Войнарович Альона Богданівна

Посада: доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: alona.voynarovych@lnu.edu.ua

Курси

Біографія

10.IІІ.1985, м. Вінниця

юрист, канд. юрид. наук. У 2007 році закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та отримала повну вищу юридичну освіту за спеціальністю “Правознавство”, здобула кваліфікацію „магістр права”. З 2008 року займається адвокатською діяльністю. З 2007 по 2010 рік навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. З 01.09.2012 року працює асистентом кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Участь народу в здійсненні правосуддя у кримінальних справах за законодавством України». Сферу наукового зацікавлення складають проблеми кримінального процесу, інститут суду присяжних, організація та функціонування адвокатури.

Автор близько 13 праць, зокрема:

1. Гринишин А.Б. Загальні питання участі народу у відправленні

правосуддя в кримінальних справах / Гринишин А.Б. // Вісник Львівського

національного університету. Серія юридична – 2008.– Вип. 47. – С.232–238.

2. Гринишин А.Б. Правовий механізм реалізації конституційних прав

громадян України на участь у відправленні правосуддя в кримінальних

справах / А.Б. Гринишин // Університетські наукові записки (Часопис

Хмельницького університету управління та права). – 2009. – Вип. 4 (32) /

2009. – С. 248–253.

3. Гринишин А.Б. Вітчизняний досвід участі присяжних засідателів у

здійсненні правосуддя в кримінальних справах / А.Б. Гринишин // Держава і

право (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України): Збірник

наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2010. – Вип. 48. – С. 512–518.

4. Гринишин А.Б. Вердикт присяжних засідателів і його наслідки /

А.Б. Гринишин // Вісник Львівського національного університету. Серія

юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 417–422.

5. Гринишин А.Б. Деякі особливості судового слідства у суді присяжних /

Гринишин А.Б. // Науковий вісник Львівського державного університету

внутрішніх справ (збірник наукових праць). Юридична серія. – 2010. – Вип.

4. – С. 391–401.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!