Шпарик Назар Ярославович

Посада: доцент кафедри соціального права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nazar.shparyk@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

Шпарик Назар Ярославович народився 28 вересня 1989 року у місті Львові.У 2011 р. закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримав диплом магістра права та Свідоцтво про фахові знання німецької мови.

У 2012-2015 рр. навчався у стаціонарній аспірантурі на кафедрі трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема дисертаційного дослідження по спеціальності 12.00.06. (аграрне, земельне, екологічне та природоресурсне право) з екологічного права: «Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України». Науковий керівник – доцент, кандидат юридичних наук Ващишин Марія Ярославівна.

У 2014 р. заснував Асоціацію Аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2012 по 2015 рр. – член Вченої Ради юридичного факультету як представник від аспірантів.

05 квітня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.52 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертації.

Сфера інтересів та професійних зацікавлень: міжнародне екологічне право, вплив міжнародних договорів у сфері охорони довкілля на екологічне законодавство України, апроксимація природоохоронного законодавства України до Директив ЄС, земельне право, містобудівне законодавство, землі сільськогосподарського призначення, трудове право

Список наукових праць Шпарик Н.Я.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!