Бойко Володимир Петрович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Volodymyr.Boiko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

обвинувачення процесуальних гарантій, правовий статус суб’єктів кримінального процесу.

Курси

Публікації

Загальна кількість наукових публікацій – 20, з них основні:

  1. Монографія «Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії». – Київ, Атіка, 191с.
  2. Деякі питання реалізації заборони «повороту на гірше в стадіях судового розгляду кримінальної «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІІ регіональної наукової конференції. Львів, 1996.
  3. Деякі питання реалізації заборони «повороту на гірше в стадії касаційного і наглядного провадження кримінальної справи (Вісник Прикарпатського університету. Сер. Правознавство.200. Вип1).
  4. Кримінальний процес України. Тестові завдання: навч. посібник / В. Т. Нор, А. Г. Маланюк, Н. Р. Бобечко, А. А. Павлишин, В. П. Бойко, М. В. Гузела): за заг. ред. доктора юридичних наук, В. Т. Нора. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури-2010. – 376с.
  5. Бойко В. П. Проблемні питання процесуального статусу підозрюваного та потерпілого у кримінальному провадженні України /В.П, Бойко// Матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XX звітної науково-практичної конференції, 6–7 лютого 2014 р., м. Львів. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 346–349 (0,15 друк. арк.).
  6. Практикум з Кримінального процесуального права України : навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів ; за ред. В. Т. Нора. – Львів, 2015. – 320 с. (17,88 друк. арк.; особистий внесок – 1,18 друк. арк.).
  7. Бойко В. П. Актуальні проблеми процесуального статусу окремих учасників кримінального провадження України : навчальний посібник / В. П. Бойко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 316 с.

Біографія

Рік народження –1960 р. народився в с. Біляни Могилів-Подільського р-ну Вінницької області .

З 1981 по 1986 р. – студент юридичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка. Закінчив факультет з відзнакою.

У 1986- 1988 рр. – стажист нар. судді Іллінецького районного суду Вінницької області.

1988-1989 рр. – юрисконсульт тресту «Західводбуд м. Львова.

1989-1997 – асистент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Львівського державного університету ім.. Івана Франка.

В 1997 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика на тему «Заборона повороту на гірше» в судових стадіях кримінального процесу України».

На посаді доцента з 1998 року.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!