу.  Сприяти адаптації студентів першого курсу до навчального процесу на факультеті. 

Організація зустрічей із практикуючими юристами та відомими державними та політичними діячами України та зарубіжних держав. 

Підготовка правознавця з глибокими класичними знаннями в галузі юриспруденції та виховання особистості, фахівця-юриста з високими морально-етичними якостями, патріота своєї держави та професії. 

 

Господарська робота 

 1. Клопотати про виділення на кафедру нових меблів, комп’ютерів, окремої аудиторії для оформлення музею історії юридичного факультету.
 2. Клопотати про ремонт електромережі кафедри, про належне освітлення і опалення.

 

 

 

 

Доктор юридичних наук,  

професор кафедри історії держави,  

права та політико-правових учень 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка                                                                                       

Бойко І.Й. 

 

Відбулась Всеукраїнська конференція «Місце і роль видатних випускників юридичного факультету Львівського університету в національній та європейській історії»

25.04.2024 | 20:29

Сьогодні, 25 квітня 2024 р., за ініціативи юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедри історії держави, права та політико-правових учень відбулась друга наукова конференція
«МІСЦЕ І РОЛЬ ВИДАТНИХ ВИПУСКНИКІВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІСТОРІЇ».
До роботи конференції долучились академіки, професори, доктори наук та філософії і здобувачі вищої освіти зі Львова, Харкова, Кривого Рогу, Києва, Одеси, Тернополя, Вінниці та Чеських Будейовиць (Республіка Чехія).
З вітальним словом виступили декан юридичного факультету професор Володимир Бурдін та завідувач кафедри історії...

Читати »

Анонс конференції: «Місце і роль видатних випускників юридичного факультету Львівського університету в національній та європейській історії»

24.04.2024 | 12:42

Шановні колеги!
Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та 
кафедра історії держави, права та політико-правових учень
запрошує до дискусії в рамках Всеукраїнської наукової конференції:

«Місце і роль видатних випускників юридичного факультету Львівського університету в національній та європейській історії»

Конференція відбудеться 25 квітня 2024 р. на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка у Залі засідань Вченої Ради (авд. 409). Початок о 10.00.

Для учасників онлайн підключення за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE3NTViMWQtMmRiNS00MDAzLWJlYmMtZWFhY2E4ODU3Nzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%221dec5fe6-af1e-4b15-9dd8-1b252356755c%22%7d 
Ідентифікатор наради: 392 258 749 885
Код доступу: PimSX9.
З програмою конференції можна ознайомитись тут.

Збірник матеріалів конференції.

З повагою, оргкомітет.

Читати »

Всеукраїнська наукова конференція “Місце і роль видатних випускників юридичного факультету Львівського університету в національній та європейській історії” (анонс)

20.03.2024 | 21:31

Шановні колеги,
запрошуємо  Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції 
«Місце і роль видатних випускників юридичного факультету Львівського університету в національній та європейській історії», 
яка відбудеться 25 квітня 2024 р. в Залі засідань Вченої ради юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (409 ауд.), м. Львів, вул. Січових Стрільців 14, каб. 403, 79000 Україна.
Тел.: (0322) – 394-173.
Інформаційний лист конференції.
 
З глибокою повагою, оргкомітет конференції.
 

Читати »

Розподіл наукових керівників курсових робіт для студентів 1 курсу денної форми навчання

23.02.2024 | 11:55

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень пропонує здобувачам першого року навчання дізнатись наукового керівника та уточнити тему курсової роботи тут
або завантажити за посиланням:
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/02/kursovi-2023-2024.docx

Бажаємо натхнення та успіхів!

Читати »

Оголошення

 

Відбулась всеукраїнська наукова конференція на тему: «Актуальні проблеми викладання історико-правових дисциплін в системі вищої юридичної освіти України і зарубіжних країн». (м. Львів, 19 жовтня 2017 р.). З матеріалами конференції можна ознайомитись тут.

Відбулась всеукраїнська наукова конференція на тему: «Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення)» (м. Львів, 1 листопада 2018 р.). З матеріалами конференції можна ознайомитись тут.

Відбулась міжнародна історико-правова конференція на тему: «Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки». (м. Львів, 2-3 листопада 2018 р.). Спільно з Міжнародною асоціацією істориків права.

Відбулась всеукраїнська наукова конференція на тему: «Актуальні проблеми історії держави і права України та наукова спадщина професора Володимира Семеновича Кульчицького (до 100-річчя від дня народження)».  https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulasia-vseukrains-ka-naukova-konferentsiia-na-temu-aktual-ni-problemy-istorii-derzhavy-i-prava-ukrainy-ta-naukova-spadshchyna-profesora-volodymyra-semenovycha-kul-chyts-koho-prysviachena-100-richc  (Львів, 15 листопада 2019 р.). З ювілейним збірником праць на пошану професора В. С. Кульчицького можна ознайомитись тут.

Відбулась всеукраїнська наукова конференція на тему: «Наукова та громадська діяльність професора Володимира Гавриловича Сокуренка: до 100-річчя від дня народження вченого та з нагоди 360-ліття Львівського національного університету імені Івана Франка». https://law.lnu.edu.ua/news/vidbulas-vseukrains-ka-naukova-konferentsiia-naukova-ta-hromads-ka-diial-nist-profesora-volodymyra-havrylovycha-sokurenka-do-100-richchia-vid-dnia-narodzhennia-vchenoho-ta-z-nahody-360-littia-l-vivs-k (Львів, 28 січня 2021 р.).Програма конференції.

Відбувся круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми історії держави і права України та державотворча діяльність Євгена Коновальця (до 130-річчя від Дня народження)». (Львів, 21 травня 2021 р.). https://lnu.edu.ua/kruhlyy-stil-na-temu-aktualni-problemy-istorii-derzhavy-i-prava-ukrainy-ta-derzhavotvorcha-diialnist-yevhena-konovaltsia-do-130-richchia-vid-dnia-narodzhennia/

https://leopolis.news/post/42972/u-frankovomu-vyshi-provely-kruglyy-stil-do-130-richchya-z-dnya-narodjennya-evgena-konovalcya&print=true