Пляцко Уляна Михайлівна

Посада: асистент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Біографія

Пляцко Уляна Михайлівна – (20.08.1985, м. Львів) –  кандидат юридичних наук (Обмеження речових прав, 2014). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2009), аспірантуру (2013). З 2014 асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету. Наукові інтереси: цивільне право, господарське право, міжнародне приватне право Бл. 20 праць, зокрема Договір  найму як підстава обмеження речових прав                          (Науковий  вісник Ужгородського національного  університету. Серія Право. 2013. № 21 (ч. 1); Договір іпотеки як підстава обмеження речових прав (Держава і право: збірник наукових праць. 2013. № 60 (ч. 1). ); Обтяження права власності на майно (Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. № 58. ); Обмеження речових прав на підставі договорів про передання майна у власність (Часопис Київського університету права. 2013. № 2013/2.); Ограничения вещных прав на основании договоров о передачи имущества в  пользование ( Теория и практика общественного развития. 2013. № 10. ); Правова природа заставних відносин ( Форум права. 2012 р. № 3. ); Обмеження прав на земельну ділянку на підставі земельного сервітуту (Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 20-21 квітня 2013 р.). – у 2-х томах. – Донецьк: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – Т. 1); Договори щодо безоплатної передачі майна в контексті обмеження речових прав (Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19-20 квітня 2013 р.). – Львів: Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2013. – у 2-х частинах. Ч.1); Законодавчі обмеження речових прав у спадкових відносинах (Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22 березня 2014 р.). – Х.: ГО “Асоціація аспірантів-юристів”,2014); Законодавчі обмеження речових прав співвласників (Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXI звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 12-13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!