Сеник Світлана Василівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: svitlana.senyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

судові акти в цивільному процесі; перегляд судових рішень у цивільному процесі; позовне провадження у господарському процесі

Курси

Публікації

 

 1. Проблеми правового регулювання аліментних зобов’язань // м. Львів: „Нотар”. – 2004. – №5. – С. 13-21.
 2. Відносини з будівельного підряду за римським приватним правом // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Випуск №17. – Одеса „Юридична література”. – 2003.- С. 94-96.
 3. Сторони договору субпідряду на капітальне будівництво // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 305-309.
 4. Юридична природа субпідрядних договорів у капітальному будівництві //Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання”. – м. Хмельницький, 5-6 листопада 2004р. – С. 250-252.
 5. Правові засади регулювання субпідрядних відносин у будівництві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 40. – С. 256-264.
 6. Строк як істотна умова договору субпідряду у капітальному будівництві // Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Четверті осінні юридичні читання”. – Ч-на друга: ”Приватно-правові науки” – м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2005р. – С. 317-321.
 7. Ціна договору субпідряду у капітальному будівництві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – Випуск 41. – С. 197-204.
 8. Співвідношення договору субпідряду у капітальному будівництві з іншими видами договорів //Збірник наукових статей “Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України”. – Вісник Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. – Випуск № 15. – С. 93-100.
 9. Предмет договору субпідряду у капітальному будівництві // Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції „Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні”, м. Львів, 9-10 лютого 2006р. – С. 233-234.
 10. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №1. – С. 31-35.
 11. Неустойка як вид забезпечення субпідрядного зобов’язання у капітальному будівництві // Розвиток цивільного законодавства в Україні: шляхи подолання кодифікаційних протиріч. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 28-29 вересня 2006р. – Київ. – С. 325-328.
 12. Умови відповідальності сторін за порушення договору субпідряду у капітальному будівництві // Верховенство права у правозастосовчій діяльності. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. 13-13 жовтня 2007. – Івано-Франківськ. – С. 177-180.
 13. Види забезпечення виконання зобов’язань за договором субпідряду у капітальному будівництві // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції „Шості осінні юридичні читання” (м.Хмельницький, 26-27 жовтня 2007р.): У 3-х частинах. – Частина друга: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний процес. Трудове право. Право соціального забезпечення. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – С. 233-236.
 14. Укладення договору субпідряду у капітальному будівництві // Університетські наукові записки. – Часопис Хмельницького університету управління та права. Випуск 4. – 2007. – С. 140-149.
 15. Визнання батьківства за законодавством України // Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану. – Під ред. П. Каспшика. – Видавництво Люблінського католицького університету. – Люблін, 2007. – С. 50-57.
 16. Форми відповідальності сторін за порушення договору субпідряду у капітальному будівництві // Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 грудня 2007, м. Львів) / Відп.ред. д.е.н., проф. О.Є.Кузьмін. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2007. – С. 256-263.
 17. Повноваження представника в суді // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІУ регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 167-169.
 18. Особливості окремого провадження у цивільному судочинстві // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2008. – С. 380-385.
 19. Особливості наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6. – С. 35-38.
 20. Виконання зобов’язань за договором субпідряду у капітальному будівництві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 46. – С. 126-134.
 21. Третейська угода як підстава третейського розгляду // Проблеми альтернативного судочинства в Україні: Матеріали другого львівського міжнародного форуму. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – С. 184-187.
 22. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХУ регіональної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2009р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 217-220.
 23. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 49. – С.138-142.
 24. Скасування судового наказу // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Частина 1. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня 2009 року). – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2009. – 353-356.
 25. Вимоги, які можуть бути предметом розгляду в наказному провадженні / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 44. – К.: Ін-т держави і права В.М. Корецького НАН України. – 2009. – С.181-185.
 26. Окремі питання дії принципів третейського розгляду // Проблеми альтернативного судочинства в Україні: Матеріали другого львівського міжнародного форуму. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола. – С. 133-138.
 27. Поняття інституту перегляду судових рішень в апеляційному порядку // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХУІ регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2010 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 209-210.
 28. Цивільне процесуальне право : навч. посібник / Р.Я. Лемик, С.В. Сеник. -Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 424 с.
 29. Поняття та характерні ознаки наказного провадження / Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 51. – С. 218-222.
 30. Повернення позовної заяви у цивільному процесі // «Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність». Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010. – С. 231-233.
 31. Закриття провадження у цивільній справі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХУІІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 186-187.
 32. Відкладення розгляду справи та перерва у розгляді справи у цивільному процесі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті В.П. Маслова «Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства», 25.02.2011. –  Харків. – С. 247-250.
 33. Правове регулювання «фактичних шлюбних відносин» / Вісник Верховного Суду України. – № 2 (126). – 2011. – С. 37-43 (у співавторстві з Дякович М.М.).
 34. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі / Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 218-224.
 35. Законність – одна з вимог до рішення суду у цивільному процесі // «Ольвійський форум – 2011: стратегії України в геополітичному просторі»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – Том 9. – С. 77-79.
 36. Особливості процесуально-правового статусу заявника та боржника у наказному провадженні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХУІІІ регіональної науково-практичної конференції (26-27 січня 2012 р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 198-199.
 37. Вимоги, які пред’являються до рішення суду у цивільному процесі // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. / редкол.: М.О. Баймуратов та ін. – Тернопіль: Астон, 2012. – С. 197-204.
 38. Здійснення відповідачем права на пред’явлення зустрічного позову у господарському процесі (у співавторстві) // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : матеріали між нар. Наук.-практ. Конф, присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид.наук, проф.. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / [редкол.: В.І. Борисова (відп.ред.) та ін.] ; Нац. Ун-т «Юрид.акад. України ім.. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012 . – С. 226-228.
 39. Правила функціональної підсудності місцевих судів у цивільному судочинстві / Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 266-275.
 40. Зміна предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог у цивільній справі // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей; за заг. ред. Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – С. 271-279.
 41. Здійснення права на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві / Вісник Верховного Суду України. – № 11 (147). – 2012. – С. 37-42 (у співавторстві з Лузан Т.Л.).
 42. Проблеми виконання рішень третейських судів / Р.Я. Лемик, С.В. Сеник // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали П’ятого львівського міжнародного форуму (Львів, 24–25 травня 2012 року) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Львів, 2012. – С.83-87. (у співавторстві з Лемик Р.Я.)
 43. Senyk S. Zasady prawne sadownictwa w Ukrainie / S. Senyk // Prawo Ukrainsie. Wybrane zagadnienia. Lublin, 2013. – C. 87-96.
 44. Юрисдикция и подсудность дел по обжалованию нотариальных действий или отказа в их совершении // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н. С.Я.Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – С.467-474. (у співаторстві з Навроцькою Ю.В. )
 45. Дія принципу гласності у цивільному процесі / С. Сеник // Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (7-8 лютого 2013року). – Львів, 2013. – С. 168-170
 46. Процессуальный статус свидетеля в гражданском процессе // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сборник материалов IV Международной конференции (г. Минск, 24 мая 2013 г.) / [редколлегия: В.И.Семенков (главный редактор) и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2013. – С.162-164. (у співавторстві з Лемик Р.Я.)
 47. Застосування спеціальних знань у третейському судочинстві // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали Шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30–31 травня 2013 року) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Львів : Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. – С.53-56 (у співавторстві з Лемик Р.Я.)
 48. Rules of functional jurisdiction of appellate, cassation and supreme court of Ukraine in civil legal proceedings. – Praha, 2014. – S.43-49.
 49. Окремі аспекти примусового виконання рішень третейських судів / Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Випуск 59.  С. 209-215. (у співавторстві з Лемик Р.Я.).
 50. Поняття та значення рішення суду в цивільному процесі // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Римське право і сучасність» (06 червня 2014 року, м. Одеса).- Одеса: Фенікс,2014. – С.76-78.
 51. Відвід судді в цивільному процесі // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В.Ківалова «Правове життя сучасної України» (16-17 травня 2014 року, м. Одеса).- Одеса: Юридична література,2014. – С. 369-370.
 52. Определение общей территориальной подсудности гражданских дел за законодательством Украины // Гражданско-правовое регулирование инновационного развития национальной экономики и повышение эффективности защиты субъектов гражданского права. – Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 2014. – С.334-
 53. Сторони представництва в цивільному процесі // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – №3 (51), 2014. – С. 77-83.
 54. Ухвала суду як форма судового рішення у цивільному процесі // Матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (12-13 лютого 2015р.). – Львів: Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 220-222.
 55. Окремі аспекти характеристики осіб, які беруть участь у цивільній справі, як суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин // Збірник тез міжнародної наукової конференції «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (27-28 лютого 2015р.). Факультет права університету Павла Йозефа Шафарика. м. Кошице (Словацька Республіка), 2015. – С. 102-104.
 56. Особливості участі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, в цивільному процесі / Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 61. – С. 308-313.
 57. Третейський суд як обов’язковий учасник третейського розгляду / Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали Сьомого львівського міжнародного форуму (Львів, 2014 року) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Львів : Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2014. (у співавторстві з Лемик Р.Я.)
 58. Проблеми теорії та практики перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві (у співавторстві з Оприско М.В.) / Підприємництво, господарство і право. – №9. – 2015. – С. 22-26.
 59. Установление неподсудности гражданского дела судом первой инстанции // Цивилистическая процессуальная мысль. Муждународный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) «Гражданский, хозяйственный (арбитражный) поцесс» / Под ред. д.ю.н. професора заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К., Алерта, 2016. – С. 271-282 (у співавторстві з Торською І.В.)
 60. Рішення суду у цивільній справі на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів // SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд. Виконавчче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаіалього та виконавчого процесу і адвокатури Київського аціонального університету імені Тараса Шевченка / ред. кол.: С.Я. Фурса, О.О. Дерій, О.М. Нікітюк; упорядкув. С.Я. Фурса, О.О. Дерій, О.М. Нікітюк, Рудковська М.О. – К.: ЦУЛ, 2016. – С. 300-302.
 61. Виправлення описок та арифметичних помилок у судових рішеннях в цивільному процесі // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – С. 216-218.
 62. Особливості процедури ухвалення, оформлення та проголошення судових актів в цивільному процесі // Методологічні засади вдосконалення цивільного процесуального права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя від дня народження Є. В. Васьковського (Одеса, 8 квітня 2016 р.) / уклад.: І. В. Андронов, Н. В. Волкова, О. В. Сатановська. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 53-57.

Біографія

Сеник Світлана Василівна – (19.01.1977, с. Білич Старосамбірського р-ну Львів, обл.) – кандидат юридичних наук (Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному будівництві, 2007); доцент (2012). Закінчила юридичний факультет Львівського університету (2001). 2001-2010 асистент, з 2010 доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету. Близько 60 праць, зокрема, Цивільне процесуальне право: навчальний посібник (Львів., 2010); Здійснення права на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві (Вісник Верховного Суду України. – № 11 (147). – 2012. (у співавторстві); Rules of functional jurisdiction of appellate, cassation and supreme court of Ukraine in civil legal proceedings. (Praha, 2014); Ухвала суду як форма судового рішення у цивільному процесі (Матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (12-13 лютого 2015р.); Проблеми теорії та практики перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві (Підприємництво, господарство і право. –  №9. – 2015. у співавторстві).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!