Янюк Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.yanyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

адміністративне право (особливо – публічна служба, адміністративно-правові засоби запобігання корупції), адміністративне судочинство

Курси

Публікації

1) «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» :  монографія / за заг.ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003;

2) Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України: [навчальний посібник] / за заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М/. – К.: Конус-Ю, 2007;

3) Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові засоби запобігання і протидії / Н.В. Янюк. // Вісник ЛНУ. Серія юридична, 2012. – Випуск 55. – С. 139-146;

4) Особливості процесуального представництва в адміністративних судах по виборчих спорах / Н.В. Янюк. // // Вісник ЛНУ. – Серія юрид. – Випуск 60. – 2014. – С.212-220;

5) «Посадова» і «службова» особи публічної адміністрації: проблема понятійного апарату в законодавстві України / Н.В. Янюк. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2014. №10-2,  том 2. С.91-94 р.;

6) Сучасна концепція та перспективи розвитку інформаційного права в Україні / Н.В. Янюк. // Вісник ЛНУ. – 2014. – Серія економічна. – Випуск №51. – С.237-244, ін.

7)Янюк Н. Поняття “конфлікт інтересів” у міжнародно-правових актах та адміністративному законодавстві України [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 66. – С. 147-154. 

8)Янюк Н. Особливості розгляду публічно-службових спорів адміністративними судами [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 90-98. 

9)Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України “Про державну службу” (2015): правовий аналіз [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 62. – С. 138–147. 

10)Янюк Н. В. Реформування місцевих державних адміністрацій у контексті децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Янюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Юридичні науки. – 2015. – № 827. – С. 30-35. 

11)Янюк Н. Особливості розгляду публічно-службових спорів адміністративними судами [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2019. – Вип. 69. – С. 90-98. 

12)Янюк Н. В. Адміністративно-процесуальне право: нові концептуальні підходи [Електронний ресурс] / Н. В. Янюк // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 44. – С. 43-49. –

13)Янюк Н. В. Законодавство про службу в органах місцевого самоврядування: пропозиції з удосконалення [Електронний ресурс] / Н. В. Янюк // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 4. – С. 96-101

14)Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України “Про державну службу” (2015): правовий аналіз [Електронний ресурс] / Н. Янюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 62. – С. 138–147. 

Біографія

Викладач курсу «Адміністративне право України» у Школі українського права в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща).

Автор і співавтор понад 80 наукових публікацій, серед яких: монографії (у співавторстві), навчальний посібник, статті, наукові повідомлення, висновки на запити Конституційного Суду України та Вищого адміністративного суду України, відгуки на автореферати докторських та кандидатських дисертацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!