Міжнародне співробітництво

Інформацію про школи польського та європейського, німецького, австрійського та американського права можна отримати тут.

Підготовка магістрів у галузі альтернативного вирішення спорів за програмою TEMPUS на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

Міжуніверситетський договір із Іллінойським технологічним інститутом (США) від 15.09.2012р.

Сторонами договору домовлено про створення та функціонування Школи американського права у Львівському національному університеті імені Івана Франка, в рамках якої студенти поглиблюють свої знання американської правової системи.

Договір про співпрацю із Віденським університетом (Австрія) від 14.09.2011р.

Договором передбачено заснування Школи австрійського права,  яка має на меті відновлення  зв’язків між правничими школами  Львівського і Віденського університетів та продовження традицій університетського міжнародного співробітництва. Курс навчання в Школі охоплює насамперед блок цивільно-правових навчальних  дисциплін

Декларація про наміри із Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва від 9.06.2010р.

Декларацією обумовлено створення у Львівському Національному Університеті ім. Івана Франка Центру Німецького права із «Паралельним вивченням німецького права » з огляду на зростаюче значення транскордонного юридичного співробітництва, пов’язаного із процесами глобалізації, в тому числі і економічних зв’язків із Німеччиною, Європою та світом в цілому, зі зростанням значення зорієнтованого на інтернаціонально-правові аспекти теоретичного навчання та потребами у підтримці вивчення іноземних мов для забезпечення наукового порівняльно-правового обміну. Навчальний процес пропонує лекції відповідно із наступних галузей права:

  • – конституційне право
  • – конституційне процесуальне право
  • – цивільне право (із особливою увагою до зобов’язального права)
  • – цивільне-процесуальне право ( право судового устрою, торгівельне право та право господарських товариств);
  • – кримінальне та кримінальне процесуальне право
  • – адміністративне та адміністративне процесуальне право
  • – європейське право.

«Паралельне вивчення німецького права» викладатиметься німецькою мовою, у зв’язку з чим Університет надає додаткові можливості вивчення професійної німецької мови майбутнім учасникам та слухачам курсу. МПС-Фонд, зі свого боку:

  • – підтримує науковий обмін шляхом надання короткострокової дослідницької стипендії для найкращого учасника курсу паралельного вивчення, а також завдяки іншим заходам;
  • – забезпечує участь окремих викладачів німецької мови для підтримки німецької мови та зокрема юридичної фахової термінології в Університеті – в курсі з фахової термінології «Німецька для юристів» в Інституті ім. Гете у місті Бонн;
  • – передає у розпорядження бібліотеки юридичного факультету Університету німецькомовну юридичну літературу.

Договір про співпрацю із Левітт інститутом міжнародного розвитку (США) від 23 червня 2009р.

Договір передбачає запровадження двосеместрової програми викладання студентам юридичного факультету, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістра» факультативного курсу  «Змагальна система кримінального судочинства та суд присяжних у США». Викладання курсу забезпечується провідними фахівцями у сфері практичної юриспруденції США та професорами американських вузів. Підсумкові тестування з успішними результатами завершуються отриманням від  Левітт Інституту відповідних сертифікатів.

Міжфакультетський Договір про видавничу співпрацю із Вроцлавським університетом (Польща) від 5 травня 2009 року

Метою Договору є підбір, опрацьовування і підготовка Сторонами для друку юридичних наукових матеріалів до спеціально  створеного часопису «Вроцлавсько-Львівські юридичні зошити», який видається один раз на рік.

Міжуніверситетська угода про співпрацю із Ягелонським університет (Польща) від 28.11.2001р.

Співпраця передбачає обмін документацією, науковою продукцією, спільну організацію колоквіумів, семінарів, формування спільних програм  у науково-дослідній та навчальній роботі, обмін студентами, взаємні стажування викладачів. Започатковано традицію Днів Вроцлавського Університету у Львові та Днів Франкового університету у Вроцлаві. Одним із пріоритетних напрямків такого співробітництва визначається функціонування Школи польського та європейського права. Позитивні результати випускного іспиту у Школі забезпечують студентам факультету додаткові бали при складанні внутрішніх іспитів на факультеті, а також можливості проходження практики у Польщі та отримання стипендії на навчання в магістратурі у Ягелонському Університеті.

Міжфакультетський договір про співробітництво із університетом м.Зальцбург (Австрія) від 16.06.2009р.

Співробітництво передбачає:

1) у сфері науково-дослідницької діяльності:

– обмін викладачів та студентів;

– розробку спільних науково-дослідницьких проектів;

– залучення науковців іншої сторони до науково-дослідницької роботи;

– організацію наукових зустрічей на узгоджену заздалегідь тематику;

– налагодження співпраці із державними установами та організаціями у кожній із держав;

– обмін науковими і навчальними матеріалами;

2) у сфері забезпечення навчального процесу:

– організацію коротко- та довготривалих курсів і сесій навчальних заходів за попередньо узгодженою тематикою;

– обмін досвідом щодо організації навчального процесу та методик навчання з метою підвищення його ефективності;

– обмін літніми курсами та практиками;

– організацію спільних рівневих програм для спеціалістів та спільне магістерське навчання, а також спільне керівництво та опонування на захистах дисертацій

Міжфакультетський договір із Західночеським університетом в м.Плзень (Чехія) від 05.11.2008р.

Договором обумовлено надання взаємної допомоги у підвищенні наукової кваліфікації викладачів, обмін викладачів та аспірантів для стажування, читання лекцій, обмін досвідом у сфері формування та розвитку методології наукових досліджень та використання новітніх технологій, обмін публікаціями та науковою літературою.

Угода про співпрацю з Ягеллонським університетом у Кракові від 28.11.2001р.

Договір підписано з метою налагодження та підтримки наукової, педагогічної та культурної співпраці.