Батенчук Марія Михайлівна

Посада: асистент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: mariya.batenchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, сімейне право

Публікації

1. Європейські стандарти судового захисту прав дітей. (Україна і Європейський Союз: шляхи та напрями зближення та співпраці”, Львів: ЛРІДУ НАДУ – 2006)
2. Відображення європейських стандартів ювенального судочинства в правовій системі України” (Теорія та практика державного управління: Зб. Наук. пр. – Вип.2. (17). – Х.: Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007)
3. Державне управління захистом житлових прав дітей у контексті адаптації національного законодавства України до стандартів ЄС. (Зб. «Актуальні проблеми Європейської та євроатлантичної інтеграції України». м. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ – 2007)
4. Удосконалення нормативно-правової основи управлінського забезпечення майнових прав дітей на місцевому рівні(Ефективність державного управління: Збірник наукових праць. – Вип.12. – Львів.: Видавництво ЛРІДУ НАДУ при Президентові України – 2007)
5. Основні елементи управлінського механізму захисту житлових прав дітей. (Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ «Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування». Львів: ЛРІДУ НАДУ- 2008)
6. Розподіл компетенційних повноважень у сфері забезпечення майнових прав дітей на місцевому рівні». (Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ «Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій», Львів-2009)
7. Удосконалення компетенційних повноважень органів виконавчої влади у сфері забезпечення майнових прав дітей. (Зб.«Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України». м. Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ – 2009).
8.Організаційно-правовий механізм державної політики у сфері забезпечення майнових прав дітей (Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ, Львів:ЛРІДУ НАДУ – 2010)
9. Удосконалення організаційних механізмів забезпечення майнових прав дітей на регіональному рівні // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ (2011 р.).
10. Формування управлінської структури забезпечення майнових прав дітей: регіональний аспект // “Теорія та практика державного управління: Зб. наук праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». 2011р.
11. Механізми інформаційно-аналітичної діяльності у сфері забезпечення майнових прав дітей на регіональному рівні (Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика – Львів: ЛРІДУ НАДУ – 2010)
12. Організаційно-правовий механізм забезпечення майнових прав дітей на регіональному рівні в контексті європейських стандартів публічного управління (Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст, м. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ -2010)
13. Механізми управлінського контролю у сфері забезпечення майнових прав дітей на регіональному рівні (Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика– Львів: ЛРІДУ НАДУ- 2011.
14. Трансформація організації забезпечення майнових прав дітей в Україні до вимог Європейського Союзу («Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України», Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ- 2011).
15. Підвищення ефективності кадрової політики як складова удосконалення організаційно-правового механізму забезпечення майнових прав дітей (Модернізація системи державного управління: теорія та практика — Львів: ЛРІДУ НАДУ- 2012).

Біографія

Батенчук Марія Михайлівна – (08.11.1973., с. Малнів Мостиського району Львівської області) – кандидат юридичних наук з державного управління (Державний організаційно-правовий механізм забезпечення майнових прав дітей, 2013). Закінчила юридичний факультет Львівського університету (1996). З 2018 – асистент кафедри цивільного права і процесу.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!