Шпарик Назар Ярославович

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nazar.shparyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сфера інтересів та професійних зацікавлень: міжнародне екологічне право, вплив міжнародних договорів у сфері охорони довкілля на екологічне законодавство України, апроксимація природоохоронного законодавства України до Директив ЄС, земельне право, містобудівне законодавство, землі сільськогосподарського призначення, трудове право

Курси

Публікації

 1. Шпарик Н.Я. Поняття та ознаки міжнародно-правового акту як джерела екологічного права України / Н.Я. Шпарик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : Львів. нац. ун-т. імені Івана Франка, 2014. – Вип. 59. – С. 312–318.
 2. Шпарик Н.Я. Види міжнародно-правових актів як джерел екологічного права України / Н.Я. Шпарик // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 63. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 428 с. – С. 196 – 201.
 3. Шпарик Н. Я. Проблеми імплементації міжнародно-правових актів в екологічне законодавство України / Н.Я. Шпарик // Право і суспільство. – 2014. – №4. – С. 124 – 130.
 4. Shparyk N. The Notion and Structure of International Legal Standards in the Field of Environmental Protection / Nazar Shparyk // Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukrainskich. Tom III Prawo – Gospodarka – Polityka. – 2014. – С. 127–135.
 5. Шпарик Н. Я. Адаптація екологічного законодавства України до стандартів Європейського Союзу / Н.Я. Шпарик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – С. 212–217.
 6. Шпарик Н.Я. Рішення Європейського суду з прав людини як джерела екологічного права України / Н.Я. Шпарик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : Львів. нац. ун-т. імені Івана Франка, 2016. – Вип. 62. – С. 160 – 168.
 7. Шпарик Н. Я. Основні ознаки міжнародно-правового акту як джерела екологічного права України / Н.Я. Шпарик // ХІІ Міжнародна студентсько-аспірантська конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 26-28 квітня 2013 року. Тези доповідей. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – С. 126–128.
 8. Шпарик Н. Я. Поняття міжнародно-правового акту як джерела екологічного права / Н.Я. Шпарик // Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 року). – м. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 97-99.
 9. Шпарик Н. Я. Взаємовплив міжнародно-правових актів і національного екологічного законодавства / Н.Я. Шпарик // Круглий стіл присвячений пам’яті проф. Ю.О. Вовка «Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права» – Харків, 24 травня 2013 року. – С. 150–152.
 10. Шпарик Н. Я. Стокгольмська декларація з навколишнього середовища 1972 року як джерело екологічного права / Н.Я. Шпарик // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 року): [у 4-ох част.]. – Частина перша. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 169-171.
 11. Шпарик Н. Я. Види міжнародно-правових актів як джерел екологічного права України / Н.Я. Шпарик // Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2013. – С. 256-260.
 12. Шпарик Н. Я. Альпійська та Карпатська конвенції: завдання та значення для охорони довкілля / Н.Я. Шпарик // Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави», присвячена пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова 6 грудня 2013 року. Тези доповідей. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2013. – С. 40-43.
 13. Шпарик Н. Я. Міжнародно-правові стандарти у галузі охорони довкілля і національне екологічне законодавство / Н.Я. Шпарик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 279-282.
 14. Шпарик Н. Я. Структурні елементи міжнародно-правових стандартів у галузі охорони довкілля / Н.Я. Шпарик // Права людини і довкілля у новій Україні: на честь професора С. М. Кравченко: збірник статей та тез міжнародного міждисциплінарного симпозіуму, 20 – 21 вересня 2014 р. — Львів, 2015. — 432 с. (Препринт / МБО «Екологія–Право–Людина»). – С. 31-36.
 15. Шпарик Н. Я. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) як джерело екологічного права України / Н.Я. Шпарик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 67-70.
 16. Шпарик Н. Я. Практика Європейського суду з прав людини як джерело екологічного права України / Н.Я. Шпарик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 43-46.
 17. Шпарик Н. Я. Стратегія адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Н.Я. Шпарик // Актуальні проблеми соціального права. Матеріали всеукраїнського «круглого столу», присвяченого 40-річчю кафедри соціального права (1 квітня 2016 р.) – Львів: Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка; Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 259-263.
 18. Шпарик Н. Я. Апроксимація стратегічної екологічної оцінки в екологічне законодавство України / Н.Я. Шпарик // Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016. – С. 222–225.

Біографія

Шпарик Назар Ярославович народився 28 вересня 1989 року у місті Львові.У 2011 р. закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримав диплом магістра права та Свідоцтво про фахові знання німецької мови.

У 2012-2015 рр. навчався у стаціонарній аспірантурі на кафедрі трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження по спеціальності 12.00.06. (аграрне, земельне, екологічне та природоресурсне право) з екологічного права: «Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України». Науковий керівник – доцент, кандидат юридичних наук Ващишин Марія Ярославівна.

У 2014 р. заснував Асоціацію Аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2012 по 2015 рр. – член Вченої Ради юридичного факультету як представник від аспірантів.

05 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.52 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації.

Сфера інтересів та професійних зацікавлень: міжнародне екологічне право, вплив міжнародних договорів у сфері охорони довкілля на екологічне законодавство України, апроксимація природоохоронного законодавства України до Директив ЄС, земельне право, містобудівне законодавство, землі сільськогосподарського призначення, трудове право

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!