Добрянський Святослав Павлович

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: sviatoslav.dobrianskyi@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

заг. теорія права, філософія прав людини, міжнародний захист прав людини (у межах Ради Європи та Європейського Союзу), проблеми інтеграції України до Європейського Союзу

Курси

Публікації

  1. Добрянський С.П. Вплив Загальної Декларації прав людини на формування фундаментальних правозахисних актів Європейського Союзу  // Право України. – 2018. – № 9. – С. 140-151.
  2. Добрянський С.П. Професор Філіп Сендс – світовий авторитет з теорії та практики міжнародно-юридичного захисту прав людини //// Право України. – 2018. – № 3. –  С. 165 – 172.
  3. Добрянський С.П. Загальна Декларація прав людини – передвісник Хартії основоположних прав Європейського Союзу // Вісник НаПРН України. – 2018. – № 10. – С. 89-95.
  4. Добрянський С.П. Права людини у Європейському Союзі: можливості удосконалення юридичного гарантування// Право України. – 2019. – № 6. – С. 34-39.
  5. Добрянський С.П. Юридичне забезпечення прав людини у Європейському Союзі: сучасний стан та перспективи розвитку Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 42-52.

Біографія

Добрянський Святослав Павлович (18.I.1977, м. Львів) – юрист, канд. юрид. наук (Актуальні проблеми загальної теорії прав людини, 2003), доц. (2005).  Закінчив з відзнакою юрид. ф-т Львів. ун-ту (1999), аспірантуру (2002), стажувався в Орегон. ун-ті (США, 2004). У 2002–05 асист., 2005–08 доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2009 доц. каф. теорії та філософії права, з 2003 зав. лаб. теор. досліджень прав людини Львів. нац. ун-ту. З 2015 р. виконує обов’язки зав. каф. теорії та філософії права юрид. фак-ту Львів. нац. ун-ту.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!