Олійник Юрій Вадимович

Посада: асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: yuriy.oliynyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, ораторське мистецтво, історія політичних та правових вчень, політологія

Курси

Вибрані публікації

1. Олійник Ю. В. Привілеї польських королів як джерело права у Галичині у складі Польського Королівства (1387-1569 рр.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Ужгород. 2013. Вип. 23. Т.1. С. 68–72.

2. Олійник Ю. В. Організація судової влади в Західній Україні у складі Другої Речі Посполитої (1919–1939 рр.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Ужгород. 2018. Вип. 52. Т.1. С. 35–40. Електронна версія: http://repository.vsau.org/getfile.php/18955.pdf

3. Олійник Ю. В. Причини і наслідки захоплення Галичини Польщею та його юридичне оформлення. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Західно-Українська Народна Республіка та її місце в історії українського державотворення (до 100-річчя проголошення)», 1 листопада 2018 року. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2018. Вип. 2. С. 273–279. Електронна версія: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Materialy-KONFERENTSIYI-lystopad2018-3-2.pdf

4. Олійник Ю. В. Організація місцевої влади в Західній Україні у складі Другої Речі Посполитої (1921–1939 рр.). Матеріали XXXIX Міжнародної історико-правової конференції «Місцеве управління та місцеве самоврядування в історії права, держави і юридичної думки», 2–3 листопада 2018 року. Львів: МАІП, 2018. С. 95–100.

5. Олійник Ю. В. Соціально-політичні передумови створення і діяльність Львівського апеляційного суду (1919–1939 рр.). Матеріали ХХІV звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні, 7–8 лютого 2018 року. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. Ч. 1. С. 73–78. Електронна версія: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Final_1_2.pdf

6. Олійник Ю. В. Становлення та розвиток судової системи Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.). Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль. 2018. Вип.4(16). С. 5–12. Електронна версія: http://app.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/4-2018.pdf

7. Олійник Ю. В. Правовий статус органів місцевої влади в Західній Україні у складі Польської Держави (1921–1939 рр.). Історико-правовий часопис. Луцьк. 2018. Вип. 2(12). С. 152–157. Електронна версія: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/16052/1/31.pdf

8. Олійник Ю. В. Конституційно-правові засади розвитку судової системи Другої Речі Посполитої (1918–1939 роки). Вісник Львівського університету. Серія: Юридична. Львів. 2019. Вип. 68. С. 117–124.Електронна версія: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/10149/10152

9. Олійник Ю. В. Порядок формування та компетенція Львівського апеляційного суду (1919–1939 рр.). Науковий вісник публічного та приватного права. Київ. 2019. Вип. 1. Т. 1. С. 40–46. Електронна версія: http://www.nvppp.in.ua/vip/2019/1/tom_1/9.pdf

10. Олійник Ю. В. Особливості реформування судової влади в Другій Речі Посполитій (1918–1939 рр.). Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід», 5–6 квітня 2019 року. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. Т. 1. С. 77–80. Електронна версія: http://uf.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TEZI-YUF-2019-T.-1.pdf

11. Олійник Ю. В. Місце Львівського апеляційного суду в судовій системі Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.). Матеріали XXV звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні», 7–8 лютого 2019 року. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. Ч. 1. С. 66–68. Електронна версія: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/chastyna-_1.pdf

12. Олійник Ю. В. Особливості розвитку судової системи в Галичині у період Другої Речі Посполитої (1919–1939 рр.). Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. С. 272–284. Електронна версія: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Kul-chyts-kyy.pdf

13. Олійник Ю. В. Структура та керівництво Львівського апеляційного суду (1919–1939 рр. Науково практичний господарсько-правовий журнал «Підприємство, господарство і право». Київ. 2019. Вип. 7(281). С. 151–155. Електронна версія: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/7/28.pdf

14. Олійник Ю. В. Правовий статус суддів Львівського апеляційного суду (1919–1939 рр.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Ужгород. 2019. Вип. 56. Т. 1. С. 19–23. Електронна версія: http://visnyk-juris-uzhnu-uz.com/wp-content/uploads/2020/12/No.56-1.pdf

15. Олійник Ю. В. Порядок розгляду справ у Львівському апеляційному суді (1919–1939 рр.). Часопис Київського університету права. Київ. 2020. Вип. 2. С. 77–83. Електронна версія: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/351/332

16. Олійник Ю. В. Особливості розгляду цивільних справ у Львівському апеляційному суді (1919–1939 рр.). Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права». Одеса. 2020. Вип. 85. С. 171–180. Електронна версія: http://www.apdp.in.ua/v85/23.pdf.

17. Олійник Ю. В. Особливості правотворчої діяльності апеляційного суду у Львові (1918–1939 рр.). Матеріали XІХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференціі «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи», 24 квітня 2020 року. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. С. 33–34. Електронна версія: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zbirnyk-2020.pdf

18. Oliinyk Y. Procedure for consideration and resolution of disciplinary cases in the Court of Appeal of Lviv (1919–1939). Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS). №2. 2021. P. 39–46. Електронна версія: https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/4071c62a294072a4a1588e01ba5f74db.pdf/ReOS%2002%20aus%202021.pdf

19. Олійник Ю. В. Особливості розгляду дисциплінарних справ суддів Львівським апеляційним судом (1919–1939 рр.). Матеріали XХ Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференціі «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи», 22–23 квітня 2021 року. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. С. 16–19. Електронна версія: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/ZBIRNYK-2021.pdf

20. Олійник Ю. В. Невдала дипломатія гетьмана Петра Дорошенка навколо об’єднання українських земель в ході московсько-української війни (1674–1676). Круглий стіл «Уроки російсько-українських війн» : матеріали круглого столу, 3 серп. 2022 р. Тернопіль: Західноукраїнський національний університет, 2022. URL: https://cutt.ly/PZ3Kfi7

21. Гутів Б.І., Олійник Ю.В. Політико–правові ідеї Марка Аврелія про права людини, як вагомий внесок в римську правову думку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Ужгород. 2022. Вип. 72. Ч.1. С. 49–54. Електронна версія: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/09/NVUzhNU_72_ch1.pdf

 

Біографія

Народився 09 серпня 1990 року у місті Львові.

2008-2013 рр. – навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

2013-2018 рр. – працював на посаді секретаря судового засідання у Львівському окружному адміністративному суді.

З 2017 р. – навчання в аспірантурі на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка.

2018-2021 рр. – працював на посаді помічника судді Львівського окружного адміністративного суду.

У вересні 2021 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань «право» (спеціальність 081) на тему: «Правові основи організації та діяльності Львівського апеляційного суду в період Другої Речі Посполитої: історико-правове дослідження».

З 2022 р. – асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!