Суханов Максим Олександрович

Посада: доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права, завідувач Лабораторії практичного права "Юридична клініка"

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: maksym.sukhanov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: m.facebook.com

Наукові інтереси

авторське право, ІТ право, право креативних індустрій, корпоративне право

Курси

Публікації

Публікація Тип публікації
1. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО: підручник / Ю. О. Гладьо, В. М. Мартин, Ю. Я. Самагальська, Суханов М.О. та ін. ; за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Дрогобич : Коло, 2020. – 650 с. (автор розділів Корпоративні права та обов’язки, Товариства з обмеженою відповідальністю. Товариства з додатковою відповідальністю. Становлення законодавчого регулювання корпоративних договорів) підручник
2 КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО У ТАБЛИЦЯХ І СХЕМАХ / Ю. О. Гладьо, В. М. Мартин, Ю. Я. Самагальська, Суханов М.О. та ін. ; за заг. ред. проф. О. С. Яворської. – Дрогобич : Коло, 2023. – 477 с. підручник
3 Яворська О.С. Суханов М.О.КОМУ НАЛЕЖИТЬ «СКІФСЬКЕ ЗОЛОТО»? ОДНОЗНАЧНА ВІДПОВІДЬ НА СКЛАДНЕ ПИТАННЯ АМСТЕРДАМСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ. Науковий журнал “Право України”. Випуск 2017/1/1 Стаття
4 Суханов М.О. Характеристика правового регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю та корпоративних прав їхніх учасників за правом країн ЄС ТА США. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск №57.Том №1. 2019. С. 88-91. Стаття
5 Суханов М.О. Сутність і зміст корпоративного договору як підстави набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. №1. С. 70-73 Стаття
6 Суханов М.О. Роль статуту в механізмі правового регулювання корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Право і суспільство. 2019. №6. С. 111-116 Стаття
7 Суханов М.О. Характеристика підстав набуття корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю в порядку правонаступництва. Підприємництво, господарство і право. 2020. №4. С.48-53. Стаття
8 Суханов М.О. Право на участь в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю. Науковий Вісник Чернівецького юридичного інституту Одеської юридичної академії. Випуск №1. 2020. С.43-46. (внесено до Міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). Стаття
9 Суханов М.О. Аналіз практики Верховного суду щодо судового захисту корпоративних прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Право і суспільство. 2021. №1. С.56-61. Стаття
10 Cуханов М.О. Переважні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю: окремі аспекти їх реалізації та захисту. Knowledge, Education, Law, Management. № 8 (36). 2021. С. 126-133. Стаття
11 Суханов М.О. Особливості виходу учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Збірник матеріалів XVII науково-практичної конференції «Актуальні проблеми приватного права» (Харків, 22 лютого 2019 р.). Харків: Нац. Юрид. Ун-т ім. Я. Мудрого. С. 379-383. Тези доповідей
12 Суханов М.О. Зловживання корпоративними правами та їх попередження в контексті оновлення законодавства Про ТОВ з обмеженою відповідальністю. Тези XVIII Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи». 18-19 квітня 2019 року. Львів. С.89-91. Тези доповідей
13 Суханов М.О. Інформаційні права учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Збірник матеріалів Третьої Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2019. С.150-156. Тези доповідей
14 Суханов М.О. Щодо ролі локальних актів товариства з обмеженою відповідальністю в механізмі правового регулювання корпоративних прав та обов’язків учасника товариства. Збірник наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу». м. Івано-Франківськ, 2019. С. 222-226. Тези доповідей
15 Cуханов М.О. До питання про ґенезу розвитку правового регулювання корпоративних прав та обов’язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю в Україні. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXVI звітної науково-практичної конференції (Львів, 6-7 лютого 2020 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. С. 208-212 Тези доповідей
16 Суханов М.О. До питання про сферу дії корпоративних договорів у Великобританії та Сполучених Штатах Америки. Тези XIX Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи». 24 квітня 2020 року. Львів. С.103- 105 Тези доповідей
17 Cуханов М.О. Класифікація корпоративних обов’язків учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVII звітної науково-практичної конференції (Львів, 6-7 лютого 2021 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2021. С. 223-226 Тези доповідей
18 Суханов М.О. Особливості захисту корпоративних прав учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVIIІ звітної науковопрактичної конференції (Львів, 3-4 лютого 2022 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С. 208-210 Тези доповідей
19 Суханов М.О. Право на дивіденди учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Міжнародна конференція “Чорноморські студії”. Одеса, 2019 Тези доповідей
20 Суханов М.О. ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ: ЩО ОЧІКУВАТИ У 2023 РОЦІ? Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVIIV звітної науковопрактичної конференції (Львів, 2-3 лютого 2023 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. С. 250-252 тези доповідей
21 Суханов М.О., Стадник О.Р ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ, СТВОРЕНИХ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ. с.1544-1551.

The 11th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (January 29-31, 2023) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2023 

тези доповідей
22 Суханов М.О.,Козак С.Т. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОСПЛЕЮ В УКРАЇНІ с.1487-1493 The 11th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (January 29-31, 2023) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2023  тези доповідей
23 Суханов М.О. Особливості реєстрації та використання “патріотичних” торговельних марок. с.221-224. Збірник матеріалів Сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2019. С.150-156. тези доповідей
24 Суханов М.О., Горохівська І.Т. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ У ФЕШН-ІНДУСТРІЇ с.118-123 Збірник матеріалів Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2020.  тези доповідей
25 Суханов М.О., Соломаха Б.А. ОГЛЯД ЗМІН ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ У 2020 РОЦІ.с.124-128

Збірник матеріалів Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2020.

тези доповідей
26 Суханов М. О. ЧИ МАЄ ПРАВО МОДНОЇ ІНДУСТРІЇ (КРЕАТИВНЕ ПРАВО) МАЙБУТНЄ В УКРАЇНІ? с.155-158. Збірник матеріалів П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2021. тези доповідей
27 Суханов М.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ПРО СТВОРЕННЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ОБ’ЄКТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ФЕШН-ІНДУСТРІЇ с.255-258. Збірник матеріалів Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права», м. Львів. 2021. тези доповідей

 

Біографія

Народився 11 травня 1995 року у м. Червоноград (Львівська область)

Освіта

 • 2001- 2012 – навчання у Червоноградській гімназії (ліцей). Закінчив навчання з відзнакою.
 • 2012 – 2016 –  бакалаврат на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Закінчив навчання з відзнакою.
 • 2016 – 2018 – магістратура на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Закінчив навчання з відзнакою. Отримав свідоцтво (додаток до диплому) про володіння фаховою англійською мовою.
 • 2018 – 2022 – аспірантура на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • 23 грудня 2022 року захистив дисертаційне дослідження на тему “Корпоративні права та обов’язки учасника товариства з обмеженою відповідальністю” та здобув науковий ступінь доктора філософії в галузі права (PhD).

 

Науково – педагогічна діяльність

 • з лютого 2019 року – червень 2023 року – асистент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.
 • з вересня 2023 року – досі – доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права.
 • з вересня 2021 року – досі – Завідувач Лабораторії практичного права “Юридична клініка”
 • Координатор  факультетських проектів “Школа юного правника”, “Право на життя”, “Правничі студії для викладачів”.
 • Керівник кафедрального гуртка.
 • Керівник наукових робіт конкурсантів переможців фінального етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (2020 рік – ІІ та ІІІ місце, 2021 – І місце, 2022 – І місце, 2023 – ІІ місце)

Практична діяльність

 • 2016 – 2020 – юрист АО “Космеда, Куксов та Партнери”
 • 2021 – досі – співзнасновник та партнер юридичної компанії “ТМН”

Знання іноземних мов

 • Англійська мова (С1 – Cambridge Assessment Test)
 • Німецька мова (B1 – DSH)

 

 

Проекти

Розробник авторських курсів “Соціальні мережі та право”, “Договори в ІТ сфері”, “Право товариств з обмеженою відповідальністю”.

Нагороди

2023 рік – подяка проректора з наукової роботи Національного Університету “Чернігівська політехніка” за вагомий внесок у розвиток наукового покоління, високий професіоналізм та якісну підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Інтелектуальна власність”.

2021 рік – подяка Президента НУ “ОЮА” за високий рівень підготовки та керівництво науковою роботою переможця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з спеціальності “Цивільне та сімейне право”.

2020 рік –  подяка Президента НУ “ОЮА” за високий рівень підготовки та керівництво науковою роботою переможця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з спеціальності “Цивільне та сімейне право”.

2019 рік –  грамота Начальника Територіального управління державної судової адміністрації України у Львівській області за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку і виховання молодого покоління юристів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!