Бориславська Олена Марківна

Посада: професор кафедри конституційного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: olena.boryslavska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Наукові інтереси

Теорія конституції, доктринальні та практичні проблеми конституціоналізму, конституційні системи сучасних держав, проблеми теорії та практики функціонування місцевого самоврядування.

Курси

Вибрані публікації

Монографії

 1. Бориславська О.М. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз Харків: Право, 2018. 384 с.
 2. Бориславська О.М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад Львів: Паіс, 2005. 208 с.
 3. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України. К., Москаленко О.М., 2012. 212 с. (в співавторстві)
 4. Reforma samorządu terytorialnego i ograniczanie roli rządu na Ukrainie. Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy: monografia. Redakcja: Wiesław Skrzydło, Wołodymyr Szapował, Krzysztof Eckhardt, Petro Steciuk- Rzeszów–Przemyśl. 2013. 249 s. 153-163. (в співавторстві)
 5. Boryslavska O. Constituent Power and The Right To Resist Or What Happened To The Ukrainian Constitution In 2014? Issues of the State of Modern Legal Education and Professional Culture of Lawyers.Lviv-Toruń, Liha-Pres. 2019 pp. 199-214 (book-chapter).  DOI: 36059/978-966-397-141-4/199-214
 6. Boryslavska O. Constitutional Development of Modern Ukraine: Wandering in A Circle? Some Issues of The Constitutional System Functioning Improvement of the Legal Culture as a Basis for the Formation of Civil Society of Modern Times. Lviv-Toruń, Liha-Pres. 2020 pp. 24-41 (book-chapter). https://doi.org/10.36059/978-966-397-191-9/24-41
 7. Boryslavska O. Constitutionality of Constitutional Reform: Some Issues of Conformity to The Ideas of Constitutionalism. The Role of Social Sciences in Ukraine and the World: Milestones and Outlook. Lviv-Toruń, Liha-Pres. 2020 pp. 1-16 (book-chapter). https://doi.org/10.36059/978-966-397-190-2/1-16

 

Наукові статті

 1. Boryslavska O. Judicial Reforms in Eastern Europe: Ensuring the Right to a Fair Trial or an Attack on the Independence of the Judiciary? Access to Justice in Eastern Europe 2021 1(9) pp. 122–142. https://doi.org/10.33327/AJEE-18-4.1-a000049
 2. Бориславська О.М. Роль Президента в змішаній республіці парламентсько-президентського типу: конституційна доктрина і політична дійсність. Український часопис конституційного права. 2019. №1.  С. 3-17. https://doi.org/10.30970/jcl.1.2019.1
 3. Бориславська О.М. Вибори – [без] альтернативна основа демократії ? Український часопис конституційного права. 2018. №2. С. 12-19. https://doi.org/10.30970/jcl.2.2018.1
 4. Бориславська О.М. Конституційна юрисдикція в умовах європейської моделі конституціоналізму. Право України. 2018. №4. С.93-107. https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-093
 5. Бориславська О.М. Територіальна автономія, регіоналізація та проблеми політичної сецесії в Європі. Український часопис конституційного права. №4. С. 11-17. https://doi.org/10.30970/jcl.4.2017.1
 6. Бориславська О.М. Українська мова як державна: європейські стандарти та національні особливості правового регулювання. Український часопис конституційного права. №3.  С. 10-18. https://doi.org/10.30970/jcl.3.2017.1
 7. Бориславська О.М. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України. Вісник Конституційного Суду України. №6. С. 48-57.
 8. Бориславська О.М. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму. Часопис Київського університету права.   №2.  С.  54-58.
 9. Boryslavska O. The System of Limited Government: the European Model and Ukraine’s Experience. Central and Eastern European Legal Studies. 2015. №1. URL: https://eplopublications.eu/publication/print-edition/central-and-eastern-european-legal-studies-no-1-2015
 10. Бориславська О.М. Сутність конституціоналізму: конституціоналізм як ідеологія, доктрина та практика обмеженого правління. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 61.   С. 247-256.

 

Інші публікації

 1. Бориславська О.М. Amicus curiae щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) (реєстр. № 1015) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Український часопис конституційного права.   №1.  С. 81-87. https://doi.org/10.30970/jcl.2.2019.7
 2. Бориславська О.М. Європейська модель конституціоналізму: формування, сучасний стан, тенденції розвитку. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право; муніципальне право». Харків: Національний юрид. унів. імені Яростава мудрого, 2018.  43 с.
 3. Бориславська О.М. Конституційний Суд України: наступний етап розвитку чи початок нової ери ? Український часопис конституційного права.   №1.  С. 8-10. https://doi.org/10.30970/jcl.1.2018.1
 4. Бориславська О.М. Демократія в умовах війни та загроз національній безпеці. Український часопис конституційного права.   №2.  С. 9-10. https://doi.org/10.30970/jcl.2.2017.1
 5. Бориславська О.М. Конституційна скарга: реальний механізм захисту прав людини чи чергова декларація? Український часопис конституційного права.   №1. С. 7-10. https://doi.org/10.30970/jcl.1.2017.1

 

Біографія

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка

Фахівець з конституційного права, кандидатська дисертація була присвячена засадам місцевого самоврядування («Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні та їх реалізація», Національний університет Харківська юридична академія, Харків, 2004 р.); докторська дисертація – проблемам конституціоналізму («Європейська модель конституціоналізму: формування, сучасний стан, тенденції розвитку», Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Харків, 2019 р.).

 • Національний експерт програми Конгресу місцевих та регіональних рад Ради Європи (березень – червень 2016 р.).
 • Член комісії з правової реформи при Президентові України (з 29.10.2019 р.).
 • Член Науково-консультативної ради при Конституційному Суді України (з 9.04.2019 р.).
 • Член робочої групи та співавтор Статуту територіальної громади міста Львова (березень 2016 – грудень 2017 рр.).
 • Учасниця низки міжнародних наукових заходів та конференцій, зокрема Всесвітнього конгресу конституційного права (2014, м. Осло, Норвегія), на якому виступала із доповіддю “The System of Limited Government: The European Model and Ukraine’s Experience”.
 • З 2016 року (з часу заснування) і до сьогодні – головний співредактор Українського часопису конституційного права.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!