Суханов Максим Олександрович

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Телефон (робочий): (032) 2394389

Електронна пошта: maxsukhanov11@gmail.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

корпоративне право (зокрема, порівняльне)

договірне право (зокрема, договірні зобов’язання в сфері інтелектуального права)

інформаційне та ІТ право

Курси

Публікації

Підручники:

1. Корпоративне право / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. (автор розділів «Корпоративні права та обов’язки. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Корпоративний договір.)

Статті, опубліковані у фахових виданнях:

1. Яворська О., Суханов М., Федорчук Ю., Лубчук О. Кому належить скіфське золото? Однозначна відповідь на складне питання Амстердамського окружного суду /Право України. – 2017. – Випуск 1. – С.127-139.

2. Суханов М.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЇХНІХ УЧАСНИКІВ ЗА ПРАВОМ КРАЇН ЄС ТА США. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск №57.Том №1. 2019. С.88-91.

3. Суханов М.О. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ЯК ПІДСТАВИ НАБУТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Прикарпатський юридичний вісник №1/2019. С. 70-73

4. Суханов М.О. РОЛЬ СТАТУТУ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Право і суспільство №6/2019

5. Суханов М.О. ХАРАКТЕРИСТКА ПІДСТАВ НАБУТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В ПОРЯДКУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА. Підприємництво, господарство і право. №4/2020

Тези конференцій:

1.Суханов М.О. Особливості виходу учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Збірник матеріалів XVII науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного права» (Харків, 22 лютого 2019 р.). Харків: Нац. Юрид. Ун-т ім.Я.Мудрого. С. 379-383

2. Суханов М.О. Зловживання корпоративними правами та їх попередження в контексті оновлення законодавства про товариства з обмеженою відповідальністю. Тези XVIII Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи». 18-19 квітня 2019 року. Львів. С.89-91

3. Суханов М.О. Інформаційні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Збірник матеріалів Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2019. С.150-156

4. Суханов М.О. Щодо ролі локальних актів товариства з обмеженою відповідальністю в механізмі правового регулювання корпоративних прав та обов’язків учасника товариства. Збірник наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу». м. Івано-Франківськ, 2019. С. 222-226.

5.Cуханов М.О.  До питання про генезу розвитку правового регулювання корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю в Україні// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (Львів, 6-7 лютого 2020 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 208-212.

6. Cуханов М.О., Стефанишин М. Службий твір як об’єкт авторського права. Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві”. Одеса, 27.12.2019

7.Суханов М.О. До питання про сферу дії корпоративних договорів у Великобританії та Сполучених Штатах Америки Тези XIX Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи». 24 квітня 2020 року. Львів. С.103-105

 

 

Біографія

Народився 11 травня 1995 року у м. Червоноград, Львівська область.

У 2012 році закінчив Червоноградську гімназію з відзнакою.

У липні 2018 року закінчив юридичний факультет Львівського національного університету, магістр права з відзнакою.

Отримав Свідоцтво про фахове володіння іноземною мовою.

У вересні 2018 року вступив на аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Тема дисертаційного дослідження «Корпоративні права та обов’язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю».

З грудня 2016 року – юрист адвокатського об’єднання «Космеда, Куксов і Партнери».

З лютого 2019 року – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Координатор Школи юного правника.

Керівник кафедрального гуртка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!