Гриниха Ірина Михайлівна

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, проблеми співучасті у кримінальному
правопорушенні.

Курси

Публікації

1. Гриниха І. Окремі проблеми призначення покарань неповнолітнім за Кримінальним кодексом України /  Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 317-319.
2. Гриниха І. Характеристика дій виконавця у злочинах, вчинюваних організованою групою / І. Гриниха // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 8-9 квітня 2005р. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2005. – С. 228-234.
3. Гриниха І. Виконавець та співвиконавець злочину: необхідність розрізнення понять /Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. – 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006 р. – С. 341-343.
4. Гриниха І. Виконавець та особа, що відповідає як виконавець, у злочинах, вчинених групою осіб за попередньою змовою / І. Гриниха // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. «Кримінальний кодекс України 2001 року: проблеми застосування і перспективи удосконалення». – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 7-8 квітня 2006 р. – С. 169-171.
5. Гриниха І. Проблема співвиконавства у злочинах зі спеціальним суб’єктом / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. – 8-9 лютого 2007 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007 р. – С. 455-457.
6. Гриниха І. Проблеми кваліфікації дій виконавця при вчиненні злочину “Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність” (ст. 304 КК України) / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 256-259.
7. Гриниха І. Регламентація відповідальності виконавця та співвиконавця злочину в післяреволюційний період розвитку вітчизняного кримінального законодавства / І. Гриниха // Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: Тези доповідей на Всеукраїнській науковій конференції ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 51-54.
8. Гриниха І. Виконавець злочину за кримінальним законодавством держав пострадянського простору / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 295-298.
9. Гриниха І. Пленум Верховного Суду України про поняття і кваліфікацію дій виконавця та співвиконавця злочину / І. Гриниха // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 24 квітня 2009 р.) / Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, «Норд Комп’ютер» 2009. – С. 137-140.
10. Гриниха І. М. Регламентація відповідальності виконавця та співвиконавця злочину в історії вітчизняного кримінального законодавства / І. Гриниха // Вісник Львівського університету.
Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 218-228.
11. Гриниха І. М. Відповідальність виконавця та співвиконавця злочину за кримінальним законодавством зарубіжних держав [Електронний ресурс] / І. М. Гриниха // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 86-96. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09gimzzd.pdf                                                12. Гриниха І. Опосередковане вчинення злочину: деякі питання вини / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 313-314.
13. Гриниха И. Ошибка и ее влияние на уголовно-правовую оценку соучастия и опосредованного исполнения / Гриниха И. // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2010» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев, А.В. Андриянов. [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD- ROM); 12 см.
14. Гриниха І. Поняття співвиконавця злочину в кримінально-правовій доктрині / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 285-287.
15. Гриниха І. Проблема добровільної відмови від злочину співвиконавцем злочину / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 321-324.
16. Гриниха І. Окремі аспекти опосередкованого виконання злочину в теорії кримінального права / Гриниха І. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХ звітної науково-практичної конференції (6-7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 294-298.
17. Гриниха І. М. Вплив ознак суб’єктивної сторони складу злочину на вирішення питання про правову оцінку спільної участі у злочинному діянні декількох суб’єктів злочину / І. Гриниха // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 126-130.
18. Гриниха І. М. Поняття виконавця злочину за Кримінальним кодексом України / І. Гриниха // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 103-106.
19. Гриниха І. М. Співвиконавець злочину за Кримінальним кодексом України / І. Гриниха // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 123-127.
20. Гриниха І.М. Виконавець злочину: проблема визначення поняття / І.Гриниха // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XХV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2019. – Частина 2. – С. 97-101.
21. Гриниха І.М. До питання кваліфікації дій виконавця злочину / І.Гриниха // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали XХVІ звітної науково-практичної
конференції (6–7 лютого 2020 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка. – 2020. – Частина 2. – С. 121-124.
22. Гриниха І.М. Виконавець кримінального правопорушення в проєкті Кримінального кодексу України / І.Гриниха // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні». Місто Запоріжжя, 29-30 жовтня 2021 р.

Біографія

Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
(2004 р., освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права»).
У 2004 р. розпочала роботу викладачем на кафедрі кримінального права і кримінології.
Навчалася в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка.

Стажування:
Львівський державний університет внутрішніх справ, 23.04.2018р.- 23.05.2018р. (Наказ №1437 від 25.04.2018р.; довідка про проходження стажування від 24.05.2018 р. №85)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!