Сень Ірина Зеновіївна

Посада: асистент кафедри кримінального права і кримінології

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: iryna.sen@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

кримінальне право; спеціальні норми у кримінальному праві України

Курси

Публікації

Наукові статті:
1. Сень І. З. Стан дослідження проблеми спеціальних кримінально – правових норм у спеціальній літературі. Право і суспільство. 2017. № 2 (ч. 2). С. 154-158.
2. Сень І. З. Співвідношення понять «загальне – спеціальне»: кримінальне право та формальна логіка. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 2. С. 253-258.
3. Marin O., Sen I. Legal construction «the same act» in criminal law of Ukraine. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Вип. 65. С. 101-114.
4. Сень І. Генезис спеціальних норм у пам’ятках кримінального права, які діяли на території України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 6-1 (28). С. 118-123.
5. Сень І. З. Поняття спеціальної норми в кримінальному праві України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2018. Вип. 32. С. 106-110.
6. Сень І. Спеціальні норми в постановах Пленуму Верховного Суду України. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9 (271). С. 217-222.
7. Marin O., Sen I. Liability for economic crimes under the Criminal Сode of Ukraine in the context of Eurointegration processes. Teka Komisji Prawniczej. 2018. № XI-2. С. 251-263.

Наукова брошура:
8. Сень І. З. Функції спеціальних норм у кримінальному праві України: наукова брошура. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. 68 с.

Тези доповідей на наукових та науково-практичних конференціях:
9. Сень І. Спеціальні норми у кримінальному праві України: постановка проблеми. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної наук.-практ. конф. (Львів, 4–5 лютого 2016 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка, 2016. С. 138-142.
10. Сень І. Асоціації кримінально-правових норм. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XVI Міжнародної студ.- аспір. наук. конф. (Львів, 21–22 квітня 2017 р.). Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С. 112-117.
11. Сень І. Класифікація спеціальних норм у кримінальному праві України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXIV звітної наук.-практ. конф. (Львів, 7–8 лютого 2018 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. С. 166-171.
12. Сень І. Структура кримінально-правових норм. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної наук.-практ. конф. (Львів, 7–8 лютого 2019 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019.
С. 145-149.
13. Сень І. Правила конструювання диспозицій статей Кримінального кодексу, які містять спеціальні норми. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXVI звітної наук.-практ. конф. (Львів, 6–7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 2. Львів: Юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 148-152.

Біографія

У 2015 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «Магістр права» (кримінально-правова спеціалізація).
З 2015 р. по 2019 р. – навчалась в аспірантурі на кафедрі кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2016 р. – пройшла чотиримісячне стажування в Альбертському університеті (м. Едмонтон, Канада).
З 2017 р. дотепер – асистент кафедри кримінального права і кримінології.
У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 на тему: «Спеціальні норми у кримінальному праві України» (http://idpnan.org.ua/files/2020/sen-i.z.-spetsialni-normi-u-kriminalnomu-pravi-ukrayini-_d_.pdf).

Є членом Всеукраїнської асоціації кримінального права.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!