Різник Сергій Васильович

Посада: доцент кафедри конституційного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: serhiy.riznyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

теорія і практика конституційної юстиції; конституційно-правове забезпечення державотворчого процесу в Україні

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Бориславська О.М. , Різник С.В. Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія. – Львів: Паіс. – 2012. – 456 с.

Навчальні посібники:

 1. Конституційне право зарубіжних держав: навч.-метод. Посібник / О.М. Бориславська, І.Я. Заяць, С.В. Різник. – К.: Ін Юре, 2015. – 360 с.
 2. Конституційне право зарубіжних країн. Том 2.: Особлива частина/ під ред. Д.ю.н., проф. Н.В. Мішиної та доц. В.О. Міхальова. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014. – 336 с.

 Основні наукові та науково-публіцистичні публікації:

 1. Конституційна юстиція в Україні: першопричини проблем (в контексті конституційної реформи) / С. Різник // Право України. – 2016. – № 2. – С. 126.
 1. Про межі конституційної юрисдикції та пряму дію норм Конституції України при здійсненні правосуддя // Вісник Конституційного Суду України. – 2016. – № 4-5.
 1. Значення інституту окремої думки судді Конституційного Суду України для утвердження справедливого конституційного правосуддя // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – №3 (82). – с. 59-68
 1. The issue of the decisions of the Constitutional Court of Ukraine legitimacy // European Applied Sciences. – 2015. – №9 (September). – с. 84-85
 1. The Constitutional Court of Ukraine authorities concerning international agreements: realization issues // KELM. – 2015. – №3. – с. 265-271
 1. Про нез’ясоване питання конституційності актів парламенту, прийнятих в умовах Революції Гідності // Вісник Конституційного Суду. – 2015. – № 6 – с. 58-66.
 1. Проблеми попереднього конституційного контролю законопроектів про внесення змін до Конституції України // Журнал Верховної Ради України Віче. Режим доступу до електронної версії: http://www.viche.info/journal/4974/
 1. Поновлення авторитету Конституційного Суду України як запорука ефективного функціонування держави/ С. В. Різник, В. Л. Федоренко. // Право України. – 2015. – №5. – С. 97–110.
 1. Помилки конституційної реформи: корисний досвід чи втрачений шанс/ Сергій Різник. // Дзеркало тижня. – 26 червня 2015. – №23. Режим доступу до електронної версії:

gazeta.dt.ua/LAW/pomilki-konstituciynoyi-reformi-korisniy-dosvid-chi-vtracheniy-shans-_.html

 1. Сила Конституції, або Як жити по-новому/ Сергій Різник // Українська Правда. – 2014. – Режим доступу до ресурсу:www.pravda.com.ua/articles/2014/06/28/7029970/view_print/
 1. Реформа конституційного правосуддя в Україні: питання теорії та практики/ Сергій Васильович Різник. // Науковий вісник Ужгородського національного університету, – Серія: Право. – 2014. – №26. – С. 66–69.
 1. Критика Конституційного суду: причини, мотиви, наслідки/ Сергій Різник // Українська Правда. – 2013. – Режим доступу до ресурсу:www.pravda.com.ua/articles/2013/08/8/6995691/view_print/
 1. Конституція майбутнього чи констатація минулого: перспективи конституційної реформи/ М. І. Мельник, С. В. Різник. // Дзеркало тижня. – 2012. – №23. Режим доступу до електронної версії:

gazeta.dt.ua/LAW/konstitutsiya_maybutnogo_chi_konstatatsiya_minulogo.html

 1. Конституція як основа національної безпеки України / Сергій Васильович Різник// Конституція України в сучасній правовій доктрині та національному державотворчому процесі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Конституції України, 20-річчю незалежності України, 350-тиріччю Львівського національного університету імені Івана Франка, 70-річчю кафедри конституційного права. – Львів: вид-во юридичного ф-ту ЛНУ ім. І. Франка. – 2011. – С.105-109.
 2.  Охорона та захист державою конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність / Сергій Васильович Різник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. – 2008. – № 10. – С. 150-154.

Біографія

Народився 27 листопада 1980 року в м. Калуші, Івано-Франківської області. В 1998 році закінчив Калуську гімназію та вступив на юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка.
Після закінчення університету, з 2003 року наукову роботу поєднував з практичною, в т. ч. (з 2006 року) – адвокатською діяльністю: здійснював юридичне забезпечення Уповноваженого Державного комітету з питань підприємницької діяльності у Львівській області, Асоціації роботодавців Львівської області (2003-2004 рр.); очолював юридичні служби ТОВ “СП “Росан” (до 2005 року), ВАТ “Львівська пивоварня” (до 2007 року), ТОВ “Фокстрот” (до 2013 року).
В 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. на тему: «Забезпечення державою конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність».
З 2009 року працює на юридичному факультеті Львівського університету: спочатку на посаді асистента, а з 2010 року – доцента кафедри конституційного права.
В 2013 році заснував ГО “Центр конституційних ініціатив”, серед основних проектів якого: щорічні Всеукраїнські студентські змагання з конституційного правосуддя (з 2014 року, спільно з юридичним факультетом Львівського університету та Конституційним Судом України); Центр правової допомоги учасникам АТО (2014-2015 рр., спільно з юридичним факультетом Львівського університету та ГО “Народна самооборона Львівщини”); двомовний, спеціалізований, науковий журнал “Український часопис конституційного права” (з 2016 року, спільно з Львівським університетом та Редакцією журналу).
В лютому 2015 року отримав вчене звання доцента. З січня 2016 року – заступник завідувача кафедри конституційного права, з червня 2016 року член Вченої ради юридичного факультету, з серпня 2016 – секретар Вченої ради.
З квітня 2017 року по вересень 2018 року – заступник декана юридичного факультету.
З вересня 2018 року працює над завершенням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему “Конституційність правових актів в Україні: сутність, методологія визначення та механізми забезпечення.
Читає лекції з конституційного права України та веде спеціальні курси: «Теорія і практика конституційного правосуддя в Україні» і «Конституційна юстиція в демократичних державах світу».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!