Денькович Ольга Іванівна

Посада: доцент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: olha.denkovych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

проблеми офіційного тлумачення кримінально-правових норм

Курси

Публікації

  1. Тлумачення та конкретизація кримінально-правових норм:   співвідношення понять / О. Денькович //  Матеріали  ХVI регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», Львів, 8-9 лютого, 2010;
  2. Щодо конституційності положень окремих статей про злочини проти виборчих прав (статті 157 та 158¹ Кримінального кодексу України) / О. Денькович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51;
  3. Об’єкт та предмет тлумачення Конституційним Судом України у кримінальному праві / О. Денькович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52.
  4. Денькович О. І. Кримінально-правові аспекти обігу криптовалюти в Україні / Денькович О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХIV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 115-119
  5. Денькович О. І. Злочинність професійна / О. І. Денькович // Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. – Т.18. – Харків. : Право , 2019. – С. 179 – 181
  6. Денькович О. І. Стандарти призначення покарання за Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод [Електронний ресурс] / О. Денькович // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки”Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – № 6. – Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/issues/law2019/6/5233
  7. Денькович О. І. Окремі правила призначення покарання у практиці Європейського суду з прав людини / Денькович О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2019 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 101-104
  8. Денькович О. І. Поняття кіберзлочину у зарубіжній кримінології / Денькович О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІIІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 130-133
  9. Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko М. М. Odpowiedzialność za znęcanie się nad osobą w prawie karnym Ukrainy / Volodymyr Burdin, Olga Denkovych, Seńko Mikołaj // Znęcanie się. – Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2020. – S. 365 – 390

Біографія

Народилася 31.01.1986 року у м. Львові. Закінчила у 2008 році юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, а у 2011 році –  аспірантуру. З 2011 року асистент кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету  Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Тлумачення кримінально-правових норм у рішеннях Конституційного Суду України».

Наукові інтереси: проблеми офіційного тлумачення кримінально-правових норм.  Автор близько 10 праць, зокрема:

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!