Максимишин Наталя Миронівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nataliya.maksymyshyn@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

 1. Максимишин Н.М. Психологічні особливості судового допиту. Вісник Львівського університету, Серія юридична. –2012. – Вип. 55. с. 297-302.
 2. Максимишин Н.М. Чинники формування у допитуваних в суді осіб завідомо неправдивих показань: психологія і тактика. Науково-аналітичний журнал «Митна справа», № 3.(81). – 2012. С. 94–99.
 3. Максимишин Н.М. Особливості та переваги фіксації судового провадження технічними засобами за чинним КПК України. Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. – Вип. 2. С. 405–414.
 4. Максимишин Н.М. Щодо предмета допиту експерта у суді. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014 – Вип. 2. – Т. 4. С. 118–121.
 5. Максимишин Н.М. До питання про проведення перехресного допиту у суді Legea Si Viata. Publicatie stiintifi co-practica. 2014 – № 12/2.C. 91–94.
 6. Максимишин Н.М. Щодо специфіки допиту потерпілого, здійснюваного прокурором державним обвинувачем. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридичні науки – 2015 – Вип. 4. – Т. 3 С. 107–110.
 7. Максимишин Н.М. Окремі аспекти і види судового допиту. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІI регіональної науково–практичної конференції (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). С. 374-376.
 8. Максимишин Н.М. Нові підходи до проведення судового допиту. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIХ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 7–8 лютого 2013 р.). С. 344-345.
 9. Максимишин Н.М. Окремі аспекти допиту експерта в суді. Дванадцяті осінні юридичні читання : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 р.). С. 99-101.
 10. Максимишин Н.М. Особливості допиту в суді малолітньої або неповнолітньої особи. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХ звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 7–8 лютого 2014 р.). С. 388-392.
 11. Максимишин Н.М. Специфіка судового допиту потерпілого, здійснюваного прокурором-державним обвинувачем. Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 р.). С. 128-130.
 12. Максимишин Н.М. Тактика допиту захисником свідків обвинувачення. Тези Роль права та закону в громадянському суспільстві : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 13–14 лютого 2015 р.). – Київ: Центр правових наукових досліджень. С. 110-112.
 13. Максимишин Н.М. Особливості судового допиту потерпілого в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІV звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. – Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка С. 222–225.
 14. Когутич І.І., Максимишин Н.М. Судовий допит: процесуальне і криміналістичне дослідження // монографія ТзОВ «Колір ПРО», 2019. 240 с
 15. Максимишин Н.М. Особливості тактики допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування у судовому засіданні. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу. ЛНУ імені Івана Франка С. 255-265.
 16. Когутич І.І., Максимишин Н.М. Інтернет у пошуковій діяльності слідчого. «Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 73.С. 150-160

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!