Піх Юрій Тарасович

Наукові інтереси

Доказове право; захист приватного життя у кримінальному провадженні; кримінальний процес зарубіжних країн

Публікації

 • Піх Ю. Т.Засада встановлення матеріальної правди (істини) у світлі реформ кримінального процесуального законодавства Республіки Польщі.Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Вип. 71. С. 132–146.
 • Піх Ю. Т. Істина як «камінь спотикання» змагальності у кримінальному процесі Сполучених Штатів Америки.Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг. ком. В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 99–111.
 • Піх Ю. Т. Матеріальна істина як мета та засада кримінального провадження Федеративної Республіки Німеччини.Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Вип. 69. С. 161–172.
 • Піх Ю. Т.Концепт істини у кримінальному процесуальному законодавстві Французької Республіки.Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVII звітної науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 200–202.
 • Pikh, Y. The Principle of Substantive Truth in the Criminal Procedure of the Republic of Poland: General Remarks.Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 19th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 24, 2020). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2020. P. 259–261.
 • Піх Ю. Т. Проблема істини у кримінальному процесі США.Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVI звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 205–208.
 • Pikh, Y. The Principle of Establishing Truth in the Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany.Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 18th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 18–19, 2019). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2019. P. 208–210.
 • Піх Ю. Т. Концепт істини у філософії та його вплив на формування концепту істини у кримінальному провадженні.Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. С. 202–206.
 • Pikh, Y. The Principle of Non-Interference in Private Life in Criminal Proceedings in the Light of the European Court’s of Human Rights Case Law.Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 17th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 20–21, 2018). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2018. P. 98–101.
 • Піх Ю. Засада невтручання у приватне життя в кримінальному провадженні у світлі практики європейського суду з прав людини.Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XVIІ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (20–21 квітня 2018 року). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. C. 72–75.
 • Піх Ю. Мета та завдання формування національної екологічної мережі. Актуальні проблеми соціального права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правові проблеми земельної реформи в Україні» (2 червня 2017 року). Вип. 4. Львів: «Галицька видавнича спілка», 2017. C. 25–31.
 • Pikh, Y. Polygraph Countermeasures.Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 15th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 15–16, 2016). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2016. P. 184–188.
 • Pikh, Y. The Concept and System of Crimes Against Peace, Security of the Mankind and International Legal Order.Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 14th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 24–25, 2015). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2015. P. 274–277.
 • Pikh, Y. Natural Person as a Feature of the Subject of Crime.Current Issues of Human Rights, State and Legal System: Materials of the 13th International Students’ and Advanced Students’ Scholarly Law Conference (April 25–27, 2014). L’viv: Law faculty of the Ivan Franko National University of L’viv, 2014. P. 182–184.

Біографія

У 2016 році з відзнакою закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію бакалавра з правознавства.

 

У 2017 році пройшов наукове стажування на базі юридичного факультету Мюнхенського університету Людвіґа-Максиміліана (Німеччина).

 

У 2018 році з відзнакою закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію магістра права. Одержав сертифікат про володіння фаховою іноземною мовою.

 

З 2018 року – аспірант кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження: «Концепти істини у кримінальному процесуальному праві та їх реалізація у кримінальному провадженні: український та зарубіжний досвід» (науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В. Т. Нор).

 

У 2019 році пройшов наукове стажування на базі юридичного факультету Тюбінґенського університету Еберхарда Карла (Німеччина).

 

З 2020 року – асистент кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!