Маркін Віктор Ігорович

Посада: завідувач кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: viktor.markin@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

кримінальна відповідальність за злочини проти особистих прав та свобод людини; кримінальна відповідальність за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Курси

Публікації

 1. Маркін В. Злочини проти свободи віросповідання: питання наступності кримінального законодавства України / В. Маркін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 46. – С. 220–229.
 2. Маркін В. Предмет складів злочинів проти свободи віросповідання / В. Маркін // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 47. – С. 192–201.
 3. Маркін В. І. Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 178 «Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків» Кримінального кодексу України / В. І. Маркін // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – № 2(30). – С. 242–246.
 4. Маркін В. Вдосконалення законодавства про кримінально-правову охорону релігійних споруд, культових будинків та релігійних святинь / Віктор Маркін // Юридична Україна. – 2009. – № 9(81). – С. 103–108.
 5. Маркін В. І. Ст. 180 «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду» Кримінального кодексу України: недоліки та шляхи їх усунення / В. І. Маркін // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 585–589 [Електронний ресурс]. 
 6. Маркін В. І. Основний безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 181 «Посягання на здоров’я людей піл приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів» КК України / В. І. Маркін // Форум права. – 2013. – № 2. С. 351–358 [Електронний ресурс]. 
 7. Маркін В. І. Регламентація злочинів проти свободи віросповідання у кримінальному законодавстві зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. І. Маркін // Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 7. – С. 25–31. 
 8. Маркін В. І. Вина у складах злочинів проти свободи віросповідання [Електронний ресурс] / В. І. Маркін // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 19. – С. 54–63. 
 9. Маркін В. «Підміна дитини» (ст. 148 КК України): характеристика об’єктивних ознак складу злочину / В. Маркін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XII регіональної науково-практичної конференції, 9-10 лютого 2006 р. – Львів, 2006. – С. 370–372.
 10. Маркін В. І. Деякі проблеми об’єктивної сторони складу злочину «Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку» / В. І. Маркін // Кримінальний кодекс України 2001 року: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2006 р. – Львів, 2006. – С. 133–135.
 11. Маркін В. Проблеми з’ясування ознак злочинів, що посягають на свободу віросповідання в коментарях КК України / В. Маркін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції, 8-9 лютого 2007 р. – Львів, 2007. – С. 479–481.
 12. Маркін В. І. Ст. 178 «Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків» та ч. 1 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» КК України: проблема співвідношення / В. І. Маркін // Треті юридичні читання : матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 квітня 2007 р. – Київ, 2007. – С. 130–132;
 13. Маркін В. Відповідальність за перешкоджання здійсненню релігійного обряду в історії вітчизняного кримінального законодавства / В. Маркін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції, 6 лютого 2008 р. – Львів, 2008. – С. 274–278.
 14. МаркинВ. И. Уголовно-правовая охрана религиозных святынь: исторический аспект проблемы / Маркин Виктор Игоревич // «Ломоносов» : материалы XV международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 8-11апреля 2008 г. / отв. ред. А. И. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев / [Электронный ресурс]. – Москва, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486 + ; Windows 95 ; дисковод CD-ROM ; Adobe Acrobat Reader.
 15. Маркін В. І. Безпосередній об’єкт незаконного перешкоджання здійсненню релігійного обряду / В. І. Маркін // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 544–547.
 16. Маркін В. І. Незаконне утримування релігійних святинь як суспільно небезпечне діяння / В. І. Маркін // Осінні юридичні читання : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 12-13 листопада 2008 р. / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків, 2008. – С. 411–413.
 17. Маркін В. І. До питання про співвідношення кримінально-правових понять «знищення» та «зруйнування» / В. І. Маркін // Кримінальна політика: історія, сучасність, перспективи. П’яті юридичні читання : матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 21 листопада 2008 р. / за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса, 2008. – С. 156–159.
 18. Маркін В. Поняття та ознаки релігійного обряду в ст. 180 «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду», ст. 181 «Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів» КК України / В. Маркін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіональної науково-практичної конференції, 4-5 лютого 2009 р. – Львів, 2009. – С. 320–322.
 19. Маркін В. І. Чи можна вважати матеріальним склад злочину, передбачений ст. 181 «Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів» КК України ? / В. І. Маркін // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2009 р. – Донецьк, 2009. – С. 142–144.
 20. Маркін В. Вина у складі злочину, передбаченому ст. 178 «Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків» КК України / В. Маркін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції, 3-4 лютого 2011 р. – Львів, 2011. – С. 300–301.
 21. Маркін В. Чи є свобода віросповідання обов’язковим об’єктом складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань» КК України / МаркінВ. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІХ регіональної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 263–265.
 22. Маркін В. Удосконалення законодавства України про кримінально-правову охорону свободи віросповідання: сучасні підходи / В. Маркін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції. 6-7 лютого 2014 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 322 – 326.
 23. Маркін В. Додатковий безпосередній об’єкт складу злочину та його значення для кримінально-правової кваліфікації / В. Маркін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХI звітної науково-практичної конференції. 12-13 лютого 2015р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – Частина 2. – С. 150-153.

24. Маркін В. Кримінально-правова кваліфікація постановлення суддею завідомо неправосудного судового акту про затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою / В. Маркін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХII звітної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2016 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – Частина 2. – С. 125-128.

Біографія

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права і кримінології.

Закінчив у 2005 р. з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2005 р. по 2006 р. – асистент кафедри кримінального права і кримінології, а з 2006 р. по 2009 р. – аспірант цієї ж кафедри. Починаючи з 2009 р. і по даний час – асистент кафедри кримінального права і кримінології.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 на тему: «Кримінально-правова охорона свободи віросповідання в Україні».

Забезпечує викладання курсів «Кримінальне право України. Особлива частина», «Кримінологія» та спецкурсів «Теорія кримінально-правової кваліфікації», «Кримінологічна проблеми запобігання та протидії корупції».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!