Суханов Максим Олександрович

Посада: асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, завідувач Лабораторії практичного права

Телефон (робочий): (032) 2394389

Електронна пошта: maksym.sukhanov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

корпоративне право (питання реалізації та захисту корпоративних прав учасника товариства з обмеженою відповідальністю)

інтелектуальна власність (зокрема, захист прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі)

інформаційне право (договірне регулювання нерозголошення конфіденційної інформації)

Курси

Публікації

Підручники:

1. Корпоративне право / за заг. ред. проф. О.С.Яворської. – Дрогобич: Коло, 2019 р. – 639 с. (автор розділів «Корпоративні права та обов’язки. Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Корпоративний договір.)

Статті, опубліковані у фахових виданнях:

1. Яворська О., Суханов М., Федорчук Ю., Лубчук О. Кому належить скіфське золото? Однозначна відповідь на складне питання Амстердамського окружного суду /Право України. – 2017. – Випуск 1. – С.127-139.

2. Суханов М.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ЇХНІХ УЧАСНИКІВ ЗА ПРАВОМ КРАЇН ЄС ТА США. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск №57.Том №1. 2019. С.88-91.

3. Суханов М.О. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ЯК ПІДСТАВИ НАБУТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Прикарпатський юридичний вісник №1/2019. С. 70-73

4. Суханов М.О. РОЛЬ СТАТУТУ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Право і суспільство №6/2019

5. Суханов М.О. ХАРАКТЕРИСТКА ПІДСТАВ НАБУТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В ПОРЯДКУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА. Підприємництво, господарство і право. №4/2020

6. Суханов М.О. Право на участь в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю /М. Суханов // Науковий Вісник Чернівецького юридичного інституту Одеської юридичної академії. – Випуск №1. – 2020. С.43-46. (внесено до Міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща).

7. Суханов М.О.Аналіз практики Верховного суду щодо судового захисту корпоративних прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Право і суспільство №1/2021

8.Cуханов М.О. Переважні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю: окремі аспекти їх реалізації та захисту Knowledge, Education, Law, Management. № 8 (36). 2021. С. 126-133

9.Criminological Aspects of the Unauthorized Activities within the Cyber Space Oliynychuk, O.Oliynychuk, R.Savka, N.Baranetska, O.Moskaliuk, N.Sukhanov, M.. 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 ; : 514-519, 2021. Artigo em Inglês | Scopus | ID: covidwho-1470277

 

Тези конференцій:

1.Суханов М.О. Особливості виходу учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Збірник матеріалів XVII науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного права» (Харків, 22 лютого 2019 р.). Харків: Нац. Юрид. Ун-т ім.Я.Мудрого. С. 379-383

2. Суханов М.О. Зловживання корпоративними правами та їх попередження в контексті оновлення законодавства про товариства з обмеженою відповідальністю. Тези XVIII Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи». 18-19 квітня 2019 року. Львів. С.89-91

3. Суханов М.О. Інформаційні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Збірник матеріалів Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2019. С.150-156

4. Суханов М.О. Щодо ролі локальних актів товариства з обмеженою відповідальністю в механізмі правового регулювання корпоративних прав та обов’язків учасника товариства. Збірник наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу». м. Івано-Франківськ, 2019. С. 222-226.

5.Cуханов М.О.  До питання про генезу розвитку правового регулювання корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю в Україні// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (Львів, 6-7 лютого 2020 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 208-212.

6. Cуханов М.О., Стефанишин М. Службовий твір як об’єкт авторського права. Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції “Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві”. Одеса, 27.12.2019

7.Суханов М.О. До питання про сферу дії корпоративних договорів у Великобританії та Сполучених Штатах Америки Тези XIX Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи». 24 квітня 2020 року. Львів. С.103-105

8. Суханов М.О. Випадки обмежень виплати дивідентів у товаристві з обмеженою відповідальністю. Тези Міжнародної конференції “Актуальні проблеми реформування законодавства”.  Одеса, червень 2020 року. С.45-50.

9.Суханов М.О., Горохівська І.Т. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ У ФЕШН-ІНДУСТРІЇ. Збірник матеріалів Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2020. С.118-124

10.Суханов М.О., Соломаха Б.А. ОГЛЯД ЗМІН ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ У 2020 РОЦІ. Збірник матеріалів Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2020. С.124-128

11. Cуханов М.О.КЛАСИФІКАЦІЯ КОРПОРАТИВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції.

12.Суханов М.О. Чи є майбутнє у права модних індустрій (креативного права) в Україні? Збірник матеріалів П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2021. С.149-153

 

Біографія

 

Народився 11 травня 1995 року у м. Червоноград, Львівська область.

Освіта:

  • У 2012 році закінчив Червоноградську гімназію з відзнакою.
  • У липні 2018 року закінчив юридичний факультет Львівського національного університету, магістр права з відзнакою.
  • У 2018 році отримав Свідоцтво про фахове володіння іноземною (англійською) мовою.
  • У вересні 2018 року вступив на аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 081 Право. Тема дисертаційного дослідження «Корпоративні права та обов’язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю».

Викладацька діяльність:

  • З лютого 2019 року/досі – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
  • Координатор Школи юного правника.
  • Керівник кафедрального гуртка.  У 2020 році під керівництвом М.О. Суханова двоє студентів зайняли ІІ та ІІІ місця у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з права, у 2021 році одна студентка зайняла І місце у ІІ етапі Всеукраїнських наукових робіт з права, у 2022 році троє студентів зайняли І місце в тому ж конкурсі.

Практична діяльність:

  • З грудня 2016 року по березень 2020 року – юрист адвокатського об’єднання «Космеда, Куксов і Партнери».
  • З лютого 2021 року/досі – співзасновник та партнер ЮК “ТМН”.
  • З вересня 2021 року/досі – керівник (завідувач) Юридичної клініки “Лабораторія практичного права”

 

Нагороди

07.10.2019. Нагороджений Грамотою Територіального управління Державної судової адміністрації України у Львівській області за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку та виховання молодого покоління юристів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!