Синчук Світлана Миколаївна

Посада: професор кафедри соціального права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: svitlana.synchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: m.facebook.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів складають теоретичні та практичні аспекти соціальних прав в системі прав людини, захисту трудових прав та права на соціальний захист, адаптації вітчизняного соціального законодавства до європейських стандартів трудового права та права соціального захисту.

Курси

Публікації

Автор понад 160 наукових і навчально-методичних публікацій.

Учасник понад 70 міжнародних науково-практичних конференцій з проблем трудового та соціального права.

 

І. Монографії

Синчук С. М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти : монографія / С. М. Синчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 422с.

Синчук С. М. Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення та перспективи розвитку / Синчук С .М. // за ред. М. Шумила, І. Комоцької. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 516 с. (Індивідуальна участь С. 26-46; 101-127; 149-169; 260-282).

У складі авторського колективу монографії 2018 року стала лауреатом Премії Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства. Диплом: № 482 (Рішення Комітету від 8 листопада 2018 року).

ІІ. Статті у виданнях, які включенні до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus:

 

Synchuk S. Electronic Petitions in European States and Ukraine Solving Social and Economic Problems / V. Reshota,  V. Burdin, V. Teremetskyi,  S. Synchuk,  K. Chopko, V. Burak, // Journal of Legal, Ethical and Regulatory (2021) Issues, 24 (Special Issue 1), pp. 1-9. ISSN: 15440036 (Scopus). URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85113132741&partnerID=40&md5=78678adab3e2886673765009d9a898a0

Synchuk S. Protecting Workers’ Psychological Wellbeing: Some Legal Aspects / Volodymyr Burak, Olena Rym, Svitlana Synchuk // E-Journal of International and Comparative Labour Studies. – January 2020. – Volume 9, № 1. – P. 24-34 (Web of Science Scopus). URL: http://ejcls.adapt.it/index.php/ejcls_adapt/article/download/847/1070

Kaplenko, H. V., Kulish, I. M., Stasyshyn, A. V., Burak, V. Ya., Synchuk, S. M. (2022). Innovative Nature of Social Entrepreneurship at the Present Stage. – Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 31(5), ISSN:0205-3292 pp. 33-45. https://www.scopus.com/sourceid/13500154704?origin=recordpage

Yavorska, O.S., Pylypenko, P.D., Synchuk, S.M., Shpuhanych, I.I., & Samagalska, Y.Y. (2021) Legal Aspects of Dividend Payment in a Limited Liability Company. Cuestions Politicas, Vol. 39. Num. 70, 119-138. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.07

https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/36839 ;

ІІІ. Статті

Синчук С. М. (С.М. Сивак) Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і пенсійна реформа. Право України. – 1997. – №12. – С. 70-75

Синчук С. М. (С.М. Сивак) Реформа пенсійного забезпечення в Україні: професійні пенсійні системи. Вісник Львівського університету. –  серія юрд. –  вип. 34. – Львів, 1999. – С. 127-130

Синчук С. М. (С.М. Сивак) Організаційно-правові основи недержавного пенсійного забезпечення. Право України. – 1999.-№1. – С. 119-121

Синчук С. М. (С.М. Сивак) Пенсійне страхування та пенсійна реформа / С. М. Синчук // Право України. – 1999. – №10. – С. 61-63

Синчук С. М. (С.М. Сивак) Правові підстави пенсійних правовідносин і пенсійна реформа / С. М. Синчук // Держава і право. Щорічних наукових праць молодих вчених – вип. 2. – Київ: Ін Юре, 1999. – С. 268-275

Синчук С. М. (С.М. Сивак) Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні / С. М. Синчук // автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” Київ, 1999 16 с.

Синчук С. М. (С.М. Сивак) Пенсійна реформа: принципи пенсійного забезпечення . Вісник Львівського університету. Серія юрд. Вип. 35. – Львів, 2000 – С. 351-355

Синчук С. М. (С.М. Сивак) До питання удосконалення правового регулювання пенсійного забезпечення. Вісник Одеського інституту міліції. – 2000 – №1. – С. 107-111

Синчук С. М. (С.М. Сивак) Страховий стаж як пенсійний юридичний факт. Вісник Львівського університету. –  Серія юрд. – Вип. 36. – Львів, 2001. – С. 416-420

Синчук С. М. (С.М. Сивак) До питання про соціальний ризик. Вісник Львівського університету. Серія юрд. Вип. 37 – Львів. 2002. – С. 367-372

Синчук С. М. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення / С. М. Синчук // Право України – 2003. – №3. – С. 55-59

Синчук С. М. Теоретичні основи визначення інвалідності як соціального ризику / С. М. Синчук // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: право. – 2003. – №7. – С. 67-71

Синчук С. М. Про поняття та особливості соціального страхування / С. М. Синчук // Вісник Львівського національного університету. Серія юрд. Вип. 38 – Львів. 2003. – С. 375-381

Синчук С. М. Проблеми законодавчого закріплення поняття непрацездатності / С. М. Синчук // Вісник Львівського університету – Серія юридична. – Вип. 39. – Львів, 2004.  – С. 372-377

Синчук С.М. Проблеми законодавчого закріплення поняття “пенсія” / С.М. Синчук // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія юридична. – Вип. 41. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2005. – С. 251-256

Синчук С. М. Стійка непрацездатність в системі соціальних ризиків: правові аспекти / С. М. Синчук // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія юридична. – Вип. 42. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2006. – С. 244-251

Синчук С. М. До питання про поняття та правову природу соціального страхового внеску / С. М. Синчук // Вісник Львівського університету. – 2006. – Серія юридична. – Вип. 43. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені І. Франка. – 2007 С. 228-234

Синчук С. М. Юридична конструкція соціального зобов’язання / С. М. Синчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – №2. – С. 121-126

Синчук С. М. Гарантування гідного рівня життя особи у сфері соціального забезпечення / С. М. Синчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2011. – Вип. 52 – С. 234–242

Синчук С. М. Щодо питання про обґрунтування сфери соціально-забезпечувальних відносин / С. М. Синчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2011. – Вип. 53. – C. 246–254.

Синчук С. М. До питання про недержавне соціальне забезпечення за рахунок роботодавця / С. М. Синчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2011. – № 2 (38). – C. 194–198

Синчук С. М. Проблеми галузевої належності відносин недержавного соціального забезпечення / С. М. Синчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – Випуск 54. – С. 363–367

Синчук С. М. Про правове поняття соціального забезпечення в сучасних умовах / С. М. Синчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2012. – Вип. 55 – С. 186–193

Синчук С. М. Правові проблеми понятійного апарату пенсійного законодавства / С. М. Синчук // Право України. – 2012. – № 6. – С. 27–32.

Синчук С. М. Правові ознаки соціальних пільг у сфері соціального забезпечення / С. М. Синчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 56. – С. 301–306

Синчук С. М Zagadnienia teoretczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dzedzinie pomocy społecznej na Ukrainie. / С. М. Синчук // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – S. 393–416.

Синчук С.М. Uwagi na temat problem przedmiotów stosunku prawnego zapewniającego zabezpieczenie społeczne / С.М. Синчук // Wrocławsko- Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – S. 307–332

Синчук С.М. Дискусійні питання теорії об’єкта соціально-страхових правовідносин / С.М. Синчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – Вип. 60. – С. 208–213

Синчук С.М. Дієздатність соціально-правоможних суб’єктів правовідносин соціального забезпечення / С.М. Синчук // Право і безпека. – 2013. – № 4 (51). – С. 133–137

Синчук С. М. Соціально-страхові правовідносини як різновид правовідносин соціального забезпечення / С. М. Синчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2014. – Вип. 59. – С. 266–276

Синчук С. М. Правосуб’єктність сім’ї у правовідносинах соціального забезпечення / С. М. Синчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – Вип. 8. – С. 209–212

Синчук С. М. Щодо дискусії про «соціальну зобов’язаність» держави у правовідносинах соціального забезпечення / С. М. Синчук // Науково-практичний фаховий журнал «Юридичний вісник». 2014. № 3. – С. 102–108

Синчук С. М. Щодо питання про юридичні обов’язки соціально зобов’язаних суб’єктів у процедурних правовідносинах соціального забезпечення / С. М. Синчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць. – 2014. – № 4 (67). – С. 207–216

Синчук С. М. Щодо поняття соціально-забезпечуваних правовідносин / С. М. Синчук // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія юридична. Зб. наук. праць. – Вип. №2. –  Львів: Камула, 2015. – 460 с. – С. 407-417

Синчук С. М. Теорія правовідносин соціального забезпечення / С. М. Синчук // автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення / С. М. Синчук. – Київ, 2015. – 35 с.

Синчук С. М. Модель національної системи соціального забезпечення в контексті європейського напряму розвитку України / С. М. Синчук // Право України. – 2016. – №8.  –  С. 17-23

Синчук С. М. Щодо проблеми нормативного та договірного визначення соціального ризику за правом соціального забезпечення / С. М. Синчук // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. –  С. 31-34

Синчук С. М. Щодо проблеми децентралізованого правового регулювання відносин соціального забезпечення в Україні / С. М. Синчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – № 59. – С. 52–61

Синчук С. М. Правові питання інтеграції української системи соціального захисту в Європейську соціальну модель / С. М. Синчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 74 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2016. – С. 314–326

Синчук С. М. Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні / С. М. Синчук // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. – №7.  – S. 167-182

Синчук С. М. Гарантії визначення мінімального розміру пенсії за віком відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” / С. М. Синчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2017. – № 5. –  C. 158-162

Синчук С. М. Діти, позбавлені батьківського піклування / С. М. Синчук // Велика українська юридична енциклопедія. Київ : “Видавництво Людмила” , 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступник голови), Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, Н. М. Вапнярчук. 2020. 912 с., С. 166-169

Синчук С. М. Постійне проживання особи як передумова її соціального забезпечення / С. М. Синчук //Велика українська юридична енциклопедія. Київ : “Видавництво Людмила” , 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступник голови), Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, Н. М. Вапнярчук.2020. 912 с., С. 631-632

Синчук С. М. Особа працездатного віку / С. М. Синчук // Велика українська юридична енциклопедія. Київ : “Видавництво Людмила” , 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступник голови), Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, Н. М. Вапнярчук. 2020. 912 с., С. 463

Синчук С. М. Працездатність / С. М. Синчук // Велика українська юридична енциклопедія. Київ : “Видавництво Людмила” , 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступник голови), Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, Н. М. Вапнярчук. 2020. 912 с., С. 614-615

Синчук С. М. Соціальна допомога / С. М. Синчук // Велика українська юридична енциклопедія. Київ : “Видавництво Людмила” , 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступник голови), Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, Н. М. Вапнярчук. 2020. 912 с., С. 701-703

Синчук С. М. Види соціальних допомог / С. М. Синчук // Велика українська юридична енциклопедія. Київ : “Видавництво Людмила” , 2020 : Право соціального забезпечення / редкол. М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заступник голови), Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, Н. М. Вапнярчук. 2020. 912 с., С. 78-80

Синчук С. М. Про сутність послуги соціального супроводу відповідно до законодавства України / С. М. Синчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2020. – Вип. 70. –– С. 181-188

Синчук С. М. Щодо проблеми законодавчого визначення державних соціальних нормативів соціальних послуг в Україні / С. М. Синчук // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. – №11.  – S. 129-142

Синчук С. М. To the Question about Updating the Legal Framework for Providing Social Services in Ukraine / С. М. Синчук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2021. – Вип. 72. –  С. 87-96

Пилипенко П. Д., Синчук С.М. Реалізація прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю у корпоративному договорі. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 6. С.109-115. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.07

Синчук С. М., Бурак В.Я. Право на житло: соціальний вимір. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2021. № 4 (82). С. 46-60. DOI: 10.37491/UNZ.82.4

  1. Підручники, посібники

 

Синчук С. М. Право соціального забезпечення  / С. М. Синчук, В. Бурак // Курс лекцій для студентів.  Львів, 2002. – 212 с.

Синчук С. М. Науково-практичний коментар глави IХ КЗпП України / С. М. Синчук, В. І. Прокопенко, З. Я. Козак та ін. // Науково-практичний коментар КЗпП України // Прокопенко В. І., Козак З. Я. .. – Харків: Консум, 2003. – 832с.

Синчук С. М. Трудове право України / С. М. Синчук, П. Пилипенко, В. Бурак, З. Козак // Курс лекцій. Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2002. – 200 с.

Синчук С. М. Право соціального забезпечення / С. М. Синчук, В. Я. Бурак // Курс лекцій. Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003. – 212 с.

Синчук С. М. Трудове право України / С. М. Синчук, П. Пилипенко, З. Козак, В. Бурак // Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.;За ред. П.Д. Пилипенка К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 536с.

Синчук С. М. Трудове право України / С. М. Синчук, П. Пилипенко, З. Козак, В. Бурак // Академічний курс: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред.  П.Д. Пилипенка К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. – 536с.

Синчук С. М. Основи трудового права України / С. М. Синчук, П. Пилипенко, З. Козак, В. Бурак // Курс лекцій / За ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., виправл. і доп. Львів: “Магнолія плюс”, 2004. – 238с.

Синчук С. М. Трудове право України / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко, З. Я. Козак, В. Я. Бурак, Т. В. Парпан // Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2005, 208с.

Синчук С. М. Трудове право України / С. М. Синчук, П. Пилипенко, З. Козак, В. Бурак // Академічний курс: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. Пилипенка П.Д. – 2-е вид., пероб. і доп. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 544с.

Синчук С. М. Право соціального забезпечення України / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак // Академічний курс: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, та ін.; За ред.  П.Д. Пилипенка. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2006. – 500с.

Синчук С. М. Трудове право України / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак // Академічний курс: Підруч. для. студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін..; За ред.. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Видавничий Дім «Ін Юре»,2007. – 536с.

Синчук С. М. Трудове право України / С. М. Синчук, П. Д.  Пилипенко, З. Я. Козак, В. Я. Бурак // Навчальний посібник. Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред. П.Д. Пилипенка. К.: Істина, 2007. – 208с.

Синчук С. М. Право соціального забезпечення України / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак // Навчальний посібник / За ред.. П.Д. Пилипенка. К.: Істина, 2007. – 224с.

Синчук С. М. Право соціального забезпечення  / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак // Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін. / За ред. П.Д. Пилипенка. – 2-ге вид., переробл. і доп.К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 504с.

Синчук С. М. Основи трудового права України.  / С. М. Синчук, П. Д.  Пилипенко, З. Я. Козак, В. Я. Бурак // Курс лекцій //За ред. доктора юридичних наук, професора П.Д. Пилипенка. – 4-те вид., виправ: і доп. Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 276 с.

Синчук С. М. Трудове право України / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко, З. Я. Козак, Т. В. Парпан // Навчальний посібник. – Вид. 3 – є, переоб. і доп./ За ред. П. Д. Пилипенка. Київ: «Істина», 2009 – 208с.

Синчук С. М. Про право на працю, звільнення, безробіття: поради юриста / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко В. Я. Буряк // Навчальний посібник. Київ: «Ін Юре», 2009 – 48с.

Синчук С. М. Право соціального забезпечення України / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін. // Навчальний посібник / За заг. ред. П.Д. Пилипенка.. – Вид. 2-ге, змін. і доп. К.: Істина, 2010. – 224 с.

Синчук С. М. Право соціального забезпечення / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак,  та ін. // Підруч. [для студ. юрид.спец. вищ. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.] / за ред.. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. і допов. К.: Ін Юре, 2010 – 504с.

Синчук С. М. Трудове право / С. М. Синчук, П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін. // Підруч. [для студ. юрид.спец. вищ. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.] / за ред. П.Д. Пилипенка. – 4-те вид., перероб. і допов. Розділи 8; 11.К.: Ін Юре, 2010 – 536 с.

Синчук С. М. Актуальні проблеми пенсійної реформи: роз’яснення коментарі / С. М. Синчук, В. Я. Бурак, О. І. Кульчицька, І. М. Ласько // Посібник  за заг. ред. д.ю.н., проф. С. М. Синчук – Львів : ПП “Видавництво Левада”, 2017. –  52 с.

Біографія

Лектор навчальних дисциплін:

«Судова практика України щодо захисту пенсійних прав громадян», «Правове регулювання самозайнятості в Україні», «Право на працю в умовах цифрової трансформації”, «Форми та способи захисту права особи на соціальний захист в Україні», «Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці».

Проводить лекційні та практичні заняття на 2, 4, 5 курсах юридичного факультету.

Освіта:

-1995 року закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікаційний рівень спеціаліст права.

-1997 року закінчила аспірантуру Львівського державного університету імені Івана Франка.

-1999 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.05 – “Трудове право. Право соціального забезпечення” на тему “Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні”.

-2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри трудового, аграрного та екологічного права.

-2015 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.05 – “Трудове право. Право соціального забезпечення” на тему ” “Теорія правовідносин соціального забезпечення”.

-2022 року присвоєно вчене звання професора кафедри соціального права.

 

Досвід роботи:

– 1999 р. – 2000 р. – асистент кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

– 2000 р. – 2016 р. – доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

– 2016 р. – до цього часу – професор кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Підвищення кваліфікації:

-04.2017 – 05.2017 участь у міжнародному науковому стажуванні (юридичний факультет Жешувського університету (Республіка Польща).

-11.05.2021 – 21.06.2021 участь у міжнародному дистанційному стажуванні “Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точки зору” (юридичний факультет Білостоцького університету (Республіка Польща) загальною тривалістю 180 год/ 6 кредитів ECTS (Сертифікат №15).

 

Наукова діяльність:

– Під науковим керівництвом проф. С.М. Синчук успішно захищено шість дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

О.І. Кульчицької “Суб’єкти права соціального забезпечення” 2007;

Г.П. Чернявської “Процедурні правовідносини соціального забезпечення” 2014;

О.І. Гірник “Соціальне обслуговування за законодавством України” 2014;

І.Л. Бомбергер “Спеціальні пенсії за законодавством України” 2015;

Р.М. Тимофіїва “Роботодавець як суб’єкт  соціального захисту працівників” 2019;

І.П. Волошин “Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні” 2020.

 

  • 2019-2020 – членкиня спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення.
  • Членкиня редколегії та рецензентом наукового журналу Вісник Львівського університету. Серія юридична.
  • Членкиня редколегії періодичного видання “Актуальні проблеми соціального права”, у якому публікуються доповіді і повідомлення учасників міжнародних науково-практичних конференцій.
  • Офіційний опонент дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

М. М. Шумила “Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні” Київ, 2016 – спеціальність 12.00.05

К.В. Бориченко “Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист”. Одеса. 2020 – спеціальність 12.00.05

  • Рецензент разової спеціалізованої ради ДФ 35.051.052 по захисту дисертації Т.Р. Кульчицького на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право».

Членство в громадських організаціях

  • Експерт громадської організації «Український центр соціально-правових досліджень».
  • Експерт громадської організації «Львівська школа права».

 

Володіння іноземними мовами

  • Англійська мова на рівні B

Проекти

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах:

2016-2017 роки – учасник наукового проекту, проведеного за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом «Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні та Республіці Білорусь: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку і взаємодії» №22742 (2016-2017 роки), результатом якого стала колективна монографія.

Грудень 2018 – квітень 2019 –як експерт була залучена у грантовому проекті USAID «Аналіз прецедентної практики нового Верховного суду». (USAID. Providing expert and methodological support to the analyze of the precedent practice of the new Supreme Court).

2020-2021 роки – національна консультантка Проєкту Ради Європи “Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні”, експерт Українського центру соціально-правових досліджень (The National consultant of Council of Europe Project “Promoting social human rights as a key factor of sustainable democracy development in Ukraine”, the expert of Ukrainian center of socio-legal researches.)

У 2020 році як старший правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження щодо проведення “Загального аналізу Закону України “Про соціальні послуги”, інших Законів України та підзаконних актів, що регулюють відносини соціальних послуг в Україні” на предмет змін та узгоджень між собою, які потребують  законодавчі норми. (Providing expert and methodological support to the analyze of the Law of Ukraine “On Social Services”, related regulatory framework and (draft) secondary legislation concerned in line with the European Social Charter and best European practices), організованих Радою Європи (The Council of Europe, 8666/02-2019/UCSLS/1, The Council of Europe Office of Ukraine).

У січні 2021 році як суддя була залучена до Перших Всеукраїнських навчальних судових змагань з Європейської соціальної хартії (Moot Court Competition).(Participated in the First All-Ukrainian Competition on the European Social Charter (moot court) oral rounds (¼ final, ½ final, final) as a judge on 4-5 December 2020), організованих Радою Європи (The Council of Europe, Promoting social human rights as a key factor of sustainable in Ukraine, BH8666/ID2503. European Social Charter Department). У травні 2021 році була залучена як лектор і модератор практичних інтерактивних завдань та дискусій в межах Весняної школи “Європейська Соціальна Хартія – сучасна соціальна конституція Європи та основні виклики для України”. (Lecturer and moderator of practical interactive tasks and discussions within the Spring School “European Social Charter – the modern social constitution of Europe and the main challenges for Ukraine”, (The Council of Europe, GMC UA BH8554-Social Rights).

У лютому-травні 2021 року як старший правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження з розробки пропозицій щодо шляхів удосконалення та реформування чинної системи соціальних послуг України з урахуванням кращих європейських стандартів та норм Європейської соціальної хартії (переглянутої). (Providing methodological recommends for government of Ukraine to enhance and reform the current system of social services according to the best European practices and European Social Charter. (The Council of Europe, Promoting social human rights as a key factor of sustainable in Ukraine, BH8666/ID2503. European Social Charter Department).

У жовтні 2021 року як старший правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження з розробки проєкту Плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) (Providing expert and methodological support to the development of the New Action Plan on Implementation of the European Social Charter in Ukraine and participating in meetings with the Ministry of Social Policy of Ukraine and the stakeholders on the issues concerned), організованого Радою Європи (The Council of Europe, GMC UA BH8554-Social Rights).

У липні 2022 року як старший правовий експерт була залучена до аналітичного дослідження щодо соціального захисту переміщених осіб, у межах якого було розроблено чек-листи/списки соціальних прав та заходів соціального захисту як для переміщених осіб, так і для держав, що приймають (Providing legal and technical expertise related to the protection of displaced persons, including check-list of social rights and social protection measures for both displaced people and receiving State), організованого Радою Європи (The Council of Europe, BH8814/ DepaRTMENT of SoCIAL RIGHTS).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!