Кафедра історії держави, права та політико-правових учень

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Стратегія
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра історії держави, права та політико-правових вчень є однією з провідних і найдавніших кафедр юридичного факультету Львівського  університету імені Івана Франка, яка спеціалізується у викладанні дисциплін та проведенні наукових досліджень у галузі історії держави і права України та зарубіжних країн, підготовці науково-педагогічних кадрів.

Її історія починається з 1784 р., коли дипломом австрійського імператора Йосифа ІІ у складі юридичного факультету відновленого Львівського університету, було створено кафедру історії права.

Упродовж 1784 – 1887 рр. мала назву «Кафедра історії німецького та австрійського права». З 1874 р. по 1887 р. кафедру очолював К. Ліске, який читав історію австрійського права. Крім нього, на кафедрі працювали Г. Рошковський, який читав філософію права і міжнародне право, Ф. Гризецький – церковне і державне право, А. Фанагор – польське приватне право, Ф. Зьродловський – римське право.

У 1887 р. спільним рішенням ректорату і Сенату Львівського університету (Вченої ради) на юридичному факультеті створено ще й кафедру історії польського права. Це була друга така кафедра на території австрійського коронного краю Галичини і Володимирії (першу створено  1877 р. у Яґеллонському університеті м. Кракова). Завідувачем цієї кафедри став професор Освальд Мар’ян Бальцер. На кафедрі історії польського права, якою він став завідувати, увів також такі предмети: історія польської державності та історія судового права. З 1894 р. проф. О. Бальцер став також читати доручений йому ректором курс історії державності Австрії. З цього предмета він підготував і видав у 1899 р. ґрунтовний підручник «Історія устрою Австрії», який є в наших бібліотеках. Його лекції і практичні заняття відвідувало багато студентів, деякі з яких згодом стали відомими вченими, започаткувавши створення наукової історико-правової школи О. Бальцера. Професор О. Бальцер став авторитетною особистістю у середовищі науковців Польщі і зарубіжжя. Його призначено членом екзаменаційної комісії для суддів Львівського судового округу, головою екзаменаційної комісії історико-правової спеціалізації на правничому факультеті. Багато років він входив до складу Сенату університету, двічі (1892–1893 рр.; 1913–1914 рр.) його обирали деканом правничого факультету, а в 1895/1896 н. р.– ректором Львівського університету. З ініціативи професора О. Бальцера у навчальну програму правників на першому курсі введено предмет «Порівняльна історія права слов’ян». Домагався він і дозволу на створення окремої аналогічної кафедри, але досягти цього не вдалося. Професор О. Бальцер виступав на багатьох наукових конференціях – у Польщі та зарубіжних – з цікавими доповідями та брав активну участь у наукових дискусіях. Його обрали почесним доктором Львівський, Вільнюський, Варшавський, Познанський, Празький університети, він стан членом Польської, Чеської, Югославської, Болгарської Академій Наук, членом багатьох наукових товариств. Його нагороджено орденом Білого Орла і золотим Хрестом Заслуги.

Після розпаду восени 1918 р. Австро-Угорської монархії кафедра історії держави і права та правничий факультет Львівського університету призупинили свою діяльність. Відновив свою діяльність Львівський університет восени 1919 р. Кафедра історії устрою і права (її далі очолював професор О. Бальцер) продовжувала існувати. Було також утворено ще кафедру історії західноєвропейського права. Її очолив професор А. Гальбан. У 1923 р. університету була передана будівля колишнього Галицького крайового сейму. Туди перебрався й правничий факультет, зайнявши праве крило будівлі. Кафедра історії держави і права розмістилася на третьому поверсі. У складі кафедри було ще троє викладачів та секретар. Згідно з розпорядженням Міністра віросповідань і освіти Польщі від 16 жовтня 1920 р., який затвердив програму навчання (тобто обов’язкові предмети) на правничому факультеті, кафедра історії держави і права забезпечувала вивчення студентами таких обов’язкових предметів: історія устрою і права Польщі; історія судового права Польщі; історія західноєвропейського права. Кафедра мала право вводити так звані необов’язкові (факультативні) дисципліни, але після затвердження Вченої ради факультету.

Одним з видатних науковців, причому європейського масштабу, у міжвоєнний період, який очолював кафедру історії устрою і польського права, був професор Пшемислав Домбковський, якого відносять до найвизначніших польських (і частково – українських) вчених-правників у галузі історії державності і права, причому не тільки в Польщі, а й за її межами, першої половини ХХ ст. Він був талановитим організатором науки, вихователем польської й української студентської молоді, видавцем наукової і навчальної літератури, автором близько 300 наукових праць, у тім числі кількох відомих монографій, підручників, деканом правничого факультету Львівського університету імені Яна Казимира та першим деканом юридичного факультету українського Львівського державного університету імені Івана Франка. Влітку 1920 р. повернувся до Львова, де очолив кафедру давнього польського приватного права. У 1926 р., після смерті проф. А. Гальбана, додатково (тимчасово) очолив ще й кафедру західноєвропейського права. У 1933 р. у зв’язку зі смертю проф. О. Бальцера  кафедру історії устрою та права польського (яку очолював О. Бальцер) та кафедру історії давнього польського приватного права об’єднано в одну – кафедру історії устрою і польського права. Її очолив проф. П. Домбковський. Крім читання лекцій, він проводив семінари, на яких заохочував студентів до творчого мислення, висловлювання власних думок, поглибленої наукової праці. На ці семінари постійно записувалося від 30 до 90 студентів. На власні кошти купував для кафедральної бібліотеки першоджерела, наукові журнали, монографії та іншу літературу – польську і зарубіжну. Цієї літератури було на кафедрі багато – кількасот книг, у тім числі кілька унікальних першоджерел. Активною була й зовнішньо-наукова та організаційна діяльність проф. П. Домбковського. Він брав участь у з’їздах і нарадах польських і закордонних вчених, виступав з доповідями на засіданнях наукових історичних і правничих товариств, добивався утворення кафедри історії державності і права слов’янських країн, багато публікувався. У 1927 р. його численні учні організували святкування 30-ліття наукової праці професора. З цієї нагоди видано збірник праць учнів П. Домбковського та його бібліографію праць  (налічувала 321 позицію). Найздібніших своїх студентів-випускників проф. П. Домбковський намагався залишити для викладацької і наукової праці на кафедрі і факультеті. Це були, зокрема, відомі згодом вчені К. Кораний, В. Гейнош, Я. Адамус, С. Шреньовський, Л. Паулі та ін. Професор П. Домбковський виконував у Львівському університеті низку важливих адміністративних функцій. У 1920–1921 рр. та в 1925–1926 рр. його обрано деканом правничого факультету (тоді деканів обирали на один рік), тричі виконував (на час відсутності ректора) функції в. о. ректора університету. У 1939 р. П. Домбковського Сенат університету обрав навіть ректором, але він відмовився від цієї посади. Врешті П. Домбковський опублікував багато відомих праць – монографій і підручників (разом з навчально-методичними виданнями – близько 300).

У 1938–1939 рр. на кафедрі історії загальноєвропейського права, де завідувачем був проф. П. Домбковський, працювали ще три викладачі – доц. К. Кораний і два асистенти: магістри Г. Греб і Ю. Пашковський. На кафедрі історії польського права (якою теж завідував проф. П. Домбковський) було теж троє викладачів: доктор З. Соха, доцент В. Гейнош і магістр Я. Лого-Соболевський. Кафедрою теорії права, яка існувала окремо, керував проф. К. Стефко (було ще два асистенти); кафедрою римського права – проф. В. Осуховський (два асистенти).

У роки радянсько-німецької війни Львівський університет не діяв. У серпні 1944 р. Львівський університет відновив діяльність, у тім числі – юридичний факультет. Тут, крім інших, було створено дві «історичні» кафедри – загальної історії держави і права (її очолив проф. П. Домбковський) та кафедру історії держави і права Союзу РСР (її очолив учень П. Домбковського професор К. Кораний). За роки радянської влади проф. П. Домбковський залишився завідувачем кафедри загальної історії держави і права. На кафедрі, крім того, у той час працювали доцент О. Надрага, асистенти П. Ільків і Л. Паулі. На цій кафедрі введено предмет «Римське право» (його читали доцент О. Надрага й асистент П. Ільків). Лаборантом і секретарем кафедри була С. Кармеліта. Предмет загальної історії держави (читали на першому курсі) охоплював 86 год. лекційних і 40 год. семінарських. Римське право (другий курс) – 80 год. лекційних і 40 год. практичних занять. Кафедра історії держави і права Союзу РСР (завідувач проф. К. Кораний), по суті, спочатку (рік-півтора) не працювала – не було відповідної літератури та лектора). Формально в 1944 р. на юридичному факультеті налічували 11 кафедр (формально, оскільки три кафедри – теорії держави і права, державного права та земельного, колгоспного і трудового права взагалі не створено – не було викладачів). Невдовзі з приводу звільнення з роботи (виїзд до Польщі або інші причини) кількох викладачів-поляків та об’єднання кафедр у грудні 1944 р. на юридичному факультеті було всього три кафедри: кафедра теорії та історії держави і права (предмети: загальна історія держави і права; історія держави і права народів СРСР; римське право (у складі п’яти викладачів – проф. П. Домбковського, проф. К. Корания та доц. О. Надраги, двох асистентів); кафедра цивільного права (завідувач – проф. К. Пшибиловський та ще п’ять викладачів, 11 предметів; кафедра кримінального права (завідувач – проф. М. Паше-Озерський, ще чотири викладачі, чотири предмети).

У 1944 р. на юридичному факультеті було створено кафедру теорії та історії держави і права. На кафедрі теорії та історії держави і права Львівського університету тоді працювали, окрім доц. П. Недбайла, В. Калинович (з 1945 р.), В. Кульчицький (з 1951 р.), В. Сокуренко (з 1953 р.), лаборантом-секретарем – М. Завістовська. Навчальними дисциплінами, які забезпечувала кафедра, були: теорія держави і права (лектор доцент П. Недбайло, семінарські заняття – к. ю. н. В. Г. Сокуренко);  історія держави і права загальна (лектор і семінарські заняття – ст. викладач В. І. Калинович);  історія держави і права народів СРСР (лектор і семінарські заняття – к. ю. н. В. С. Кульчицький);  римське право (лектор – ст. викладач В. І. Калинович). Таку незначну кількість викладачів на кафедрі пояснюють обмеженим штатним розписом, а також невеликими наборами студентів на стаціонарне відділення – по 50 осіб на кожному курсі. Згодом, коли на факультеті з’явилося заочне відділення, а далі – вечірнє, кількість викладачів кафедри (і факультету) почала збільшуватися. Деканом факультету у ті роки був доцент П. П. Михайленко. Через від’їзд доцента П. О. Недбайла (з 1955 р. професор) у 1954 р. до Києва кафедру історії і теорії держави і права очолив кандидат юридичних наук В. І. Калинович. На час наукового відрядження до Москви (для завершення написання докторської дисертації) доц. П. Недбайла, В. Калинович вісім місяців виконував обов’язки декана факультету. На кафедрі тоді працювали такі викладачі: 1) кандидат юридичних наук, доцент В. І. Калинович (загальна історія держави і права, римське цивільне право); 2) кандидат юридичних наук В. С. Кульчицький (історія держави і права народів СРСР); 3) кандидат юридичних наук, доцент В. Г. Сокуренко (теорія держави і права, історія політичних вчень). Старшим лаборантом була секретар М. Т. Завістовська. Набір студентів на перший курс і далі був невеликим – по 50 осіб (дві академічні групи). Підручники, навчальні посібники, навчально-методичну літературу отримував факультет з Москви, з МДУ імені М. Ломоносова. В останні роки перебування доц. В. Калиновича на посаді завідувача кафедри прийнято першого (і тоді – єдиного) асистента (1959) – Б. Й. Тищика. Він вів семінарські заняття з загальної історії держави і права, історії держави і права народів СРСР та римського цивільного права. Коли завідувачем став доцент В. Г. Сокуренко (1960), невдовзі (1961) прийнято ще одного асистента – П. Сергійка (теорія держави і права та історія політичних вчень). На посаді декана доц. В. Г. Сокуренко перебував до кінця 1967 р.  У квітні 1965 р. його повторно обрано (Вченою радою університету) на посаду завідувача кафедри (каденція завідувача тоді становила п’ять років). У період перебування  доц. В. Г. Сокуренка на посаді завідувача за 1964–1965 н. р. працювало 7 викладачів: 3 доценти, кандидати наук (В. Г. Сокуренко, В. І. Калинович, В. С. Кульчицький); 1 старший викладач (Г. Х. Рябошапко); 3 асистенти (П. Н. Сергійко, Є. М. Орач, Б. Й. Тищик); 2 старші лаборанти (Н. О. Бочкарьова і М. Т. Завістовська). Кафедра забезпечувала викладання таких предметів: 1) історія політичних вчень – доц. В. Г. Сокуренко; 2) історія держави і права народів СРСР – доц. В. С. Кульчицький; 3) історія держави і права Української РСР – доц. В. С. Кульчицький; 4) історія держави і права зарубіжних країн – доц. В. І. Калинович; 5) теорія держави і права – ст. викладач Г. Х. Рябошапко; 6) спецкурс з теорії держави і права (5 курс) – ст. викладач Г. Х. Рябошапко; 7) основи римського цивільного права – доц. В. І. Калинович. Асистенти вели: П. Н. Сергійко – курс теорії держави і права на вечірньому відділенні, семінари з цього самого предмета на стаціонарі і заочному відділеннях; Є. М. Орач – окремі лекції з історії політичних вчень, семінари з цього самого предмета, а також з теорії держави і права; Б. Й. Тищик – окремі лекції з історії держави і права зарубіжних країн та СРСР, семінари з цих предметів та УРСР. На факультеті (і отже, кафедрі) існували три форми навчання – денна, вечірня і заочна. Прийом студентів на навчання без відриву від виробництва (заочне) розпочався у кінці 50-х років, на вечірню форму – у 1960 р. Кафедра мала тоді свій читальний зал для студентів (аудиторію) і велику бібліотеку, яка налічувала 3648 одиниць. Для студентів-заочників кожного семестру проводили виїзні консультації у консультаційних пунктах по обласних центрах. Консультаційні групи викладачів виїздили в Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород, Рівне, Луцьк, Хмельницький, Чернівці. У вищезазначеному звіті доц. В. Г. Сокуренка наводяться цікаві дані про діяльність кафедри теорії та історії держави і права за п’ятирічку й останній 1964–1965 н. р. Отож, за останні п’ять років на кафедрі було: підготовлено і захищено 72 дипломні роботи (у звітному році – 23); проведено 64 виїзні консультації. За п’ять років викладачі кафедри прочитали студентам усіх форм навчання:  лекцій – 3727 год.;  семінарських занять – 2740 год.;  провели консультацій – 1008 год.; прийнято екзаменів – 9638 год.; заліків – 1987 год.;  державних екзаменів – 594 год.;  захист курсових робіт – 2138 год. У 1964–1965 н.р. кафедра виконала 6956 год. педагогічне навантаження (це, до речі, виносить у середньому річного навантаження на одного викладача – по 994 год.). З них 1692 год – стаціонар, 4654 год. – заочне відділення і 610 год. – вечірнє. Ще до цього належало додати 700 год. за ДЕКи. Стосовно наукової роботи, то у звіті було зазначено, що за останні п’ять років загалом на кафедрі опубліковано 45 наукових праць (статей і матеріалів конференцій) (це без врахування статей в УРЕ), обсягом 30 друк. оц.. Студенти підготували і прочитали 56 доповідей на наукових конференціях і гуртках, яких на кафедрі працювало три. Зазначимо що  оц.. В. Г. Сокуренко весною 1968 р. в завершив працю над докторською дисертацією і готувався до її захисту.

Збільшення кількості набору студентів на денне і заочне відділення юридичного факультету зумовило, збільшення кількості викладачів на кафедрі. До  викладачів додались: кандидат юридичних наук М. І. Настюк, асистент Г. Г. Шмельова (захистила кандидатську дисертацію у 1982 р.). Кандидат юридичних наук, згодом доцент М. І. Настюк долучився до викладання історії держави і права народів СРСР та УРСР, асистент Г. Г. Шмельова – теорії держави і права. Професор В. Г. Сокуренко завідував кафедрою до травня 1990 р., коли закінчився черговий термін його перебування на цій посаді. Надалі такого бажання він не виявив, залишившись працювати на кафедрі викладачем- професором до кінця життя .

У червні 1990 р.  на посаду завідувача кафедри теорії та історії держави і права Вчена рада обрала доц. Тищика Б.Й. У наступні роки кафедра продовжувала, як і за проф. В. Г. Сокуренка, якісно і кількісно зростати. У грудні 1991 р. рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти за плідну навчально-методичну та наукову роботу без захисту докторської дисертації доц. Б. Й. Тищику було присвоєно вчене звання професора, згодом (2004) Вчена рада Львівського університету надала йому почесне звання «Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка», а в червні 2007 р. він отримав від Президента України почесне звання «Заслуженого юриста України». У 1990–1991 рр. на кафедрі працювало 10 викладачів: 1) Тищик Б. Й. – кандидат юридичних наук, професор; 2) Сокуренко В. Г. – доктор юридичних наук, професор; 3) Кульчицький В. С. – доктор юридичних наук, професор; 4) Рабінович П. М. – доктор юридичних наук, професор; 5) Орач Є. М. – кандидат юридичних наук, доцент; 6) Настюк М. І. – кандидат юридичних наук, доцент; 7) Рябошапко Г. Х. – кандидат юридичних наук, доцент; 8) Шмельова Г. Г. – кандидат юридичних наук, доцент; 9) Луць Л. А. – кандидат юридичних наук, асистент; 10) Кольбенко А. В. – асистент. Секретарями-лаборантами кафедри були: Г. Б. Яновицька та Т. В. Галкіна (Яновицька Галина Богданівна нині є кандидатом юридичних наук, доцентом, завідувачем кафедри у Львівському університеті внутрішніх справ; Галкіна (Курило) Тетяна В’ячеславівна – кандидат юридичних наук, професор, полковник міліції того ж університету).

З проголошення державної незалежності України почався активний розвиток об’єктивних наукових досліджень та навчально-видавнича діяльність кафедри теорії та історії держави і права. Усі викладачі кафедри почали значно ефективніше і плідно працювати над підготовкою підручників і навчальних посібників, текстів лекцій, переробленням і виданням нових навчальних базових і робочих програм, різної навчально-допоміжної методичної літератури (методичних вказівок з вивчення навчальних дисциплін, планів семінарських і практичних занять, рекомендованої літератури), тематики дипломних, курсових і контрольних робіт тощо.

На початку 90-років ХХ ст. прийоми студентів на денне і заочне відділення юридичного факультету Львівського університету почали зростати (відповідно, до 400–450 осіб на денне і 300 – на заочне), а отже збільшувалася кількість викладачів на кафедрі та їхній науковий потенціал. У 1993 р. асистентом кафедри став Андрусяк Тарас Григорович ( 1994 р. він захистив кандидатську дисертацію, згодом став доцентом, директором правничого коледжу ЛНУ імені Івана Франка). У 1995 р. – Косович Віталій Мирославович (захистив кандидатську дисертацію в 1996 р., у 2015 р. – докторську дисертацію. Нині професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка). З 1995 р. асистентом кафедри стала Ясінська (Шевчук) Ліліана Едуардівна (захистила у 2005 р. кандидатську дисертацію, нині – доцент кафедри). У 1996 р. – Федущак-Паславська Ганна Михайлівна (захистила кандидатську дисертацію у 2000 р., з 2002 р. – доцент кафедри). З 1999 р. асистентом кафедри є  Бойко Ігор Йосипович (захистив у 1999 р. кандидатську дисертацію, з 2005 р. – доцент; у 2011 р. – захистив докторську дисертацію, у 2013 р. – Вченою радою університету йому присвоєно звання професора). У 2001 р. асистентом кафедри стала Раданович Наталія Миколаївна (кандидатську дисертацію захистила у 2000 р., нині доцент кафедри теорії та філософії права, заступник декана з навчально- виховної роботи). З 2002 р. асистентом кафедри працює Добрянський Святослав Павлович (захистив кандидатську дисертацію у 2003 р., нині доцент кафедри теорії та філософії права). У 2002 р. асистентом кафедри стала Грищук Оксана Вікторівна (захистила у 2002 р. кандидатську дисертацію, у 2008 р. – докторську дисертацію. Нині професор кафедри теорії та філософії права). З 2003 р.  доцентом  кафедри працює кандидат юридичних наук Кобилецький Микола Мар’янович (захистив кандидатську дисертацію у 1999 р., у 2010 р. захистив докторську дисертацію. Нині завідувач кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка та водночас викладач кафедри історії держави, права та політико-правових учень.

При кафедрі постійно діяла  аспірантура (денна і заочна форма підготовки), систематично проводили наукові тематичні конференції,  працюють за основними предметами кафедри наукові студентські гуртки, проводять конкурси студентських наукових робіт, студентські олімпіади. Кафедра налагодила науково-педагогічну співпрацю з аналогічними кафедрами юридичних факультетів Києва, Харкова, Івано-Франківська, а також сусідньої Польщі – Вроцлава, Любліна, Жешува. Спільно проводять наукові викладацькі і студентські наукові конференції, публікують статті у наукових журналах, викладачі кафедри проводили заняття (читали лекції і вели семінари) зі студентами Любліна, Варшави, Жешува.

У березні 2008 р. згідно з рішенням Вченої ради Львівського університету і наказом ректора (№ 1425 від 10.04.2008 р.) кафедру теорії та історії держави і права поділено на дві – кафедру історії держави, права та політико-правових учень (її очолив проф. Б. Й. Тищик) та кафедру теорії та філософії права (її очолила доктор юридичних наук, проф. Л. А. Луць). За кафедрою історії держави, права та політико-правових учень було закріплено викладання таких предметів:  історія держави і права зарубіжних країн;  історія держави і права України;  основи римського приватного права; історія політичних і правових учень. Спецкурси:  актуальні проблеми історії держави і права;  розвиток української правової думки;  наступність в історії українського права;  правові конструкції римського права у сучасному європейському праві;  історія міського права в Україні;  становлення і розвиток митних органів України;  правові вчення ХХ ст.;  теорія суверенітету державної влади (становлення, реалізація та перспективи). За цим наказом ректора затверджено підготовку на кафедрі студентів за освітньо-кваліфікаційною програмою «магістр» зі спеціалізації «Історико-правова», а також проведення наукових досліджень та підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 12.00.01. Іншим наказом ректора (№ 1846 від 19.05.2008 р.) затверджено штатний склад науково- педагогічних працівників кафедри. Це: 1) Тищик Борис Йосипович – завідувач кафедри, професор; 2) Андрусяк Тарас Григорович – кандидат юридичних наук, доцент; 3) Бойко Ігор Йосипович – кандидат юридичних наук, доцент; 4) Коваль Андрій Федорович – кандидат юридичних наук, асистент; 5) Кольбенко Андрій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент; 6) Кульчицький Володимир Семенович – доктор юридичних наук, професор; 7) Липитчук Ольга Василівна – кандидат юридичних наук, доцент; 8) Моряк-Протопопова Христина Миколаївна – асистент; 9) Федущак-Паславська Ганна Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент; 10) Ясінська Ліліана Едуардівна – кандидат юридичних наук, доцент. Лаборантами кафедри призначено Дячишин Наталію Дмитрівну та Михайлишин Ірину Василівну. У науковому плані у 2008–2011 рр. кафедра опрацьовувала тему «Актуальні проблеми історії держави і права та політико-правових учень». У межах тільки цієї теми викладачі кафедри підготували й опублікували три монографії (Кобилецький М. М. Магдебурзьке право в Україні (ХІV – перша половина ХІХ ст.). – Львів : ПАІС, 2008; Бойко І. Й. Органи влади і управління в Галичині у складі Польського Королівства (1349– 1569 рр.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009; Бойко І. Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського Королівства (1387–1569 рр.). – Львів : ЛНУ, 2010); один підручник (Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України. Академічний курс. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2008); два навчальні посібники (Тищик Б. Й. Німеччина: історія державності і права (ІХ ст. – початок ХХІ ст.). – Львів : Тріада плюс, 2011; Ригіна О. М. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки. Новітній час. 1914–2008. – Дрогобич : Коло, 2011. У цей самий період відбулися зміни у викладацькому складі кафедри. У липні 2009 р. помер видатний історик права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, заслужений професор університету В. С. Кульчицький, що стало великою втратою для кафедри. На викладацьку роботу прийнято (2009) асистента О. М. Ригіну. Вона у жовтні 2009 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2010 р. захистив докторську дисертацію викладач кафедри доц. М. М. Кобилецький. За період 2008–2011 рр. захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри: Г. В. Довгань, Н. Ю. Панич, І. В. Ковальчук, В. О. Святоцька, О. С. Попович, Р. С. Шандра. У березні 2011 р. захистив докторську дисертацію доцент кафедри І. Й. Бойко, а також кандидатську дисертацію – аспірантка кафедри Г. П. Гуменюк. Силами кафедри було проведено міжнародну конференцію, присвячену 150-річчю професора О. Бальцера (колишнього завідувача кафедри) (квітень 2009 р.); аспірантсько-студентську конференцію, присвячену пам’яті проф. В. С. Кульчицького (грудень 2010 р.); аспірантсько-студентську конференцію, присвячену 300-річчю прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика (квітень 2010 р.); Міжнародну історико-правову конференцію, присвячену пам’яті професора В. С. Кульчицького «Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького (1919–2009) і сучасність» (квітень 2011 р.) (спільно з Міжнародною асоціацією істориків права, Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Комісією історії українського права при Президії НАН України). З 2012 р. на кафедрі почалося опрацювання нової науково-дослідної теми «Характерні риси розвитку державності та політико-правової думки в Україні та зарубіжних країнах» (2012–2014 рр., науковий керівник – проф. Б. Й. Тищик). Продовжувала й продовжує існувати і розвиватись зазначена історико-правова школа, у межах якої працюють усі вісім викладачів кафедри: два професори, шість доцентів, один асистент (кандидат юридичних наук). Начально-методичну роботу кафедри у той час забезпечували лаборанти – І.В. Михайлишин, І. Ю. Новосядло (0,5 ст.) та Ю. В. Бринецька (0,5 ст.). У сфері наукових досліджень аналізуються проблеми зародження і подальшої еволюції українських державно-правових інститутів, вивчаються національні державно-правові традиції, основні причини і наслідки виникнення, розвитку і ліквідації окремих державно-політичних і правових інститутів, аналізують їхні взаємозв’язки.

Станом на 2017 р. кафедра забезпечує  викладання предметів: історія держави і права зарубіжних країн; історія держави і права України; римське приватне право; історія політичних і правових учень; історія української політико-правової думки; низку спецкурсів. Кафедра продовжує готувати фахівців-правників (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за спеціальністю «право» на денній і заочній формах навчання. З предметів кафедри пишуть письмові роботи – контрольні, курсові, дипломні і магістерські, проводять практичні і семінарські заняття, приймають заліки й іспити, проводять модулі. При кафедрі працюють два студентські наукові гуртки – з історії держави і права України та історії держави та права зарубіжних країн. У них приймають участь студенти першого (переважно) та старших курсів. Студенти-гуртківці беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях; мають відзнаки – дипломи, грамоти, премії. На кафедрі й далі діє аспірантура і докторантура за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень з денною та заочною формами підготовки.

Кафедра співпрацює з аналогічними кафедрами інших вищих юридичних закладів і факультетів України, зокрема, з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого (зав. кафедри, проф. Гончаренко В. Д.), Одеською національною юридичною академією (зав. кафедри проф. Аракелян М. Р.), Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника (зав. кафедри доц. Присташ Л. Т.) та ін. Співпраця з ними полягає у взаємній участі в наукових конференціях, публікаціях наукових статей у наукових збірниках, рецензуванні підручників, посібників, наукових праць, статей, опонуванні дисертацій та ін.

Кафедра тісно співпрацює з кафедрою римського приватного права Люблінського католицького університету імені Папи Римського Івана-Павла ІІ (Польща) (зав. кафедрою проф. Дембінський А.): проводять спільні наукові конференції викладачів і студентів, відбувається публікація наукових статей, рецензування наукових праць).

Упродовж 1944–2017 рр. викладачі кафедри опублікували понад 50 монографій, 1000 статей і матеріалів конференцій, понад 120 підручників та навчальних посібників. На кафедрі підготовлено понад 60 кандидатських дисертацій та 7 докторських дисертацій. Станом на 2017 р. на кафедрі ведеться підготовка 11 аспірантів.

У різні роки кафедру історії держави і права очолювали: професор К. Ліске (1784 – 1887), професор О. Бальцер (1887 – 1933), П. Домбковський (1933-1941, 1944 – 1946), професор П. Недбайло (1946 – 1954), доцент  В. Калинович (1954 – 1960), професор В. Сокуренко (1960 – 1990), професор Б. Тищик (1990 – 2017) –   заслужений професор Львівського національного університету, заслужений юрист України, який  на сьогодні є одним з провідних вчених в галузі історії держави і права, свого роду «патріархом» цієї науки, його ім’я як авторитетного науковця і досвідченого педагога широко відоме в Україні і за її межами.         Професор Тищик Б.Й. здійснив значний внесок у розвиток української юридичної науки і освіти, а сьогодні продовжує активно досліджувати актуальні проблеми   в галузі історії держави і права.

З липня 2017 р.  кафедру історії держави, права та політико-правових учень очолює доктор юридичних наук, професор Бойко І.Й., який продовжує утверджувати і розвивати академічні традиції Львівської історико-правової школи.  Сьогодні на кафедрі Історію держави і права України читають проф. І.Й. Бойко, проф. М.М. Кобилецький, доц. Шевчук Л.Е, доц. Х.М. Моряк-Протопопова; Історію держави і права зарубіжних країн читають проф. Б.Й. Тищик, доц. А.В. Кольбенко, доц. О.В. Липитчук, доц. Г. М. Федущак-Паславська; Історію політичних і правових вчень доц. Т.Г. Андрусяк, доц. А.Ф. Коваль, доц. Г.М. Федущак-Паславська; римське приватне право доц. Г.М. Федущак-Пасласвька, доц. Л.Е. Шевчук, доц. Х.М. Моряк-Протопопова.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є актуальні проблеми історії держави і права, історії політичних і правових учень.

Професор Тищик Б.Й.

Професор Бойко І.Й.

Детальніше:

проф. І.Й. Бойко, доц. В.С.Кахнич “Становлення та розвиток історико-правової науки і школи на юридичному факультеті Львівського університету.”

Співробітники

завідувачБОЙКО Ігор Йосиповичзавідувач
професорТИЩИК Борис Йосиповичпрофесор
доцентКОВАЛЬ Андрій Федоровичдоцент
доцентКОЛЬБЕНКО Андрій Володимировичдоцент
доцентЛИПИТЧУК Ольга Василівнадоцент
доцентМОРЯК-ПРОТОПОПОВА Христина Миколаївнадоцент
доцентФЕДУЩАК-ПАСЛАВСЬКА Ганна Михайлівнадоцент
доцентШЕВЧУК Ліліана Едуардівнадоцент
асистентГУТІВ Богдан Ігоровичасистент
старший лаборантГАЛАБУРДА Тарас Ігоровичстарший лаборант
лаборантБРИНЕЦЬКА Юлія Володимирівналаборант
лаборантГОНЧАРУК Олександр Миколайовичлаборант

1 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

Самостійна робота / денне навчання на 2021/2022 навчальний рік:

Дослідження

Аспіранти

П І Б Тема дисертації наук.керівник
1 Бойко Ліля  Михайлівна Становлення та розвиток органів сільського самоврядування на західноукраїнських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.) проф. Кобилецький М.М.
2 Лабачук Христина Василівна Система покарань за австрійським кримінальним кодексом 1803 р. та їх практика застосування у Східній Галичині проф. Тищик Б.Й.

 

Стратегія

Конкурс студентських наукових робіт імені Володимира Калиновича

15.10.2021 | 17:02

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень спільно з юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка та за підтримки незмінного мецената пана Романа Козія оголошує конкурс студентських наукових робіт імені Володимира Калиновича. 
У конкурсі можуть брати участь студенти юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Детальніше дізнатись про порядок організації та проведення конкурсу студентських наукових робіт імені Володимира Калиновича можна ознайомившись з Положенням про Конкурс та уточненими вимогами до конкурсних робіт. 
Наш алгоритм дій: 

До 24 жовтня 2021 р. бажаючі взяти участь у конкурсі мають обрати собі...

Читати »

Колектив кафедри історії держави, права та політико-правових учень вітає Христину Моряк-Протопопову з присвоєнням вченого звання доцента

10.07.2021 | 13:16

 
Колектив кафедри щиро вітає Христину Моряк-Протопопову з присвоєнням вченого звання доцента відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 735 від 29 червня 2021 року.
Бажаємо наснаги, натхнення та нових здобутків в науковій роботі!
 

Читати »

Анонс: 7 червня 2021 р. – фаховий семінар.

01.06.2021 | 21:13

7 червня (понеділок) 2021 року о 10.00 відбудеться фаховий семінар. На фаховому семінарів обговорять результати наукових досліджень аспірантів кафедри історії держави, права та політико-правових учень: 

Тараса Галабурди (тема дисертаційної роботи: «Кримінальне судочинство у Галичині за австрійським кримінально-процесуальним кодексом 1873 року»). Науковий керівник аспіранта – доктор юридичних наук, професор кафедри історії держави, права та політико-правових учень Ігор Йосипович Бойко. Рецензентами призначено доктора юридичних наук, професора, професора кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ імені Івана Франка Бобечка Назара Ростиславовича та кандидата юридичних наук, доцента кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ імені Івана Франка Моряк-Протопопову Христину Миколаївну. 

Ковальчука Івана (тема дисертаційної роботи: «Правові основи організації і діяльності...

Читати »

Круглий стіл: «Актуальні проблеми історії держави й права України і державотворча діяльність Євгена Коновальця: до 130-річчя від дня народження та з нагоди 360-ліття Львівського національного університету імені Івана Франка» 

20.05.2021 | 16:06

Шановні колеги!
Завтра, 21 травня 2021 р., о 10. 00 почне свою роботу круглий стіл:
«Актуальні проблеми історії держави й права України і державотворча діяльність Євгена Коновальця: до 130-річчя від дня народження та з нагоди 360-ліття Львівського національного університету імені Івана Франка».
Регламент роботи
9.30-10.00 – реєстрація учасників круглого столу.
10.00-13.30 – засідання круглого столу.
13.30-14.00 – екскурсія в Музей Львівського національного університету імені Івана Франка.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
Обговорення виступів – до 10 хвилин.
Робочі мови круглого столу: украıнська...

Читати »

Розклад захисту курсових робіт 2021 кафедри історії держави, права та політико-правових учень

06.05.2021 | 13:48

Викладач
Дата та час захисту курсових робіт 
Посилання на захист  

проф. Бойко Ігор Йосипович 
11.05. 2021 
на 
14:00 
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78426181144?pwd=SHcwLzVYY090Uk4zOG9HM2RCTWtndz09
Meeting ID: 784 2618 1144
Passcode: B7kfFm 

проф. Тищик Борис Йосипович 
– 
 

доц. Коваль Андрій Федорович 
– 
 

доц. Кольбенко Андрій Володимирович 
12.05 2021 
на  
11:00 

https://us04web.zoom.us/j/77071415520?pwd=eW5Za3ZoNU1IZSs1Yy91SFExbVFYZz09
Ідентифікатор: 770 7141 5520
Код: ynq4ve

доц. Липитчук Ольга Василівна 
12.05. 2021 
на 
15:00 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/7408388367?pwd=R1I5aVVjakRwTTZEc2FYRmovQVBBdz09 
Meeting ID: 740 838 8367  
Passcode: 8U8spj 
 

доц. Моряк-Протопопова Христина Миколаївна 
07. 05. 2021 
на 
13:30 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzllYzUwOTgtNzVkNy00Y2NmLTgzYjItN2E2MTRmOGNmYTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22d1c5a293-6af9-41c8-88b1-34d2c85d42af%22%7d 
 

доц. Федущак-Паславська Ганна Михайлівна 
12. 05. 2021 на 15:00 
13. 05. 2021 на 15:00 
https://meet.google.com/okb-kpxq-qum  

доц. Шевчук Ліліана Едуардівна 
11.05. 2021 на 14:00 
13.05. 2021 на 14.00 
 
Посилання на вівторок 11.05 - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MzZjMzMDItMzI4My00ZDU4LTk5ZDctYjFjYTRiY2YyZmJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2286d069ec-c399-4b52-8e82-17f61f74c592%22%7d 
 
Посилання на четвер 13.05 - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk4MzA3ZTItOTc0MS00YjMwLWJlYTktODBkODQzMDU4Nzk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2286d069ec-c399-4b52-8e82-17f61f74c592%22%7d 
 

ас. Гутів Богдан Ігорович 
07. 05. 2021 
на 
09:00 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72525697756?pwd=Q2NCbDZ1TGF0d1RPQSs0TGNoRGRQZz09 
Ідентифікатор: 725 2569 7756 
Код: cT1PPL 
 

Читати »

Оголошення

ДВВС “Ораторське Мистецтво”

З розподілом студентів по групам можна ознайомитись за посиланням.

 

Шановні студенти!

Для Вашої зручності оновлюємо контактну інформацію викладачів, що проводять заняття по дисциплінах кафедри історії держави, права та політико-правових учень.

Вони охоче проконсультують Вас у робочий час з робочих питань.

 

Завідувач кафедри

БОЙКО Ігор Йосипович

e-mail: boyko.ist@ukr.net

тел.: 068-70-60-895

 

ТИЩИК Борис Йосипович

0505331330

 

КОБИЛЕЦЬКИЙ Микола Мар’янович

e-mail: mkobyletskyj@gmail.com

тел.: 096-592-40-71

 

КОВАЛЬ Андрій Федорович

e-mail:  afkoval@gmail.com

тел.: 0679717374

 

КОЛЬБЕНКО Андрій Володимирович

e-mail:  kolbenko.av@gmail.com

тел.: 0975504742

 

ЛИПИТЧУК Ольга Василівна

e-mail: luputchyk@ukr.net

тел.: 0938771927

 

МОРЯК-ПРОТОПОПОВА Христина Миколаївна

e-mail: khrystyna.moryak-protopopova@lnu.edu.ua

тел.: 091-30-72-187

 

ФЕДУЩАК-ПАСЛАВСЬКА Ганна Михайлівна

e-mail: paslavskafam@ukr.net

тел.: 098-89-94-168

 

ШЕВЧУК Ліліана Едуардівна

e-mail: liliana.shevchuk@lnu.edu.ua

тел.: 097-97-51-623

 

З додатковими питаннями просимо звертатись до

ХМАРНОГО Володимира Миколайовича

e-mail: kaf.ist@ukr.net

тел.: 0962605564

 

 

Шановні магістри!

З усіх питань, що стосуються вибору теми магістерської роботи по кафедрі історії держави-права та політико-правових учень просимо контактувати з

 

Хмарним Володимиром Миколайовичем

 

тел.: 0962605564

e-mail: kaf.ist@ukr.net

 

 

Тематика

магістерських робіт для студентів

освітньої наукової програми підготовки магістра права

 кафедри історії держави, права та політико-правових учень

на 2020-2021 н. р.

 

 

 1. Становлення принципів міжнародних комерційних договорів.
 2. Інститути приватного права у англо-американському типі правової системи.
 3. Вплив Corpus Iuris Civilis на формування західної правової традиції.
 4. Філософські засади кодифікації цивільного права у Франції XIX ст.
 5. Політико-правова концепція Отто Ейхельмана.
 6. Права на чужі речі у континентальному праві: становлення і розвиток.
 7. Розвиток кримінально-правової науки у Львівському університеті (1784-1939 рр
 8. Становлення і розвиток правової системи Західно-Української Народної Республіки.
 9. Становлення та розвиток виборчого права в Україні (ХVІІ-ХХ ст.).
 10. Становлення та розвиток парламентаризму в Україні (ХVІІ-ХХ ст.).
 11. Організація і діяльність Української Галицької Армії Західно-Української Народної Республіки (1918-1920 рр.).
 12. Формування та функціонування виборчого права та виборчої системи в Англії (ХІV-ХІX ст.).
 13. Створення та розвиток органів нотаріального самоврядування в країнах континентальної системи права.
 14. Розвиток конституційного законодавства в Україні (1917-1920 рр.).
 15. Організація судової влади на українських землях у складі Великого князівства Литовського (1340-1569 рр.).
 16. Правові засади боротьби з корупцією в Україні (ХVІ-ХІX ст.): історико-правове дослідження.
 17. Правові основи здійснення судочинства в Західно-Українській Народній Республіці
 18. Організаційно-правові основи діяльності органів нотаріального самоврядування в Україні.
 19. Становлення та розвиток конституціоналізму у Франції (XVIII – XX ст.).
 20. Система покарань за Литовськими статутами та їх застосування на українських землях (ХVІ – ХVІІІ ст.).
 21. Правові засади здійснення цивільного судочинства в Українській козацькій державі (1649-1783 рр.).
 22. Правові засади здійснення кримінального судочинства в Українській козацькій державі (1649-1783 рр.).
 23. Правове регулювання цивільних відносин на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 рр.).
 24. Становлення та розвиток органів дізнання і досудового слідства в Україні (1917-1991 рр.).
 25. Становлення і розвиток Апеляційних судів в Україні (ХУІ- ХХ ст.).
 26. Організаційно-правові засади утворення і діяльності карного розшуку в УРСР (1919-1991 рр.).
 27. Розвиток інституту захисту прав людини в міжнародних судових інстанціях.
 28. Розвиток кримінального законодавства про покарання за злочини проти держави в Україні.
 29. Становлення та розвиток державної податкової служби в Україні
 30. Розвиток інституту адвокатури на західноукраїнських землях (ХІХ – початок ХХ ст.)
 31. Державно-правове регулювання земельних відносин у Стародавньому Римі в період Республіки.
 32. Законодавче регулювання реформ у США в період «Нового курсу» президента Ф. Рузвельта.

32.Розвиток німецького цивільного права за Цивільним уложенням 1896 р.

 1. Європейська традиція у розвитку місцевого самоврядування на українських землях у складі Великого князівства Литовського (1340-1569 рр.).