Бойко Володимир Петрович

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: volodymyr.boyko1@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

обвинувачення, процесуальні гарантії, правовий статус суб’єктів кримінального процесу.

Курси

Вибрані публікації

 • Бойко В. П. Правила про недопустимість погіршення становища обвинуваченого як процесуальні гарантії: Монографія. К.: Атіка, 2008. 192 с.;
 • Бойко В. П. Актуальні проблеми статусу окремих учасників кримінального провадження: навчальний посібник. Львів: ТзОВ «Колір ПРО», 2015. 336 с.;
 • Основи загальної та юридичної психології. Навчальний посібник. К.: Ін Юре, 2014. 280 с. (у співавторстві із Н. Р. Бобечком, І. І. Когутичем та ін., за заг. редакцією В. Т. Нора);
 • З. Д. Дільна, В. П. Бойко. Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспекти. Монографія. Львів: Сполом. 2017. 240 с.;
 • Бойко В. П. Актуальні проблеми статусу окремих учасників кримінального провадження: навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 387 с.;
 • Нор В. Т. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т. Т. 1: Загальна частина / В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, М. В. Багрій, В. П. Бойко, А. Б. Войнарович, О. М. Калужна, М. Р. Мазур, А. А. Павлишин, Х. Р. Слюсарчук, М. І. Шевчук, В. В. Луцик, А. Г. Маланюк // ЛНУ ім. Івана Франка. Львів. 2021. Том 1. 912 c;
 • Бойко В. П. Деякі питання реалізації заборони “повороту на гірше” в стадії перегляду  кримінальної справи в порядку судового нагляду. Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Серія Правознавство. Вип. 1. С. 165-171;
 • Бойко В. П. Про зміцнення гарантій права обвинуваченого на захист в стадії виконання вироку. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 36. Львів. С. 533-536;
 • Бойко В. П. Деякі питання реалізації заборони “повороту на гірше” при зміні обвинувачення прокурором у стадії досудового розслідування. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 37. Львів. С.515-517;
 • Бойко В. П., Бобечко Н. Р. Щодо деяких положень нового кримінально-процесуального законодавства України. Право України. № 1. 2003. С. 99-102;
 • Бойко В. П. Проблеми законодавчого вдосконалення процесуального статусу підозрюваного в кримінальному процесі України. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. № 1 (5). 2003. С. 181-185;
 • Бойко В. П., Мармаш В. Я. Порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, як підстава повернення справи суду першої інстанції. Право України. 2009. С. 110-115;
 • Бойко В. П. Зміна обвинувачення в суді: проблемні питання. Вісник Львівського ун-ту ім. Івана Франка. Серія юридична. № 55. Львів, 2012. С.266-272;
 • Бойко В. П. Окремі питання дії правил про недопустимість погіршення становища обвинуваченого, засудженого. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг. ком. В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич [та ін.]. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 191–201;
 • Бойко В. П. Виклик. Велика юридична енциклопедія України: у 22-х т. Т. 18: Кримінальний процес і судоустрій. Харків: Право, 2020;
 • Бойко В. П. Відмова від обвинувачення. Велика юридична енциклопедія України: у 22-х т. Т. 18: Кримінальний процес і судоустрій. Харків: Право, 2020;
 • Бойко В. П. Гарантії кримінальні процесуальні. Велика юридична енциклопедія України: у 22-х т. Т. 18: Кримінальний процес і судоустрій. Харків: Право, 2020. С. 139–140.

Біографія

Рік народження – 1960 р., народився в с. Біляни Могилів-Подільського р-ну Вінницької області.

З 1981 по 1986 р. – студент юридичного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка. Закінчив факультет з відзнакою.

У 1986- 1988 рр. – стажист нар. судді Іллінецького районного суду Вінницької області.

1988-1989 рр. – юрисконсульт тресту “Західводбуд” м. Львова.

1989-1997 – асистент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Львівського державного університету ім. Івана Франка.

В 1997 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика на тему «Заборона повороту на гірше» в судових стадіях кримінального процесу України».

На посаді доцента з 1998 року.

Станом на 2021 рік підготував п’ять кандидатів юридичних наук: 1) Бобечко Назар Ростиславович, 2005 р.: «Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження»; 2) Луцик Василь Васильович, 2009 р.: «Інститут повернення кримінальної справи прокурору»; 3) Дільна Зоряна Федорівна, 2015 р.: «Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: теоретичний та прикладний аспекти»; 4) Мармаш Володимир Ярославович, 2010 р.:  «Попередній розгляд справи судом апеляційної інстанції у кримінальному судочинстві України»; 5) Поліщак Наталія Ігорівна, 2017 р.: «Процесуальні витрати в кримінальному провадженні України»; 6) Кахновець Соломія Олегівна, 2021 р.: «Угляд прокурора у кримінальному провадженні».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!