Бориславська Олена Марківна

Посада: професор кафедри конституційного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: elena.boryslavska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теорія конституції, доктринальні та практичні проблеми конституціоналізму, конституційні системи сучасних держав, проблеми теорії та практики функціонування місцевого самоврядування.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Бориславська О.М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад: Монографія. – Львів: Паіс, 2005. – 208 с.
 2. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України // Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Захарченко Е.М., Курінний О.В., Школик А.М., Ніколь ТоппервінК., Москаленко О.М., 2012 – 212 с.
 3. Бориславська О.М. , Різник С.В. Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія. – Львів: Паіс. – 2012. – 456 с.

Навчальні посібники:

 1. Конституційне право зарубіжних держав: навч.-метод. Посібник / О.М. Бориславська, І.Я. Заяць, С.В. Різник. – К.: Ін Юре, 2015. – 360 с.
 2. Конституційне право зарубіжних країн. Том 2.: Особлива частина/ під ред. Д.ю.н., проф. Н.В. Мішиної та доц. В.О. Міхальова. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014. – 336 с.

 

Наукові статті:

 1. Демократичний лібералізм як ідеологічна основа формування європейської моделі конституціоналізму / О. Бориславська // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3–2. – С. 72–74.
 2. Демократія та конституціоналізм: питання взаємозв’язку / О. Бориславська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 4. – С. 31-40.
 3. Реформа місцевого самоврядування та формування системи обмеженого правління в Україні / О. Бориславська // Основи свободи об’єднуватися та принцип самоврядності в конституційному праві Польщі і України / Редакція: В. Шаповал, В. Скжидло, П. Стецюк, К. Екхарт. – Жешув-Перемишель. – 2013. – С. 159-169.
 4. Сучасні концепції конституціоналізму / О. Бориславська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. – Одеса, 2014. – С. 64-67.
 5. Роль органу конституційної юрисдикції у формуванні в Україні системи конституціоналізму європейського зразка: до постановки проблеми / О. Бориславська // Вісник Конституційного Суду України – 2014. – С. 62-71.
 6. Конституційна реформа як шлях формування в Україні конституційної системи обмеженого правління (на основі досвіду європейської моделі конституціонаолізму) / О. Бориславська // Право України – 2014. – №7. – С. 47-54.
 7. Методологічні підходи до розуміння сутності конституціоналізму/ О. Бориславська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 6-1. Том 1. – С.70-74.
 8. Сутність конституціоналізму: конституціоналізм як ідеологія, доктрина та практика обмеженого правління / О. Бориславська // – Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 61. – 2015. – С. 247-256.
 9. The System of Limited Government: The European Model and Ukraine’s Experience // Central and Eastern European Legal Studies – 2015 – №1.
 10. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму / О. Бориславська // Часопис Київського університету права – 2015. – №2. – С. 54-58.
 11. Decentralization of power as a way of constitutionalism forming in Ukraine / Olena Boryslavska // Evropský politický a právní diskurz. – 2015. – Svazek 2. – 5. vydání. – S. 125-130.
 12. Незалежність судової влади як умова існування конституціоналізму / О. Бориславська // Jurnalul juridic naţional teorie şi practică. – – №6 (16). – С. 57-61.
 13. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України / О. Бориславська // Вісник Конституційного Суду України – – №6. – С. 48-57.
 14. The European Model of Constitutionalism as an example for the Constitutional Development of Ukraine / Olena Boryslavska // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze , 2015. – №6& – s. 73-86.
 15. Характерні риси європейської моделі конституціоналізму / О. Бориславська // Проблеми державотворення  і  захисту  прав  людини  в  Україні:  Матеріали  ХХІІ звітної  науково-практичної  конференції (м. Львів,  4-5   лютого  2016 р.) – Львів:  Юридичний  факультет  Львівського  національного  університету  імені  Івана  Франка. – 2016. –  С.127-129.

Біографія

Навчалася на юридичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, в аспірантурі на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права (2000 – 2003 рр.). У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні та їх реалізація” за спеціальністю “конституційне право”. У 2011 р. отримала вчене звання доцента. Читає курс “Конституційне право України”, а також спецкурси “Конституція та конституціоналізм: питання теорії та практики”, “Конституційна адвокатура”, “Політика закордонних справ, безпеки та оборони ЄС” (англійською мовою), “Захист прав місцевого самоврядування”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!