Жиравецький Тарас Михайлович

Посада: асистент кафедри соціального права

Телефон (робочий): 032-239-4797

Електронна пошта: taras.zhyravetskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів складають теоретичні та практичні аспекти охорони та використання земель сільськогосподарського призначення, захист екологічних прав громадян.

Курси

Публікації

Основні опубліковані праці:

Жиравецький Т.М. Приоритетний характер правового режиму земель сільськогосподарського призначення. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. Вип.35– Львів 2000.

Жиравецький Т.М. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. Вип.36– Львів 2001.

Жиравецький Т.М. Суб’єкти права на землі сільськогосподарського призначення. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної наукової практичної конференції 13-14 лютого 2003р. Львів: Видання юридичного факультету ЛНУ, 2003.

Жиравецький Т.М. Використання земель за цільовим призначенням як принцип земельного права. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XІ регіональної наукової практичної конференції 3-4 лютого 2005р. Львів: Видання юридичного факультету ЛНУ, 2005.

Жиравецький Т.М. Охорона земель сільськогосподарського призначення як елемент екологічної безпеки. // Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції 24-25 вересня 2004 р. – Івано-Франківськ, 2004.

Жиравецький Т.М. Вдосконалення правового режиму земель сільськогосподарського призначення. // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. – Івано-Франківськ: Плай, 2003.

Жиравецький Т.М. Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 380-382

Жиравецький Т.М. Стале землекористування, як складова принципу сталого розвитку. // Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами 4 Міжнародної науково-практичній конференції (м. Луцьк, 1-2 червня 2007 р.). – Луцьк: Вежа. – С.33 – 37.

Жиравецький Т.М. Особливості права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). // Актуальні питання реформування правової системи України : Збірник наукових статей за матеріалами 5 Міжнародної науково-практичній конференції (м. Луцьк, 30-31 травня 2008 р.). – Луцьк: Вежа. – С.342 – 344

Жиравецький Т.М. Приорітетність земель сільськогосподарського призначення як принцип земельного права. / Т.М. Жиравецький // Актуальні питання реформування правової системи України : Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичній конференції (м. Луцьк, 29-30 травня 2009 р.). – Луцьк : Вежа, 2009. – С.390-393

Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин [та ін.] ; за ред.. П.Д. Пилипенка. – К. : ІнЮре, 2010. – 401с. (Особистий внесок Жиравецького Т.М.. розділ 8,С. 151-170

Жиравецький Т.М. Охорона земель сільськогосподарського призначення. Журнал «Екологія. Право. Людина» № 1-2., 2010р. С. 33-37

Жиравецький Т.М. Правове регулювання поводження з небезпечними відходами в Україні. Журнал «Екологія. Право. Людина» № 4-5., 2010р. С. 76-79

Доступ до публічної інформації в контексті інформації про стан довкілля. Посібник для громадськості. / Алексєєва Є. А., Жиравецький Т. М.; – Львів : «Компанія Манускрипт» 2012. – 44с.,

Екологічне право України. Навчальний посібник. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, – 2012. – 92с. (Особистий внесок Жиравецький Т.М. С.5-33)

Розвідка та видобуток сланцевого газу: соціальні, правові та екологічні виклики (короткий огляд), Жиравецький Т. М., Кравченко О. В., Проць Б.Г., к.б.н., Харкевич В. В., к.г.н., Хомечко Г. І. За заг. редакцією Кравченко О. В. — Львів, 2013. — 56 с.

Землевласник має право / Посібник для громадян. / за ред. Т.М.Жиравецького. – К.: Національний екологічний центр України, 2013. – 42с.

 

Біографія

Народився у 1976 р. У 1998 році закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка юридичний факультет.

Працює над кандидатською дисертацією на тему “Правовий режим земель сільськогосподарського призначення”.

З 2002 року працює на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка асистентом кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!